Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 18.08.2017

Gå til toppen

Toppen

Parasittnæringa

11. august 2017 |

Cruisenæringa betaler ikkje skatt, legg knapt att pengar i Noreg og er verdsleiande i ureining. Likevel vil staten og kommunane at næringa berre skal veksa.

Kva skal vi leva av etter oljen? Sei det, men mange meiner at turismen som … Les mer

Skuleskryt på uvisst grunnlag

11. august 2017 |

Fallet i skulefråværet har vore ei skrytesak for regjeringa. Men i røynda veit ingen kor stort fråværet i vidaregåande skule er. 

I juli la Utdanningsdirektoratet fram tal som viste at dagsfråværet i norsk vidaregåande skule var redusert med 40 prosent, og … Les mer

Å sette tonen på rett plass

11. august 2017 |

Utan handverk, ingen pianokonsert: Tilfredse øyre krev nøyaktige hender. 

Kva er definisjonen på skrekkblanda fryd? Kanskje at minstemann i huset har fått det føre seg å lære seg å spele eit instrument? Fryd fordi lærdommen kan gje det vesle mennesket … Les mer

Ikkje nett høgverdig

11. august 2017 |

Boka om Sylvi Listhaug er ikkje biografi, ikkje portrett, men ein politisk kommentar.

Biografi Mathias Fischer: Kors på halsen – Sannheten om Sylvi Listhaug Gyldendal

Det mest interessante ved denne boka er ikkje det som står i henne, men omstende … Les mer

Norske verdiar

11. august 2017 |

I det siste har det vore litt snakk om norske verdiar igjen, etter at kulturministeren vår, Helleland, hadde eit kaffi- og vaffelmøte med oljeboraren Ola Borten Moe. Etter det har det vore vanskeleg å fordjupe seg i ei kommentarspalte utan … Les mer

Innovative pilegrimsvandrarar

11. august 2017 |

Konkurrerande forteljingar om Olav Haraldsson er meir enn eit spel for den forkledde statskyrkja.

På armlengds avstand skal kulturminister Linda Cathrine Hoftstad Helleland (LCHH) føra tilsyn med den norske folkekyrkja. Til jul sende ho ut eit trøystande brev om skilsmålet … Les mer

Velferdskapitalismen

4. august 2017 |

Korleis har barnehagar og barnevern blitt noko av det mest lukrative ein investor kan satse på?

Kommersielle velferdstenester ser ut til å bli ei av dei store stridsspørsmåla i valkampen i haust. Éin grunn til dette er skandalar som den … Les mer

Rik, rikare, Noreg

4. august 2017 |

For fyrste gong har finansformuen til staten passert ti billionar. Korleis skjedde det?

Det stundar mot val, og i Noreg, som alle andre stadar, handlar val og politikk om fordeling av pengar og ressursar. Men i Noreg handlar val verkeleg … Les mer

Det disiplinerte skippertaksmennesket

4. august 2017 |

Helga Flatland må fullføre det ho startar. Denne veka har ho gjeve ut En moderne familie, den femte romanen, og ho har framleis eit godt stykke att til ho fyller 40 år.

Helga Flatlands nye roman handlar om det som … Les mer