JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 »
Den performancebaserte installasjonen «Lyden av leire» (2022).   Foto:  Anne Marthe Vestre Berge

Den performancebaserte installasjonen «Lyden av leire» (2022). Foto: Anne Marthe Vestre Berge

Sterke former i keramikk

Den trønderske kunstnaren Brit Dyrnes (f. 1955) har arbeidd med leire gjennom eit langt og rikt kunstnarliv. Ho har utført mange store utsmykkingar i Noreg og stilt ut verda over. Ho reiser mykje, og sankar inspirasjon vidt og nært.

EvaFurseth
Rullesegl av stein, laga mellom 2100–2000 f.Kr. 1,3 x 2,55 cm.

Rullesegl av stein, laga mellom 2100–2000 f.Kr. 1,3 x 2,55 cm.

Foto: British Museum, London

Menneske av leire

Leire er gjerne det første materialet eit barn formar figurar med. Det er såleis ikkje underleg at førestillinga om at dei første menneska vart skapte frå leirefigurar, går att verda over. Freskar og skulpturar frå antikken viser den greske guden Prometeus skulptere mennesket, eller skildrar korleis Gud forma Adam av jord og bles liv i han, medan gamle egyptiske veggrelieff viser guden Khnum modellere fram menneska på eit pottemakarhjul.

EvaFurseth
Annette og Caroline Kierulf stiller ut til saman 80 tresnitt.

Annette og Caroline Kierulf stiller ut til saman 80 tresnitt.

Dag Fosse / Kode

Makelaust i tresnitt

Systrene Annette?Kierulf (f. 1964)?og Caroline Kierulf?(f. 1968) har stilt ut saman i heile 28 år. No har dei fått andre etasje av Kode 2 å boltre seg i. Her kan publikum fråtse i 800 kvadratmeter fylt med tresnitt i digre format, til å stupe inn i.

EvaFurseth
«Tilstand 3», 2017/2019 © Brit Dyrnes / BONO.

«Tilstand 3», 2017/2019 © Brit Dyrnes / BONO.

Foto: Erik Børseth

Kunst landet rundt

Brit Dyrnes (f. 1955) er kjend for ei eksperimentell tilnærming til keramikken. Lyden av leire er den største utstillinga som har vore laga med kunstnaren, og viser arbeid laga dei siste sju åra.

EvaFurseth
Tizian: «Kvinne med speil», 1515, i Louvre.

Tizian: «Kvinne med speil», 1515, i Louvre.

Forfalskaren Magritte

Den belgiske kunstnaren René Magritte (1898–1967) er verdskjend for dei surrealistiske måleria sine, som den realistiske skildringa av ei pipe, der tittelen «Dette er ikkje ei pipe» skal minne oss om kor forførande illusjonar kan vere.

EvaFurseth
«Marie og Bolette i båt» (utsnitt), handkolorert, 1895–1903. Inkjetprint frå digitalisert glasnegativ. Preus museum.

«Marie og Bolette i båt» (utsnitt), handkolorert, 1895–1903. Inkjetprint frå digitalisert glasnegativ. Preus museum.

Foto: Berg & Høeg

Eit uforløyst potensial

Det første fotografiet vi møter, er blåst stort opp og vakkert tilpassa ein av veggnisjane med kvelva tak. Dette er eit klassisk studioportrett, eit kjærastepar sit i ein robåt på ein sjø av sjenerøse mengder grovt lerret, kvinna i sid kjole og overdådig pynta hatt ser inn i naturen i bakteppet.

EvaFurseth
«Higurashi», japansk kvit furu, 70 cm høg.

«Higurashi», japansk kvit furu, 70 cm høg.

Foto: Omiya Bonsai Art Museum, Japan

Natur i konsentrert form

Den forblåste furua kan minne om treet som klorar seg fast på kanten av stupet i «Birk i storm», signert Johan Christian Dahl. Men dette er ei furu i miniatyr, eit bonsaitre. Medan Dahl måla verket sitt i 1849, starta foredlingsprosessen av miniatyrfurua på slutten av 1500-talet.

