JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 3 4 ... 20 »
Lars Saabye Christensen fylte 70 år torsdag 21. september.

Lars Saabye Christensen fylte 70 år torsdag 21. september.

Foto: Lina Hindrum

I kamp med språket og minnet

Lars Saabye Christensen trudde han endeleg hadde klart å skrive ein liten og tynn roman igjen. Men noko mangla, og med det på plass var boka blitt 690 sider lang.

Jan H.Landro

Foto: Ivar Aaserud / Aktuell / NTB

Diktet: Hans Aleksander Hansen

I dag ein lyrikar som er gløymd av mange. Ein einaste stad er han lyft fram, av August Mauritzen, redaktør for viseantologien Toner fra Tigerstaden (1974), ettersom Hans Aleksander Hansen hadde vunne Dagbladets konkurranse om kven som kunne skrive den beste Oslo-songen.

Jan Erik Vold
Poet og siviløkonom Martin Svedman, utanfor Restaurant Haakon i Oslo.

Poet og siviløkonom Martin Svedman, utanfor Restaurant Haakon i Oslo.

Foto: Per Anders Todal

Gordiske slipsknutar

Martin Svedman er siviløkonom og lyrikar. Med diktboka Finans ville han skrive ei øm hyllest til den merkantile klassen.

Ida Lødemel Tvedt
Rune Slagstad er aktuell med boka Den meningsløse sporten (2023), som er ein revidert versjon av delar av boka Sporten frå 2008.

Rune Slagstad er aktuell med boka Den meningsløse sporten (2023), som er ein revidert versjon av delar av boka Sporten frå 2008.

Foto: Vidar Sandnes

Fotball, forfall og håp

Bakteppet når Rune Slagstads idéhistorie om sporten har kome i oppdatert versjon, er at fotballkorrupsjonen berre har blitt verre. Men finst det håp?

SveinTuastad
Til slutt vende Ella Marie Hætta Isaksen kappa mot vinden.

Til slutt vende Ella Marie Hætta Isaksen kappa mot vinden.

Foto: NRK

Nytt frå Bodø/Buvvda/Bådåddjo/Budejju

Bodøs år som europeisk kulturhovudstad starta som forventa med joik, nordlandsbåt og torsk. Opnings­showet ville blitt gløymt hadde det ikkje vore for Ella Marie Hætta Isaksen.

Morten A. Strøksnes
Forfattar Tore Renberg.

Forfattar Tore Renberg.

Ein opplyst og rettskaffen mann


Mykje vert hugsa av det som helst skulle ha gått i gløymeboka, medan mangt ein skulle ha hugsa, vert sletta frå det kollektive minnet. Då er det godt at somme tek på seg å friska opp minnet om det gode, og det er just kva Tore Renberg har gjort i essayet sitt om tyskaren Christian Thomasius (1655–1728).

Odd W. Surén

Illustrasjon: May Linn Clement

Arne Garborg, pengane og livet

Det er hundre år sidan Arne Garborg døydde. Tendensen er at ein gløymer den kvasse, ja, nesten rabiate debattanten og i staden hugsar han som den aldrande vismannen.

Jan Inge Sørbø
Oslo Ess då dei spelte på Larris i Førde 13. januar. Her ser vi Åsmund Lande, Eivinn Arctander (på trommer) og Peter Larsson (med gitar). Utanfor bildet står Simen Stensland (på keyboard) og Knut-Oscar Nymo (med bass).

Oslo Ess då dei spelte på Larris i Førde 13. januar. Her ser vi Åsmund Lande, Eivinn Arctander (på trommer) og Peter Larsson (med gitar). Utanfor bildet står Simen Stensland (på keyboard) og Knut-Oscar Nymo (med bass).

Foto: Marita Liabø

Energi i ermet

Blant fjorårets norske plateutgivingar er det to som mange meiner er blant dei beste: Oslo Ess og Starvation. Det visste dei ikkje då dei la ut på turné i lag, Oslo Ess og The Dogs. Dei visste berre at det ville bli kniving om dei lengste av dei 16 sengene i bussen. Både frontfigur Åsmund Lande og frontfigur Kristopher Schau er nær to meter høge.

Marita Liabø
Gro Harlem Brundtland blir spelt av Kathrine Thorborg Johansen. Thorbjørn Harr har rolla som Kåre Willoch.

Gro Harlem Brundtland blir spelt av Kathrine Thorborg Johansen. Thorbjørn Harr har rolla som Kåre Willoch.

Foto: Motlys / Novemberfilm / NRK

Makta rår

Vår vesle familie på tre samla seg søndagskvelden om Makta 1. Dei to yngste lo seg skakke, eldstemann var betenkt. Etter å ha sett Makta 2 er også eldstemann oppglødd, ja, strålande oppglødd.

Rune Slagstad
Frå haustens store familiemusikal på Det Norske Teatret.    Foto: Det Norske Teatret

Frå haustens store familiemusikal på Det Norske Teatret. Foto: Det Norske Teatret

Tett gapet – meir pengar til Det Norske Teatret

Jon Fosse er tildelt Nobels litteraturpris, og seier sjølv: «Eg deler prisen med det nynorske språket.» Det Norske Teatret er den største nynorskinstitusjonen i landet.

