Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 24.02.2017

Gå til toppen

Toppen

Lovnad om ei fossil framtid

17. februar 2017 |

Om republikanarane held lovnadene sine i miljøpolitikken, kan måla i Paris-avtalen bli umoglege å nå. I atmosfæren kjem arven etter Donald Trump til å leve i fleire hundre år.  

Vêrskiftet i Washington kom raskt. 20. januar, same dag som … Les mer

Reform utan språkendring

17. februar 2017 |

Kommunereforma Stortinget vedtek i juni, får lite negativt å seie for offentleg norsk språkpolitikk. Reforma vil tvert om gi fleire store nynorsk­kommunar meir språkmakt – viss dei sjølve vil.

Dei fleste nynorskkommunane som blir borte, slår seg saman med andre … Les mer

Plastapokalypsen

17. februar 2017 |

Få liv er vanskelegare å sjå føre seg enn det plastfrie. Likevel kan vi ikkje halde fram med å produsere meir og meir av noko som aldri forsvinn. 

Sjå for deg ei verd heilt avhengig av eitt enkelt stoff. Frå … Les mer

Korleis utarme bysentrum

17. februar 2017 |

I Hamar vil kommunen leggje togstasjonen utanfor bysentrumet, men då gløymer dei at slike  lokaliseringar har tømt norske bysentrum for aktivitet.

«Å, det er jo dette jernbanevrøvl igjen.» Det seier Hilmar Tønnesen i Henrik Ibsens drama Samfundets støtter frå 1877. … Les mer

Så kom skrubben laskande fram

17. februar 2017 |

Ulven må kjempa mot sitt dårlege rykte som skurk i folklore,  popkultur og bygdepolitikk.

Øyrekviskraren hadde ein finger med i spinnet då Erna blei send på signingsferd i slede til Innlandet for å redusera skadepotensialet i Hedmark Høgre. Det såg … Les mer

Gråbeinens mange andlet

10. februar 2017 |

Ja, ulven kan vere farleg for menneske. Men når er han farleg?

Soga om Anders Solli er av det slaget ein ikkje så lett gløymer, om ein fekk høyre henne som barn. Soldaten frå Leksvik i Nord-Trøndelag gjekk gjennom skogen … Les mer

Spagatministeren

10. februar 2017 |

– Ja til liv i bysentrum, seier kommunalminister Jan Tore Sanner (H), I praksis gjer han det motsette: gjev løyve til kjøpesenterbygging som hindrar liv i bysentrum.

Den 27. juni 2008 fastsette regjeringa Forskrift om rikspolitisk … Les mer

I eigne fotefar

10. februar 2017 |

I likskap med Hans Egede forlét Kim Leine Grønland etter 15 år. Saman med eit fjernsynsteam  frå Danmarks Radio drog Leine til Nuuk for å gå i sine eigne fotefar 25 år etter.

Dette er ein velkjend situasjon med ein … Les mer

Glupsk og smilande ulveparti

10. februar 2017 |

Samlingspartiet mot sentrumseliten i skjeringspunktet mellom bonde, bygd og nasjon.

Bladstyraren kan sin Stein Rokkan så godt at han kjenner att motsetnaden mellom sentrum og periferi der ingen skulle tru at nokon kunne lukta slikt. Bladstyraren forstår instinktivt den folkelege … Les mer