JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

Religiøse sjølvpiskarar. Illustrasjon frå Nürnbergkrøniken (1493), ei verdssoge av Hartmann Schedel (1440–1514).

Religiøse sjølvpiskarar. Illustrasjon frå Nürnbergkrøniken (1493), ei verdssoge av Hartmann Schedel (1440–1514).

Kvit skuld og soning

Diverre er woke berre endå ei rørsle som peikar ut éi gruppe som rota til alt vondt i verda. No er det ikkje svarte, skeive, muslimar eller jødar, men kvite, helst kvite menn.

HåvardRem
Gustave Doré (1832–1883): «Adam og Eva vert drivne ut av paradiset», 1866.

Gustave Doré (1832–1883): «Adam og Eva vert drivne ut av paradiset», 1866.

Di skuld er mi makt

Di sterkare arvesynda har stått i ein kultur, di sterkare står woke der i dag. Kvifor? Å gje skuld gjev makt.

HåvardRem
Store norske leksikon skriv om bautasteinen på Logtun, staden der Frostatinget truleg vart halde:  «Steinen vart reist av bygdefolk i 1914, og ber inskripsjonen «Àt lögum skal land vårt byggja, en eigi àt ulögum øyda» («med lov skal landet vårt byggjast, og ikkje med ulov øydast») på den eine sida, og «Til minne om gamle Frostatinget» på den andre.

Store norske leksikon skriv om bautasteinen på Logtun, staden der Frostatinget truleg vart halde: «Steinen vart reist av bygdefolk i 1914, og ber inskripsjonen «Àt lögum skal land vårt byggja, en eigi àt ulögum øyda» («med lov skal landet vårt byggjast, og ikkje med ulov øydast») på den eine sida, og «Til minne om gamle Frostatinget» på den andre.

Foto: Stig Morten Skjæran

Med sinnelagsetikk skal landet byggjast

I sinnelagsetikken er det tanken som tel. Sjå på Sverige. Det viktigaste har vore at politikken er godt meint, ikkje godt tenkt. Kva er godt meint? Det som dei gode meiner. Kven er dei gode? Dei som meiner godt.

HåvardRem
Faksimile frå William Melvin Kelleys artikkel i New York Times 20. mai 1962.

Faksimile frå William Melvin Kelleys artikkel i New York Times 20. mai 1962.

Om woke før woke

Ein heil del av vestleg massekultur har byrja som kvitvasking av svart subkultur: jazz, blues, beat, rock, soul, gospel, rap – og no woke.

HåvardRem

Tid til å lesa

Mange gjer seg tankar om woke. For somme vert tankane så mange at dei ikkje finn eit utgangspunkt. Då kan ein gjera som i lesarinnlegget til Øyvind Kvalnes 27. oktober, «Ungdomen sitt moralske alvor». Han finn eit springbrett i dei fem woke-essaya eg skreiv i Dag og Tid i haust.

HåvardRem

Ungdomen sitt moralske alvor

På veggen utanfor Blitzhuset i Oslo står det ei streng åtvaring til dei som vurderer å gå inn. «Klå å få deng». Beveger du deg innafor desse veggane er det ingen toleranse for at hendene dine hamnar på kroppen til folk som ikkje ønskjer det. Eg har vurdert å banke på døra og seie frå at det er ein grammatisk feil i fråsegna. Det skal sjølvsagt vere «Klå og få deng». Så har det aldri blitt til at eg har gjort det. Det er førti år sidan eg sist var i huset. Kan hende det vankar deng også for å påpeike ein skrivefeil.

Ordskifte
Frå venstre: Den tidlegare amerikanske presidenten Donald Trump, den ungarske statsministeren Viktor Orbán og den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan under eit møte mellom Nato-leiarar i England i desember 2019.

Frå venstre: Den tidlegare amerikanske presidenten Donald Trump, den ungarske statsministeren Viktor Orbán og den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan under eit møte mellom Nato-leiarar i England i desember 2019.

Foto: Francisco Seco / AP / NTB

Verda er antiwoke

Vest-Europa er kringsett av antiwoke. På gode dagar tenkjer eg at vestlege verdiar vil vinna fleire unge, urbane hjarto enn woke gjer.

HåvardRem
Nasjonalmuseet i Oslo.

Nasjonalmuseet i Oslo.

Foto: NTB / Annika Byrde

Sensitivitetssjåarane

Roald Dahl, Donald Duck, Helt super, Christian Krohg, James Bond. Finst ein samnemnar i debattane? Ja, om me held oss til visuell kunst, finst ein del sams i reaksjonane på Rasmus A. Sivertsens animasjonsfilm Helt super (2022) og Christian Krohgs Leiv Eiriksson-måleri (1893).

HåvardRem

Foto: Børre Høstland / Annar Bjørgli

Byråkratisk woke

Når ein har levd ei stund, veit ein av røynsle at vekkingar har ei levetid på eit tiår eller to. Sluttfasen er sjeldan eit sjarmerande syn, og det er truleg ein slik me ser no.

HåvardRem

Totalitære tendensar

Dei liberale rettane som ytringsfridom, politisk deltaking og organisasjons­fridom er kjernen i vestlege demokrati, og det er grunn til å heva røysta når dei er truga.

