JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 »

Foto: Aschehoug

Diktet: Karin Moe

Karin Moes poesi blir knytt til postmodernismen i 1980-åra. Ho opna språket for den nye mediale verda. I diktsamlinga Mordatter frå 1985 kallar ho ein bolk for «instantologi». Det fekk meg til å tenkje på vår tids instagrampoesi. Men der mange instagramdiktarar har ei ukritisk, naiv forståing av språk, står Moe for det rakt motsette.

RonnySpaans

Foto: Forlaget Rødt

Diktet: Ola Bog

Ola Bog – diverse sære, frekke, spenstige, dagsaktuelle vers av han ser vi stadig på trykk, også vi som ikkje er på Facebook. Ingen andre opnar eit dikt med tittel «Fillepeller Thon» slik: «Han Olav står ikke med lua i handa./ Han peller ikke flasker han./ Andre gjør den jobben for ham. / Ølbokser og sukkervann…»

Jan ErikVold

Foto: Heidi Furre / Cappelen Damm

Diktet: Camilla Groth

Om det å turnere den krevjande sonettforma er eit sveinestykke i poesien, er sonettkransen sjølve meisterstykket. Eit døme er Sommerfugledalen (1991) av Inger Christensen (1935–2009), eit av verdas vakraste diktverk. Her går den strenge forma, motiva og tematikken opp i ei på same tid suveren og efemerisk eining.

CathrineStrøm

Foto: Riksantikvaren / Norsk portrettarkiv

Diktet: Rasmus Claussøn Rosing

Dei store barokkdiktarane i Noreg er som kjent Petter Dass og Dorothe Engelbretsdotter. Dass fekk ikkje trykt bøkene sine i si levetid, men det fekk ein diktar som er ukjend for oss i dag, Rasmus Claussøn Rosing (1641–1705). Han var liksom Dass fødd på Helgeland, i Brønnøy. Kanskje planla han ein karriere på Helgeland? Men Rosing fekk etter kvart kall på Hitra, i 1674, der han vart resten av livet.

RonnySpaans
Louise Glück fekk Nobelprisen i litteratur i 2020.

Louise Glück fekk Nobelprisen i litteratur i 2020.

Foto: Katherine Wolkoff

Ein aldri fullført sirkel

Dikta til Glück er tilgjengelege og gir meining med ein gong, samstundes som dei er gåtefulle, laga slik at dei ikkje lèt seg uttømme for meining.

SindreEkrheim

Foto: Solum Bokvennen

Diktet: Tom Lotherington

Tom Lotherington – poet, biograf, gjendiktar, romanforfattar – opplyser i si nyaste diktbok Gamleveien hjem (2020): «Jeg har lenge vært klar over at min fødselsdag faller på dagen/ to dager før Henrik Wergelands dag.» – Wergeland i Kristiansand 1808, Lotherington i Tønsberg 1950, den 15. juni. Eg nemner dette fordi eg har misinformert han om min far Ragnar Volds død, som skjedde ikkje på Wergelands dag, men dagen før: den 16. juni 1967.

Jan ErikVold

Foto: NTB

Dagens dikt er frå 1916

Vi er midt i juli – denne gongen eit dikt av hovudstadspoeten Olaf Bull (1883–1933), av mange sett på som vår største tradisjonelle lyrikar, formsikker, alltid med rima på plass. Han gav ut sju samlingar 1909–1932 – hans Samlede digte kom i 1942 og er gjevne ut fleire gonger seinare. Fredrik Wandrup har skrive biografien Olaf Bull og hans samtid (1995). Diktet «Metope», frå samlinga med same namn (1927) har ord på seg for å vera Noregs «beste».

