Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 17.01.2017

Gå til toppen

Toppen

Mannen som lukkast med alt

6. januar 2017 |

For fjerde året på rad har magasinet Forbes kåra Vladimir Putin til verdas mektigaste mann. Det meste av det han tek i, blir til gull.

For drygt åtte år sidan tok Vladimir Putin til med å veksle inn økonomisk styrke … Les mer

Eit friluftsfolk i ubalanse

6. januar 2017 |

Er vi på veg til å verte for friske for vår eigen frie natur?

Sit vi nordmenn inne og stirer på skjermar og situasjonskomediar no i mørketida? Å nei då. Nordmenn er stadig meir ute i friluftslivet. Aldri før har … Les mer

Stadig fleire master­utdaningar, stadig mindre nytte

6. januar 2017 |

Stortinget har vedteke å finansiera norsk pilotutdaning. Kvifor betaler staten for stadig meir utdaning av norsk ungdom?

I 1960 hadde Noreg 10.000 studentar, no har vi over 250.000. Korleis hamna vi der? På kommersiell radio går det no ein reklame … Les mer

Eit vitnemål mot hijab

6. januar 2017 |

Merete Hodnes avvising er ikkje eit åtak på religions­fridomen, men ei avvising av ein politisk aksjon frå Malika Bayan.

Eg vart kontakta av statsadvokaten i Stavanger med spørsmål om eg ville vitna i saka om frisøren som nekta å klyppa … Les mer

Kvardagsintegrert statsminister

6. januar 2017 |

SIDEBLIKK: Kongen lit på Ønsketreet og held seg til røtene og godviljens magiske realisme.

Det tar seg opp att kvart nyttår: Tafatte republikanarar må medgje at den arvelege kongen er betre enn den folkevalde statsministeren. Me finn oss godt til … Les mer

Thai tyder fri

6. januar 2017 |

Thailand har aldri vore underlagt korkje kolonimaktar, kristendom, koran eller kommunisme. Som det einaste i verda? I det minste som det einaste på halvøya.

Øvst i flytrappa vert eit kjært muskulært minne vekt til live. Frå den augneblinken eg går … Les mer

NRK: stor, større, størst

30. desember 2016 |

Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil verna NRK frå konkurranse frå store internasjonale aktørar på internett. Burde ikkje andre norske medium verta verna frå NRK?

NRK står fjellstøtt i den norske folkesetnaden, det skulle kanskje berre mangla sett i lys av … Les mer

Feiringa av Luther – og av kva me er

30. desember 2016 |

Wittenberg, Tyskland: Neste år er det fem hundre år sidan Martin Luther spikra opp dei vidgjetne tesane sine på kyrkjedøra her. Me står føre ei markering av dei sjeldsynte.

Det blir snikra, måla og pussa opp i den tyske byen … Les mer

Kong Oscars siste soldatar

30. desember 2016 |

Det sym sølv nede i Sognefjorden, men det er ikkje lett å få tak i. Brisling går ikkje i boks av seg sjølv.

– Folk på land må vel tru at eg er full, slik eg køyrer. Tommy Engdal smiler … Les mer