JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2 3 4 5 6 ... 9 »
Inma Herrera hadde kunstnaropphald på Svalbard i 2022. Her arbeider ho med eit fossiltrykk i Carolinedalen.

Inma Herrera hadde kunstnaropphald på Svalbard i 2022. Her arbeider ho med eit fossiltrykk i Carolinedalen.

Foto: Artica

Kunst landet rundt

Stiftinga Artica Svalbard vart grunnlagd i 2016 og har etablert eit gjestekunstnarprogram der norske og internasjonale kunstnarar kan arbeide tre–ni månader på Svalbard. Utstillinga viser eit tverrsnitt av grafiske arbeid som er laga under kunstnaropphald sidan oppstarten. Utstillinga legg vekt på å synleggjere kunstnarlege prosessar, med større vekt på utforsking enn på ferdige verk.

EvaFurseth
Åsne Kummeneje Mellem: «Tjuetre forsøk, kombinert» (2019–20).

Åsne Kummeneje Mellem: «Tjuetre forsøk, kombinert» (2019–20).

Foto: Eva Furseth

Brytningstid på Svalbard

Longyearbyen
27. november–28. mai
Kurator: Lise Dahl ved Nordnorsk Kunstmuseum
Formidlingsansvarleg: Astrid Rotvold Nilsen

EvaFurseth
Dora Maar: «29 rue d’Astorg» (kring 1936), handkolorert fotomontasje.

Dora Maar: «29 rue d’Astorg» (kring 1936), handkolorert fotomontasje.

Foto: Tate Modern i London

Kunst utan menn

Dette spørsmålet stilte den britiske kunsthistorikaren Katy Hessel seg. Då ho innsåg at ho ikkje greidde det, tok ho til å leite. I fjor kom boka The Story of Art without Men, som tek føre seg kvinnelege bragder frå renessansen til i dag. Enno i dag er det slett ikkje uvanleg at kunsthistoriske bokverk knapt nemner eitt kvinnenamn. Så det er ikkje underleg at Hessel fekk braksuksess då ho lanserte boka i fjor. Boka er alt omsett til fleire språk.

EvaFurseth

Eit livsavgjerande augeblikk

Reaksjonane Asta Nørregaard fekk då ho måla altartavla i Gjøvik kyrkje, endra livet hennar. Då Elin Tinholt blei kjend med dramatikken det skapte, tenkte ho at dette måtte vere romanstoff.

Jan H.Landro
Nasjonalmuseet i Oslo.

Nasjonalmuseet i Oslo.

Foto: NTB / Annika Byrde

Sensitivitetssjåarane

Roald Dahl, Donald Duck, Helt super, Christian Krohg, James Bond. Finst ein samnemnar i debattane? Ja, om me held oss til visuell kunst, finst ein del sams i reaksjonane på Rasmus A. Sivertsens animasjonsfilm Helt super (2022) og Christian Krohgs Leiv Eiriksson-måleri (1893).

HåvardRem
Ahmed Umar kom til Noreg som politisk flyktning i 2008 og fullførte i 2016 ein mastergrad ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Ahmed Umar kom til Noreg som politisk flyktning i 2008 og fullførte i 2016 ein mastergrad ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Foto: Julie Hrncírová © Kunstnernes Hus

Å bygge seg sjølv på ny

Ahmed Umar skildrar både kjenslevart og nådelaust kva det kan koste å vere tru mot seg sjølv, og kvifor det er verdt prisen.

Mona Louise DysvikMørk

Nasjonalmuseet ikkje åleine

Samlingsdirektør ved Nasjonalmuseet, Stina Högkvist, har skapt brudulje med si grunngjeving i Aftenposten (18. februar 2023) for å utelate måleriet «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» hjå nymuseet. Ho har bede om orsaking for ytringa.

Ordskifte
Per Stian Monsås, «To Be Continued», 2022.

Per Stian Monsås, «To Be Continued», 2022.

Foto: Dag-Asle Langø

Variert, spenstig og modig

Her får vi bryne oss på eit vell av ulike kunstformer, ein veit aldri kva som ventar når ein stig inn dei høge dørene til galleriet.

EvaFurseth
Henry Peach Robinson, «Fading Away», 1858.

Henry Peach Robinson, «Fading Away», 1858.

The Metropolitan Museum of Art.

Sjukt barn?

I 1858 presenterte den britiske fotografen Henry Peach Robinsons (1830–1901) eit bilde som skapte ramaskrik. Her ser vi ein knust familie ved sottesenga til ei dotter. Kva var det som gjorde at dette verket skapte slikt oppstuss?

EvaFurseth
Kjell Erik Killi Olsen: «Da solen gikk ned», patinert bronse, 2021–22.

Kjell Erik Killi Olsen: «Da solen gikk ned», patinert bronse, 2021–22.

Alle foto: Ådne Thomassen

Mørket senkar seg i Aftanlandet

Du skal leite lenge etter håp i Kjell Erik Killi Olsens nye utstilling.
Det du finn, er ein inderleg og vilkårslaus aksept av at indre og ytre demonar er ein del av det å vere menneske.

