JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 3 4 ... 9 »
Irene Nordli: «Vessel nr 21» (2021)

Irene Nordli: «Vessel nr 21» (2021)

Alle foto: Mona Louise Dysvik Mørk

Ei haustutstilling med preg av sjekkliste

Du veit aldri kva du får på den årlege haustutstillinga på Kunstnernes Hus i Oslo, men du veit at det blir heftige diskusjonar. 

Mona Louise DysvikMørk
«Drøs drøset drøs drøsa» (2024), installasjon av Elise Storsveen. Applikert tekstil (gjenbruksmateriale, vlieselin og stillasnetting).

«Drøs drøset drøs drøsa» (2024), installasjon av Elise Storsveen. Applikert tekstil (gjenbruksmateriale, vlieselin og stillasnetting).

Alle foto: Ådne Thomassen

«I denne utstillinga opplever eg parallellane til Garborg som anten for utydelege eller for direkte»

«I denne utstillinga opplever eg parallellane til Garborg som anten for utydelege eller for direkte»

Mona Louise Dysvik Mørk
«Vaksensenga» (2011). Utsnitt av installasjonen.

«Vaksensenga» (2011). Utsnitt av installasjonen.

Alle foto: Frank Furseth

Fengjer breitt, treffer hardt

Per Inge Bjørlo er fødd i Spjelkavik i 1952, og oppvekståra på Sunnmøre skulle bli viktige for det kunstnarlege uttrykket. Såleis er han på heimebane når han fyller Jugendstilsenteret og Kube med dramatiske og urovekkjande verk.

Eva Furseth
Magdalena Abakanowicz: «Abakan oransje», 1968, av sisal. Verket heng til vanleg på Nationalmuseum i Stockholm.

Magdalena Abakanowicz: «Abakan oransje», 1968, av sisal. Verket heng til vanleg på Nationalmuseum i Stockholm.

Foto: Christian Tunge / Henie Onstad Kunstsenter

Sår, rivner, foldar

På Henie Onstad Kunstsenter finn du no Magdalena Abakanowiczs majestetiske og mystiske skulpturar, men eg saknar ein volumknapp.

Mona Louise DysvikMørk
Hovudsalen i første etasje er fylt med installasjonar, grafikk og veggobjekt. Installasjonen i framgrunnen har tittelen «I det blå». Til høgre for den gule «I BOX» står «Arkimedes skrue», alle av Hilmar Fredriksen.

Hovudsalen i første etasje er fylt med installasjonar, grafikk og veggobjekt. Installasjonen i framgrunnen har tittelen «I det blå». Til høgre for den gule «I BOX» står «Arkimedes skrue», alle av Hilmar Fredriksen.

Foto: Eva Furseth

Kunsten å kommunisere

Lillehammer Kunstmuseum har tromma saman den største mønstringa hittil av den allsidige, grensesprengande og boblande kunstnaren til Hilmar Fredriksen (f. 1953).

EvaFurseth
Kunstnar og restauratør Bent Erik Myrvoll leier oppussingsarbeidet.

Kunstnar og restauratør Bent Erik Myrvoll leier oppussingsarbeidet.

Alle foto: Kathrine Synnes Finnskog

Ein lukkeleg slutt i Ålesund

Den omfattande restaureringa av Løvenvold kino er snart avslutta. Det ikoniske bygget skal setjast attende til slik det var då det opna for publikum for første gong i 1923.

EvaFurseth
Winderen komponerer ferdig lydinstallasjonen i sjølve utstillingsrommet på Ringve.

Winderen komponerer ferdig lydinstallasjonen i sjølve utstillingsrommet på Ringve.

Foto: Jana Winderen

Kvifor syng kvalar?

Eg tvilar på om det er mogleg å sitje grasiøst på ein saccosekk. Men vi hadde det komfortabelt der vi låg midt i eit mørklagt rom med attlatne auge, lyttande. Og for ein lyd! Tonane fløymde mot oss frå alle sider, ein maritim komposisjon spesiallaga for dette rommet.

EvaFurseth
Anne Ihle på Nordisk Kunstnarsenter Dale i september 2023. Der jobba ho med verk til utstillinga på Nitja.

Anne Ihle på Nordisk Kunstnarsenter Dale i september 2023. Der jobba ho med verk til utstillinga på Nitja.

Foto: Jørn Tore Egseth

Klasseperspektiv, amming og sagspon

I september fekk Anna Ihle Haustutstillingsprisen, og 7. oktober opna utstillinga To Break Up With Forms, på Nitja senter for samtidskunst i Lillestrøm.

Mona Louise DysvikMørk
Darija Kuzjmytsj (f. 1991): «The most precious moment of this year» (2022), fotografi.

Darija Kuzjmytsj (f. 1991): «The most precious moment of this year» (2022), fotografi.

Foto: Dariia Kuzmych

Når kunsten vert farleg

Kva har eit augeblikksbilde på Instagram til felles med eit figurativt tresnitt på 1930-talet og ein vase som er laga for fleire tusen år sidan?

EvaFurseth
Anna Daniell: «Dyttet i ryggen, sparket i magen», 2023.

Anna Daniell: «Dyttet i ryggen, sparket i magen», 2023.

Foto: Eva Furseth

Bronsehest frå Finn.no

Annakvart år vert fire norske kunstnarar inviterte til å kappast om Lorck Schive Kunstpris på 500.000 kroner. I år er dei nominerte Anna Daniell, Ane Graff, Joar Nango og Ahmed Umar.

