JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 »

Foto: Gyldendal

I dag eit dikt om døden. Det er eit av dei meir kjende av Emil Boyson (1897–1979), som forfatta tre nyskapande romanar 1927–37, omsette utanlandsk poesi 1946–65, gav ut åtte diktsamlingar 1920–59. Det spesielle med diktet er at det har fått ein annleis tittel. «En Passager under Ordre» frå 1957 vart til «Før Skipet seiler» i utvalet 70 dikt (1974, redigert av Asbjørn Aarnes). Slike endringar var sjeldne hos denne diktaren. Teksten er dessutan ikkje teken med i Boysons Utvalgte dikt (1959) og seinare.

Jan ErikVold

Foto: Kirsti van H. Kosmo

Diktet: Vemund Solheim Ådland

Når årsol i bakkane blenkjer. Årsol? Tittelen på den sjette diktboka til Vemund Solheim Ådland, Årsol (2019), vekker assosiasjonar til noko kjent, utan at ein heilt kan slå fast kva det er. Bergensaren Solheim Ådland (f. 1974) skriv dikt i eit språk som ved første augnekast eller lytting kan likne normalprosaen, men som er blitt nytta på friare vis – meir styrt av poetiske og lydlege prinsipp enn av grammatikk.

CathrineStrøm
Sylvia Plath (1932–1963) vart fødd i Boston i Massachusetts og døydde i London.

Sylvia Plath (1932–1963) vart fødd i Boston i Massachusetts og døydde i London.

Foto: Ukjend / Tiden

Hjartelaus og ærleg

Den amerikanske poeten Sylvia Plath (1932–1963) som berre rakk å gi ut éin roman og diktsamlinga The Colossus (1969) før ho døydde for eiga hand, har både fascinert og fråstøytt mange lesarar. På 1960- og 70-talet vart det gjeve ut nokre posthume diktsamlingar, og dei samla dikta hennar, som kom i 1981 og var redigert av ektemannen og poeten Ted Hughes, romma mange dikt som ikkje hadde vore trykte før.

SindreEkrheim

Diktet: Instagrampoesi

Kva tyder eigentleg «instagrampoesi»? Vi veit kva Instagram er, og forstår at instagrampoesi er poesi som oppstår og blir publisert på sosiale medium. Men kva medfører det? Det blir det for tida forska på. Forskarar meiner denne poesien ikkje kan vurderast som annan lyrikk, fordi han ikkje kjem ut i bokform og inngår i det kjende tilhøvet mellom lyrikar og kritikarar i tidsskrift.

RonnySpaans
Rune Christiansen har skrive tolv diktsamlingar og ei rekke romanar.

Rune Christiansen har skrive tolv diktsamlingar og ei rekke romanar.

Foto: Baard Henriksen

Borande sjukdomsdikt

Mykje tyder på at sorga er eit viktig tema i norsk samtidspoesi, og det er eigenleg ikkje merkeleg, for sorg er ei kjensle, og kjenslene er med på å definera oss som menneske. Å kjenna sorg inneber at ein kjærer om noko eller nokon, at ein har omsorg for eigen eller andres eksistens.

Kjetil Berthelsen
Årets diktsamling frå Oddbjørn Birkeland er den tredje sidan debuten i 2013.

Årets diktsamling frå Oddbjørn Birkeland er den tredje sidan debuten i 2013.

Foto: Niklas Lello

Mørk mor

I den førre diktboka til Oddbjørn Birkeland, Eurydike snur (2019), fann ein dialog mellom ein levande og ein død stad. Utgangspunktet for dikta er at den døde ikkje er heilt forsvunnen, sidan den døde framleis produserer meining for den levande. I årets diktbok, Ikkje bare ei mor, som er Birkelands tredje, kan ein lesa inn tematikkane frå Eurydike snur, men hovudmotiva er det lyriske egets tilhøve til mor si.

