JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2 3 4 5 »
Kurt Wagner i Lambchop.

Kurt Wagner i Lambchop.

Foto: Mickie Winters

Kurt kokar hovudet

Kva er Lambchop? Det er eit spørsmål Kurt Wagner er den einaste som kan svare på, for det er frontmannen i det omskiftelege bandet som i realiteten til ei kvar tid definerer kva som skal komme frå den kanten. Og på det åttande sporet på årets nye album, «Every Child Begins the World Again», er det som om alle versjonane av Lambchop kulminerer i ein og same song, som ein manifestasjon av både dei impulsane som har ført namnet dit det er i dag, og dit det kan førast vidare.

ØyvindVågnes
Marion Cotillard i ei av hovudrollene i musikalen.

Marion Cotillard i ei av hovudrollene i musikalen.

Foto: CG Cinema International / Tribus P Films International

Seriøs humorrockeopera

Sony / Universal
Magisk realisme-rockeoperaen Annette er regissert av Leo Carax og har libretto og musikk av glam-, kunstrock- og synthpopbandet Sparks, som har halde den kreative gnisten i gang i over femti år og stadig har humøret intakt. Det hadde ikkje kritikaren som ropte: «Fuck you and get the hell out of Cannes» på pressevisninga i Cannes, der Annette fekk prisen for beste regi.

RasmusHungnes
Det nye albumet til Beth Orton er i sal frå neste fredag.

Det nye albumet til Beth Orton er i sal frå neste fredag.

Pressefoto

Ortons triumf

Beth Orton står fram som ein revitalisert artist på ei plate som høyrer til mellom årets aller beste.

ØyvindVågnes
Dei kulturelle referansane tilfører debutalbumet til Oliver Sim nokre ekstra lag, skriv Øyvind Vågnes.

Dei kulturelle referansane tilfører debutalbumet til Oliver Sim nokre ekstra lag, skriv Øyvind Vågnes.

Pressefoto

Nærast er du når du er borte

«I’m ugly.» Med desse orda innleier Oliver Sim albumet Hideous Bastard, med eit opningsspor som konfronterer lyttaren frå første sekund. «Hideous» introduserer spørjande og med høg intensitet fleire av platas sentrale tema, som ikkje er av det lette slaget – frykt, skam, einsemd, løyndomar og masker høyrer til mellom stikkorda.

ØyvindVågnes
Siv Jakobsen har fordelt det neste albumet på to utgjevingar.

Siv Jakobsen har fordelt det neste albumet på to utgjevingar.

Foto: Jorgen Nordby

Ut i vår hage

Brått kan det ha seg slik her i livet at ein vert trøytt av å kjenne seg liten, og alskens livsmotto om styrke får ein hol klang – ei kjensle som er skildra presist i «Small», opningssporet på Siv Jakobsens Gardening pt. 1, som er ute i dag. Utgivinga byr på eit lite knippe songar som i utstrekning og speletid kan minne litt om ei plateside, og det er ikkje heilt feil, for dette er første halvdel av artistens tredje studioalbum – andre del kjem på nyåret ein gong.

ØyvindVågnes
Loudon Wainwright III er på sitt beste på den nye plata, meiner Øyvind Vågnes.

Loudon Wainwright III er på sitt beste på den nye plata, meiner Øyvind Vågnes.

Pressefoto

75 er 75

Loudon Wainwright III kallar på smilet når han skildrar alderdommen, med eit blikk som er både skarpt og poetisk.

ØyvindVågnes
Julia Jacklin spelar på Parkteatret i Oslo seinhaustes.

Julia Jacklin spelar på Parkteatret i Oslo seinhaustes.

Pressefoto

Gamle og nye ekko

Kjærleik og tid, det er det som trengst, heiter det i «Love, Try Not To Let Go», andresporet på Julia Jacklins ferske Pre Pleasure: «Time to figure some things out.» Men så enkelt vert det sjølvsagt ikkje likevel. Noko skurrar, heftar ved, skjønar lyttaren: «The echo of my hometown/ the things I never said/ Consumes the space between me/ and everyone I left.»

ØyvindVågnes
The Sadies viser musikalsk breidde på det nye albumet, skriv Øyvind Vågnes.

The Sadies viser musikalsk breidde på det nye albumet, skriv Øyvind Vågnes.

Pressefoto

Før og etter rulleteksten

Den nye plata til The Sadies, Colder Streams, skulle vise seg å verte den siste Dallas Good var med på.

ØyvindVågnes
Laura Veirs har alltid vore ein sterk låtskrivar, meiner Øyvind Vågnes.

Laura Veirs har alltid vore ein sterk låtskrivar, meiner Øyvind Vågnes.

Foto: Lauraveirs.com

Den gråtande syklisten

Eg veit det er dårleg timing, men det er likevel ein haustsong eg har på hjernen for tida: I «Autumn Song», som opnar årets sommaralbum frå Laura Veirs, Found Light, erklærer ho like godt sommaren for over i første verseline. Tida er inne for å lage ei liste, syng Veirs, ei oversikt over måtar å vere fri på, måtar å sleppe taket på – over alt ein veit no, som ein ikkje visste før.

ØyvindVågnes
Øystein Høynes, Odd Erlend Mikkelsen og Amund Nordstrøm møttest på Griegakademiet.

Øystein Høynes, Odd Erlend Mikkelsen og Amund Nordstrøm møttest på Griegakademiet.

Foto: Is it jazz? Records

Lovande debut

Odd Erlend Mikkelsen, gitar; Øystein Høynes, bass; Amund Nordstrøm, trommer; Kjetil Møster, tenorsaks (4, 6); Mathias Marstrander, pedalsteelgitar (3).
Is It Jazz? Records

LarsMossefinn
« 1 2 3 4 5 »
« 1 2 3 4 5 »
Kurt Wagner i Lambchop.

