JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2 3 4 5 ... 15 »
Pasientar og hjelparar møtest om bord i båten «Adamant» på Seinen i Paris.

Pasientar og hjelparar møtest om bord i båten «Adamant» på Seinen i Paris.

Foto: Nicholas Philibert / Les Films du Losange

Psykisk kan du vera sjølv

Ankra opp på Seinen i Paris ligg husbåten «Adamant», eit senter oppretta av det psykiatriske sjukehuset Saint Maurice som eit prosjekt sidan 2010. Her kjem pasientar innom og slår av ein prat, spelar musikk, driv med kunstmåling eller hjelper litt til i kafeen. Og alle har ei eiga historie og eit liv, på sida av sjukdomen sin. Eller kanskje saman med sjukdomen?

Brit Aksnes
Turtelduene Ansa, spelt av Alma Pröysti, og Holappa, spelt av Jussi Vatanen.

Turtelduene Ansa, spelt av Alma Pröysti, og Holappa, spelt av Jussi Vatanen.

Foto: Malla Hukkanen / Sputnik / Arthaus

Kaurismäki i slag

Holappa (Vatanen) drikk tett. Han har lommelerka på lur også når han er i sving i industrijobben. Ansa (Pöysti) er samvitsfull og raus, men får sparken då ho blir teken i å ta med seg ein blings som er utgått på dato, frå jobben sin på daglegvarebutikken. Ho har uansett ikkje skikkeleg kontrakt. Båe er einsame. Tungsinnet hjå Holappa hindrar oss ikkje i å heie hardt på at dei to skal finne kvarandre.

Håkon Tveit
Dramaserien Makta er kjemisk fri for politikk. Alt dreier seg om posisjonar, skriv Bernt Hagtvet.

Dramaserien Makta er kjemisk fri for politikk. Alt dreier seg om posisjonar, skriv Bernt Hagtvet.

Stillbilete frå trailer på NRK

Politikarar redusert til sjablongar

Franskmennene har eit uttrykk: Une verité superieure. Grovt omsett tyder det omtrent dette: ei høgare rangs sanning – ei djupare sanning, trass i eit fyrsteinntrykk av noko motsett.

Bernt Hagtvet
Napoleon er ein av filmane som har premiere denne veka.

Napoleon er ein av filmane som har premiere denne veka.

Foto: Filmweb

Trefrontskrigen

Napoleon byrjar i revolusjonsåret 1789, og i løpet av få minutt har Marie Antoinette mist hovudet og Robespierre har vist blodtørsten under «skrekkveldet». Den ambisiøse Napoleon Bonaparte (Phoenix) fyk fort inn på scena og opp i rekkjene. Vi fossar gjennom livet hans med hovudvekt på militære slag, forholdet til kona Joséphine (Kirby) og fransk maktkamp.

Håkon Tveit
I filmen Love Life lever Geko eit hyggeleg og fredeleg liv med ektemannen Jiro og sonen Keita, heilt til det oppstår ein tragedie.

I filmen Love Life lever Geko eit hyggeleg og fredeleg liv med ektemannen Jiro og sonen Keita, heilt til det oppstår ein tragedie.

Sorg og samliv

Det er duka for feiring av både vesle Keita og bestefaren i den vesle leilegheita. Stemninga er trykt, sidan Jiro (Nagayama) berre er stefar til Keita, som Taeko (Kimura) har frå eit tidlegare ekteskap. Foreldra hans klarar ikkje heilt å skjula at dei kjenner seg som ste-besteforeldre. Så skjer ei katastrofal ulukke som skal snur opp ned på heile tilværet, særleg då Park (Sunada), den biologiske faren til Keita, dukkar opp etter å ha vore vekke i fleire år.

Brit Aksnes
I dokumentarfilmen snakkar Lars Saabye Christensen om virket sitt som forfattar og musikar.

I dokumentarfilmen snakkar Lars Saabye Christensen om virket sitt som forfattar og musikar.

Foto: Holmberg Film

Saabye Christensen opnar opp om livet – men filmen famlar

Forfattaren Lars Saabye Christensen nyt stor suksess og respekt med god grunn. Under pandemien fekk fotografen Bjørn-Owe Holmberg filme osloensaren under innspelinga av plata Heder og verdighet av bandet Norsk Utflukt, der forfattaren les dikta sine til tonane av bluesen bandet spelar.

Håkon Tveit
Tolv år gamle Dalva (Zelda Samson) bur åleine saman med far sin. Ein kveld blir ho henta av politiet og flytta til ein ungdomsinstitusjon.

Tolv år gamle Dalva (Zelda Samson) bur åleine saman med far sin. Ein kveld blir ho henta av politiet og flytta til ein ungdomsinstitusjon.

Foto: Storytelling

Lågmælt tragedie

I ein dramatisk politiaksjon blir tolv år gamle Dalva (Samson) teken frå faren og heimen og flytta over på ein ungdomsinstitusjon. Ho nektar hardnakka for at han har gjort overgrep mot henne, men det overtyder ingen, inkludert ungdomsarbeidar Jayden (Manenti).