Ordskifte
1 2 3 4 ... 20 »
1 2 3 4 ... 20 »
Lars Saabye Christensen fylte 70 år torsdag 21. september.

Lars Saabye Christensen fylte 70 år torsdag 21. september.

Foto: Lina Hindrum

I kamp med språket og minnet

Lars Saabye Christensen trudde han endeleg hadde klart å skrive ein liten og tynn roman igjen. Men noko mangla, og med det på plass var boka blitt 690 sider lang.

Jan H.Landro

Foto: Ivar Aaserud / Aktuell / NTB

Diktet: Hans Aleksander Hansen

I dag ein lyrikar som er gløymd av mange. Ein einaste stad er han lyft fram, av August Mauritzen, redaktør for viseantologien Toner fra Tigerstaden (1974), ettersom Hans Aleksander Hansen hadde vunne Dagbladets konkurranse om kven som kunne skrive den beste Oslo-songen.

Jan Erik Vold
Poet og siviløkonom Martin Svedman, utanfor Restaurant Haakon i Oslo.

Poet og siviløkonom Martin Svedman, utanfor Restaurant Haakon i Oslo.

Foto: Per Anders Todal

Gordiske slipsknutar

Martin Svedman er siviløkonom og lyrikar. Med diktboka Finans ville han skrive ei øm hyllest til den merkantile klassen.

Ida Lødemel Tvedt
Rune Slagstad er aktuell med boka Den meningsløse sporten (2023), som er ein revidert versjon av delar av boka Sporten frå 2008.

Rune Slagstad er aktuell med boka Den meningsløse sporten (2023), som er ein revidert versjon av delar av boka Sporten frå 2008.

Foto: Vidar Sandnes

Fotball, forfall og håp

Bakteppet når Rune Slagstads idéhistorie om sporten har kome i oppdatert versjon, er at fotballkorrupsjonen berre har blitt verre. Men finst det håp?

SveinTuastad
Til slutt vende Ella Marie Hætta Isaksen kappa mot vinden.

Til slutt vende Ella Marie Hætta Isaksen kappa mot vinden.

Foto: NRK

Nytt frå Bodø/Buvvda/Bådåddjo/Budejju

Bodøs år som europeisk kulturhovudstad starta som forventa med joik, nordlandsbåt og torsk. Opnings­showet ville blitt gløymt hadde det ikkje vore for Ella Marie Hætta Isaksen.

Morten A. Strøksnes
Forfattar Tore Renberg.

Forfattar Tore Renberg.

Ein opplyst og rettskaffen mann


Mykje vert hugsa av det som helst skulle ha gått i gløymeboka, medan mangt ein skulle ha hugsa, vert sletta frå det kollektive minnet. Då er det godt at somme tek på seg å friska opp minnet om det gode, og det er just kva Tore Renberg har gjort i essayet sitt om tyskaren Christian Thomasius (1655–1728).

Odd W. Surén

Illustrasjon: May Linn Clement

Arne Garborg, pengane og livet

Det er hundre år sidan Arne Garborg døydde. Tendensen er at ein gløymer den kvasse, ja, nesten rabiate debattanten og i staden hugsar han som den aldrande vismannen.

Jan Inge Sørbø
Oslo Ess då dei spelte på Larris i Førde 13. januar. Her ser vi Åsmund Lande, Eivinn Arctander (på trommer) og Peter Larsson (med gitar). Utanfor bildet står Simen Stensland (på keyboard) og Knut-Oscar Nymo (med bass).

Oslo Ess då dei spelte på Larris i Førde 13. januar. Her ser vi Åsmund Lande, Eivinn Arctander (på trommer) og Peter Larsson (med gitar). Utanfor bildet står Simen Stensland (på keyboard) og Knut-Oscar Nymo (med bass).

Foto: Marita Liabø

Energi i ermet

Blant fjorårets norske plateutgivingar er det to som mange meiner er blant dei beste: Oslo Ess og Starvation. Det visste dei ikkje då dei la ut på turné i lag, Oslo Ess og The Dogs. Dei visste berre at det ville bli kniving om dei lengste av dei 16 sengene i bussen. Både frontfigur Åsmund Lande og frontfigur Kristopher Schau er nær to meter høge.

Marita Liabø
Gro Harlem Brundtland blir spelt av Kathrine Thorborg Johansen. Thorbjørn Harr har rolla som Kåre Willoch.

Gro Harlem Brundtland blir spelt av Kathrine Thorborg Johansen. Thorbjørn Harr har rolla som Kåre Willoch.

Foto: Motlys / Novemberfilm / NRK

Makta rår

Vår vesle familie på tre samla seg søndagskvelden om Makta 1. Dei to yngste lo seg skakke, eldstemann var betenkt. Etter å ha sett Makta 2 er også eldstemann oppglødd, ja, strålande oppglødd.

Rune Slagstad
Frå haustens store familiemusikal på Det Norske Teatret.    Foto: Det Norske Teatret

Frå haustens store familiemusikal på Det Norske Teatret. Foto: Det Norske Teatret

Tett gapet – meir pengar til Det Norske Teatret

Jon Fosse er tildelt Nobels litteraturpris, og seier sjølv: «Eg deler prisen med det nynorske språket.» Det Norske Teatret er den største nynorskinstitusjonen i landet.

Ordskifte
1 2 3 4 ... 20 »