Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 17.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Search Results for: bjørn kvalsvik

Dag og Tid-skribentane:

27. september 2018 |

Journalistar i Dag og Tid:

 

Svein Gjerdåker, ansvarleg redaktør

Johan Brox, deskansvarleg

Ottar Fyllingsnes, journalist

Jon Hustad, journalist

Agnes Ravatn, journalist (i permisjon)

Håvard Rem, journalist

Tiril Rem, deskjournalist

Per Anders Todal, journalist

Eva Aalberg Undheim, journalist

 

Faste … Les mer

Universitet med to sjikt vitskapleg tilsette

26. januar 2018 |

OsloMet står i fare for å utarme norsk språk og fagkultur    og byggje ned kompetansen HiOA har hatt.

Oppunder 20 universitet kringom i verda markerer at dei er storbyuniversitet – men dei skriv «metropolitan» heilt ut, og lagar ikkje … Les mer

Striden om norskfaget

23. desember 2016 |

Debatten om innhaldet i norskfaget går vidare. To av innlegga finn du her:

 

Utskiljing og deltaking i norskfaget

NORSKFAGET Bjørn Kvalsvik Nicolaysen Stavanger

”Ingen institusjonar har så vanskeleg for å lære av eiga erfaring, som læringsinstitusjonar”. Så sa den … Les mer

Opprøret mot brutaliteten

4. august 2016 |

Få lesarar tenkjer heilt som før etter å ha lese denne boka. Sakprosa Øyvind Foss: Kvinneopprøret på bedehuset. En fri essayistisk biografi Kolofon forlag 2016

«Fri essayistisk biografi» er ei god nemning på dette skriftstykket, sjølv om det i røynda … Les mer

Stamfar til det norske kunnskapssamfunnet

8. juli 2016 |

Denne boka er sensasjonell. Ho omformar synet vårt på kva rolle norske aktørar hadde i europeisk vitskapshistorie på 1700-talet, skriv Bjørn Kvalsvik Nicolaysen om Rolv Nøtvik Jakobsens Gunnerus og nordisk vitskapshistorie.

Les heile bokmeldinga i papirutgåva av Dag og Tid … Les mer

Aktivist og tenkjar

15. januar 2016 |

Berge Furre (1937–2016) døydde måndag 11. januar. Bjørn Kvalsvik Nicolaysen skriv om politikaren og teologen frå Sjernarøy i Rogaland.

Les heile minneordet i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

Ikkje særleg lærerikt

8. mars 2013 |

Hulter til bulter legg Erik Solheim politisk teori og tenking til sides for personleg røynsle. 

MEMOARAR Erik Solheim i sam­arbeid med Marit O. Bromark: Politikk er å ville Cappelen Damm 2013

Politiske memoarar, meir enn sjølvbiografiar, står i valet mellom … Les mer