JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2

Viktig musikkhistorieformidling

For mange vil lyden av Ottar E. Akre (1896–1992) først og fremst vera knytt til plateinnspelingar med Olav Werner, Ivar Ruste og Jens Book-Jensen. Men han var så mykje meir en akkompagnatør for populære songarar. Han hadde med seg sterk folkemusikkpåverknad frå oppveksten i Rendalen, men vart også notekunnig. Han har spelt til dans, sirkus, restaurantgjester og boksekampar, og var ein periode kombinert kinomaskinist og musikar. Han leia fleire ensemble, var ein høgt skatta pedagog og laga lærebøker i trekkspel.

SigbjørnApeland

Ei mangfaldig røyst

Malin Alanders første plate er eit fint døme på korleis den gamle folkesongstilen kan framstå som samtidskunst.

SigbjørnApeland
Hannah Moira Midtbø-Bruner vann Spel fele C og av Steintjønndalen-fela. Her får ho òg vete at ho får Furestipendet på 10.000 kroner.

Hannah Moira Midtbø-Bruner vann Spel fele C og av Steintjønndalen-fela. Her får ho òg vete at ho får Furestipendet på 10.000 kroner.

Foto: Knut Utler

Folkemusikk i industriminne

«Tre’e venda tel» var mottoet for det største folkemusikkarrangementet i Noreg i år. Mottoet speglar den noko krokete vegen denne landskappleiken har hatt: Fyrst skulle han ha vore arrangert i 2020, og så i 2021. Det tredje året – i 2022 – blei det endeleg mogleg å samla folkemusikkinteresserte frå heile landet.

HalvorTjønn

Alternativ kjeldetruskap

Olav Christer Rossebø, feler, mikrotonal mandolin og triangel; Anders S. Hana, mikrotonal gitar, langeleik og munnharpe. Ta:lik

SigbjørnApeland
Rasmus Kjorstad debuterer med eit soloalbum.

Rasmus Kjorstad debuterer med eit soloalbum.

Foto: Johannes Selvaag

Suggererande solospel

Spelstund er eit fint døme på korleis ein utøvar samstundes kan dyrka det eksperimenterande og det tradisjonelle.

SigbjørnApeland
Kim Rysstad vart kjend for mange gjennom Stjernekamp på NRK og deltaking i Melodi Grand Prix i 2020.

Kim Rysstad vart kjend for mange gjennom Stjernekamp på NRK og deltaking i Melodi Grand Prix i 2020.

Foto: Lise Åserud / NTB

Attende til kjeldene

Kvedaren Kim Rysstad har markert seg tydeleg som ein av våre fremste formidlarar av vokalmusikk frå Setesdal. Samstundes har han òg sysla mykje med populærmusikk, mellom anna som deltakar i NRKs underhaldingsprogram Stjernekamp. På denne plata vender han attende til kjeldene sine – for det meste solistisk – men på somme av songane har han fått med seg gitarist Trym Bjønnes, felespelar Daniel Sandén-Warg og kvedarane Eldbjørg Trydal Rysstad og Kirsten Bråten Berg. Sistnemnde har dessutan vore lærar for Kim.

SigbjørnApeland
Sivert Holmen er fødd i Vadsø og budde i Finnmark dei første leveåra. Då familien flytta til Aurdal i Valdres, kom interessa for harding­fele.

Sivert Holmen er fødd i Vadsø og budde i Finnmark dei første leveåra. Då familien flytta til Aurdal i Valdres, kom interessa for harding­fele.

Foto: Cathrine Dokken

Klassisk valdresspel

Omslagsfotoet på Sivert Holmens første soloplate syner spelemannen ståande i lyngen med hardingfela, og i bakgrunnen bryt sola fram gjennom skydekket over Jotunheimen. Slik sett kviler det eit nasjonalromantisk skjer over dette plateprosjektet. Og på same måten som kunstnarane på 1800-talet lét seg inspirera av dette sambandet mellom landskap og folkemusikk, er dette òg noko unge utøvarar stadig vender attende til.

SigbjørnApeland
Benedicte Maurseth er folkemusikar, komponist og forfattar.

Benedicte Maurseth er folkemusikar, komponist og forfattar.

