JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ønskjer du å delta i debatten? Då kan du sende innlegget ditt til ordskifte@dagogtid.no

1 2 3 4 ... 20 »

Magnus 6. og Frostating i 1274

20240223

Eldbjørg Haug peikar i eit lesarbrev i Dag og Tid 16. februar på at min artikkel om Landslova same stad inneheld to feil. For det fyrste at Magnus Lagabøte var den fjerde og ikkje den sjette Magnus i den norske kongerekka, og for det andre at Landslova vart gjeven på Gulating i 1274 og ikkje på Frostating.

Kjære bror, kjære søster

20240223

«Vi må lete andre steder enn i læreplanene, dersom vi skal finne de viktigste årsakene til tilbakegangen i PISA-undersøkelsen.»

20240223

«Vi må lete andre steder enn i læreplanene, dersom vi skal finne de viktigste årsakene til tilbakegangen i PISA-undersøkelsen.»

Hva er «radioaktiv forurensning»?

20240223

Ved regulær drift av reaktoranlegg og andre kjernetekniske anlegg skjer det kontrollerte utslipp av små mengder radioaktive stoffer til luft og vann. Slike utslipp er underlagt måle- og rapporteringsplikt til myndighetene som også har fastlagt de aktuelle utslippsgrensene. Myndighetene innestår for kontrollmålinger, blant annet for å verifisere at de forutsetningene som utslippsgrensene bygger på, er etterlevd. Dagens erfaringer viser at stråledosene til lokalbefolkningen nær et kjernekraftverk maksimalt vil utgjøre noen få prosent av stråledosen fra naturlige strålekilder.

Oppløsningen av UNRWA

20240223

I lederen 2. februar diskuterer Svein Gjerdåker FNs rolle i Gaza i lys av at en rekke stater har vedtatt å sette på vent den økonomiske støtte til UNRWA. Gjerdåker mener at vi har intet valg og må stole på FN og fortsette vår støtte til UNRWA i Gaza.

Magnus Lagabøte, Noregs fjerde Magnus-konge

20240216

Jørn Øyrehagen Sunde (i Dag og Tid 2. februar 2024) har rett i at Magnus Lagabøtes Landslov var eit storverk. Dei humane draga fortel mykje om kong Magnus sjølv, men òg at det norske mellomaldersamfunnet stunda etter fred og semje etter hundre år med borgarkrig. Eg har eit par korrigeringar og nokre tillegg til det Sunde skriv.

Meir havre

20240216

Nettopp! Havren har vore nedvurdert sidan han kom hit i eldre jernalder som ugras i bygg og kveite og føde for den som ikkje kunne velje. Trælens «brød» i Allvismál i Edda – «tungt og klumput og fullt av sådir» (agner) – likna den «Grauten på Grut». Vinje skildra i 1860:

Feil om skogreisinga

20240216

Der Håkon Dag Sørland ser for seg dei enorme problema som plantinga førte med seg, ser eg ei suksesshistorie som kan bli verkeleg stor i samband med det grøne skiftet.

Smittevern også mot tankevirus

20240216

I Dag og Tid 5. januar («Ein kronisk pandemi») gjev Per Anders Todal røyst til forskarar som meiner at såkalla «langcovid» får for lite merksemd. Vidare peiker han på auken i «allment og uspesifisert» sjukefråvære sidan 2019 som ei truleg fylgje av seinverknader av koronasjukdom.

Kinesisk økonomi og dei vanskelege prognosane

20240216

Journalist Per Anders Todals artikkel om Kinas eigedomsmarknad (Dag og Tid 2. februar) skriv seg inn i ein velkjend sjanger som påstår at nedgang i ein del av økonomien ber bod om stagnasjon eller kollaps av økonomien i heilskap.

1 2 3 4 ... 20 »