JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 ... 15 16 17 18 19 20 »
Dagfinn Nordbø fekk ein roleg ferie med ti liter vin i veka og inngåande kjennskap til Sharm el-Sheikh.

Dagfinn Nordbø fekk ein roleg ferie med ti liter vin i veka og inngåande kjennskap til Sharm el-Sheikh.

Foto: Wikimedia Commons

Egyptisk vår

Det skjedde i dei dagar då den arabiske våren braut ut. Eg høyrde noko arabisk musikk på radioen og vips hadde eg tinga reise til Egypt. Eg skulle bu i Sharm el-Sheikh, på Sinaihalvøya, der hotell står i hopetal og tek imot vestlege turistar. Så var meininga å reise innom Kairo, byen med dei 1100 moskeane, men på grunn av dei revolusjonære opptøyane blei det forbod mot å dra dit, og dei organiserte turane blei avlyste. Og kven torer å dra til ein slik by utan kjentmann, midt i ein politisk revolt, utan å kunne eit ord arabisk?

DagfinnNordbø
Solveig Øvstebø kjem frå stillinga som direktør og sjefkurator for samtidskunstmuseet The Renaissance Society i Chicago.

Solveig Øvstebø kjem frå stillinga som direktør og sjefkurator for samtidskunstmuseet The Renaissance Society i Chicago.

Foto: Astrup Fearnley Museet

Ein kompromisslaus forsvarar av kunsten

Som ny direktør og sjefkurator for Astrup Fearnley Museet vil Solveig Øvstebø gjere endringar i både samlinga og utstillingspraksisen.

Jan H.Landro
Det flottaste rommet i Deichman er Kringsjå, med utsikt mot Oslofjorden.

Det flottaste rommet i Deichman er Kringsjå, med utsikt mot Oslofjorden.

Alle foto: Ronny Spaans

Bibliotek for både folk og bøker

Det nye biblioteket Deichman Bjørvika i Oslo går motstraums. Fleire og fleire bibliotek i landet blir meir like kulturhus, men Deichman vel å utvide, ikkje nedgradere boksamlinga.

RonnySpaans
Olga Lilly Abrahamsen frå Rjukan er etter det Arvid Løhre veit, det einaste kvinnelege postbodet som er fotografert i full uniform etter reglane frå 1899 med endringar frå 1930.

Olga Lilly Abrahamsen frå Rjukan er etter det Arvid Løhre veit, det einaste kvinnelege postbodet som er fotografert i full uniform etter reglane frå 1899 med endringar frå 1930.

Foto: Orlaug Johanne Pettersen / Norges Postmuseum

Historia om uniforma som ikkje var ei uniform

Bak postuniforma, som lenge berre var ei lue, skjuler det seg mykje historikk og ikkje så reint lite kamp.

Jan H.Landro
Tove Gravdal karakteriserer Tryggingsrådet som handlingslamma og lite effektivt. Mellom anna har ikkje rådet eingong kunna semjast om ein resolusjon til støtte for generalsekretær António Guterres’ oppmoding om våpenkvile i verdas konfliktar for å kjempe mot koronapandemien. I staden har pandemien forsterka rivaliseringa mellom USA og Kina.

Tove Gravdal karakteriserer Tryggingsrådet som handlingslamma og lite effektivt. Mellom anna har ikkje rådet eingong kunna semjast om ein resolusjon til støtte for generalsekretær António Guterres’ oppmoding om våpenkvile i verdas konfliktar for å kjempe mot koronapandemien. I staden har pandemien forsterka rivaliseringa mellom USA og Kina.

Foto: Mary Altaffer / AP / NTB scanpix

Blant bøllene i Tryggingsrådet

Kommande veke blir det truleg klart om Noreg får sete i FNs tryggingsråd. Det beste vi kan håpe på der, er at ting ikkje blir verre, meiner Tove Gravdal, som har skrive bok om Noreg og Tryggingsrådet.

Jan H.Landro
I boka går Yngve Vogt inn på det han kallar «Lotto-lureriet». Sjansen for å vinne er 0,00002 prosent.

I boka går Yngve Vogt inn på det han kallar «Lotto-lureriet». Sjansen for å vinne er 0,00002 prosent.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Det aller meste er tilfeldig

Utanom matematikken finst det knapt eit einaste livsområde som ikkje er omfatta av slump, i større eller mindre grad. Vitskapsjournalist Yngve Vogt hadde gjerne sett at fleire skjøna kva slump og sannsyn er.

Jan H.Landro
I løpet av ti sekund skjer det: Først kjem mannfolka, så oksane og så ambulansane.

I løpet av ti sekund skjer det: Først kjem mannfolka, så oksane og så ambulansane.

