JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2 3 4 5 6 ... 20 »
Preben Hodneland spelte hovudrolla som Raskolnikov i den fem timar lange framsyninga på Det Norske Teatret.

Preben Hodneland spelte hovudrolla som Raskolnikov i den fem timar lange framsyninga på Det Norske Teatret.

Foto: Dag Jenssen

Teaterstjerna frå strilelandet

Ingen skodespelar har fått så mange Heddaprisar som Preben Hodneland. Og strilen frå Nordhordland har hausta sine tre på berre fire år – før han rakk å fylla 36.

Jan H.Landro
Den litauiske lyrikaren Indre Valantinaite ved den dominikanske Heilagande-kyrkja i gamlebyen i Vilnius.

Den litauiske lyrikaren Indre Valantinaite ved den dominikanske Heilagande-kyrkja i gamlebyen i Vilnius.

Alle foto: Håvard Rem

Nordens Jerusalem

VILNIUS: Lyrikaren Indre Valantinaite er omsett til sytten språk. Den nyaste boka tek føre seg lagnaden til jødane i byen.

HåvardRem
Kristin Vego er frå Aarhus og bur i Oslo. Ho er kritikar i den danske avisa Information og redaktør i tidsskriftet Vagant.

Kristin Vego er frå Aarhus og bur i Oslo. Ho er kritikar i den danske avisa Information og redaktør i tidsskriftet Vagant.

Foto: Erika Hebbert

Relasjonar
i rørsle

Kristin Vego hadde trong for at ein autoritet utanfrå skulle seie at det ho heldt på med, var godt nok. Så fekk ho Tarjei Vesaas’ debutantpris for novellesamlinga Se en siste gang på alt vakkert.

Jan H.Landro

Foto: Lise Åserud / NTB

Diktet: Arild Nyquist

Humor i norsk lyrikk, mellom Johan Herman Wessel og Arild Nyquist, er ei mangelvare, meiner mange av oss. Vi har Wergeland, Obstfelder, Uppdal, Bull, Mehren og minst 34 andre solide – mot desse blir Wildenvey, Sande, Bjerke og Sissel Solbjørg Bjugn fort i mindretal når det gjeld muntre vers.

Jan ErikVold
Lars Elling er biletkunstnar og bokillustratør. No har han skrive roman.

Lars Elling er biletkunstnar og bokillustratør. No har han skrive roman.

Foto: Baard Henriksen

Når den tettaste brorskapen raknar

Då pandemien lukka ei dør for utstillingsverksemda, henta Lars Elling fram ei gammal familiehistorie. Kombinert med fri dikting blei resultatet debutromanen Fyrstene av Finntjern.

Jan H.Landro
No går vi inn i påskehøgtida med påskeliljer i hagen.

No går vi inn i påskehøgtida med påskeliljer i hagen.

Foto: David Zalubowski / AP / NTB

Ein provoserande biskop

Erik Varden, cisterciensarmunken som no er katolsk biskop i Trondheim, skriv helst bøkene sine på engelsk, men i år har han gjeve ut ei lita bok på norsk, nærast ei preikesamling: Påsketro i en pesttid. En provokasjon. Det er ein overraskande tittel, for me er lite vane med provokasjonar frå kyrkjeleg hald, og aller minst frå biskopar.

Kjell ArildPollestad

Foto: Ukjent / Nasjonalbiblioteket

Diktet: Inge Krokann

Diktaren Inge Krokann (f. 1893 i Oppdal, d. 1962 i Gausdal) var ein stor mann: «Romsam og romstor er du», skreiv Tarjei Vesaas i ei helsing på 60-årsdagen. Krokann var mest kjend for mellomalderromanane om Lo-slekta og historieverket Det store hamskifte i bondesamfunnet.

CathrineStrøm
– Tradisjon og nyskaping heng nøye saman, seier festspeldirektør Lars Petter Hagen.

– Tradisjon og nyskaping heng nøye saman, seier festspeldirektør Lars Petter Hagen.

Foto: Marit Hommedal / NTB

– Eg er ikkje redd for usemje

I mai tiltrer den nye direktøren for Festspillene i Bergen, Lars Petter Hagen. Han startar på golvet.

DAG OGTID
Siste utgåve av Nysgjerrigper-bladet.

Siste utgåve av Nysgjerrigper-bladet.

Foto: Jesper Hommefoss Johnsen

Slutt for Nysgjerrigper på papir

Forskingsrådet kunngjorde i siste utgåve av Nysgjerrigper-bladet at papirutgåva no er historie. Vitskapsmagasinet for unge har til no komme ut fire gonger i året.

Jesper HommefossJohnsen
Aschehougs hagefest i Drammensveien 99 kostar sikkert dobbelt så mykje som drifta av tidsskriftet Samtiden, trur Bjørn Kvalsvik Nicolaysen.

Aschehougs hagefest i Drammensveien 99 kostar sikkert dobbelt så mykje som drifta av tidsskriftet Samtiden, trur Bjørn Kvalsvik Nicolaysen.

Foto: Heiko Junge / NTB

Børs utan katedral

Om eg har rett, er det dobbelt så fint å feire kulturen i Noreg med ein fest for nokre utvalde enn å drive vidare eit tidsskrift som har vart i 132 år.

