JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 3 4 ... 6 »
Clever (Santos Choque) prøver å overtale bestefaren Virginio (José Calcina) og bestemora Sisa (Louisa Quispe) til å flytte frå garden langt oppe i Andesfjella.

Clever (Santos Choque) prøver å overtale bestefaren Virginio (José Calcina) og bestemora Sisa (Louisa Quispe) til å flytte frå garden langt oppe i Andesfjella.

Foto: Fidalgo Filmdistribusjon

Andinsk avskil

Virginio (Calcina) og Sisa (Quispe) er eit eldre par som bur på eit grisgrendt boliviansk platå mellom Andesfjella. Han gjetar lamaflokken. Ho ser til jordflekken, hentar vatn og lagar mat. Når barnebarnet Clever (Choque) vitjar, blir Sisa glad, men Virginio er skeptisk. Clever vil at dei to skal bli med til byen. Det regnar ikkje nok lenger, og hosten til Virginio er fæl. Ikkje snakk om, seier den gamle.

HåkonTveit
Dødssjuke Emma (Guri Glans) prøver å unngå at den valdelege eksmannen (Jørgen Langhelle) skal få omsorga for borna etter at ho er død.

Dødssjuke Emma (Guri Glans) prøver å unngå at den valdelege eksmannen (Jørgen Langhelle) skal få omsorga for borna etter at ho er død.

Foto: Norsk Filmdistribusjon

Mørk dag, lys natt

Tobarnsmor og lege Emma (Glans) får brått beskjed om at ho har berre nokre månader att å leva, og då hastar det med å få avklart at den valdelege eksmannen (Langhelle) får omsorgsansvar for ungane. For at veninna (Tank) skal få hovudomsorga, må Emma gjennom eit rettssystem og møter heldigvis på juristen med hjarte av gull (Rafaelsen).

BritAksnes
Javier Bardem spelar den elskverdige sjefen i filmen regissert av Fernando León de Arabia.

Javier Bardem spelar den elskverdige sjefen i filmen regissert av Fernando León de Arabia.

Foto: Another World Entertainment

Spansk komedie skuffar

Herr Blanco (Bardem) er ein stort sett godt likt leiar. Familieføretaket er ein vektfabrikk. Sjølvgode Blanco tyt støtt om balanse og ser seg sjølv som far for dei tilsette på fabrikken. Han har mang ein konflikt å løyse: ein elendig mellomleiar (Solo) med lang fartstid, ein nysparka arbeidar som protesterer framom porten, og ein lojal gamal kollega med ein ubrukeleg son i ein rasistisk gjeng.

HåkonTveit
Fredrik Haslund (Jon Øigarden) og systera Nini Haslund Gleditsch (Ida Elise Broch) ser ut til å vera i fare.

Fredrik Haslund (Jon Øigarden) og systera Nini Haslund Gleditsch (Ida Elise Broch) ser ut til å vera i fare.

Foto: 74 Entertainment

Krigstypar i krigstypar

April 1940, tyskarane kjem, og ei av dei viktige prioriteringane til regjeringa blir å få flytta statens gullreservar til ein stad det kan oppbevarast trygt. Til å leia aksjonen set finansminister Torp inn Arbeidarpartiets partisekretær, Fredrik Haslund (Øigarden).

BritAksnes
Regissøren Izer Aliu skildrar ein småkriminell gutegjeng i Sverige.

Regissøren Izer Aliu skildrar ein småkriminell gutegjeng i Sverige.

Foto: Mer Film

Sjarmerande tilstandar

Det er tøffe tider i venegjengen i Södra Ryd. I ein brått oppstått slåstkamp stikk Food/Fuad (Khoshaba) av med halen mellom beina og lèt gjengleiar og kompis Salle (Hannar) ta støyten. For at han skal få innpass igjen, lyt han gjennomføra tolv oppgåver. Og då snakkar me ikkje om hyggelege oppgåver, sjølvsagt.

BritAksnes
Timothée Chalamet som Lee og Taylor Russell som Maren i den nye Luca Guadagnino-filmen.

Timothée Chalamet som Lee og Taylor Russell som Maren i den nye Luca Guadagnino-filmen.

