Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 17.11.2017

Gå til toppen

Toppen

Meir pengar til rike pensjonistar

10. november 2017 |

Regjeringa har laga ei ny privat pensjonsordning. Ho vil gjera dei rike endå rikare.

Av og til kan ein synest synd på dei øvre mellomlaga, særleg når dei skal betala skatt. Tek vi med arbeidsgjevaravgift og reknar det som skatt … Les mer

Nyttige tal og relevante tabellar

10. november 2017 |

Paradoksale sengekameratar er i politisk strid om den statistiske modellmakta.

Byråsjefen er forbanna. Rett nok har han vore plaga av sjølvmedvitne og arrogante sosialøkonomar som alltid veit at dei veit best. Dei vrangaste er i Byrået. Dei lar seg ikkje … Les mer

Attende til Grundtvig

10. november 2017 |

– Folkehøgskulen bør finne attende til opphavet sitt. Dei bør difor kutte i korte kurs og reiser til fjerne land, seier Ronald Nygård, rektor ved Trøndertun folkehøgskule.

Rolla folkehøgskulen har spela for danning og utdanning i norsk historie, kan ikkje … Les mer

Gamle hus kan bli varme og sunne

10. november 2017 |

I eit eldre, lafta hus går det meir energi til å halde huset varmt enn i eit nytt bustadhus bygt etter dagens reglar. Er dette eit argument for å rive det gamle og byggje nytt? Mange realitetar taler for den … Les mer

Ingen veit kvar haren hoppar

10. november 2017 |

God tekst, fint spel i «romantisk» tomannswhist.

Det Norske Teatret Scene 2 Heisenberg av Simon Stephens Omsett av Ola E. Bø Regi: Erik Ulfsby Scenografi og kostymedesign: Mia Runningen Skodespelarar: Marie Blokhus og Bjørn Floberg

Britiske Simon Stephens har i … Les mer

Hurtigruta er ikkje det ho var

3. november 2017 |

Hurtigruta har vorte tre gonger så mykje verd på tre år. No er spørsmålet om selskapet i det heile teke vil halda fram med den tradisjonelle ruta. Kvifor betale norsk løn til nordmenn når ein i staden kan tilsetja indarar? 

Les mer

Tvilar til topps

3. november 2017 |

Heide Nordby Lunde var usikker i starten, men no meiner ho svaret er openbert.

Under EU-folkerøystinga i 1994 gjekk ho på ja-valvake med «Nei til EU»-jakkemerke for å syne tvisyn. Førre helg vart Heidi Nordby Lunde, som også er stortingsrepresentant … Les mer

Muslimar og vestlege – heilt einige?

3. november 2017 |

Er det slik at kløfta mange har trudd eksisterer mellom muslimar og folk i Vesten, mest byggjer på mistydingar og fordommar? Ei ny norsk bok hevdar det.  

Dei aller fleste muslimar i Noreg stør norske verdiar. Dei vil ha … Les mer

Finsk bøddel og bergingsmann

3. november 2017 |

Feltmarkskalk av Finland, Carl Gustaf Emil Mannerheim, er med alle sine motsetnadsfylte fasettar eit prisme for finsk 1900-talshistorie. 

Finland feirar 100 år som sjølvstendig stat i haust, med 6. desember som sjølve dagen. Ein inngang til soga om dette fascinerande … Les mer