Brit Aksnes
Maïwenn og Johnny Depp i hovudrollene.

Maïwenn og Johnny Depp i hovudrollene.

Foto: Stéphanie Branchu / Another World Entertainment

Moroa i Jeanne Du Barry er om mogleg for god til å vera sann

Frankrike, midten av 1700-talet: Fattigjenta Jeanne (Menn) får utvikla intellektet sitt og sjarmen sin for å gå inn i kurtisanebransjen, eit slags elskarinnenettverk for adelen og dei kongelege. Då hallik/elskar monsieur Du Barry (Popaud) føreslår henne for kong Ludvig XV (Depp), opnar eit liv i sus og dus seg for henne. Og sjølv om praksisen med elskarinner var utbreidd, fall det ikkje av den grunn i god jord hos døtrene hans.

Brit Aksnes
Kathrine Thorborg Johansen som Gro Harlem Brundtland og Jan Gunnar Røise som Reiulf Steen.

Kathrine Thorborg Johansen som Gro Harlem Brundtland og Jan Gunnar Røise som Reiulf Steen.

Foto: Erika Hebbert / NRK

Makta er mektig moro

Første runde av Makta handlar om leiinga av Arbeidarpartiet frå 1974 til 1981, frå Gro Harlem Brundtland (Johansen) blir presentert som «Kvinne» til ho blir statsminister. Nesten like sentrale er partiformann Reiulf Steen (Røise) og statsminister Odvar Nordli (Baasmo). Det kryr av store namn frå norsk politisk historie, frå ein aldrande Einar Gerhardsen til jyplingen Jens Stoltenberg. Det politiske spelet driv ei fengjande forteljing.

Håkon Tveit
Filip Koren på ein vanleg, roleg Oslo-kafé full av historier, blant anna Insektsommer av Knut Faldbakken, som blei seld til mange land, inkludert USA, omtrent då han blei fødd.

Filip Koren på ein vanleg, roleg Oslo-kafé full av historier, blant anna Insektsommer av Knut Faldbakken, som blei seld til mange land, inkludert USA, omtrent då han blei fødd.

Foto: Maja Moan

Skrekkelege utsikter

Sist helg blei Busuvatnet 1989 vist på både Horrorfest i USA, Hellifax i Canada og Ramaskrik her heime. Denne helga er det Nightmares-festival. Ja, det går slag i slag. Men regissør Filip Koren vil meir enn å gi folk ein støkk.

Marita Liabø
« 1 2 3 4 5 ... 15 »
« 1 2 3 4 5 ... 15 »
Pasientar og hjelparar møtest om bord i båten «Adamant» på Seinen i Paris.

Pasientar og hjelparar møtest om bord i båten «Adamant» på Seinen i Paris.

Foto: Nicholas Philibert / Les Films du Losange

Psykisk kan du vera sjølv

Ankra opp på Seinen i Paris ligg husbåten «Adamant», eit senter oppretta av det psykiatriske sjukehuset Saint Maurice som eit prosjekt sidan 2010. Her kjem pasientar innom og slår av ein prat, spelar musikk, driv med kunstmåling eller hjelper litt til i kafeen. Og alle har ei eiga historie og eit liv, på sida av sjukdomen sin. Eller kanskje saman med sjukdomen?

Brit Aksnes
Turtelduene Ansa, spelt av Alma Pröysti, og Holappa, spelt av Jussi Vatanen.

Turtelduene Ansa, spelt av Alma Pröysti, og Holappa, spelt av Jussi Vatanen.

Foto: Malla Hukkanen / Sputnik / Arthaus

Kaurismäki i slag

Holappa (Vatanen) drikk tett. Han har lommelerka på lur også når han er i sving i industrijobben. Ansa (Pöysti) er samvitsfull og raus, men får sparken då ho blir teken i å ta med seg ein blings som er utgått på dato, frå jobben sin på daglegvarebutikken. Ho har uansett ikkje skikkeleg kontrakt. Båe er einsame. Tungsinnet hjå Holappa hindrar oss ikkje i å heie hardt på at dei to skal finne kvarandre.

Håkon Tveit
Dramaserien Makta er kjemisk fri for politikk. Alt dreier seg om posisjonar, skriv Bernt Hagtvet.

Dramaserien Makta er kjemisk fri for politikk. Alt dreier seg om posisjonar, skriv Bernt Hagtvet.

Stillbilete frå trailer på NRK

Politikarar redusert til sjablongar

Franskmennene har eit uttrykk: Une verité superieure. Grovt omsett tyder det omtrent dette: ei høgare rangs sanning – ei djupare sanning, trass i eit fyrsteinntrykk av noko motsett.

Bernt Hagtvet
Napoleon er ein av filmane som har premiere denne veka.

Napoleon er ein av filmane som har premiere denne veka.

