Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 22.06.2018

Gå til toppen

Toppen

Fritt Ord Banner

Media har eit ansvar

22. juni 2018 |

Då Trump-regjeringa innførte nulltoleranse for alle som prøver å ta seg ulovleg inn i USA, førte det til heilt uakseptable følgjer for dei borna som vert tekne bort frå foreldra. Truleg har no president Trump skjøna alvoret og snur.

Saka … Les mer

Stor strid om små flater

15. juni 2018 |

Det magiske talet 23 kjem til å endre livet til mange tusen statstilsette. 

Sjeldan har ein så kort tekst hatt så store konsekvensar for så mange: «For framtidige statlige kontorlokaler og for kontordelen i bygg til virksomheter med arealkrevende formål … Les mer

Åtvarar mot digital innsnevring

15. juni 2018 |

– Det er nok av folk som brukar sosiale medium til å snevre inn horisonten, seier holbergprisvinnar Cass R. Sunstein. 

Set at du følgjer med på flyktningsituasjonen i Middelhavet og synest Italia si avvising av redningsskipet … Les mer

– Haustar frukta av opprustinga

15. juni 2018 |

– Eg trur Kim driv ei form for dobbeltspel. Han kan tilby inspeksjonar, prøvestans og missilmoratorium, men det betyr ikkje full nedrusting, seier Sun Heidi Sæbø.

Analysane av det historiske møtet og avtalen som vart inngått mellom USAs president Donald … Les mer

Særeigen dåm

15. juni 2018 |

Årets nynorske festspel var det beste eg har opplevd.

Med heile 70 arrangement der 200 utøvarar deltok over fire dagar, synte Dei nynorske festspela ei imponerande breidde. Kvantiteten gjekk ikkje på kostnad av kvaliteten i programmeringa, som – slik det … Les mer

Trehundreårskrigen

15. juni 2018 |

HEILT TEXAS: Medan hardt einevelde sytte for valdsmonopol i Skandinavia, stod USA i ein multietnisk, lovlaus 300-årskrig.

Third Coast er namnet på den store musikkfestivalen som nett har gått føre seg i Galveston i Texas – eit namn som vil … Les mer

Den siste rådmann

8. juni 2018 |

Fyrst forsvann formann, så opphavsmann. No bed kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) kommunane om å byte ut rådmann med kommunedirektør.

Rådmann er avleggs og skal bort. Det er meldinga i ei ny kommunelov som kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland … Les mer

Knefall for skipsreiaren

8. juni 2018 |

Color Line trugar med å flagga ut dersom dei ikkje får endå betre vilkår. Det meste tyder på at dei vinn den kampen. Stortinget har lagt sin elsk på cruiseskip.

Color Line er det siste ferjeselskapet mellom Noreg og kontinentet … Les mer

Bygdehus treng heilårsfolk

8. juni 2018 |

Bustadpolitikk er nødvendig utanfor byane òg. 

«Stor eiendom med 3 bygninger og båtstø», står det. På Finn.no, i salsannonsen for fritidsbustaden som vidare skryter av parkeringsplass, to stover, båtstø og «ca. 15 minutter med bil til Spangereid med butikk, bensinstasjon, … Les mer