JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 »
Øyvind Østerud er statsvitar og har samarbeidd med mellomalderhistorikar Hans Jacob Orning om ei ny bok om krig.

Øyvind Østerud er statsvitar og har samarbeidd med mellomalderhistorikar Hans Jacob Orning om ei ny bok om krig.

Foto: Dreyers Forlag

– Målet er å halde freden unna

Dagens krigar har langt fleire likskapar med krigane i mellomalderen enn med dei store krigane som har vore utkjempa dei siste hundreåra, syner ny bok.

Jan H.Landro
Leif Ove Andsnes i aksjon med Mahler Chamber Orchestra under Beethoven Journey-serien. No står Mozart for tur.

Leif Ove Andsnes i aksjon med Mahler Chamber Orchestra under Beethoven Journey-serien. No står Mozart for tur.

Foto: Holger Talinski

På veg mot sjølvutslettinga

Leif Ove Andsnes vil helst utslette seg sjølv som musikar, slik at verket kan stå fram som noko uunngåeleg. No er det Mozart som skal hjelpe han dit.

Jan H.Landro
UBÅTKAPTEINEN: «Vi kan jo ikke se den grense under vann!»

UBÅTKAPTEINEN: «Vi kan jo ikke se den grense under vann!»

Faksimile frå NRK

Harald den store

Eg hugsar første gong eg lo meg forderva, eg klarte ikkje slutte å le. Eg var ti år gammal og leste På folkemunne, eit magasin med vitsar av det såkalla «folkelege» slaget. Denne utgåva baud på ein vits om ein trønder som er i beit for spikar. Dette er under krigen, og trønderen går bort til ein tysk soldat og framfører ærendet sitt med følgjande setning: «Haben sie eine spikkar åt mæ?»

DagfinnNordbø
Dei spanske soldatane introduserte framande skikkar, som cigarillorøyking, for danskane.

Dei spanske soldatane introduserte framande skikkar, som cigarillorøyking, for danskane.

Illustrasjon: Koldinghus

Den lange spansk-danske krigen

Den spanske dokumentarfilmskaparen Jorge Rivera arbeider no med ein film om ein av dei lengste krigane i historia, skriv Weekendavisen, og avisa fortel i same slengen den bisarre soga om krigen mellom Huéscar og Danmark.

Per AndersTodal
Den namnlause hovudpersonen i Johannessens nye roman er ein einsleg mann nær dei femti. Men ingen treng tykkje synd i han for det.

Den namnlause hovudpersonen i Johannessens nye roman er ein einsleg mann nær dei femti. Men ingen treng tykkje synd i han for det.

Foto: Jacob Johannessen Maske

Eit forsvar for å vere åleine

Har du eit rikt indre liv, er det ikkje sikkert at eit anna menneske representerer eit positivt tilskot, seier forfattar Bjørn Olaf Johannessen.

Jan H.Landro
Per Marius Weidner-Olsen var norsklærar i 25 år før han sa opp stillinga for å skrive romanen som no er utgjeven.

Per Marius Weidner-Olsen var norsklærar i 25 år før han sa opp stillinga for å skrive romanen som no er utgjeven.

Foto: Baard Henriksen

Å skape fortida i sitt eige bilete

Du kan ikkje stire inn i den same fortida to gonger. Den forståinga ligg til grunn for Per Marius Weidner-Olsens debutroman Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen.

Jan H.Landro
Romanen som kjem ut 7. august, er den sjette boka til Kjersti Annesdatter Skomsvold

Romanen som kjem ut 7. august, er den sjette boka til Kjersti Annesdatter Skomsvold

Foto: Agnete Brun

Ut av isolasjonen

Når Kjersti Annesdatter Skomsvold skal byrje på ein ny roman, veit ho ikkje korleis ho skal gå fram. Då les ho ein bestemt roman om igjen, og så gjer ho det på eit heilt anna vis.

Jan H.Landro
Johannes V. Jensen kan ha dikta «Ved Frokosten» til målarstykket med same namn av Fritz Sydberg. Jensen åtte dette målarstykket.

Johannes V. Jensen kan ha dikta «Ved Frokosten» til målarstykket med same namn av Fritz Sydberg. Jensen åtte dette målarstykket.

Københavns audmjuke stader

Nordmenn elskar København. Og veldig mange nordmenn har vore på ein frukostrestaurant og nytt godt av den rause danske menyen av «højtbelagte smørrebrød». Mange vil ha smakt dei klassiske dyrlegens natmad, hønsesalat, ræger med æg, sol over Gudhjem, frikadeller og flæskesteg. Men dei færraste kjenner historia til serveringsstadene som byd på dei.

DagfinnNordbø

Andrebykomplekset

Kristin Helle-Valle fekk inga varm mottaking då ho starta litteraturhus i Bergen. Å kome heim til Bergen er å verte dregen tilbake til byens karismatiske – men òg sjølvsaboterande – trass.

Ida LødemelTvedt
Cristiano Ronaldo feirar ei ny skåring.

Cristiano Ronaldo feirar ei ny skåring.

Foto: Antonio Calanni / AP / NTB scanpix

Fotballkroppen

Det er ikkje berre spelestilen som er endra på fotballbana sidan 1970-åra, kroppane til utøvarane har også ei anna form. Brystkassa er smalare, overarmane tynnare og lårmusklane til Allan Clarke må seiast å vere nærare halvparten så store som Cristiano Ronaldo sine.