Kurt Wagner i Lambchop.

Foto: Mickie Winters

Kurt kokar hovudet

Kva er Lambchop? Det er eit spørsmål Kurt Wagner er den einaste som kan svare på, for det er frontmannen i det omskiftelege bandet som i realiteten til ei kvar tid definerer kva som skal komme frå den kanten. Og på det åttande sporet på årets nye album, «Every Child Begins the World Again», er det som om alle versjonane av Lambchop kulminerer i ein og same song, som ein manifestasjon av både dei impulsane som har ført namnet dit det er i dag, og dit det kan førast vidare.

ØyvindVågnes
Marion Cotillard i ei av hovudrollene i musikalen.

Marion Cotillard i ei av hovudrollene i musikalen.

Foto: CG Cinema International / Tribus P Films International

Seriøs humorrockeopera

Sony / Universal
Magisk realisme-rockeoperaen Annette er regissert av Leo Carax og har libretto og musikk av glam-, kunstrock- og synthpopbandet Sparks, som har halde den kreative gnisten i gang i over femti år og stadig har humøret intakt. Det hadde ikkje kritikaren som ropte: «Fuck you and get the hell out of Cannes» på pressevisninga i Cannes, der Annette fekk prisen for beste regi.

RasmusHungnes
Det nye albumet til Beth Orton er i sal frå neste fredag.

Det nye albumet til Beth Orton er i sal frå neste fredag.

Pressefoto

Ortons triumf

Beth Orton står fram som ein revitalisert artist på ei plate som høyrer til mellom årets aller beste.

ØyvindVågnes
Dei kulturelle referansane tilfører debutalbumet til Oliver Sim nokre ekstra lag, skriv Øyvind Vågnes.

Dei kulturelle referansane tilfører debutalbumet til Oliver Sim nokre ekstra lag, skriv Øyvind Vågnes.

Pressefoto

Nærast er du når du er borte

«I’m ugly.» Med desse orda innleier Oliver Sim albumet Hideous Bastard, med eit opningsspor som konfronterer lyttaren frå første sekund. «Hideous» introduserer spørjande og med høg intensitet fleire av platas sentrale tema, som ikkje er av det lette slaget – frykt, skam, einsemd, løyndomar og masker høyrer til mellom stikkorda.

ØyvindVågnes
Siv Jakobsen har fordelt det neste albumet på to utgjevingar.

Siv Jakobsen har fordelt det neste albumet på to utgjevingar.

Foto: Jorgen Nordby

Ut i vår hage

Brått kan det ha seg slik her i livet at ein vert trøytt av å kjenne seg liten, og alskens livsmotto om styrke får ein hol klang – ei kjensle som er skildra presist i «Small», opningssporet på Siv Jakobsens Gardening pt. 1, som er ute i dag. Utgivinga byr på eit lite knippe songar som i utstrekning og speletid kan minne litt om ei plateside, og det er ikkje heilt feil, for dette er første halvdel av artistens tredje studioalbum – andre del kjem på nyåret ein gong.

ØyvindVågnes
Loudon Wainwright III er på sitt beste på den nye plata, meiner Øyvind Vågnes.

Loudon Wainwright III er på sitt beste på den nye plata, meiner Øyvind Vågnes.

Pressefoto

75 er 75

Loudon Wainwright III kallar på smilet når han skildrar alderdommen, med eit blikk som er både skarpt og poetisk.

ØyvindVågnes
Julia Jacklin spelar på Parkteatret i Oslo seinhaustes.

Julia Jacklin spelar på Parkteatret i Oslo seinhaustes.

Pressefoto

Gamle og nye ekko

Kjærleik og tid, det er det som trengst, heiter det i «Love, Try Not To Let Go», andresporet på Julia Jacklins ferske Pre Pleasure: «Time to figure some things out.» Men så enkelt vert det sjølvsagt ikkje likevel. Noko skurrar, heftar ved, skjønar lyttaren: «The echo of my hometown/ the things I never said/ Consumes the space between me/ and everyone I left.»

ØyvindVågnes
The Sadies viser musikalsk breidde på det nye albumet, skriv Øyvind Vågnes.

The Sadies viser musikalsk breidde på det nye albumet, skriv Øyvind Vågnes.

Pressefoto

Før og etter rulleteksten

Den nye plata til The Sadies, Colder Streams, skulle vise seg å verte den siste Dallas Good var med på.

ØyvindVågnes
Laura Veirs har alltid vore ein sterk låtskrivar, meiner Øyvind Vågnes.

Laura Veirs har alltid vore ein sterk låtskrivar, meiner Øyvind Vågnes.

Foto: Lauraveirs.com

Den gråtande syklisten

Eg veit det er dårleg timing, men det er likevel ein haustsong eg har på hjernen for tida: I «Autumn Song», som opnar årets sommaralbum frå Laura Veirs, Found Light, erklærer ho like godt sommaren for over i første verseline. Tida er inne for å lage ei liste, syng Veirs, ei oversikt over måtar å vere fri på, måtar å sleppe taket på – over alt ein veit no, som ein ikkje visste før.

ØyvindVågnes
Øystein Høynes, Odd Erlend Mikkelsen og Amund Nordstrøm møttest på Griegakademiet.

Øystein Høynes, Odd Erlend Mikkelsen og Amund Nordstrøm møttest på Griegakademiet.

Foto: Is it jazz? Records

Lovande debut

Odd Erlend Mikkelsen, gitar; Øystein Høynes, bass; Amund Nordstrøm, trommer; Kjetil Møster, tenorsaks (4, 6); Mathias Marstrander, pedalsteelgitar (3).
Is It Jazz? Records

LarsMossefinn
« 1 2 3 4 5 »