Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 27.10.2016

Gå til toppen

Toppen

– Grekarane er verre enn nokon gong!

14. oktober 2016 |

ATHEN: Kan Hellas verta ein moderne vestleg stat? Tvilsamt.

For fem år sidan drog underskrivne rundt i ulike finanskriseråka land. No skal eg på nytt oppsøkja slike land for å sjå korleis det har gått. Fyrst ute er Hellas, som … Les mer

Urfolk til kamp mot sukker og søppelmat

14. oktober 2016 |

Éin av tre Navajo-indianarar har diabetes som fylgje av overvekt. Kan skattlegging bidra til at dei et sunnare mat?

-Folk er svært ivrige, og diskusjonane går høgt kring kassa­apparata: Betalte eg bossmatskatten no? Det heile kunne ha fått ei negativ … Les mer

Det nye «Noreg»

14. oktober 2016 |

Tendensen i eksamensoppgåvene norske elevar får, er at ideen om det nasjonale skal avslørast som ei falsk førestelling.

På 1800-talet trudde grundtvigianaren Ole Vig på ei norsk «folkeånd» som var utpeika av Gud til å rikja opp heile menneskeslekta med … Les mer

Når kritikaren går for langt

14. oktober 2016 |

Kritikaren må lese boka i tråd med sjangeren som er oppgjeven på tittelbladet og overlate spørsmål om biografisk sanning til andre.

Omgrepet «postfakta-samfunnet» sirkulerer i avisspaltene som ein påstand om at kjensler no er meir avgjerande for kva folk trur … Les mer

Folkemusikk mellom salme og pop

14. oktober 2016 |

Plata inneheld ikkje ein einaste salme, men musikken er tidlaus og viktig.

FOLKEMUSIKK Gjermund Larsen trio: Salmeklang Heilo

Felespelaren Gjermund Larsen har ikkje berre markert seg som ein av dei mest velklingande folkemusikkutøvarane våre – han har òg sysla med … Les mer

Dansen om universitets­statusen

7. oktober 2016 |

Høgskular kappast om å bli universitet i Noreg. Det går så fort i svingane at det nye Nord universitet no står i fare for å misse statusen att. På vegen gløymde nemleg somme høgskular at for å bli universitet må … Les mer

Valboikott som politisk verkty

7. oktober 2016 |

Folkerøystinga i Ungarn sundag kan gje eit frampeik om nye og annleis strategiar i dei politiske kampane i Europa i åra som kjem.

Det som pregar gatebiletet her i Budapest i haust, er ikkje folkerøystinga om innvandring, men sekstiårsmarkeringa av … Les mer

Då «vi» vart «dei andre»

7. oktober 2016 |

I Kosmos vert førindustrielle urfolk sette opp som ideal for moderne, teknologiske samfunn.

Frå slutten av 1960-åra vart nasjonsbygginga i skulemateriellet snudd frå lovprising av det norske til norsk sjølvkritikk. I forskingsmiljø vart det tala om ein norsk sjølvgodskap som … Les mer

Kua vår, vi takkar deg

7. oktober 2016 |

DAG OG TID-STØLEN: Indarane tek det for langt, men sveitsarane har skjøna det. Kua burde hatt ein større og meir opphøgd plass i kulturen vår.

Det dampar av dei våte kyrne. Dei har ete opp kraftfôret og er klare til … Les mer