Foto: Filmweb

Trefrontskrigen

Napoleon byrjar i revolusjonsåret 1789, og i løpet av få minutt har Marie Antoinette mist hovudet og Robespierre har vist blodtørsten under «skrekkveldet». Den ambisiøse Napoleon Bonaparte (Phoenix) fyk fort inn på scena og opp i rekkjene. Vi fossar gjennom livet hans med hovudvekt på militære slag, forholdet til kona Joséphine (Kirby) og fransk maktkamp.

Håkon Tveit
I filmen Love Life lever Geko eit hyggeleg og fredeleg liv med ektemannen Jiro og sonen Keita, heilt til det oppstår ein tragedie.

I filmen Love Life lever Geko eit hyggeleg og fredeleg liv med ektemannen Jiro og sonen Keita, heilt til det oppstår ein tragedie.

Sorg og samliv

Det er duka for feiring av både vesle Keita og bestefaren i den vesle leilegheita. Stemninga er trykt, sidan Jiro (Nagayama) berre er stefar til Keita, som Taeko (Kimura) har frå eit tidlegare ekteskap. Foreldra hans klarar ikkje heilt å skjula at dei kjenner seg som ste-besteforeldre. Så skjer ei katastrofal ulukke som skal snur opp ned på heile tilværet, særleg då Park (Sunada), den biologiske faren til Keita, dukkar opp etter å ha vore vekke i fleire år.

Brit Aksnes
I dokumentarfilmen snakkar Lars Saabye Christensen om virket sitt som forfattar og musikar.

I dokumentarfilmen snakkar Lars Saabye Christensen om virket sitt som forfattar og musikar.

Foto: Holmberg Film

Saabye Christensen opnar opp om livet – men filmen famlar

Forfattaren Lars Saabye Christensen nyt stor suksess og respekt med god grunn. Under pandemien fekk fotografen Bjørn-Owe Holmberg filme osloensaren under innspelinga av plata Heder og verdighet av bandet Norsk Utflukt, der forfattaren les dikta sine til tonane av bluesen bandet spelar.

Håkon Tveit
Tolv år gamle Dalva (Zelda Samson) bur åleine saman med far sin. Ein kveld blir ho henta av politiet og flytta til ein ungdomsinstitusjon.

Tolv år gamle Dalva (Zelda Samson) bur åleine saman med far sin. Ein kveld blir ho henta av politiet og flytta til ein ungdomsinstitusjon.

Foto: Storytelling

Lågmælt tragedie

I ein dramatisk politiaksjon blir tolv år gamle Dalva (Samson) teken frå faren og heimen og flytta over på ein ungdomsinstitusjon. Ho nektar hardnakka for at han har gjort overgrep mot henne, men det overtyder ingen, inkludert ungdomsarbeidar Jayden (Manenti).

Brit Aksnes
Maïwenn og Johnny Depp i hovudrollene.

Maïwenn og Johnny Depp i hovudrollene.

Foto: Stéphanie Branchu / Another World Entertainment

Moroa i Jeanne Du Barry er om mogleg for god til å vera sann

Frankrike, midten av 1700-talet: Fattigjenta Jeanne (Menn) får utvikla intellektet sitt og sjarmen sin for å gå inn i kurtisanebransjen, eit slags elskarinnenettverk for adelen og dei kongelege. Då hallik/elskar monsieur Du Barry (Popaud) føreslår henne for kong Ludvig XV (Depp), opnar eit liv i sus og dus seg for henne. Og sjølv om praksisen med elskarinner var utbreidd, fall det ikkje av den grunn i god jord hos døtrene hans.

Brit Aksnes
Kathrine Thorborg Johansen som Gro Harlem Brundtland og Jan Gunnar Røise som Reiulf Steen.

Kathrine Thorborg Johansen som Gro Harlem Brundtland og Jan Gunnar Røise som Reiulf Steen.

Foto: Erika Hebbert / NRK

Makta er mektig moro

Første runde av Makta handlar om leiinga av Arbeidarpartiet frå 1974 til 1981, frå Gro Harlem Brundtland (Johansen) blir presentert som «Kvinne» til ho blir statsminister. Nesten like sentrale er partiformann Reiulf Steen (Røise) og statsminister Odvar Nordli (Baasmo). Det kryr av store namn frå norsk politisk historie, frå ein aldrande Einar Gerhardsen til jyplingen Jens Stoltenberg. Det politiske spelet driv ei fengjande forteljing.

Håkon Tveit
Filip Koren på ein vanleg, roleg Oslo-kafé full av historier, blant anna Insektsommer av Knut Faldbakken, som blei seld til mange land, inkludert USA, omtrent då han blei fødd.

Filip Koren på ein vanleg, roleg Oslo-kafé full av historier, blant anna Insektsommer av Knut Faldbakken, som blei seld til mange land, inkludert USA, omtrent då han blei fødd.

Foto: Maja Moan

Skrekkelege utsikter

Sist helg blei Busuvatnet 1989 vist på både Horrorfest i USA, Hellifax i Canada og Ramaskrik her heime. Denne helga er det Nightmares-festival. Ja, det går slag i slag. Men regissør Filip Koren vil meir enn å gi folk ein støkk.

Marita Liabø
« 1 2 3 4 5 ... 15 »