Foto: Yannis Drakoulidis / Metro Goldwyn Mayer Pictures film

Rå romantikk

Maren (Russell) slit med ein kolossal trong til å ete menneskekjøt. Det fører til leie situasjonar og brå flytteplanar. Ein dag stikk faren frå henne, og attenåringen sit att aleine. Litt om senn viser det seg at ho ikkje er den einaste med blod på tann. Ho støyter på kjekkasen Lee (Chalamet). Saman legg dei ut på ei reise der overleving og moral knivar. Farar lurar.

HåkonTveit
Filip Berg spelar rolla som Mikael, ein svensk landstrykar, levemann og lurendreiar.

Filip Berg spelar rolla som Mikael, ein svensk landstrykar, levemann og lurendreiar.

Foto: Eirik Evjen / Tour de Force

Med øks og skytar

Johannes (Hoeg) har reist heimanfrå, vekk frå hardt arbeid som tømmerhoggar. Svenske Mikael er landstrykar, levemann og lurendreiar. Sistnemnde er eldre og plukkar opp unge Johannes som protesjé.

HåkonTveit
Ei husmor (Elizabeth Banks) sluttar seg til abortkollektivet Jane for å kjempa for kvinnerettar.

Ei husmor (Elizabeth Banks) sluttar seg til abortkollektivet Jane for å kjempa for kvinnerettar.

Foto: Another World Entertainment

Men Jane, då!

Trass i ei relevant historie og underhaldande grep lèt Call Jane etter seg ein unødvendig emmen smak i munnen.

BritAksnes
Sandra (Léa Seydoux) bur i eit lite husvære i Paris saman med den åtte år gamle dottera. Ho besøker jamt far sin (Pascal Greggory), som lir av ein nevrodegenerativ sjukdom.

Sandra (Léa Seydoux) bur i eit lite husvære i Paris saman med den åtte år gamle dottera. Ho besøker jamt far sin (Pascal Greggory), som lir av ein nevrodegenerativ sjukdom.

Foto: Another World Entertainment

Jag vill tacka helsevesenet

Kvardagen til Sandra (Seydoux) går med til tolkejobbing, å henta dottera på skulen og å sjå til far sin (Greggory), som ikkje lenger klarar seg sjølv. Eit tilfeldig møte med venen til den avdøde mannen hennar, Clement (Poupaud), fører til både komplikasjonar og sårt tiltrengt avsporing i livet hennar.

BritAksnes
Overklassen er under angrep i filmen til den gullpalmevinnande regissøren Ruben Östlund, skriv Håkon Tveit.

Overklassen er under angrep i filmen til den gullpalmevinnande regissøren Ruben Östlund, skriv Håkon Tveit.

Triangle-of-Sadness_Fredrik-Wenzel_copyright_Plattform-Produktion-2 Foto: Fredrik Wenzel / SF Studios / Plattform

Ei vulgær verd

Modellparet Carl (Dickinson) og Yaya (Dean) er i sentrum i den tredelte Gullpalme-vinnaren Triangle of Sadness. I første kapittel er han på audition, der det er klart at det triste triangelet av uro mellom augo er eit problem berre botox kan ordne. Så kjem ei scene der sivilisert stil bryt saman over rekninga på ein fin restaurant.

HåkonTveit
1 2 3 4 ... 6 »
1 2 3 4 ... 6 »
Clever (Santos Choque) prøver å overtale bestefaren Virginio (José Calcina) og bestemora Sisa (Louisa Quispe) til å flytte frå garden langt oppe i Andesfjella.

Clever (Santos Choque) prøver å overtale bestefaren Virginio (José Calcina) og bestemora Sisa (Louisa Quispe) til å flytte frå garden langt oppe i Andesfjella.

Foto: Fidalgo Filmdistribusjon

Andinsk avskil

Virginio (Calcina) og Sisa (Quispe) er eit eldre par som bur på eit grisgrendt boliviansk platå mellom Andesfjella. Han gjetar lamaflokken. Ho ser til jordflekken, hentar vatn og lagar mat. Når barnebarnet Clever (Choque) vitjar, blir Sisa glad, men Virginio er skeptisk. Clever vil at dei to skal bli med til byen. Det regnar ikkje nok lenger, og hosten til Virginio er fæl. Ikkje snakk om, seier den gamle.

