JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2 3 4 5 6 ... 15 »
Elvis (Jacob Elordi) var ti år eldre enn Pricilla (Cailee Spaeny).

Elvis (Jacob Elordi) var ti år eldre enn Pricilla (Cailee Spaeny).

Foto: Philippe Le Sourd

Det gylne buret

Finst det ein meir einsam stad enn dette? Spørsmålet reiser seg eit stykke ute i Priscilla, Sofia Coppolas spelefilm om Priscilla Presley (gneistrande spelt av Cailee Spaeny), i ei scene der ho går rundt i heimen Graceland, mutters åleine – noko ho skulle gjere mang ein gong i løpet av åra saman med Elvis Presley. 

Øyvind Vågnes
Victoria og David Beckham stiller opp for regissør Fisher Stevens.

Victoria og David Beckham stiller opp for regissør Fisher Stevens.

Foto: Netflix

Merkevara

Livet og karrieren til den dyktige fotballspelaren David Beckham er skildra i detalj i dokumentarserien av Succession-skodespelar Fisher Stevens. Den stjernestreifa regissøren intervjuar Beckham, kona Victoria og andre folk, blanda med rikt arkivmateriale.

Håkon Tveit
På eit asylmottak i Nord-Noreg ventar Hamid, Aras og Ismail på å bli sende ut av landet den dagen dei fyller 18 år.

På eit asylmottak i Nord-Noreg ventar Hamid, Aras og Ismail på å bli sende ut av landet den dagen dei fyller 18 år.

Foto: Snowfall Cinema

Vakker, morosam, mørk

På eit nedsnødd ungdomsflyktningmottak mellom bratte, nordnorske fjell sit Hamid (Qadi) og planlegg nok eit rømmingsforsøk saman med venene Aras (Taha) og Ismail (Salah). Dei to venene fyller snart 18 år, og utsending ventar.

Brit Aksnes
Ola på verkstaden saman med kamerat og medarbeidar Lasse.

Ola på verkstaden saman med kamerat og medarbeidar Lasse.

Foto: Ragnhild Nøst Bergem

Gurimalla, så klok og fin

Ola er ein tretti år gamal mann som bur i landsbyen Vidaråsen saman med 150 personar, nokre med funksjonshemmingar, nokre utan. Han skjønar at han har ein hjerneskade, at han kanskje ikkje fungerer heilt på eiga hand, men mest av alt skjønar han kor heldig han er som bur og arbeider der han gjer. Og så skjønar han kva det er å sakna nokon ein er glad i, når vedkomande ikkje lenger er der.  

Brit Aksnes
Paprika Steen og Lars Brygman i filmatiseringa av teaterstykket basert på ei bok av Tove Ditlevsen.

Paprika Steen og Lars Brygman i filmatiseringa av teaterstykket basert på ei bok av Tove Ditlevsen.

Foto: AS Fidalgo

Torturkammeret

Den vidgjetne danske forfattaren Tove Ditlevsen (Steen) får forfattarspira Klaus (Fjelstrup) på vitjing til lunsj. Ektemannen Victor (Brygmann) spyr ut audmjukande angrep mot kona. Han hevdar å vere intellektuelt overlegen og ha lært henne alt ho veit om litteratur. Snaps, sild og øl står på menyen, men Tove tyr i tillegg til opiatsprøyta mellom slaga.

Håkon Tveit
Gordon (Jakob Berg) driv sexbutikk i Kristiansand saman med bestekameraten Roger (Alexander de Senger).

Gordon (Jakob Berg) driv sexbutikk i Kristiansand saman med bestekameraten Roger (Alexander de Senger).

Foto: AS Fidalgo / Landmark Film

K for komedie?

Gordon (Berg) driv sexbutikk med bestekompisen Roger (de Senger) i Kristiansand, rett overfor kyrkja der familien går, berre for å irritera dei. Forretninga går sånn passe, heilt til Lola (Haaland) kjem inn frå gata og frå fortida og klaskar eit pengekrav og ein arv i disken så dildoane ristar.

BritAksnes
Helen Mirren har rolla som Golda Meir.

Helen Mirren har rolla som Golda Meir.

Foto: Sean Gleason / Ymer Media

Kringsett av fiendar

Ein kjapp kavalkade av arkivklipp tek oss frå skipinga av Israel i 1948 til oktober 1973. Den israelske statsministeren Golda Meir (Mirren) er sjuk. Etterretninga registrerer stor aktivitet i Egypt, der troppar nærmar seg Suez-kanalen i det som liknar førebuingar på eit angrep på Sinai-halvøya, som Israel har okkupert sidan 1967.

