JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 ... 17 18 19 20
Helene Uri har skrive fleire romanar og bøker om språk.

Helene Uri har skrive fleire romanar og bøker om språk.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Uri ord for ord

Om Helene Uri kunne få oppfylt eitt språkønske, måtte det vere at talet på valfrie former i norsk blei kraftig redusert. Ho leier gjerne komiteen som gjer jobben.

Jan H.Landro
Brunostskiva er erkenorsk.

Brunostskiva er erkenorsk.

Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

­– Han smiler aldri,
ikkje eingong til nybakt brød

Slik lyder eit egyptisk ordtøke. Og dei som har smakt nybakt brød i Egypt, rett frå omnen på fortauet, veit verkeleg kva lykke er.

DagfinnNordbø
Det nyaste albumet til Unnveig Aas er nominert til Spellemannsprisen.

Det nyaste albumet til Unnveig Aas er nominert til Spellemannsprisen.

Foto: Julia Marie Naglestad

Utforskar kjærleiken i musikk og lyrikk

Unnveig Aas har gitt ut to diktsamlingar og to musikkalbum sidan 2014. Det siste albumet, Young Hearts, vart denne veka nominert til Spellemannprisen for 2019, i kategorien country.

Emma Johnsen Rødli
Christian Krohg: «Sovende mor med barn».

Christian Krohg: «Sovende mor med barn».

Christian Krohg Sovende mor med barn

Mor, mor, gøym meg!

Per Sivle var fødd i Flåm i 1857, som tvilling. Berre Per fekk så vidt overleva, og vart ført inn i kyrkjeboka med ring rundt namnet, noko som fortalde at han var uekte son.

ÅshildUlstrup
Garnprodusentane brukar andre verkemiddel for å selje design i dag enn dei gjorde før. Biletet til venstre er frå 1997 og det til høgre frå 2020.

Garnprodusentane brukar andre verkemiddel for å selje design i dag enn dei gjorde før. Biletet til venstre er frå 1997 og det til høgre frå 2020.

Foto: Rauma Ullvarefabrikk

Digital strikking

1200 strikkarar sit i desse dagar lenka til Facebook. Gjennom den digitale plattforma får dei dag for dag servert ein brøkdel av ei strikkeoppskrift. Inngangen har kosta dei 140 kroner. Strikketøyet veks etter kvart som postane i gruppa blir fleire. Kva resultatet av bundingen blir, veit ingen av dei. Men dei stolar på avsendaren, Ingunn Myklebust. Dei veit at det ho gir dei, er noko dei vil ha. Den førre boka med strikkeoppskrifter Myklebust gav ut, var ein bestseljar.

Emma Johnsen Rødli
Arne Svingen har skrive hundre bøker. Fleire kjem seinare i år.

Arne Svingen har skrive hundre bøker. Fleire kjem seinare i år.

Foto: Emma Johnsen Rødli

Konkurrerer mot Egner

Barnebøkene til Arne Svingen er blant dei mest utlånte bøkene på norske bibliotek, men bestseljarar er dei ikkje.

Emma Johnsen Rødli
Basilikum frå supermarknaden har det med å døy så fort du har betalt for han.

Basilikum frå supermarknaden har det med å døy så fort du har betalt for han.

Foto: Frank May / NTB scanpix

Bryt reglane!

Matglade folk har gjerne hyllene fulle av kokebøker. Eg òg. I hundrevis. Dei står i stablar og haugar, nokre av dei, andre er så digre at dei må ha særskild hylleplass. Dei er flotte å sjå på, men eg brukar dei sjeldan. Bileta gir så kraftig matlyst at eg legg på meg ein kilo berre av å opne ei. Får eg ei ny kokebok i hus, les eg henne fyrste kvelden, frå perm til perm, og mest sannsynleg opnar eg henne aldri att.

DagfinnNordbø
Thomas Ryjord meiner musikkmiljøet i Trøndelag er blitt meir mangfaldig.

Thomas Ryjord meiner musikkmiljøet i Trøndelag er blitt meir mangfaldig.

Foto: Amanda Gerhardsen

Musikarflukt frå Trøndelag

I ti år har Trondheim Calling vist fram nye artistar for eit publikum. Festivalsjefen meiner dei artistane som vil etablere seg, flyktar frå Trøndelag. 

Emma Johnsen Rødli
Restane av Augustus’ mausoleum i Roma, der dei originale bronsesøylene med sjølvbiografien stod.

Restane av Augustus’ mausoleum i Roma, der dei originale bronsesøylene med sjølvbiografien stod.

Foto: Sjur Haga Bringeland

Sjølvskryt
i marmor

Hilde Brendeford Andreassen har, som den første, omsett heile keisar Augustus’ sjølvbiografi til norsk.

SjurHaga Bringeland

Likestiller sakprosa og skjønnlitteratur

Om to veker opnar Bergen internasjonale litteraturfestival for andre gong. I år som i fjor finn den stad på Litteraturhuset i Bergen, frå 6. til 9. februar. Festivalen skil seg ut med å by på like mengder skjønnlitteratur og sakprosa, og like mengder internasjonale og lokale forfattarar.

