Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 8.12.2017

Gå til toppen

Toppen

Den nye feministbylgja

1. desember 2017 |

– Vi opplever ein ny kvinnekamp, der ein del minner om det kollektive i 70-talsfeminismen, seier Cathrine Holst, og viser til #MeToo. Ho stør kampanjen, men ser òg nokre problem.

#MeToo-kampanjen opplever eit høgdepunkt i denne augneblinken. #MeToo-historier formar framsider … Les mer

Å ikkje handle er òg ei handling

1. desember 2017 |

Villreinen i Nordfjella har skrantesjuke no. Då må vi handle på den kunnskapen vi har – no. 

Det er ei påkjenning for alle partar, det som skjer i Nordfjella no. For ein månad sidan avslutta dei lokale jegerane villreinjakta 𳊗 … Les mer

Vondt i viljen

1. desember 2017 |

Ryggspesialist Håkon Lie meiner at ein kan spara statskassa for mange milliardar i året og syta for at langt fleire kan vera i arbeidslivet. Men helsestyresmaktene høyrer ikkje på han. 

Å leggja seg føre, som det heitte på bygdene, var ikkje … Les mer

For dei spesielt interesserte

1. desember 2017 |

Dei store dagsavisene er vortne meir lokalpresse enn allmennpresse. 

Med «allmennpresse» meiner eg aviser som tek mål av seg til å dekkja og kommentera det viktigaste av nyhendeområdet både innan- og utanriks, og i tillegg vere kulturavis i tradisjonell meining, … Les mer

Tønes med Hovland og skjegg

1. desember 2017 |

To fiskarsøner frå Egersund-kysten driv ein bygderevy med songar som stundom får språk- og musikkprisar og vert sungne over heile landet. 

Jau, songtekstar har aller nådigast fått innpass i den litterære verda, etterkvart med eigen Spellemann-kategori, i fjor jamvel med … Les mer

Noregssoga med nye augo

1. desember 2017 |

Det internasjonale gjennombruddet er eit forfriskande, provoserande og intellektuelt bad om internasjonalisering og meiningstvang.

Historie Terje Tvedt: Det internasjonale gjennombruddet. Fra «ettpartistat» til multikulturell stat. Dreyer

I boka Det internasjonale gjennombruddet innfører Terje Tvedt ei heilt ny inndeling av dei … Les mer

– Venstresida vart overmanna

24. november 2017 |

– Ei antiimperialistisk venstreside gjekk inn i eit bistandsssystem der retorikk om kamp mot fattigdom og for universelle verdiar herska, seier Terje Tvedt.

– Ideen om at bistanden representerte universelle verdiar og ein universell utviklingsstrategi, voks ut av eit bistandssystem … Les mer

Klimaslaget i rettssalen

24. november 2017 |

I Oslo tingrett spør dei om oljeutvinning er i strid med den nye Grunnlova. 

Ei «maratonbehandling» vart det kalla då Stortinget i 2014 grunnlovsfesta ei rekkje menneskerettar og gjennomførte den mest omfattande revisjonen av Grunnlova nokon gong. Vedtaka vart gjorde … Les mer

Sekstiåttarar i (grill)dress

24. november 2017 |

I etterkrigstida kjempa Verdens Gang for å overleva, og avisa var meir enn éin gong truga av konkurs. Men frå 1967 til 1981 auka opplaget frå 36.000 til om lag 230.000, og VG vart landets største avis.

Ei av fleire … Les mer