Jan ErikVold

Diktet: Øystein S. Ziener

Berre dette: Sommar og kjærleik. Men då boka Fanga. Fanga i flukta: for-forelska for-rykte fragment av Øystein S. Ziener (1957–1998) kom ut i 1992, sende NTB ut ei melding som var såpass interessant at de skal få lese: «HOMSEDIKT FRA HEDEMARKEN: En svært spesiell debutantbok med dikt kommer på Aschehoug i begynnelsen av september. Ikke bare er det nokså uvanlig å debutere med en diktsamling på nærmere 200 sider i stort format, illustrert med fotografier, og til en pris som blir høyere enn for diktsamlinger flest. Men enda mer spesielt er nok innholdet: Det er en diktsyklus om homoseksualitet, til og med på nynorsk, med mange allusjoner til homoseksuell litteratur, og med lyriske beskrivelser av et homoseksuelt liv. (…) Iblant velger han hedmarksdialekt og allusjoner til kjent prøysendiktning, som i en bekjennelse om at det finnes homser i Ringsaker mellom steinrøys og strå midt i blåklokkevikua: Itt’n Teodor/ og/ itt’n Valdemar/ men je.»

CathrineStrøm

Foto: Mary Store

Diktet: Sabina Store-Ashkari

Dei siste presentasjonane mine har vore av instagrampoetar. Den siste i rekkja er Sabina Store-Ashkari. Ho kjem frå Vadsø og er fødd i 1999. Ho har norsk, samisk og bangladeshisk bakgrunn, kan vi lesa på nettsidene til Cappelen Damm. Då ser vi òg kva Store-Ashkari har til felles med dei andre instagrampoetane eg har presentert: Ho har teke steget over frå Instagram til bokutgjeving.

RonnySpaans

Foto: Gyldendal / NTB

Diktet: Sigbjørn Obstfelder

Sigbjørn Obstfelders eine diktsamling, Digte, kom i 1893 og inneheldt 31 dikt. Ytterlegare dikt pluss eit kvart hundre tekstar prosalyrikk vart trykte i Efterladte arbeider (1903, red. Viggo Stuckenberg). Første samle­utgåve kom i 1917: Skrifter I–II (red. Carl Nærup), der tillegga frå 1903 er med.

Jan ErikVold
« 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 »
« 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 »

Foto: Aschehoug

Diktet: Karin Moe

Karin Moes poesi blir knytt til postmodernismen i 1980-åra. Ho opna språket for den nye mediale verda. I diktsamlinga Mordatter frå 1985 kallar ho ein bolk for «instantologi». Det fekk meg til å tenkje på vår tids instagrampoesi. Men der mange instagramdiktarar har ei ukritisk, naiv forståing av språk, står Moe for det rakt motsette.

RonnySpaans

Foto: Forlaget Rødt

Diktet: Ola Bog

Ola Bog – diverse sære, frekke, spenstige, dagsaktuelle vers av han ser vi stadig på trykk, også vi som ikkje er på Facebook. Ingen andre opnar eit dikt med tittel «Fillepeller Thon» slik: «Han Olav står ikke med lua i handa./ Han peller ikke flasker han./ Andre gjør den jobben for ham. / Ølbokser og sukkervann…»

Jan ErikVold

Foto: Heidi Furre / Cappelen Damm

Diktet: Camilla Groth

Om det å turnere den krevjande sonettforma er eit sveinestykke i poesien, er sonettkransen sjølve meisterstykket. Eit døme er Sommerfugledalen (1991) av Inger Christensen (1935–2009), eit av verdas vakraste diktverk. Her går den strenge forma, motiva og tematikken opp i ei på same tid suveren og efemerisk eining.

CathrineStrøm

Foto: Riksantikvaren / Norsk portrettarkiv

Diktet: Rasmus Claussøn Rosing

Dei store barokkdiktarane i Noreg er som kjent Petter Dass og Dorothe Engelbretsdotter. Dass fekk ikkje trykt bøkene sine i si levetid, men det fekk ein diktar som er ukjend for oss i dag, Rasmus Claussøn Rosing (1641–1705). Han var liksom Dass fødd på Helgeland, i Brønnøy. Kanskje planla han ein karriere på Helgeland? Men Rosing fekk etter kvart kall på Hitra, i 1674, der han vart resten av livet.

