Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 15.06.2018

Gå til toppen

Toppen

Den siste rådmann

8. juni 2018 |

Fyrst forsvann formann, så opphavsmann. No bed kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) kommunane om å byte ut rådmann med kommunedirektør.

Rådmann er avleggs og skal bort. Det er meldinga i ei ny kommunelov som kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland … Les mer

Knefall for skipsreiaren

8. juni 2018 |

Color Line trugar med å flagga ut dersom dei ikkje får endå betre vilkår. Det meste tyder på at dei vinn den kampen. Stortinget har lagt sin elsk på cruiseskip.

Color Line er det siste ferjeselskapet mellom Noreg og kontinentet … Les mer

Bygdehus treng heilårsfolk

8. juni 2018 |

Bustadpolitikk er nødvendig utanfor byane òg. 

«Stor eiendom med 3 bygninger og båtstø», står det. På Finn.no, i salsannonsen for fritidsbustaden som vidare skryter av parkeringsplass, to stover, båtstø og «ca. 15 minutter med bil til Spangereid med butikk, bensinstasjon, … Les mer

Tenner klassisk moteld mot kunnskapsløysa

8. juni 2018 |

Kjell Arild Pollestad set om den eine klassiske teksten etter den andre, trass i at han meiner det er null interesse for å lese dei i dag. No er han ute med sin versjon av Iliaden.

Med alle kunnskapsløft og … Les mer

Dei fell på flatmark

8. juni 2018 |

Magnus Carlsen (27) gjorde alt rett i dei fyrste tre partia og så alt gale i dei neste fire.

Berre éin gong dei siste fem åra har Carlsen vunne på heimebane i Norway Chess, medan han to gonger har vore … Les mer

Navahonasjonen

1. juni 2018 |

Window Rock: Vindaugeklippen er hovudstad og tingstad i det største autonome området som noko nordamerikansk urfolk rår over.

Toget fer vidare vestover mot California og Stillehavet, men eg skal snart gå av for å møta navahoar i hovudstaden deira, Window … Les mer

Få plikter, fleire dilemma

1. juni 2018 |

– Noreg har inga rettsleg plikt til å hente heim framandkrigarar, men er forplikta til å straffeforfølgje dei i Noreg, seier stipendiat Sofie Høgestøl.

Les heile intervjuet i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Les mer

Få lyspunkt

1. juni 2018 |

Lite tyder på at festspeldirektøren Beyer kjem til å endra kurs når det gjeld satsinga på klassisk musikk. 

Hadde eg vore kunstmeldar, teatermeldar eller operert innanfor andre musikalske sfærar enn den klassiske, ville inntrykket mitt kanskje vore annleis. Men med … Les mer

Kvifor irriterer me oss over skrivefeil?

1. juni 2018 |

Skrivefeil er som linselus. Dei stikk seg fram, dreg merksemd til seg og øydelegg det eigenlege motivet: teksta og tankeinnhaldet i henne. Det er forbaska irriterande. Men kven er det som irriterer seg over skrivefeil? Gjer me det alle saman? … Les mer