Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 23.06.2017

Gå til toppen

Toppen

Fritt Ord Banner

Garantiar med leie biverknader

16. juni 2017 |

Norsk eksportstøtte kan hjelpe utanlandske verft til å utkonkurrere norske, og har gjort norsk industri enda meir oljeavhengig.

Verda er full av paradoks, og her kjem to av dei. Nummer ein: Ei statleg garantiordning som vart laga for å hjelpe … Les mer

Turistutbrot på Island

16. juni 2017 |

ISLAND: Det er som lavaen frå ein vulkan. Turistane fløymer innover og utover det vesle landet i hopetal heile året, men somme fryktar kaos og at den kolossale straumen brått skal ta slutt. 

I mannsaldrar har fisken vore viktigast på Island, … Les mer

Nokre råd til dei rådville

16. juni 2017 |

Twin Peaks er mystikk for folket.

Tidleg i fjernsynsserien Twin Peaks samlar FBI-agenten Dale Cooper den lokale politistyrken rundt ei flyttbar krittavle i skogen, og held eit kort føredrag om Tibet og buddhisme. Han forklarar landsbykonstablane at han rår over … Les mer

Idétørke

16. juni 2017 |

Magnus Carlsen spelar sakleg, men utan kreativitet på heimebane i Norway Chess.

Til den femte utgåva av superturneringa i Stavanger ville arrangørane samla det beste feltet i sjakkhistoria. Då var det ikkje plass til lokale heltar som Simen Agdestein eller … Les mer

På innsida av byråkratiet

16. juni 2017 |

Filmskapar Ellen Ugelstad utfordrar byråkratiet i eit dokumentarprosjekt om makt og avmakt i psykiatrien. Litt av prosjektet Making Sense Together vart klipt saman til kortfilmen Møterommet

– Bror min har vore ut og inn av psykiatrien i 20 år. Om … Les mer

Ein temmeleg oppskrytt bjørn

9. juni 2017 |

Dei konvensjonelle styrkane til Russland er langt svakare enn Nato-landa sine, sjølv om vi held USA utanfor. 

For tida verkar det som om den kalde krigen er attende. Tilliten mellom Russland og Vesten er på eit lågmål. Under Vladimir Putin … Les mer

Hjorteplaga

9. juni 2017 |

HJØRUNDFJORDEN I ØRSTA: Aktive bønder får stadig meir hjort ned på markane. Sidan 1970 har den norske hjortestammen auka med over 1000 prosent.

Køyrer du frå Ørsta i retninga Sæbø og Hjørundfjorden på Søre Sunnmøre, passerer du etter om lag … Les mer

Fem motiv for å myrda

9. juni 2017 |

Eg vart nøydd til å svara då ein ungdom spurde meg: Kvifor drep dei? 

Frå min ståstad ser eg fem mogelege motiv for den jihadistiske terroren. Dei kan opptre kvar for seg, men heng saman som fingrane på ei hand, … Les mer

Ein pessimistisk terrorforskar

9. juni 2017 |

Thomas Hegghammer er kan henda Europas fremste terrorforskar. Han har inga tru på at den islamske terrorfaren forsvinn. 

Thomas Hegghammer er eit namn ein stadig vekk støyter på når ein les om islam, den arabiske verda og terror. Vi gidd … Les mer