Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 22.09.2017

Gå til toppen

Toppen

Kinesarane har fått feste i Europa

22. september 2017 |

EU–kommisjonen vil ta grep for å tøyme kinesiske investeringar i Europa. Noreg har ikkje planar om å gjere det same.

Er norske styresmakter for naive i synet på kinesiske investeringar i Noreg? Har vi hamna i eit uføre? … Les mer

Det nye store «vi» og Abrahams born

14. september 2017 |

Alle statar som opp gjennom historia har fått endra den etniske, religiøse og kulturelle samansetjinga i befolkninga, har stilt statsleiinga overfor oppgåva å definera på nytt det politiske fellesskapet staten representerer. Det var òg tilfellet i Noreg. Frå å … Les mer

En politikk for det gode …

14. september 2017 |

POLITISK RETORIKK WILLIAM NYGAARD OSLO

Jeg takker Kaj Skagen for hans ønske om en saklig debatt om en ministers retorikk og holdninger. Han retter kritikk mot mitt korte Facebook-innlegg (med kommentarer i VG og Dagsavisen) fordi jeg benytter ladete uttrykk … Les mer

Ned i gjørma

8. september 2017 |

Når skitkastinga vert stoverein òg for dei som går i smoking, går politikken over i rein revirkamp.

I ei offentleg Facebook-ytring 3. september 2017 skreiv styreleiar i Norsk PEN, William Nygaard, at «blant våre rikspolitikere er det nok Sylvi Listhaug som … Les mer

Nord, i tåkeheimen

8. september 2017 |

DEL 3: Av dei fire himmelretningane er nord den mest mytiske. 

Landskapet nordaust på Kola er omtrent det same som på Varanger-halvøya. Det er forma av framrykkjande isbrear som har knust fjella og tatt millionar av steinar med seg på … Les mer

Når politikarar vil vere spåmenn

8. september 2017 |

Artikkel 2: Ofte kan dei mest uventa ting fungere som ein samtidshistorisk spegel, og enkelte historiske fenomen kan seia meir om det dagsaktuelle enn det dagsaktuelle sjølv. 

Ein kronikk kalla «Katastrofenes århundre», publisert i Aftenposten 16. februar 2011, kan fungera som … Les mer

Kvinneopprør i ei lukka verd

8. september 2017 |

Ei kvinne på 22 år har utfordra kommandolinene i ein nasjonal bastion. 

Elitefotballen er ei verd i verda, der me framleis er i krig med Sverige. Som i eit historisk spel har militære metaforar og eit aggressivt nasjonsomgrep overlevd, saman … Les mer

Byråkratiet som held bassenget tørt

8. september 2017 |

Éin ting er å bygge basseng på dugnad. Noko heilt anna er det å handtere bassengbyråkratiet. 

Det skulle vere så enkelt, den gongen for over 60 år sidan: Eit øysamfunn, omgjeve av salt, kaldt, straumfullt vatn, ville bygge eit basseng … Les mer

Flyktar frå landet Noreg «skapte»

1. september 2017 |

I fleire år har mange flyktningar til Noreg kome frå eit land som Noreg, og særleg naudhjelpsorganisasjonen til Den norske kyrkja, var med på å etablera. 

Den 24. mai 1993 vart Eritrea ein sjølvstendig stat etter ein lang krig mot … Les mer