EvaFurseth
Satirisk betraktning av Parissalongen av Honoré Daumier, «Akk, det ukultiverte og korrupte samfunnet vi lever i!». Litografi frå 1865.

Satirisk betraktning av Parissalongen av Honoré Daumier, «Akk, det ukultiverte og korrupte samfunnet vi lever i!». Litografi frå 1865.

Med franske røter

I år er det 140 år sidan den aller første haustutstillinga vart vist i Oslo. Ideen til den juryerte mønstringa hadde norske kunstnarar med seg heim frå utdanningsåra i Paris på tidleg 1880-tal.

EvaFurseth
Amalie Skarpeid, «Boredom», 2021, olje på lin, 80 x 56 cm.

Amalie Skarpeid, «Boredom», 2021, olje på lin, 80 x 56 cm.

Alle foto: Norske Billedkunstnere/ Vegard Kleven

Debutantane løftar haustutstillinga

Ho sprikar friskt i alle retningar, og det er vel ein av grunnane til at denne utstillinga framleis er så populær.

EvaFurseth
Det beste kunstverket mitt er no klart for Haustutstillinga. Mor og far ber den forskremde nyfødde kunstnaren til dåpen.

Det beste kunstverket mitt er no klart for Haustutstillinga. Mor og far ber den forskremde nyfødde kunstnaren til dåpen.

Illustrasjon: Per Thorvaldsen med hjelp av Stable Difussion

Seier eit bilete meir enn tusen ord?

Nokre hendingar brenn seg fast i tid og rom. Kvar var du då Brå brakk staven? Eg var på pauserommet til teoretisk fysikk på Blindern. Det er likevel to andre hendingar som har sett djupare spor i det nevrale nettverket mitt. I 1995 såg eg internett for fyrste gong på digitallaboratoriet til Nera. Med nettlesaren Netscape og søkjemotoren AltaVista fekk me forvitne ei utømeleg kjelde til informasjon og kunnskap.

Per EilifThorvaldsen
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 »
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 »
Den performancebaserte installasjonen «Lyden av leire» (2022).   Foto:  Anne Marthe Vestre Berge

Den performancebaserte installasjonen «Lyden av leire» (2022). Foto: Anne Marthe Vestre Berge

Sterke former i keramikk

Den trønderske kunstnaren Brit Dyrnes (f. 1955) har arbeidd med leire gjennom eit langt og rikt kunstnarliv. Ho har utført mange store utsmykkingar i Noreg og stilt ut verda over. Ho reiser mykje, og sankar inspirasjon vidt og nært.

EvaFurseth
Rullesegl av stein, laga mellom 2100–2000 f.Kr. 1,3 x 2,55 cm.

Rullesegl av stein, laga mellom 2100–2000 f.Kr. 1,3 x 2,55 cm.

Foto: British Museum, London

Menneske av leire

Leire er gjerne det første materialet eit barn formar figurar med. Det er såleis ikkje underleg at førestillinga om at dei første menneska vart skapte frå leirefigurar, går att verda over. Freskar og skulpturar frå antikken viser den greske guden Prometeus skulptere mennesket, eller skildrar korleis Gud forma Adam av jord og bles liv i han, medan gamle egyptiske veggrelieff viser guden Khnum modellere fram menneska på eit pottemakarhjul.

EvaFurseth
Annette og Caroline Kierulf stiller ut til saman 80 tresnitt.

Annette og Caroline Kierulf stiller ut til saman 80 tresnitt.

Dag Fosse / Kode

Makelaust i tresnitt

Systrene Annette?Kierulf (f. 1964)?og Caroline Kierulf?(f. 1968) har stilt ut saman i heile 28 år. No har dei fått andre etasje av Kode 2 å boltre seg i. Her kan publikum fråtse i 800 kvadratmeter fylt med tresnitt i digre format, til å stupe inn i.

EvaFurseth
«Tilstand 3», 2017/2019 © Brit Dyrnes / BONO.

«Tilstand 3», 2017/2019 © Brit Dyrnes / BONO.