Jan IngeSørbø
Religiøse sjølvpiskarar. Illustrasjon frå Nürnbergkrøniken (1493), ei verdssoge av Hartmann Schedel (1440–1514).

Religiøse sjølvpiskarar. Illustrasjon frå Nürnbergkrøniken (1493), ei verdssoge av Hartmann Schedel (1440–1514).

Kvit skuld og soning

Diverre er woke berre endå ei rørsle som peikar ut éi gruppe som rota til alt vondt i verda. No er det ikkje svarte, skeive, muslimar eller jødar, men kvite, helst kvite menn.

HåvardRem
Gustave Doré (1832–1883): «Adam og Eva vert drivne ut av paradiset», 1866.

Gustave Doré (1832–1883): «Adam og Eva vert drivne ut av paradiset», 1866.

Di skuld er mi makt

Di sterkare arvesynda har stått i ein kultur, di sterkare står woke der i dag. Kvifor? Å gje skuld gjev makt.

HåvardRem
Store norske leksikon skriv om bautasteinen på Logtun, staden der Frostatinget truleg vart halde:  «Steinen vart reist av bygdefolk i 1914, og ber inskripsjonen «Àt lögum skal land vårt byggja, en eigi àt ulögum øyda» («med lov skal landet vårt byggjast, og ikkje med ulov øydast») på den eine sida, og «Til minne om gamle Frostatinget» på den andre.

Store norske leksikon skriv om bautasteinen på Logtun, staden der Frostatinget truleg vart halde: «Steinen vart reist av bygdefolk i 1914, og ber inskripsjonen «Àt lögum skal land vårt byggja, en eigi àt ulögum øyda» («med lov skal landet vårt byggjast, og ikkje med ulov øydast») på den eine sida, og «Til minne om gamle Frostatinget» på den andre.

Foto: Stig Morten Skjæran

Med sinnelagsetikk skal landet byggjast

I sinnelagsetikken er det tanken som tel. Sjå på Sverige. Det viktigaste har vore at politikken er godt meint, ikkje godt tenkt. Kva er godt meint? Det som dei gode meiner. Kven er dei gode? Dei som meiner godt.

HåvardRem
Faksimile frå William Melvin Kelleys artikkel i New York Times 20. mai 1962.

Faksimile frå William Melvin Kelleys artikkel i New York Times 20. mai 1962.

Om woke før woke

Ein heil del av vestleg massekultur har byrja som kvitvasking av svart subkultur: jazz, blues, beat, rock, soul, gospel, rap – og no woke.

HåvardRem

Tid til å lesa

Mange gjer seg tankar om woke. For somme vert tankane så mange at dei ikkje finn eit utgangspunkt. Då kan ein gjera som i lesarinnlegget til Øyvind Kvalnes 27. oktober, «Ungdomen sitt moralske alvor». Han finn eit springbrett i dei fem woke-essaya eg skreiv i Dag og Tid i haust.

HåvardRem

Ungdomen sitt moralske alvor

På veggen utanfor Blitzhuset i Oslo står det ei streng åtvaring til dei som vurderer å gå inn. «Klå å få deng». Beveger du deg innafor desse veggane er det ingen toleranse for at hendene dine hamnar på kroppen til folk som ikkje ønskjer det. Eg har vurdert å banke på døra og seie frå at det er ein grammatisk feil i fråsegna. Det skal sjølvsagt vere «Klå og få deng». Så har det aldri blitt til at eg har gjort det. Det er førti år sidan eg sist var i huset. Kan hende det vankar deng også for å påpeike ein skrivefeil.

Ordskifte
Frå venstre: Den tidlegare amerikanske presidenten Donald Trump, den ungarske statsministeren Viktor Orbán og den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan under eit møte mellom Nato-leiarar i England i desember 2019.

Frå venstre: Den tidlegare amerikanske presidenten Donald Trump, den ungarske statsministeren Viktor Orbán og den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan under eit møte mellom Nato-leiarar i England i desember 2019.

Foto: Francisco Seco / AP / NTB

Verda er antiwoke

Vest-Europa er kringsett av antiwoke. På gode dagar tenkjer eg at vestlege verdiar vil vinna fleire unge, urbane hjarto enn woke gjer.

HåvardRem
Nasjonalmuseet i Oslo.

Nasjonalmuseet i Oslo.

Foto: NTB / Annika Byrde

Sensitivitetssjåarane

Roald Dahl, Donald Duck, Helt super, Christian Krohg, James Bond. Finst ein samnemnar i debattane? Ja, om me held oss til visuell kunst, finst ein del sams i reaksjonane på Rasmus A. Sivertsens animasjonsfilm Helt super (2022) og Christian Krohgs Leiv Eiriksson-måleri (1893).

HåvardRem

Foto: Børre Høstland / Annar Bjørgli

Byråkratisk woke

Når ein har levd ei stund, veit ein av røynsle at vekkingar har ei levetid på eit tiår eller to. Sluttfasen er sjeldan eit sjarmerande syn, og det er truleg ein slik me ser no.

HåvardRem

Totalitære tendensar

Dei liberale rettane som ytringsfridom, politisk deltaking og organisasjons­fridom er kjernen i vestlege demokrati, og det er grunn til å heva røysta når dei er truga.

Jan IngeSørbø