BjørnKvalsvik Nicolaysen
« 1 2 3 4 5 6 ... 20 »
« 1 2 3 4 5 6 ... 20 »
Preben Hodneland spelte hovudrolla som Raskolnikov i den fem timar lange framsyninga på Det Norske Teatret.

Preben Hodneland spelte hovudrolla som Raskolnikov i den fem timar lange framsyninga på Det Norske Teatret.

Foto: Dag Jenssen

Teaterstjerna frå strilelandet

Ingen skodespelar har fått så mange Heddaprisar som Preben Hodneland. Og strilen frå Nordhordland har hausta sine tre på berre fire år – før han rakk å fylla 36.

Jan H.Landro
Den litauiske lyrikaren Indre Valantinaite ved den dominikanske Heilagande-kyrkja i gamlebyen i Vilnius.

Den litauiske lyrikaren Indre Valantinaite ved den dominikanske Heilagande-kyrkja i gamlebyen i Vilnius.

Alle foto: Håvard Rem

Nordens Jerusalem

VILNIUS: Lyrikaren Indre Valantinaite er omsett til sytten språk. Den nyaste boka tek føre seg lagnaden til jødane i byen.

HåvardRem
Kristin Vego er frå Aarhus og bur i Oslo. Ho er kritikar i den danske avisa Information og redaktør i tidsskriftet Vagant.

Kristin Vego er frå Aarhus og bur i Oslo. Ho er kritikar i den danske avisa Information og redaktør i tidsskriftet Vagant.

Foto: Erika Hebbert

Relasjonar
i rørsle

Kristin Vego hadde trong for at ein autoritet utanfrå skulle seie at det ho heldt på med, var godt nok. Så fekk ho Tarjei Vesaas’ debutantpris for novellesamlinga Se en siste gang på alt vakkert.

Jan H.Landro

Foto: Lise Åserud / NTB

Diktet: Arild Nyquist

Humor i norsk lyrikk, mellom Johan Herman Wessel og Arild Nyquist, er ei mangelvare, meiner mange av oss. Vi har Wergeland, Obstfelder, Uppdal, Bull, Mehren og minst 34 andre solide – mot desse blir Wildenvey, Sande, Bjerke og Sissel Solbjørg Bjugn fort i mindretal når det gjeld muntre vers.

Jan ErikVold
Lars Elling er biletkunstnar og bokillustratør. No har han skrive roman.

Lars Elling er biletkunstnar og bokillustratør. No har han skrive roman.

Foto: Baard Henriksen

Når den tettaste brorskapen raknar

Då pandemien lukka ei dør for utstillingsverksemda, henta Lars Elling fram ei gammal familiehistorie. Kombinert med fri dikting blei resultatet debutromanen Fyrstene av Finntjern.

Jan H.Landro
No går vi inn i påskehøgtida med påskeliljer i hagen.

No går vi inn i påskehøgtida med påskeliljer i hagen.

Foto: David Zalubowski / AP / NTB

Ein provoserande biskop

Erik Varden, cisterciensarmunken som no er katolsk biskop i Trondheim, skriv helst bøkene sine på engelsk, men i år har han gjeve ut ei lita bok på norsk, nærast ei preikesamling: Påsketro i en pesttid. En provokasjon. Det er ein overraskande tittel, for me er lite vane med provokasjonar frå kyrkjeleg hald, og aller minst frå biskopar.

Kjell ArildPollestad

Foto: Ukjent / Nasjonalbiblioteket

Diktet: Inge Krokann

Diktaren Inge Krokann (f. 1893 i Oppdal, d. 1962 i Gausdal) var ein stor mann: «Romsam og romstor er du», skreiv Tarjei Vesaas i ei helsing på 60-årsdagen. Krokann var mest kjend for mellomalderromanane om Lo-slekta og historieverket Det store hamskifte i bondesamfunnet.

CathrineStrøm
– Tradisjon og nyskaping heng nøye saman, seier festspeldirektør Lars Petter Hagen.

– Tradisjon og nyskaping heng nøye saman, seier festspeldirektør Lars Petter Hagen.

Foto: Marit Hommedal / NTB

– Eg er ikkje redd for usemje

I mai tiltrer den nye direktøren for Festspillene i Bergen, Lars Petter Hagen. Han startar på golvet.

DAG OGTID
Siste utgåve av Nysgjerrigper-bladet.

Siste utgåve av Nysgjerrigper-bladet.

Foto: Jesper Hommefoss Johnsen

Slutt for Nysgjerrigper på papir

Forskingsrådet kunngjorde i siste utgåve av Nysgjerrigper-bladet at papirutgåva no er historie. Vitskapsmagasinet for unge har til no komme ut fire gonger i året.

Jesper HommefossJohnsen
Aschehougs hagefest i Drammensveien 99 kostar sikkert dobbelt så mykje som drifta av tidsskriftet Samtiden, trur Bjørn Kvalsvik Nicolaysen.

Aschehougs hagefest i Drammensveien 99 kostar sikkert dobbelt så mykje som drifta av tidsskriftet Samtiden, trur Bjørn Kvalsvik Nicolaysen.

Foto: Heiko Junge / NTB

Børs utan katedral

Om eg har rett, er det dobbelt så fint å feire kulturen i Noreg med ein fest for nokre utvalde enn å drive vidare eit tidsskrift som har vart i 132 år.

BjørnKvalsvik Nicolaysen
« 1 2 3 4 5 6 ... 20 »