Ida Lødemel Tvedt
« 1 ... 17 18 19 20
« 1 ... 17 18 19 20
Helene Uri har skrive fleire romanar og bøker om språk.

Helene Uri har skrive fleire romanar og bøker om språk.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Uri ord for ord

Om Helene Uri kunne få oppfylt eitt språkønske, måtte det vere at talet på valfrie former i norsk blei kraftig redusert. Ho leier gjerne komiteen som gjer jobben.

Jan H.Landro
Brunostskiva er erkenorsk.

Brunostskiva er erkenorsk.

Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

­– Han smiler aldri,
ikkje eingong til nybakt brød

Slik lyder eit egyptisk ordtøke. Og dei som har smakt nybakt brød i Egypt, rett frå omnen på fortauet, veit verkeleg kva lykke er.

DagfinnNordbø
Det nyaste albumet til Unnveig Aas er nominert til Spellemannsprisen.

Det nyaste albumet til Unnveig Aas er nominert til Spellemannsprisen.

Foto: Julia Marie Naglestad

Utforskar kjærleiken i musikk og lyrikk

Unnveig Aas har gitt ut to diktsamlingar og to musikkalbum sidan 2014. Det siste albumet, Young Hearts, vart denne veka nominert til Spellemannprisen for 2019, i kategorien country.

Emma Johnsen Rødli
Christian Krohg: «Sovende mor med barn».

Christian Krohg: «Sovende mor med barn».

Christian Krohg Sovende mor med barn

Mor, mor, gøym meg!

Per Sivle var fødd i Flåm i 1857, som tvilling. Berre Per fekk så vidt overleva, og vart ført inn i kyrkjeboka med ring rundt namnet, noko som fortalde at han var uekte son.

ÅshildUlstrup
Garnprodusentane brukar andre verkemiddel for å selje design i dag enn dei gjorde før. Biletet til venstre er frå 1997 og det til høgre frå 2020.

Garnprodusentane brukar andre verkemiddel for å selje design i dag enn dei gjorde før. Biletet til venstre er frå 1997 og det til høgre frå 2020.

Foto: Rauma Ullvarefabrikk

Digital strikking

1200 strikkarar sit i desse dagar lenka til Facebook. Gjennom den digitale plattforma får dei dag for dag servert ein brøkdel av ei strikkeoppskrift. Inngangen har kosta dei 140 kroner. Strikketøyet veks etter kvart som postane i gruppa blir fleire. Kva resultatet av bundingen blir, veit ingen av dei. Men dei stolar på avsendaren, Ingunn Myklebust. Dei veit at det ho gir dei, er noko dei vil ha. Den førre boka med strikkeoppskrifter Myklebust gav ut, var ein bestseljar.

Emma Johnsen Rødli
Arne Svingen har skrive hundre bøker. Fleire kjem seinare i år.

Arne Svingen har skrive hundre bøker. Fleire kjem seinare i år.

Foto: Emma Johnsen Rødli

Konkurrerer mot Egner

Barnebøkene til Arne Svingen er blant dei mest utlånte bøkene på norske bibliotek, men bestseljarar er dei ikkje.

Emma Johnsen Rødli
Basilikum frå supermarknaden har det med å døy så fort du har betalt for han.

Basilikum frå supermarknaden har det med å døy så fort du har betalt for han.

Foto: Frank May / NTB scanpix

Bryt reglane!

Matglade folk har gjerne hyllene fulle av kokebøker. Eg òg. I hundrevis. Dei står i stablar og haugar, nokre av dei, andre er så digre at dei må ha særskild hylleplass. Dei er flotte å sjå på, men eg brukar dei sjeldan. Bileta gir så kraftig matlyst at eg legg på meg ein kilo berre av å opne ei. Får eg ei ny kokebok i hus, les eg henne fyrste kvelden, frå perm til perm, og mest sannsynleg opnar eg henne aldri att.

DagfinnNordbø
Thomas Ryjord meiner musikkmiljøet i Trøndelag er blitt meir mangfaldig.

Thomas Ryjord meiner musikkmiljøet i Trøndelag er blitt meir mangfaldig.

Foto: Amanda Gerhardsen

Musikarflukt frå Trøndelag

I ti år har Trondheim Calling vist fram nye artistar for eit publikum. Festivalsjefen meiner dei artistane som vil etablere seg, flyktar frå Trøndelag. 

Emma Johnsen Rødli
Restane av Augustus’ mausoleum i Roma, der dei originale bronsesøylene med sjølvbiografien stod.

Restane av Augustus’ mausoleum i Roma, der dei originale bronsesøylene med sjølvbiografien stod.

Foto: Sjur Haga Bringeland

Sjølvskryt
i marmor

Hilde Brendeford Andreassen har, som den første, omsett heile keisar Augustus’ sjølvbiografi til norsk.

SjurHaga Bringeland

Likestiller sakprosa og skjønnlitteratur

Om to veker opnar Bergen internasjonale litteraturfestival for andre gong. I år som i fjor finn den stad på Litteraturhuset i Bergen, frå 6. til 9. februar. Festivalen skil seg ut med å by på like mengder skjønnlitteratur og sakprosa, og like mengder internasjonale og lokale forfattarar.

Ida Lødemel Tvedt
« 1 ... 17 18 19 20