RonnySpaans
Louise Glück fekk Nobelprisen i litteratur i 2020.

Louise Glück fekk Nobelprisen i litteratur i 2020.

Foto: Katherine Wolkoff

Ein aldri fullført sirkel

Dikta til Glück er tilgjengelege og gir meining med ein gong, samstundes som dei er gåtefulle, laga slik at dei ikkje lèt seg uttømme for meining.

SindreEkrheim

Foto: Solum Bokvennen

Diktet: Tom Lotherington

Tom Lotherington – poet, biograf, gjendiktar, romanforfattar – opplyser i si nyaste diktbok Gamleveien hjem (2020): «Jeg har lenge vært klar over at min fødselsdag faller på dagen/ to dager før Henrik Wergelands dag.» – Wergeland i Kristiansand 1808, Lotherington i Tønsberg 1950, den 15. juni. Eg nemner dette fordi eg har misinformert han om min far Ragnar Volds død, som skjedde ikkje på Wergelands dag, men dagen før: den 16. juni 1967.

Jan ErikVold

Foto: NTB

Dagens dikt er frå 1916

Vi er midt i juli – denne gongen eit dikt av hovudstadspoeten Olaf Bull (1883–1933), av mange sett på som vår største tradisjonelle lyrikar, formsikker, alltid med rima på plass. Han gav ut sju samlingar 1909–1932 – hans Samlede digte kom i 1942 og er gjevne ut fleire gonger seinare. Fredrik Wandrup har skrive biografien Olaf Bull og hans samtid (1995). Diktet «Metope», frå samlinga med same namn (1927) har ord på seg for å vera Noregs «beste».

Jan ErikVold

Diktet: Øystein S. Ziener

Berre dette: Sommar og kjærleik. Men då boka Fanga. Fanga i flukta: for-forelska for-rykte fragment av Øystein S. Ziener (1957–1998) kom ut i 1992, sende NTB ut ei melding som var såpass interessant at de skal få lese: «HOMSEDIKT FRA HEDEMARKEN: En svært spesiell debutantbok med dikt kommer på Aschehoug i begynnelsen av september. Ikke bare er det nokså uvanlig å debutere med en diktsamling på nærmere 200 sider i stort format, illustrert med fotografier, og til en pris som blir høyere enn for diktsamlinger flest. Men enda mer spesielt er nok innholdet: Det er en diktsyklus om homoseksualitet, til og med på nynorsk, med mange allusjoner til homoseksuell litteratur, og med lyriske beskrivelser av et homoseksuelt liv. (…) Iblant velger han hedmarksdialekt og allusjoner til kjent prøysendiktning, som i en bekjennelse om at det finnes homser i Ringsaker mellom steinrøys og strå midt i blåklokkevikua: Itt’n Teodor/ og/ itt’n Valdemar/ men je.»

CathrineStrøm

Foto: Mary Store

Diktet: Sabina Store-Ashkari

Dei siste presentasjonane mine har vore av instagrampoetar. Den siste i rekkja er Sabina Store-Ashkari. Ho kjem frå Vadsø og er fødd i 1999. Ho har norsk, samisk og bangladeshisk bakgrunn, kan vi lesa på nettsidene til Cappelen Damm. Då ser vi òg kva Store-Ashkari har til felles med dei andre instagrampoetane eg har presentert: Ho har teke steget over frå Instagram til bokutgjeving.

RonnySpaans

Foto: Gyldendal / NTB

Diktet: Sigbjørn Obstfelder

Sigbjørn Obstfelders eine diktsamling, Digte, kom i 1893 og inneheldt 31 dikt. Ytterlegare dikt pluss eit kvart hundre tekstar prosalyrikk vart trykte i Efterladte arbeider (1903, red. Viggo Stuckenberg). Første samle­utgåve kom i 1917: Skrifter I–II (red. Carl Nærup), der tillegga frå 1903 er med.

Jan ErikVold
« 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 »