Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 16.12.2017

Gå til toppen

Toppen

Når økonomar ikkje vil telja

15. desember 2017 |

Det er ikkje sikkert vi bør lita på oppdragsforskinga og analysesektoren. Kan det til dømes vera slik at import er tapt verdiskaping?

Ein sektor som vert stadig større i takt med at stadig fleire tek ph.d., som det heiter no … Les mer

Asylpolitikk i fri flyt

8. desember 2017 |

6,7 milliardar kroner nyttar staten i år på knapt 6000 unge, einslege asylsøkjarar. Etter Stortingets vedtak om å stogga returane til Afghanistan og ein ny dom i Oslo tingrett, veit ingen kva det rådande norske asylssystemet er.

Sett frå staten … Les mer

Den frivole tanta og gateguten som vart skjønånd

8. desember 2017 |

To av omstenda som sterkast har prega pressa dei siste tiåra, er tabloidiseringa og nettpubliseringa. Det har ført pressa i to retningar: mot meir kommersielle produkt og mot meir spesialiserte produkt. 

Dagbladet har til dømes blitt meir kommersielt og har … Les mer

Skodde over London

8. desember 2017 |

Verdsmeisteren spelar gode sjakktrekk, men noko plagar han. Kan henda er det alle remisane som går han på nervane. 

Arrangøren av London Chess Classic, Malcolm Pein, sette i gang spelet i runde fire med eit lite stikk til spelarane då … Les mer

Bibelsoga på sagaøya

8. desember 2017 |

AKUREYRI: Heilt nord på Island møter eg ein nytenkjande prest som har vorte kjend på heile øya, utan å fylla si eiga kyrkje. 

–Somme meiner at borna sjølve må få velja; at barnedåp ikkje er rett av di foreldra då … Les mer

Zoom inn, still skarpt

8. desember 2017 |

Mørkerom er ein stilistisk vellukka roman om nærleik og avstand.

ROMAN Mette Karlsvik: Mørkerom Samlaget

Mette Karlsvik har funne sin eigen måte å skriva romanar på, der ein gjerne kjem inn i boka via eit oversyn, anten reint fysisk, at … Les mer

Den nye feministbylgja

1. desember 2017 |

– Vi opplever ein ny kvinnekamp, der ein del minner om det kollektive i 70-talsfeminismen, seier Cathrine Holst, og viser til #MeToo. Ho stør kampanjen, men ser òg nokre problem.

#MeToo-kampanjen opplever eit høgdepunkt i denne augneblinken. #MeToo-historier formar framsider … Les mer

Å ikkje handle er òg ei handling

1. desember 2017 |

Villreinen i Nordfjella har skrantesjuke no. Då må vi handle på den kunnskapen vi har – no. 

Det er ei påkjenning for alle partar, det som skjer i Nordfjella no. For ein månad sidan avslutta dei lokale jegerane villreinjakta 𳊗 … Les mer

Vondt i viljen

1. desember 2017 |

Ryggspesialist Håkon Lie meiner at ein kan spara statskassa for mange milliardar i året og syta for at langt fleire kan vera i arbeidslivet. Men helsestyresmaktene høyrer ikkje på han. 

Å leggja seg føre, som det heitte på bygdene, var ikkje … Les mer