Foto: Erik Børseth

Kunst landet rundt

Brit Dyrnes (f. 1955) er kjend for ei eksperimentell tilnærming til keramikken. Lyden av leire er den største utstillinga som har vore laga med kunstnaren, og viser arbeid laga dei siste sju åra.

EvaFurseth
Tizian: «Kvinne med speil», 1515, i Louvre.

Tizian: «Kvinne med speil», 1515, i Louvre.

Forfalskaren Magritte

Den belgiske kunstnaren René Magritte (1898–1967) er verdskjend for dei surrealistiske måleria sine, som den realistiske skildringa av ei pipe, der tittelen «Dette er ikkje ei pipe» skal minne oss om kor forførande illusjonar kan vere.

EvaFurseth
«Marie og Bolette i båt» (utsnitt), handkolorert, 1895–1903. Inkjetprint frå digitalisert glasnegativ. Preus museum.

«Marie og Bolette i båt» (utsnitt), handkolorert, 1895–1903. Inkjetprint frå digitalisert glasnegativ. Preus museum.

Foto: Berg & Høeg

Eit uforløyst potensial

Det første fotografiet vi møter, er blåst stort opp og vakkert tilpassa ein av veggnisjane med kvelva tak. Dette er eit klassisk studioportrett, eit kjærastepar sit i ein robåt på ein sjø av sjenerøse mengder grovt lerret, kvinna i sid kjole og overdådig pynta hatt ser inn i naturen i bakteppet.

EvaFurseth
«Higurashi», japansk kvit furu, 70 cm høg.

«Higurashi», japansk kvit furu, 70 cm høg.

Foto: Omiya Bonsai Art Museum, Japan

Natur i konsentrert form

Den forblåste furua kan minne om treet som klorar seg fast på kanten av stupet i «Birk i storm», signert Johan Christian Dahl. Men dette er ei furu i miniatyr, eit bonsaitre. Medan Dahl måla verket sitt i 1849, starta foredlingsprosessen av miniatyrfurua på slutten av 1500-talet.

EvaFurseth
Satirisk betraktning av Parissalongen av Honoré Daumier, «Akk, det ukultiverte og korrupte samfunnet vi lever i!». Litografi frå 1865.

Satirisk betraktning av Parissalongen av Honoré Daumier, «Akk, det ukultiverte og korrupte samfunnet vi lever i!». Litografi frå 1865.

Med franske røter

I år er det 140 år sidan den aller første haustutstillinga vart vist i Oslo. Ideen til den juryerte mønstringa hadde norske kunstnarar med seg heim frå utdanningsåra i Paris på tidleg 1880-tal.

EvaFurseth
Amalie Skarpeid, «Boredom», 2021, olje på lin, 80 x 56 cm.

Amalie Skarpeid, «Boredom», 2021, olje på lin, 80 x 56 cm.

Alle foto: Norske Billedkunstnere/ Vegard Kleven

Debutantane løftar haustutstillinga

Ho sprikar friskt i alle retningar, og det er vel ein av grunnane til at denne utstillinga framleis er så populær.

EvaFurseth
Det beste kunstverket mitt er no klart for Haustutstillinga. Mor og far ber den forskremde nyfødde kunstnaren til dåpen.

Det beste kunstverket mitt er no klart for Haustutstillinga. Mor og far ber den forskremde nyfødde kunstnaren til dåpen.

Illustrasjon: Per Thorvaldsen med hjelp av Stable Difussion

Seier eit bilete meir enn tusen ord?

Nokre hendingar brenn seg fast i tid og rom. Kvar var du då Brå brakk staven? Eg var på pauserommet til teoretisk fysikk på Blindern. Det er likevel to andre hendingar som har sett djupare spor i det nevrale nettverket mitt. I 1995 såg eg internett for fyrste gong på digitallaboratoriet til Nera. Med nettlesaren Netscape og søkjemotoren AltaVista fekk me forvitne ei utømeleg kjelde til informasjon og kunnskap.

Per EilifThorvaldsen
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 »