Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 20.09.2017

Gå til toppen

Toppen

En politikk for det gode …

14. september 2017 |

POLITISK RETORIKK WILLIAM NYGAARD OSLO

Jeg takker Kaj Skagen for hans ønske om en saklig debatt om en ministers retorikk og holdninger. Han retter kritikk mot mitt korte Facebook-innlegg (med kommentarer i VG og Dagsavisen) fordi jeg benytter ladete uttrykk … Les mer

Ned i gjørma

8. september 2017 |

Når skitkastinga vert stoverein òg for dei som går i smoking, går politikken over i rein revirkamp.

I ei offentleg Facebook-ytring 3. september 2017 skreiv styreleiar i Norsk PEN, William Nygaard, at «blant våre rikspolitikere er det nok Sylvi Listhaug som … Les mer

Nord, i tåkeheimen

8. september 2017 |

DEL 3: Av dei fire himmelretningane er nord den mest mytiske. 

Landskapet nordaust på Kola er omtrent det same som på Varanger-halvøya. Det er forma av framrykkjande isbrear som har knust fjella og tatt millionar av steinar med seg på … Les mer

Når politikarar vil vere spåmenn

8. september 2017 |

Artikkel 2: Ofte kan dei mest uventa ting fungere som ein samtidshistorisk spegel, og enkelte historiske fenomen kan seia meir om det dagsaktuelle enn det dagsaktuelle sjølv. 

Ein kronikk kalla «Katastrofenes århundre», publisert i Aftenposten 16. februar 2011, kan fungera som … Les mer

Kvinneopprør i ei lukka verd

8. september 2017 |

Ei kvinne på 22 år har utfordra kommandolinene i ein nasjonal bastion. 

Elitefotballen er ei verd i verda, der me framleis er i krig med Sverige. Som i eit historisk spel har militære metaforar og eit aggressivt nasjonsomgrep overlevd, saman … Les mer

Byråkratiet som held bassenget tørt

8. september 2017 |

Éin ting er å bygge basseng på dugnad. Noko heilt anna er det å handtere bassengbyråkratiet. 

Det skulle vere så enkelt, den gongen for over 60 år sidan: Eit øysamfunn, omgjeve av salt, kaldt, straumfullt vatn, ville bygge eit basseng … Les mer

Flyktar frå landet Noreg «skapte»

1. september 2017 |

I fleire år har mange flyktningar til Noreg kome frå eit land som Noreg, og særleg naudhjelpsorganisasjonen til Den norske kyrkja, var med på å etablera. 

Den 24. mai 1993 vart Eritrea ein sjølvstendig stat etter ein lang krig mot … Les mer

Oljepolitikken pressar opp norske utslepp

1. september 2017 |

Regjeringa vil presse oljeselskapa til å hente ut meir av ressursane i kvart felt. Dermed pressar ho òg opp dei norske CO2-utsleppa. 

Det er vanskeleg å ri to hestar samstundes, særleg når hestane spring kvar sin veg. Regjeringa har på … Les mer

Rekordinnvandring under Listhaug

1. september 2017 |

Ja, Sylvi Listhaug har sendt ut rekordmange asylsøkjarar, men samstundes ligg innvandringa på rekordnivå. I år får truleg minst 20.000 frå den tredje verda opphald i Noreg.

Lat oss for ein gong skuld sjå bort frå retorikken, lat oss berre … Les mer