Foto: Photo/Jon Dimis / AP / NTB scanpix

Spansk sommar

Spania var det første «utlandet» eg reiste til. Interrail-billetten blei ein inngangsport til utrulege opplevingar og, ikkje minst, kulinarisk lykke på høgt nivå. Som studentar hadde vi ikkje dei store pengane, men vi strutta jo av pesetas i titusen og kjende oss rike. Toga pla stå presist lenge nok på stasjonane til at matseljarane der kunne freiste oss, der dei sto klare på perrongen. Lynraskt leverte unggutane bocadillos gjennom vindauget på toget, og kaldt drikke som redda oss frå dehydrering i den uvande sommarvarmen. Ein bocadillo er berre ein bagett delt på langs med pålegg i, men får du eit nybaka eksemplar med serranoskinke og honningmelon, eller ei fyrig chorizopølse, majones og solmodne spanske tomatar, er himmelriket aldri langt unna. Berre tomatane – eit mirakel i seg sjølv.

DagfinnNordbø
– Denne gongen har eg zooma litt ut, ser bygda i fugleperspektiv, seier Kjersti Rorgemoen om den seinaste romanen sin.

– Denne gongen har eg zooma litt ut, ser bygda i fugleperspektiv, seier Kjersti Rorgemoen om den seinaste romanen sin.

Foto: Helge Hansen

Liker å skrive tankebøker

Kjersti Rorgemoen har vendt attende til bygda og skaffa seg sitt eige småbruk. I romanen Eit praktisk menneske granskar ho draumen om eit småbruk på landsbygda.

Jan H.Landro
Røyk stig til vêrs frå transformatorfabrikken A/S Per Kure på Hasle i Oslo etter ein sabotasjeaksjon utført av Osvald-gruppa i 1944.

Røyk stig til vêrs frå transformatorfabrikken A/S Per Kure på Hasle i Oslo etter ein sabotasjeaksjon utført av Osvald-gruppa i 1944.

Foto: NTB scanpix

Dei fordømde motstandsfolka

Dei siste åra har stadig meir komme fram om motstandskampen kommunistane førte under krigen.
Historikar Terje Halvorsen har laga ei framstilling av innsatsen det lenge ikkje skulle snakkast om.

Jan H.Landro
BORTE: I dag står jernmennene i kunstverket «Another Place» på ei strand i utkanten av Liverpool, med utsyn mot Irskesjøen.

BORTE: I dag står jernmennene i kunstverket «Another Place» på ei strand i utkanten av Liverpool, med utsyn mot Irskesjøen.

Foto: Chris Howells / Wikimedia Commons

Dikt og sanning om kunst og liv

Runar Mykletun ønskte at Antony Gormleys kunstverk med dei hundre jernmennene skulle blitt ståande på Solastranda. I romanen Gormley har han fått dei på plass igjen. Nesten.

Jan H.Landro
« 1 ... 15 16 17 18 19 20 »
« 1 ... 15 16 17 18 19 20 »
Dagfinn Nordbø fekk ein roleg ferie med ti liter vin i veka og inngåande kjennskap til Sharm el-Sheikh.

Dagfinn Nordbø fekk ein roleg ferie med ti liter vin i veka og inngåande kjennskap til Sharm el-Sheikh.

Foto: Wikimedia Commons

Egyptisk vår

Det skjedde i dei dagar då den arabiske våren braut ut. Eg høyrde noko arabisk musikk på radioen og vips hadde eg tinga reise til Egypt. Eg skulle bu i Sharm el-Sheikh, på Sinaihalvøya, der hotell står i hopetal og tek imot vestlege turistar. Så var meininga å reise innom Kairo, byen med dei 1100 moskeane, men på grunn av dei revolusjonære opptøyane blei det forbod mot å dra dit, og dei organiserte turane blei avlyste. Og kven torer å dra til ein slik by utan kjentmann, midt i ein politisk revolt, utan å kunne eit ord arabisk?

DagfinnNordbø
Solveig Øvstebø kjem frå stillinga som direktør og sjefkurator for samtidskunstmuseet The Renaissance Society i Chicago.

Solveig Øvstebø kjem frå stillinga som direktør og sjefkurator for samtidskunstmuseet The Renaissance Society i Chicago.

Foto: Astrup Fearnley Museet

Ein kompromisslaus forsvarar av kunsten

Som ny direktør og sjefkurator for Astrup Fearnley Museet vil Solveig Øvstebø gjere endringar i både samlinga og utstillingspraksisen.

Jan H.Landro
Det flottaste rommet i Deichman er Kringsjå, med utsikt mot Oslofjorden.

Det flottaste rommet i Deichman er Kringsjå, med utsikt mot Oslofjorden.

Alle foto: Ronny Spaans

Bibliotek for både folk og bøker

Det nye biblioteket Deichman Bjørvika i Oslo går motstraums. Fleire og fleire bibliotek i landet blir meir like kulturhus, men Deichman vel å utvide, ikkje nedgradere boksamlinga.

RonnySpaans
Olga Lilly Abrahamsen frå Rjukan er etter det Arvid Løhre veit, det einaste kvinnelege postbodet som er fotografert i full uniform etter reglane frå 1899 med endringar frå 1930.

Olga Lilly Abrahamsen frå Rjukan er etter det Arvid Løhre veit, det einaste kvinnelege postbodet som er fotografert i full uniform etter reglane frå 1899 med endringar frå 1930.