DAG OGTID
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 »
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 »
Inma Herrera hadde kunstnaropphald på Svalbard i 2022. Her arbeider ho med eit fossiltrykk i Carolinedalen.

Inma Herrera hadde kunstnaropphald på Svalbard i 2022. Her arbeider ho med eit fossiltrykk i Carolinedalen.

Foto: Artica

Kunst landet rundt

Stiftinga Artica Svalbard vart grunnlagd i 2016 og har etablert eit gjestekunstnarprogram der norske og internasjonale kunstnarar kan arbeide tre–ni månader på Svalbard. Utstillinga viser eit tverrsnitt av grafiske arbeid som er laga under kunstnaropphald sidan oppstarten. Utstillinga legg vekt på å synleggjere kunstnarlege prosessar, med større vekt på utforsking enn på ferdige verk.

EvaFurseth
Åsne Kummeneje Mellem: «Tjuetre forsøk, kombinert» (2019–20).

Åsne Kummeneje Mellem: «Tjuetre forsøk, kombinert» (2019–20).

Foto: Eva Furseth

Brytningstid på Svalbard

Longyearbyen
27. november–28. mai
Kurator: Lise Dahl ved Nordnorsk Kunstmuseum
Formidlingsansvarleg: Astrid Rotvold Nilsen

EvaFurseth
Dora Maar: «29 rue d’Astorg» (kring 1936), handkolorert fotomontasje.

Dora Maar: «29 rue d’Astorg» (kring 1936), handkolorert fotomontasje.

Foto: Tate Modern i London

Kunst utan menn

Dette spørsmålet stilte den britiske kunsthistorikaren Katy Hessel seg. Då ho innsåg at ho ikkje greidde det, tok ho til å leite. I fjor kom boka The Story of Art without Men, som tek føre seg kvinnelege bragder frå renessansen til i dag. Enno i dag er det slett ikkje uvanleg at kunsthistoriske bokverk knapt nemner eitt kvinnenamn. Så det er ikkje underleg at Hessel fekk braksuksess då ho lanserte boka i fjor. Boka er alt omsett til fleire språk.

EvaFurseth

Eit livsavgjerande augeblikk

Reaksjonane Asta Nørregaard fekk då ho måla altartavla i Gjøvik kyrkje, endra livet hennar. Då Elin Tinholt blei kjend med dramatikken det skapte, tenkte ho at dette måtte vere romanstoff.

Jan H.Landro
Nasjonalmuseet i Oslo.

Nasjonalmuseet i Oslo.

Foto: NTB / Annika Byrde

Sensitivitetssjåarane

Roald Dahl, Donald Duck, Helt super, Christian Krohg, James Bond. Finst ein samnemnar i debattane? Ja, om me held oss til visuell kunst, finst ein del sams i reaksjonane på Rasmus A. Sivertsens animasjonsfilm Helt super (2022) og Christian Krohgs Leiv Eiriksson-måleri (1893).

HåvardRem
Ahmed Umar kom til Noreg som politisk flyktning i 2008 og fullførte i 2016 ein mastergrad ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Ahmed Umar kom til Noreg som politisk flyktning i 2008 og fullførte i 2016 ein mastergrad ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Foto: Julie Hrncírová © Kunstnernes Hus

Å bygge seg sjølv på ny

Ahmed Umar skildrar både kjenslevart og nådelaust kva det kan koste å vere tru mot seg sjølv, og kvifor det er verdt prisen.

Mona Louise DysvikMørk

Nasjonalmuseet ikkje åleine

Samlingsdirektør ved Nasjonalmuseet, Stina Högkvist, har skapt brudulje med si grunngjeving i Aftenposten (18. februar 2023) for å utelate måleriet «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» hjå nymuseet. Ho har bede om orsaking for ytringa.

Ordskifte
Per Stian Monsås, «To Be Continued», 2022.

Per Stian Monsås, «To Be Continued», 2022.

Foto: Dag-Asle Langø

Variert, spenstig og modig

Her får vi bryne oss på eit vell av ulike kunstformer, ein veit aldri kva som ventar når ein stig inn dei høge dørene til galleriet.

EvaFurseth
Henry Peach Robinson, «Fading Away», 1858.

Henry Peach Robinson, «Fading Away», 1858.

The Metropolitan Museum of Art.

Sjukt barn?

I 1858 presenterte den britiske fotografen Henry Peach Robinsons (1830–1901) eit bilde som skapte ramaskrik. Her ser vi ein knust familie ved sottesenga til ei dotter. Kva var det som gjorde at dette verket skapte slikt oppstuss?

EvaFurseth
Kjell Erik Killi Olsen: «Da solen gikk ned», patinert bronse, 2021–22.

Kjell Erik Killi Olsen: «Da solen gikk ned», patinert bronse, 2021–22.

Alle foto: Ådne Thomassen

Mørket senkar seg i Aftanlandet

Du skal leite lenge etter håp i Kjell Erik Killi Olsens nye utstilling.
Det du finn, er ein inderleg og vilkårslaus aksept av at indre og ytre demonar er ein del av det å vere menneske.

DAG OGTID
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 »