Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 4.12.2016

Gå til toppen

Toppen

Når dei rike vil ha subsidiar

25. november 2016 |

Når rike menneske og organisasjonar startar ein aktivitet, for så å oppdaga at det vart dyrare enn planlagt, bør dei då få statsstøtte? Og bør staten seia ja eller nei? Staten plar svara ja.

Kor enkelt er det for rikingar … Les mer

Ofra på Kinas alter

25. november 2016 |

Kina vert stendig mektigare, og fleire land ynskjer tettare band til Beijing. Det gjer stoda svært farleg for uighurane, seier Rebiya Kadeer.

Raftoprisen har 30-årsjubileum i år, og Rebiya Kadeer er ein av atten tidlegare prisvinnarar som har vorte inviterte … Les mer

Brotet med folket

25. november 2016 |

Det er ei krise i vestlege demokrati, og vi ser det på begge sider av Atlanteren. Ei forklaring som ser ut til å slå gjennom, er at det er elitane si skuld. Folk har ikkje tillit til elitane, difor er … Les mer

Guds smuglarar

25. november 2016 |

Korleis har dei utvikla seg sidan 1970-åra, og kvar går dei no, dei ulovlege kjellarforsamlingane i Ungarn som far min vitja kvart einaste år?

Eit par dagar før folkerøystinga i Ungarn i oktober gjekk eg i hotellrommet i Budapest og … Les mer

Carlsens problem

25. november 2016 |

Det norske folket vart rista ut av svevnen i parti 8. Men kvifor taper Magnus Carlsen når livet elles smiler til verdsmeisteren i New York?

Før vi kjem til det episke dramaet i midtspelet av denne VM-kampen, må eg minna … Les mer

Russisk festning på nedre Manhattan

18. november 2016 |

Magnus Carlsen spelar godt, men Sergej Karjakin forsvarar seg til 2–2 med stor presisjon. I VM-kampen så langt dominerer remis-estetikken.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Les mer

Den nye religionen

18. november 2016 |

Stendig får ein høyra at me lever i eit sekulært samfunn. Kor sant er det? Dag og Tid vitja Alternativmessa på Lillestrøm for å sjå nærare på saka.

Les heile reportasjen i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Les mer

Leonard Cohen: Poetpresten med den lækjande røysta

18. november 2016 |

Slik røysta var eit element i vurderinga av Nobelprisen i litteratur til Bob Dylan, er ho sentral i det poetiske uttrykket til Leonard Cohen (1934–2016), vel den einaste lyrikaren som har gjeve ut både diktbøker og musikkalbum på høgt, internasjonalt … Les mer

Renessanse for gløymd kunstform

18. november 2016 |

Tekstilkunst er marginalisert som kunstform. Det ville Randi Nygaard Lium gjera noko med. No har ho skrive det fyrste oversynsverket over norsk tekstilkunst.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Les mer