Foto: Øystein Haara

Tradisjon møter samtid

Benedicte Maurseth, hardingfele; Mats Eilertsen, kontrabass og elektronikk; Håkon Mørch Stene, vibrafon, perkusjon og elektronikk; Jørgen Træen, elektronikk; Rolf-Erik Nystrøm, saksofon; Stein Urheim langeleik, munnspel, elektronikk, sampling og perkusjon. Hubro Records

LarsMossefinn
Felespelarane Ann Kristin Odnes, Astrid Sulheim, Kari Grøsland og Synne Grothe utgjer Tufskrøkjun.

Felespelarane Ann Kristin Odnes, Astrid Sulheim, Kari Grøsland og Synne Grothe utgjer Tufskrøkjun.

Foto: Ta:lik

Trygg tradisjonsforvalting

Ei «tufskrøkje» er ei som ikkje får til noko særleg. Bak dette sjølvironiske namnet står felespelarane Kari Grøsland, Ann Kristin Odnes, Synne Grothe og Astrid Sulheim. Alle er fødde på midten av 70-talet og har vore aktive i folkemusikkmiljøet i Gudbrandsdalen sidan dei var ungdomar. Dessutan har dei oppnådd gode plasseringar på kappleikar, og dei har dermed vist at dei slett ikkje er «tufskrøkjer», men svært så rutinerte.

SigbjørnApeland
Anders Viken flankert av Arve Sølvberg og Øyvind Lyslo.

Anders Viken flankert av Arve Sølvberg og Øyvind Lyslo.

Foto: David Zadig

Folkemusikk i klassisk bunad

Norsk folkemusikk har lenge vore dominert av solistiske framføringar. Hovudunnataka har vore lagspel på fele/hardingfele, der melodien oftast vert framført unisont, eller gamaldansmusikk der trekkspel, gitar og bass gjerne utgjer kompet. Det var først frå 1970-åra og framover at folkemusikarar for alvor byrja å dyrka samspel med musikarar frå andre stilartar, ofte jazz, eller skapa ny folkemusikk influert av annan musikk.

SigbjørnApeland
« 1 2
« 1 2

Viktig musikkhistorieformidling

For mange vil lyden av Ottar E. Akre (1896–1992) først og fremst vera knytt til plateinnspelingar med Olav Werner, Ivar Ruste og Jens Book-Jensen. Men han var så mykje meir en akkompagnatør for populære songarar. Han hadde med seg sterk folkemusikkpåverknad frå oppveksten i Rendalen, men vart også notekunnig. Han har spelt til dans, sirkus, restaurantgjester og boksekampar, og var ein periode kombinert kinomaskinist og musikar. Han leia fleire ensemble, var ein høgt skatta pedagog og laga lærebøker i trekkspel.

SigbjørnApeland

Ei mangfaldig røyst

Malin Alanders første plate er eit fint døme på korleis den gamle folkesongstilen kan framstå som samtidskunst.

SigbjørnApeland
Hannah Moira Midtbø-Bruner vann Spel fele C og av Steintjønndalen-fela. Her får ho òg vete at ho får Furestipendet på 10.000 kroner.

Hannah Moira Midtbø-Bruner vann Spel fele C og av Steintjønndalen-fela. Her får ho òg vete at ho får Furestipendet på 10.000 kroner.

Foto: Knut Utler

Folkemusikk i industriminne

«Tre’e venda tel» var mottoet for det største folkemusikkarrangementet i Noreg i år. Mottoet speglar den noko krokete vegen denne landskappleiken har hatt: Fyrst skulle han ha vore arrangert i 2020, og så i 2021. Det tredje året – i 2022 – blei det endeleg mogleg å samla folkemusikkinteresserte frå heile landet.

HalvorTjønn

Alternativ kjeldetruskap

Olav Christer Rossebø, feler, mikrotonal mandolin og triangel; Anders S. Hana, mikrotonal gitar, langeleik og munnharpe. Ta:lik

SigbjørnApeland
Rasmus Kjorstad debuterer med eit soloalbum.

Rasmus Kjorstad debuterer med eit soloalbum.

Foto: Johannes Selvaag

Suggererande solospel

Spelstund er eit fint døme på korleis ein utøvar samstundes kan dyrka det eksperimenterande og det tradisjonelle.