Maren
« 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 »
« 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 »
Øyvind Østerud er statsvitar og har samarbeidd med mellomalderhistorikar Hans Jacob Orning om ei ny bok om krig.

Øyvind Østerud er statsvitar og har samarbeidd med mellomalderhistorikar Hans Jacob Orning om ei ny bok om krig.

Foto: Dreyers Forlag

– Målet er å halde freden unna

Dagens krigar har langt fleire likskapar med krigane i mellomalderen enn med dei store krigane som har vore utkjempa dei siste hundreåra, syner ny bok.

Jan H.Landro
Leif Ove Andsnes i aksjon med Mahler Chamber Orchestra under Beethoven Journey-serien. No står Mozart for tur.

Leif Ove Andsnes i aksjon med Mahler Chamber Orchestra under Beethoven Journey-serien. No står Mozart for tur.

Foto: Holger Talinski

På veg mot sjølvutslettinga

Leif Ove Andsnes vil helst utslette seg sjølv som musikar, slik at verket kan stå fram som noko uunngåeleg. No er det Mozart som skal hjelpe han dit.

Jan H.Landro
UBÅTKAPTEINEN: «Vi kan jo ikke se den grense under vann!»

UBÅTKAPTEINEN: «Vi kan jo ikke se den grense under vann!»

Faksimile frå NRK

Harald den store

Eg hugsar første gong eg lo meg forderva, eg klarte ikkje slutte å le. Eg var ti år gammal og leste På folkemunne, eit magasin med vitsar av det såkalla «folkelege» slaget. Denne utgåva baud på ein vits om ein trønder som er i beit for spikar. Dette er under krigen, og trønderen går bort til ein tysk soldat og framfører ærendet sitt med følgjande setning: «Haben sie eine spikkar åt mæ?»

DagfinnNordbø
Dei spanske soldatane introduserte framande skikkar, som cigarillorøyking, for danskane.

Dei spanske soldatane introduserte framande skikkar, som cigarillorøyking, for danskane.

Illustrasjon: Koldinghus

Den lange spansk-danske krigen

Den spanske dokumentarfilmskaparen Jorge Rivera arbeider no med ein film om ein av dei lengste krigane i historia, skriv Weekendavisen, og avisa fortel i same slengen den bisarre soga om krigen mellom Huéscar og Danmark.

Per AndersTodal
Den namnlause hovudpersonen i Johannessens nye roman er ein einsleg mann nær dei femti. Men ingen treng tykkje synd i han for det.

Den namnlause hovudpersonen i Johannessens nye roman er ein einsleg mann nær dei femti. Men ingen treng tykkje synd i han for det.

Foto: Jacob Johannessen Maske

Eit forsvar for å vere åleine

Har du eit rikt indre liv, er det ikkje sikkert at eit anna menneske representerer eit positivt tilskot, seier forfattar Bjørn Olaf Johannessen.

Jan H.Landro
Per Marius Weidner-Olsen var norsklærar i 25 år før han sa opp stillinga for å skrive romanen som no er utgjeven.

Per Marius Weidner-Olsen var norsklærar i 25 år før han sa opp stillinga for å skrive romanen som no er utgjeven.

Foto: Baard Henriksen

Å skape fortida i sitt eige bilete

Du kan ikkje stire inn i den same fortida to gonger. Den forståinga ligg til grunn for Per Marius Weidner-Olsens debutroman Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen.

Jan H.Landro
Romanen som kjem ut 7. august, er den sjette boka til Kjersti Annesdatter Skomsvold

Romanen som kjem ut 7. august, er den sjette boka til Kjersti Annesdatter Skomsvold

Foto: Agnete Brun

Ut av isolasjonen

Når Kjersti Annesdatter Skomsvold skal byrje på ein ny roman, veit ho ikkje korleis ho skal gå fram. Då les ho ein bestemt roman om igjen, og så gjer ho det på eit heilt anna vis.

Jan H.Landro
Johannes V. Jensen kan ha dikta «Ved Frokosten» til målarstykket med same namn av Fritz Sydberg. Jensen åtte dette målarstykket.

Johannes V. Jensen kan ha dikta «Ved Frokosten» til målarstykket med same namn av Fritz Sydberg. Jensen åtte dette målarstykket.

Københavns audmjuke stader

Nordmenn elskar København. Og veldig mange nordmenn har vore på ein frukostrestaurant og nytt godt av den rause danske menyen av «højtbelagte smørrebrød». Mange vil ha smakt dei klassiske dyrlegens natmad, hønsesalat, ræger med æg, sol over Gudhjem, frikadeller og flæskesteg. Men dei færraste kjenner historia til serveringsstadene som byd på dei.

DagfinnNordbø

Andrebykomplekset

Kristin Helle-Valle fekk inga varm mottaking då ho starta litteraturhus i Bergen. Å kome heim til Bergen er å verte dregen tilbake til byens karismatiske – men òg sjølvsaboterande – trass.

Ida LødemelTvedt
Cristiano Ronaldo feirar ei ny skåring.

Cristiano Ronaldo feirar ei ny skåring.

Foto: Antonio Calanni / AP / NTB scanpix

Fotballkroppen

Det er ikkje berre spelestilen som er endra på fotballbana sidan 1970-åra, kroppane til utøvarane har også ei anna form. Brystkassa er smalare, overarmane tynnare og lårmusklane til Allan Clarke må seiast å vere nærare halvparten så store som Cristiano Ronaldo sine.

Maren
« 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 »