Foto: Orlaug Johanne Pettersen / Norges Postmuseum

Historia om uniforma som ikkje var ei uniform

Bak postuniforma, som lenge berre var ei lue, skjuler det seg mykje historikk og ikkje så reint lite kamp.

Jan H.Landro
Tove Gravdal karakteriserer Tryggingsrådet som handlingslamma og lite effektivt. Mellom anna har ikkje rådet eingong kunna semjast om ein resolusjon til støtte for generalsekretær António Guterres’ oppmoding om våpenkvile i verdas konfliktar for å kjempe mot koronapandemien. I staden har pandemien forsterka rivaliseringa mellom USA og Kina.

Tove Gravdal karakteriserer Tryggingsrådet som handlingslamma og lite effektivt. Mellom anna har ikkje rådet eingong kunna semjast om ein resolusjon til støtte for generalsekretær António Guterres’ oppmoding om våpenkvile i verdas konfliktar for å kjempe mot koronapandemien. I staden har pandemien forsterka rivaliseringa mellom USA og Kina.

Foto: Mary Altaffer / AP / NTB scanpix

Blant bøllene i Tryggingsrådet

Kommande veke blir det truleg klart om Noreg får sete i FNs tryggingsråd. Det beste vi kan håpe på der, er at ting ikkje blir verre, meiner Tove Gravdal, som har skrive bok om Noreg og Tryggingsrådet.

Jan H.Landro
I boka går Yngve Vogt inn på det han kallar «Lotto-lureriet». Sjansen for å vinne er 0,00002 prosent.

I boka går Yngve Vogt inn på det han kallar «Lotto-lureriet». Sjansen for å vinne er 0,00002 prosent.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Det aller meste er tilfeldig

Utanom matematikken finst det knapt eit einaste livsområde som ikkje er omfatta av slump, i større eller mindre grad. Vitskapsjournalist Yngve Vogt hadde gjerne sett at fleire skjøna kva slump og sannsyn er.

Jan H.Landro
I løpet av ti sekund skjer det: Først kjem mannfolka, så oksane og så ambulansane.

I løpet av ti sekund skjer det: Først kjem mannfolka, så oksane og så ambulansane.

Foto: Photo/Jon Dimis / AP / NTB scanpix

Spansk sommar

Spania var det første «utlandet» eg reiste til. Interrail-billetten blei ein inngangsport til utrulege opplevingar og, ikkje minst, kulinarisk lykke på høgt nivå. Som studentar hadde vi ikkje dei store pengane, men vi strutta jo av pesetas i titusen og kjende oss rike. Toga pla stå presist lenge nok på stasjonane til at matseljarane der kunne freiste oss, der dei sto klare på perrongen. Lynraskt leverte unggutane bocadillos gjennom vindauget på toget, og kaldt drikke som redda oss frå dehydrering i den uvande sommarvarmen. Ein bocadillo er berre ein bagett delt på langs med pålegg i, men får du eit nybaka eksemplar med serranoskinke og honningmelon, eller ei fyrig chorizopølse, majones og solmodne spanske tomatar, er himmelriket aldri langt unna. Berre tomatane – eit mirakel i seg sjølv.

DagfinnNordbø
– Denne gongen har eg zooma litt ut, ser bygda i fugleperspektiv, seier Kjersti Rorgemoen om den seinaste romanen sin.

– Denne gongen har eg zooma litt ut, ser bygda i fugleperspektiv, seier Kjersti Rorgemoen om den seinaste romanen sin.

Foto: Helge Hansen

Liker å skrive tankebøker

Kjersti Rorgemoen har vendt attende til bygda og skaffa seg sitt eige småbruk. I romanen Eit praktisk menneske granskar ho draumen om eit småbruk på landsbygda.

Jan H.Landro
Røyk stig til vêrs frå transformatorfabrikken A/S Per Kure på Hasle i Oslo etter ein sabotasjeaksjon utført av Osvald-gruppa i 1944.

Røyk stig til vêrs frå transformatorfabrikken A/S Per Kure på Hasle i Oslo etter ein sabotasjeaksjon utført av Osvald-gruppa i 1944.

Foto: NTB scanpix

Dei fordømde motstandsfolka

Dei siste åra har stadig meir komme fram om motstandskampen kommunistane førte under krigen.
Historikar Terje Halvorsen har laga ei framstilling av innsatsen det lenge ikkje skulle snakkast om.

Jan H.Landro
BORTE: I dag står jernmennene i kunstverket «Another Place» på ei strand i utkanten av Liverpool, med utsyn mot Irskesjøen.

BORTE: I dag står jernmennene i kunstverket «Another Place» på ei strand i utkanten av Liverpool, med utsyn mot Irskesjøen.

Foto: Chris Howells / Wikimedia Commons

Dikt og sanning om kunst og liv

Runar Mykletun ønskte at Antony Gormleys kunstverk med dei hundre jernmennene skulle blitt ståande på Solastranda. I romanen Gormley har han fått dei på plass igjen. Nesten.

Jan H.Landro
« 1 ... 15 16 17 18 19 20 »