SigbjørnApeland
Kim Rysstad vart kjend for mange gjennom Stjernekamp på NRK og deltaking i Melodi Grand Prix i 2020.

Kim Rysstad vart kjend for mange gjennom Stjernekamp på NRK og deltaking i Melodi Grand Prix i 2020.

Foto: Lise Åserud / NTB

Attende til kjeldene

Kvedaren Kim Rysstad har markert seg tydeleg som ein av våre fremste formidlarar av vokalmusikk frå Setesdal. Samstundes har han òg sysla mykje med populærmusikk, mellom anna som deltakar i NRKs underhaldingsprogram Stjernekamp. På denne plata vender han attende til kjeldene sine – for det meste solistisk – men på somme av songane har han fått med seg gitarist Trym Bjønnes, felespelar Daniel Sandén-Warg og kvedarane Eldbjørg Trydal Rysstad og Kirsten Bråten Berg. Sistnemnde har dessutan vore lærar for Kim.

SigbjørnApeland
Sivert Holmen er fødd i Vadsø og budde i Finnmark dei første leveåra. Då familien flytta til Aurdal i Valdres, kom interessa for harding­fele.

Sivert Holmen er fødd i Vadsø og budde i Finnmark dei første leveåra. Då familien flytta til Aurdal i Valdres, kom interessa for harding­fele.

Foto: Cathrine Dokken

Klassisk valdresspel

Omslagsfotoet på Sivert Holmens første soloplate syner spelemannen ståande i lyngen med hardingfela, og i bakgrunnen bryt sola fram gjennom skydekket over Jotunheimen. Slik sett kviler det eit nasjonalromantisk skjer over dette plateprosjektet. Og på same måten som kunstnarane på 1800-talet lét seg inspirera av dette sambandet mellom landskap og folkemusikk, er dette òg noko unge utøvarar stadig vender attende til.

SigbjørnApeland
Benedicte Maurseth er folkemusikar, komponist og forfattar.

Benedicte Maurseth er folkemusikar, komponist og forfattar.

Foto: Øystein Haara

Tradisjon møter samtid

Benedicte Maurseth, hardingfele; Mats Eilertsen, kontrabass og elektronikk; Håkon Mørch Stene, vibrafon, perkusjon og elektronikk; Jørgen Træen, elektronikk; Rolf-Erik Nystrøm, saksofon; Stein Urheim langeleik, munnspel, elektronikk, sampling og perkusjon. Hubro Records

LarsMossefinn
Felespelarane Ann Kristin Odnes, Astrid Sulheim, Kari Grøsland og Synne Grothe utgjer Tufskrøkjun.

Felespelarane Ann Kristin Odnes, Astrid Sulheim, Kari Grøsland og Synne Grothe utgjer Tufskrøkjun.

Foto: Ta:lik

Trygg tradisjonsforvalting

Ei «tufskrøkje» er ei som ikkje får til noko særleg. Bak dette sjølvironiske namnet står felespelarane Kari Grøsland, Ann Kristin Odnes, Synne Grothe og Astrid Sulheim. Alle er fødde på midten av 70-talet og har vore aktive i folkemusikkmiljøet i Gudbrandsdalen sidan dei var ungdomar. Dessutan har dei oppnådd gode plasseringar på kappleikar, og dei har dermed vist at dei slett ikkje er «tufskrøkjer», men svært så rutinerte.

SigbjørnApeland
Anders Viken flankert av Arve Sølvberg og Øyvind Lyslo.

Anders Viken flankert av Arve Sølvberg og Øyvind Lyslo.

Foto: David Zadig

Folkemusikk i klassisk bunad

Norsk folkemusikk har lenge vore dominert av solistiske framføringar. Hovudunnataka har vore lagspel på fele/hardingfele, der melodien oftast vert framført unisont, eller gamaldansmusikk der trekkspel, gitar og bass gjerne utgjer kompet. Det var først frå 1970-åra og framover at folkemusikarar for alvor byrja å dyrka samspel med musikarar frå andre stilartar, ofte jazz, eller skapa ny folkemusikk influert av annan musikk.

SigbjørnApeland
« 1 2