HåkonTveit
Apokalypsen er der, sivilisasjonen ligg i ruinar, økosystemet har brote saman, men livet går likevel vidare.

Apokalypsen er der, sivilisasjonen ligg i ruinar, økosystemet har brote saman, men livet går likevel vidare.

Foto: Tour de Force

Systrene Løvehjarte

Jorda har ikkje overlevd den økologiske krisa, og dei få gjenlevande lever på dei ekle røtene som er einaste føda dei har tilgang på. Unge Vesper (Chapman) bur saman med faren, som er lenkja til senga, og dottera fôrar han med rotsuppe gjennom ein sonde i magen. Han følgjer henne via ein drone frå tida då han var citadellsoldat.

BritAksnes
Den tidlegare kriminelle Kamal (Aboubakr Bensaihi) dreg attende til Syria for å hjelpe krigsoffer.

Den tidlegare kriminelle Kamal (Aboubakr Bensaihi) dreg attende til Syria for å hjelpe krigsoffer.

Foto: Robrecht Heyvaert / Another World Entertainment

Den gode terroristen

Tolvåringen Nassim (El Arbi) og mora Leila (Azabal) får sjå ein video av bror og son Kamal (Bensaihi), som forsvann frå Belgia i 2014. Den ein gong greie guten avrettar syriske soldatar for Den islamske staten. Rykta om at Kamal er med i IS, spreier seg som eld i tørt gras heime i Molenbeek.

HåkonTveit
Dei fire veninnene i bokklubben dreg på tur til Roma. Her ved Trevi-fontena.

Dei fire veninnene i bokklubben dreg på tur til Roma. Her ved Trevi-fontena.

Foto: Focus Features / Universal

Les heller ei bok ...

Dei gamle veninnene frå Book Club (2018) er tilbake – dei har overlevd pandemien, takka vera kvarandre og bokklubben. No skal dei ta igjen alt det tapte, og kva er då betre enn å reisa på ferie utanlands? Særleg når høvet er at evigsingle Vivian omsider skal gifta seg.

BritAksnes
« 1 2 3 4 5 6 ... 15 »
« 1 2 3 4 5 6 ... 15 »
Elvis (Jacob Elordi) var ti år eldre enn Pricilla (Cailee Spaeny).

Elvis (Jacob Elordi) var ti år eldre enn Pricilla (Cailee Spaeny).

Foto: Philippe Le Sourd

Det gylne buret

Finst det ein meir einsam stad enn dette? Spørsmålet reiser seg eit stykke ute i Priscilla, Sofia Coppolas spelefilm om Priscilla Presley (gneistrande spelt av Cailee Spaeny), i ei scene der ho går rundt i heimen Graceland, mutters åleine – noko ho skulle gjere mang ein gong i løpet av åra saman med Elvis Presley. 

Øyvind Vågnes
Victoria og David Beckham stiller opp for regissør Fisher Stevens.

Victoria og David Beckham stiller opp for regissør Fisher Stevens.

Foto: Netflix

Merkevara

Livet og karrieren til den dyktige fotballspelaren David Beckham er skildra i detalj i dokumentarserien av Succession-skodespelar Fisher Stevens. Den stjernestreifa regissøren intervjuar Beckham, kona Victoria og andre folk, blanda med rikt arkivmateriale.

Håkon Tveit
På eit asylmottak i Nord-Noreg ventar Hamid, Aras og Ismail på å bli sende ut av landet den dagen dei fyller 18 år.

På eit asylmottak i Nord-Noreg ventar Hamid, Aras og Ismail på å bli sende ut av landet den dagen dei fyller 18 år.

Foto: Snowfall Cinema

Vakker, morosam, mørk

På eit nedsnødd ungdomsflyktningmottak mellom bratte, nordnorske fjell sit Hamid (Qadi) og planlegg nok eit rømmingsforsøk saman med venene Aras (Taha) og Ismail (Salah). Dei to venene fyller snart 18 år, og utsending ventar.

Brit Aksnes
Ola på verkstaden saman med kamerat og medarbeidar Lasse.

Ola på verkstaden saman med kamerat og medarbeidar Lasse.

