Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 25.05.2018

Gå til toppen

Toppen

– Hatet gjev meg kraft

18. mai 2018 |

Utan hat-meldingar og drapstrugsmåla frå nynazistar, ville Deeyah Khan truleg ikkje laga filmen I møte med fienden.

I dokumentarfilmen, som ligg på NRK sine nettsider, marsjerer Deeyah Khan saman høgreekstreme i den amerikanske byen Charlottesville. Ho skil seg ut. Ikkje … Les mer

Erstatningsrevolusjonen

18. mai 2018 |

Gjennom SOS Rasisme fekk den norske antirasistiske rørsla sitt definitive gjennombrot.

I dei to fyrste artiklane har eg skildra korleis sekstiåttarane tapte i politikken og økonomien, men vann fram på kjønns- og innvandringsfeltet. Men sjølv om dei ideologisk sterke venstreradikale … Les mer

Ingeniørar og politikarar kostar oss mest

18. mai 2018 |

Veterinærhøgskulen på Ås skulle kosta vel to milliardar, no er kostnadene komne opp i sju milliardar. Men det finst metodar for å hindra slik galningskap.

Då underskrivne var ung og studerte statsvitskap, laga ein professor i offentleg planlegging – han … Les mer

Kald krig blir heit

18. mai 2018 |

Også Iran og Israel nyttar Syria som slagmark for den gamle konflikten sin.

Fiendskapen mellom Israel og Iran har gjennom tiår vore kalla ein kald krig: Striden har blitt utkjempa gjennom hatefulle talar, væpna stråmenn og attentat. Men dei siste … Les mer

Vestanfor Mississippi

18. mai 2018 |

Det var president Nixon som greip inn og berga persontoga i det som ein gong i tida var verdas største jarnbanenasjon.

Sørlendingane – dei av oss som ikkje utvandra – skårar lågast i mobilitetsundersøkingar. Med amerikanarane er det motsett. Etter … Les mer

Regionreform på viddene

11. mai 2018 |

– Det går mot nedlegging av Finnmark utan at vi får noko att, seier ordførar Johan Vasara (Ap) i Kautokeino. Han er for regionreform, men røystar nei til å slå Finnmark saman med Troms.

Historia om regionreforma kan forteljast på … Les mer

Innvandringsrevolusjonen

11. mai 2018 |

Sigeren til sekstiåttarane i kjønnskampen er overveldande, men ytre venstre spela ei endå meir sentral rolle på innvandringsfeltet.

Då den internasjonale kommunismen braut saman gjennom Kinas overgang til kapitalisme og Sovjetunionens oppløysing, svara marxist-leninisten og den tidlegare AKP-leiaren Kjersti Ericsson … Les mer

Mykje rør om framtida

11. mai 2018 |

Trur du at alle desse økonomane som uttaler seg i media, veit meir om framtida enn du gjer? I så fall må du tru om att. 

Høyrer du til dei som lyttar til finansekspertar, aksjeanalytikarar og sjeføkonomar? Då er du … Les mer

Nattoget til Chicago

11. mai 2018 |

NEW YORK: Om bord på Lake Shore Limited skjønar eg at det ikkje var jarnbanen, men ein kanal som gjorde New York til New York.

–Kule klede, seier eg der me står i skumringa på perrongen i Albany, hovudstaden i … Les mer