SindreEkrheim

Foto: Lise Åserud / NTB

Diktet: Arild Nyquist

Humor i norsk lyrikk, mellom Johan Herman Wessel og Arild Nyquist, er ei mangelvare, meiner mange av oss. Vi har Wergeland, Obstfelder, Uppdal, Bull, Mehren og minst 34 andre solide – mot desse blir Wildenvey, Sande, Bjerke og Sissel Solbjørg Bjugn fort i mindretal når det gjeld muntre vers.

Jan ErikVold
Lisa Him-Jensen er biletkunstnar og forfattar.

Lisa Him-Jensen er biletkunstnar og forfattar.

Foto: David Rios

Samfunnskroppen som modulkropp

I den andre diktboka til Lisa Him-Jensen, Sifonofor, vert grensene mellom natur og menneske, til liks med likskapen mellom enkelte samfunn i naturen og menneskesamfunn, undersøkte. Eit spørsmål er kor individet sluttar og kor fellesskapen startar?

SindreEkrheim

Foto: Ukjent / Nasjonalbiblioteket

Diktet: Inge Krokann

Diktaren Inge Krokann (f. 1893 i Oppdal, d. 1962 i Gausdal) var ein stor mann: «Romsam og romstor er du», skreiv Tarjei Vesaas i ei helsing på 60-årsdagen. Krokann var mest kjend for mellomalderromanane om Lo-slekta og historieverket Det store hamskifte i bondesamfunnet.

CathrineStrøm

Foto: Thomas Andersen / TV 2 / NTB

Diktet: Trygve Skaug

Trygve Skaug, heiter Noregs bestseljande poet i dag. På lista over dei femten bestseljande poesibøkene i Noreg tronar Skaug med to diktbøker. Skaug er artist, men han er òg kjend som ein av dei nye «Instagram-poetane», med over 200.000 fylgjarar på Instagram. Det er fyrste gong på tretti år at diktarar atter er på salstoppen i norske forlag.

RonnySpaans
« 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 »
« 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 »

Foto: Gyldendal

I dag eit dikt om døden. Det er eit av dei meir kjende av Emil Boyson (1897–1979), som forfatta tre nyskapande romanar 1927–37, omsette utanlandsk poesi 1946–65, gav ut åtte diktsamlingar 1920–59. Det spesielle med diktet er at det har fått ein annleis tittel. «En Passager under Ordre» frå 1957 vart til «Før Skipet seiler» i utvalet 70 dikt (1974, redigert av Asbjørn Aarnes). Slike endringar var sjeldne hos denne diktaren. Teksten er dessutan ikkje teken med i Boysons Utvalgte dikt (1959) og seinare.

Jan ErikVold

Foto: Kirsti van H. Kosmo

Diktet: Vemund Solheim Ådland

Når årsol i bakkane blenkjer. Årsol? Tittelen på den sjette diktboka til Vemund Solheim Ådland, Årsol (2019), vekker assosiasjonar til noko kjent, utan at ein heilt kan slå fast kva det er. Bergensaren Solheim Ådland (f. 1974) skriv dikt i eit språk som ved første augnekast eller lytting kan likne normalprosaen, men som er blitt nytta på friare vis – meir styrt av poetiske og lydlege prinsipp enn av grammatikk.

CathrineStrøm
Sylvia Plath (1932–1963) vart fødd i Boston i Massachusetts og døydde i London.

Sylvia Plath (1932–1963) vart fødd i Boston i Massachusetts og døydde i London.

Foto: Ukjend / Tiden

Hjartelaus og ærleg

Den amerikanske poeten Sylvia Plath (1932–1963) som berre rakk å gi ut éin roman og diktsamlinga The Colossus (1969) før ho døydde for eiga hand, har både fascinert og fråstøytt mange lesarar. På 1960- og 70-talet vart det gjeve ut nokre posthume diktsamlingar, og dei samla dikta hennar, som kom i 1981 og var redigert av ektemannen og poeten Ted Hughes, romma mange dikt som ikkje hadde vore trykte før.