EvaFurseth
1 2 3 4 ... 9 »
1 2 3 4 ... 9 »
Irene Nordli: «Vessel nr 21» (2021)

Irene Nordli: «Vessel nr 21» (2021)

Alle foto: Mona Louise Dysvik Mørk

Ei haustutstilling med preg av sjekkliste

Du veit aldri kva du får på den årlege haustutstillinga på Kunstnernes Hus i Oslo, men du veit at det blir heftige diskusjonar. 

Mona Louise DysvikMørk
«Drøs drøset drøs drøsa» (2024), installasjon av Elise Storsveen. Applikert tekstil (gjenbruksmateriale, vlieselin og stillasnetting).

«Drøs drøset drøs drøsa» (2024), installasjon av Elise Storsveen. Applikert tekstil (gjenbruksmateriale, vlieselin og stillasnetting).

Alle foto: Ådne Thomassen

«I denne utstillinga opplever eg parallellane til Garborg som anten for utydelege eller for direkte»

«I denne utstillinga opplever eg parallellane til Garborg som anten for utydelege eller for direkte»

Mona Louise Dysvik Mørk
«Vaksensenga» (2011). Utsnitt av installasjonen.

«Vaksensenga» (2011). Utsnitt av installasjonen.

Alle foto: Frank Furseth

Fengjer breitt, treffer hardt

Per Inge Bjørlo er fødd i Spjelkavik i 1952, og oppvekståra på Sunnmøre skulle bli viktige for det kunstnarlege uttrykket. Såleis er han på heimebane når han fyller Jugendstilsenteret og Kube med dramatiske og urovekkjande verk.

Eva Furseth
Magdalena Abakanowicz: «Abakan oransje», 1968, av sisal. Verket heng til vanleg på Nationalmuseum i Stockholm.

Magdalena Abakanowicz: «Abakan oransje», 1968, av sisal. Verket heng til vanleg på Nationalmuseum i Stockholm.

Foto: Christian Tunge / Henie Onstad Kunstsenter

Sår, rivner, foldar

På Henie Onstad Kunstsenter finn du no Magdalena Abakanowiczs majestetiske og mystiske skulpturar, men eg saknar ein volumknapp.

Mona Louise DysvikMørk
Hovudsalen i første etasje er fylt med installasjonar, grafikk og veggobjekt. Installasjonen i framgrunnen har tittelen «I det blå». Til høgre for den gule «I BOX» står «Arkimedes skrue», alle av Hilmar Fredriksen.

Hovudsalen i første etasje er fylt med installasjonar, grafikk og veggobjekt. Installasjonen i framgrunnen har tittelen «I det blå». Til høgre for den gule «I BOX» står «Arkimedes skrue», alle av Hilmar Fredriksen.

Foto: Eva Furseth

Kunsten å kommunisere

Lillehammer Kunstmuseum har tromma saman den største mønstringa hittil av den allsidige, grensesprengande og boblande kunstnaren til Hilmar Fredriksen (f. 1953).

EvaFurseth
Kunstnar og restauratør Bent Erik Myrvoll leier oppussingsarbeidet.

Kunstnar og restauratør Bent Erik Myrvoll leier oppussingsarbeidet.

Alle foto: Kathrine Synnes Finnskog

Ein lukkeleg slutt i Ålesund

Den omfattande restaureringa av Løvenvold kino er snart avslutta. Det ikoniske bygget skal setjast attende til slik det var då det opna for publikum for første gong i 1923.

EvaFurseth
Winderen komponerer ferdig lydinstallasjonen i sjølve utstillingsrommet på Ringve.

Winderen komponerer ferdig lydinstallasjonen i sjølve utstillingsrommet på Ringve.

Foto: Jana Winderen

Kvifor syng kvalar?

Eg tvilar på om det er mogleg å sitje grasiøst på ein saccosekk. Men vi hadde det komfortabelt der vi låg midt i eit mørklagt rom med attlatne auge, lyttande. Og for ein lyd! Tonane fløymde mot oss frå alle sider, ein maritim komposisjon spesiallaga for dette rommet.

EvaFurseth
Anne Ihle på Nordisk Kunstnarsenter Dale i september 2023. Der jobba ho med verk til utstillinga på Nitja.

Anne Ihle på Nordisk Kunstnarsenter Dale i september 2023. Der jobba ho med verk til utstillinga på Nitja.

Foto: Jørn Tore Egseth

Klasseperspektiv, amming og sagspon

I september fekk Anna Ihle Haustutstillingsprisen, og 7. oktober opna utstillinga To Break Up With Forms, på Nitja senter for samtidskunst i Lillestrøm.

Mona Louise DysvikMørk
Darija Kuzjmytsj (f. 1991): «The most precious moment of this year» (2022), fotografi.

Darija Kuzjmytsj (f. 1991): «The most precious moment of this year» (2022), fotografi.

Foto: Dariia Kuzmych

Når kunsten vert farleg

Kva har eit augeblikksbilde på Instagram til felles med eit figurativt tresnitt på 1930-talet og ein vase som er laga for fleire tusen år sidan?

EvaFurseth
Anna Daniell: «Dyttet i ryggen, sparket i magen», 2023.

Anna Daniell: «Dyttet i ryggen, sparket i magen», 2023.

Foto: Eva Furseth

Bronsehest frå Finn.no

Annakvart år vert fire norske kunstnarar inviterte til å kappast om Lorck Schive Kunstpris på 500.000 kroner. I år er dei nominerte Anna Daniell, Ane Graff, Joar Nango og Ahmed Umar.

EvaFurseth
1 2 3 4 ... 9 »