Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.09.2018

Gå til toppen

Toppen

Meir politi er ikkje nok

7. september 2018 |

Talet på politifolk i Noreg har gått rett til vêrs dei siste fem åra. Likevel blir det ropa om krise i politiet, og sakene hopar seg opp.

Høgre og Framstegspartiet lova å styrkje politiet monaleg om dei kom i regjering, … Les mer

Ein optimistisk pessimist

7. september 2018 |

Douglas Murray har gjort islamkritikk til ein bestseljar.

«Kor vent det er, og kor lett det kan verta kunst», er eit sitat henta frå sceneinstruksjonane til Tennessee Williams’ skodespel Glasmenasjeriet. Det er ein referanse til det handblåsne glaset som speler … Les mer

– Klimastaten må avløyse velferdsstaten

7. september 2018 |

Om vi ikkje taklar klimaproblema, treng vi ikkje bry oss så mykje om alt det andre, meiner Carsten Jensen.

Med boka Kjellermennesker har den danske forfattaren innleia ein serie på fire bøker der han tar for seg dei store problema … Les mer

Roman om valdtekt

7. september 2018 |

Kathrine Nedrejord opplevde skrekken: valdtekt på open gate. Ho kunne velja å fortrengje det, eller ho kunne få det ut. Berre éin månad etter var ho i gang med ein roman om overfallet.

Ho var i gang med noko nytt: … Les mer

Fallet

7. september 2018 |

I august 1985 fekk mor og far den verste beskjeden foreldre kan få. Det var politiet som ringde. 

Eg høyrer fossen, eg opnar auga. Kor er eg? Kongsberg. Eg er i byen der eg vart fødd hausten 1965. Det er … Les mer

Ei tydeleg røyst

7. september 2018 |

Fauzia Hashi tek ordet der andre teier.

Vi høyrer stadig om kor vanskeleg det er å integrera somaliarar. Statistikken syner dystre tal mellom anna når det gjeld sysselsetjing. Det kan vera vanskeleg å integrera seg i eit nytt land, det … Les mer

Ein tapt idyll

31. august 2018 |

GÖTEBORG: Historia om Alan fortel kvifor svenske veljarar for fyrste gong reknar lov og orden som ei av dei aller viktigaste valsakene. Men S er ikkje lenger tryggleikspartiet.

Eldsjeler kan gjera ein skilnad, som brørne Amin, mellom vener Snipp og … Les mer

Barnevernmysteriet

31. august 2018 |

Kvifor har barnevernet i vesle Noreg vekt så mykje sinne i så mange land?

Det norske ordet «barnevernet» har blitt eit internasjonalt omgrep dei siste åra. I ei lang rekkje land, frå Russland og Romania til India og Tyrkia, har … Les mer

Bom på bom

31. august 2018 |

Nei, det er ikkje alltid rett med bompengar, berre av og til. Om vi tenkjer på samfunnsøkonomien, tek vi truleg inn for mykje i bompengar.

Nord-Jæren ser ut til å ha vorte det norske svaret på Tea Party-rørsla i USA. … Les mer