Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 22.02.2018

Gå til toppen

Toppen

Presisering

16. februar 2018 |

Sist veke skreiv eg om tarmen. Det er nokså ukontroversielt at antibiotika går ut over tarmfloraen, som eg skreiv. Men i same artikkelen nemnde eg at også Roundup, eller glyfosat, truleg hadde ein negativ effekt. Det burde eg ikkje ha … Les mer

Dei kvite leikane

9. februar 2018 |

SEOUL: Sør-Korea ligg i det nordlege beltet kring kloden der det i om lag 100 år har vore arrangert vinter-OL.

Alt i lufthamna utanfor Oslo skjønar eg at dette ikkje vert ei vanleg Asia-ferd. Det er gjerne ikkje mykje bagasje … Les mer

Over og ut for pelsdyravl

9. februar 2018 |

NORANGSFJORDEN: Noregs einaste lønsame landbruksnæring skal leggjast ned. Heretter skal Kina produsera revepelsane.

Nordmenns tilhøve til dyr er ikkje alltid så lett å forstå. Tak katten. Vi kastrerer, steriliserer og slår i hel store mengder kvart einaste år. Katten er … Les mer

Kraftstrid på Stortinget

9. februar 2018 |

EU-byrå med overnasjonal makt set Noregs samarbeid på prøve.

I 2009 varsla Noregs EU-ambassadør Oda Helen Sletnes om at Noreg fekk stadig større problem med å verte høyrt i EU-systemet. I eit notat til Utanriksdepartementet som Aftenposten fekk tak i, … Les mer

Opp Mahakam

9. februar 2018 |

Mahakam er mindre enn Kongo, Nilen, Mekong og slike berømte elver, men tek det igjen med å renne gjennom urskog og fjelljungel.

Tidleg om morgonen forlèt «Dayak Lestari» kaia i Samarinda. Det er det same gamle kaiområdet (Pelabunan Fery) som … Les mer

Å smykke seg med kunst

9. februar 2018 |

Tone Vigeland (f. 1938) er ei av verdas fremste nolevande smykkekunstnarar. Du finn arbeida hennar i samlingar verda over.

UTSTILLING Tone Vigeland: Retrospektiv Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim 26. januar–1. april Det flyt tjukt kunstnarblod gjennom årene hennar. Faren Per Vigeland og … Les mer

Hatretorikk og humanitet

2. februar 2018 |

Dette er ei bekymringsmelding. Viktige prinsipp i rettsstaten er truga. I dette tilfellet er det mest alvorlege kven trugsmålet kjem frå. Avsendaren er regjeringa Solberg.

I møtet med inhumane, kriminelle handlingar har ein i den norske tradisjonen lagt vekt på … Les mer

Tru mot eigen tvil

2. februar 2018 |

Vi skulle laga eit intervju om 60-åringen Walid al-Kubaisi. Så vart han alvorleg sjuk, og samtalane vart brått alvorstunge.

– Sjukdomen påverkar meg ikkje mentalt. Eg tenkjer ikkje på døden, og eg er ikkje redd for døden. Walid al-Kubaisi sit … Les mer

Villmenn og mellommenn

2. februar 2018 |

Guiden handlar hermetikk til ekspedisjonen vår, sjølv om det er tungt å bere. Det som uroar meg, er at han ikkje kjøper inn noko meir.

Samarinda blir ein slag base camp for ekspedisjonen gjennom det sentrale Borneo. Her skal vi … Les mer