SindreEkrheim

Diktet: Instagrampoesi

Kva tyder eigentleg «instagrampoesi»? Vi veit kva Instagram er, og forstår at instagrampoesi er poesi som oppstår og blir publisert på sosiale medium. Men kva medfører det? Det blir det for tida forska på. Forskarar meiner denne poesien ikkje kan vurderast som annan lyrikk, fordi han ikkje kjem ut i bokform og inngår i det kjende tilhøvet mellom lyrikar og kritikarar i tidsskrift.

RonnySpaans
Rune Christiansen har skrive tolv diktsamlingar og ei rekke romanar.

Rune Christiansen har skrive tolv diktsamlingar og ei rekke romanar.

Foto: Baard Henriksen

Borande sjukdomsdikt

Mykje tyder på at sorga er eit viktig tema i norsk samtidspoesi, og det er eigenleg ikkje merkeleg, for sorg er ei kjensle, og kjenslene er med på å definera oss som menneske. Å kjenna sorg inneber at ein kjærer om noko eller nokon, at ein har omsorg for eigen eller andres eksistens.

Kjetil Berthelsen
Årets diktsamling frå Oddbjørn Birkeland er den tredje sidan debuten i 2013.

Årets diktsamling frå Oddbjørn Birkeland er den tredje sidan debuten i 2013.

Foto: Niklas Lello

Mørk mor

I den førre diktboka til Oddbjørn Birkeland, Eurydike snur (2019), fann ein dialog mellom ein levande og ein død stad. Utgangspunktet for dikta er at den døde ikkje er heilt forsvunnen, sidan den døde framleis produserer meining for den levande. I årets diktbok, Ikkje bare ei mor, som er Birkelands tredje, kan ein lesa inn tematikkane frå Eurydike snur, men hovudmotiva er det lyriske egets tilhøve til mor si.

SindreEkrheim

Foto: Lise Åserud / NTB

Diktet: Arild Nyquist

Humor i norsk lyrikk, mellom Johan Herman Wessel og Arild Nyquist, er ei mangelvare, meiner mange av oss. Vi har Wergeland, Obstfelder, Uppdal, Bull, Mehren og minst 34 andre solide – mot desse blir Wildenvey, Sande, Bjerke og Sissel Solbjørg Bjugn fort i mindretal når det gjeld muntre vers.

Jan ErikVold
Lisa Him-Jensen er biletkunstnar og forfattar.

Lisa Him-Jensen er biletkunstnar og forfattar.

Foto: David Rios

Samfunnskroppen som modulkropp

I den andre diktboka til Lisa Him-Jensen, Sifonofor, vert grensene mellom natur og menneske, til liks med likskapen mellom enkelte samfunn i naturen og menneskesamfunn, undersøkte. Eit spørsmål er kor individet sluttar og kor fellesskapen startar?

SindreEkrheim

Foto: Ukjent / Nasjonalbiblioteket

Diktet: Inge Krokann

Diktaren Inge Krokann (f. 1893 i Oppdal, d. 1962 i Gausdal) var ein stor mann: «Romsam og romstor er du», skreiv Tarjei Vesaas i ei helsing på 60-årsdagen. Krokann var mest kjend for mellomalderromanane om Lo-slekta og historieverket Det store hamskifte i bondesamfunnet.

CathrineStrøm

Foto: Thomas Andersen / TV 2 / NTB

Diktet: Trygve Skaug

Trygve Skaug, heiter Noregs bestseljande poet i dag. På lista over dei femten bestseljande poesibøkene i Noreg tronar Skaug med to diktbøker. Skaug er artist, men han er òg kjend som ein av dei nye «Instagram-poetane», med over 200.000 fylgjarar på Instagram. Det er fyrste gong på tretti år at diktarar atter er på salstoppen i norske forlag.

RonnySpaans
« 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 »