Foto: Ragnhild Nøst Bergem

Gurimalla, så klok og fin

Ola er ein tretti år gamal mann som bur i landsbyen Vidaråsen saman med 150 personar, nokre med funksjonshemmingar, nokre utan. Han skjønar at han har ein hjerneskade, at han kanskje ikkje fungerer heilt på eiga hand, men mest av alt skjønar han kor heldig han er som bur og arbeider der han gjer. Og så skjønar han kva det er å sakna nokon ein er glad i, når vedkomande ikkje lenger er der.  

Brit Aksnes
Paprika Steen og Lars Brygman i filmatiseringa av teaterstykket basert på ei bok av Tove Ditlevsen.

Paprika Steen og Lars Brygman i filmatiseringa av teaterstykket basert på ei bok av Tove Ditlevsen.

Foto: AS Fidalgo

Torturkammeret

Den vidgjetne danske forfattaren Tove Ditlevsen (Steen) får forfattarspira Klaus (Fjelstrup) på vitjing til lunsj. Ektemannen Victor (Brygmann) spyr ut audmjukande angrep mot kona. Han hevdar å vere intellektuelt overlegen og ha lært henne alt ho veit om litteratur. Snaps, sild og øl står på menyen, men Tove tyr i tillegg til opiatsprøyta mellom slaga.

Håkon Tveit
Gordon (Jakob Berg) driv sexbutikk i Kristiansand saman med bestekameraten Roger (Alexander de Senger).

Gordon (Jakob Berg) driv sexbutikk i Kristiansand saman med bestekameraten Roger (Alexander de Senger).

Foto: AS Fidalgo / Landmark Film

K for komedie?

Gordon (Berg) driv sexbutikk med bestekompisen Roger (de Senger) i Kristiansand, rett overfor kyrkja der familien går, berre for å irritera dei. Forretninga går sånn passe, heilt til Lola (Haaland) kjem inn frå gata og frå fortida og klaskar eit pengekrav og ein arv i disken så dildoane ristar.

BritAksnes
Helen Mirren har rolla som Golda Meir.

Helen Mirren har rolla som Golda Meir.

Foto: Sean Gleason / Ymer Media

Kringsett av fiendar

Ein kjapp kavalkade av arkivklipp tek oss frå skipinga av Israel i 1948 til oktober 1973. Den israelske statsministeren Golda Meir (Mirren) er sjuk. Etterretninga registrerer stor aktivitet i Egypt, der troppar nærmar seg Suez-kanalen i det som liknar førebuingar på eit angrep på Sinai-halvøya, som Israel har okkupert sidan 1967.

HåkonTveit
Apokalypsen er der, sivilisasjonen ligg i ruinar, økosystemet har brote saman, men livet går likevel vidare.

Apokalypsen er der, sivilisasjonen ligg i ruinar, økosystemet har brote saman, men livet går likevel vidare.

Foto: Tour de Force

Systrene Løvehjarte

Jorda har ikkje overlevd den økologiske krisa, og dei få gjenlevande lever på dei ekle røtene som er einaste føda dei har tilgang på. Unge Vesper (Chapman) bur saman med faren, som er lenkja til senga, og dottera fôrar han med rotsuppe gjennom ein sonde i magen. Han følgjer henne via ein drone frå tida då han var citadellsoldat.

BritAksnes
Den tidlegare kriminelle Kamal (Aboubakr Bensaihi) dreg attende til Syria for å hjelpe krigsoffer.

Den tidlegare kriminelle Kamal (Aboubakr Bensaihi) dreg attende til Syria for å hjelpe krigsoffer.

Foto: Robrecht Heyvaert / Another World Entertainment

Den gode terroristen

Tolvåringen Nassim (El Arbi) og mora Leila (Azabal) får sjå ein video av bror og son Kamal (Bensaihi), som forsvann frå Belgia i 2014. Den ein gong greie guten avrettar syriske soldatar for Den islamske staten. Rykta om at Kamal er med i IS, spreier seg som eld i tørt gras heime i Molenbeek.

HåkonTveit
Dei fire veninnene i bokklubben dreg på tur til Roma. Her ved Trevi-fontena.

Dei fire veninnene i bokklubben dreg på tur til Roma. Her ved Trevi-fontena.

Foto: Focus Features / Universal

Les heller ei bok ...

Dei gamle veninnene frå Book Club (2018) er tilbake – dei har overlevd pandemien, takka vera kvarandre og bokklubben. No skal dei ta igjen alt det tapte, og kva er då betre enn å reisa på ferie utanlands? Særleg når høvet er at evigsingle Vivian omsider skal gifta seg.

BritAksnes
« 1 2 3 4 5 6 ... 15 »