HåkonTveit
Dødssjuke Emma (Guri Glans) prøver å unngå at den valdelege eksmannen (Jørgen Langhelle) skal få omsorga for borna etter at ho er død.

Dødssjuke Emma (Guri Glans) prøver å unngå at den valdelege eksmannen (Jørgen Langhelle) skal få omsorga for borna etter at ho er død.

Foto: Norsk Filmdistribusjon

Mørk dag, lys natt

Tobarnsmor og lege Emma (Glans) får brått beskjed om at ho har berre nokre månader att å leva, og då hastar det med å få avklart at den valdelege eksmannen (Langhelle) får omsorgsansvar for ungane. For at veninna (Tank) skal få hovudomsorga, må Emma gjennom eit rettssystem og møter heldigvis på juristen med hjarte av gull (Rafaelsen).

BritAksnes
Javier Bardem spelar den elskverdige sjefen i filmen regissert av Fernando León de Arabia.

Javier Bardem spelar den elskverdige sjefen i filmen regissert av Fernando León de Arabia.

Foto: Another World Entertainment

Spansk komedie skuffar

Herr Blanco (Bardem) er ein stort sett godt likt leiar. Familieføretaket er ein vektfabrikk. Sjølvgode Blanco tyt støtt om balanse og ser seg sjølv som far for dei tilsette på fabrikken. Han har mang ein konflikt å løyse: ein elendig mellomleiar (Solo) med lang fartstid, ein nysparka arbeidar som protesterer framom porten, og ein lojal gamal kollega med ein ubrukeleg son i ein rasistisk gjeng.

HåkonTveit
Fredrik Haslund (Jon Øigarden) og systera Nini Haslund Gleditsch (Ida Elise Broch) ser ut til å vera i fare.

Fredrik Haslund (Jon Øigarden) og systera Nini Haslund Gleditsch (Ida Elise Broch) ser ut til å vera i fare.

Foto: 74 Entertainment

Krigstypar i krigstypar

April 1940, tyskarane kjem, og ei av dei viktige prioriteringane til regjeringa blir å få flytta statens gullreservar til ein stad det kan oppbevarast trygt. Til å leia aksjonen set finansminister Torp inn Arbeidarpartiets partisekretær, Fredrik Haslund (Øigarden).

BritAksnes
Regissøren Izer Aliu skildrar ein småkriminell gutegjeng i Sverige.

Regissøren Izer Aliu skildrar ein småkriminell gutegjeng i Sverige.

Foto: Mer Film

Sjarmerande tilstandar

Det er tøffe tider i venegjengen i Södra Ryd. I ein brått oppstått slåstkamp stikk Food/Fuad (Khoshaba) av med halen mellom beina og lèt gjengleiar og kompis Salle (Hannar) ta støyten. For at han skal få innpass igjen, lyt han gjennomføra tolv oppgåver. Og då snakkar me ikkje om hyggelege oppgåver, sjølvsagt.

BritAksnes
Timothée Chalamet som Lee og Taylor Russell som Maren i den nye Luca Guadagnino-filmen.

Timothée Chalamet som Lee og Taylor Russell som Maren i den nye Luca Guadagnino-filmen.

Foto: Yannis Drakoulidis / Metro Goldwyn Mayer Pictures film

Rå romantikk

Maren (Russell) slit med ein kolossal trong til å ete menneskekjøt. Det fører til leie situasjonar og brå flytteplanar. Ein dag stikk faren frå henne, og attenåringen sit att aleine. Litt om senn viser det seg at ho ikkje er den einaste med blod på tann. Ho støyter på kjekkasen Lee (Chalamet). Saman legg dei ut på ei reise der overleving og moral knivar. Farar lurar.

HåkonTveit
Filip Berg spelar rolla som Mikael, ein svensk landstrykar, levemann og lurendreiar.

Filip Berg spelar rolla som Mikael, ein svensk landstrykar, levemann og lurendreiar.

Foto: Eirik Evjen / Tour de Force

Med øks og skytar

Johannes (Hoeg) har reist heimanfrå, vekk frå hardt arbeid som tømmerhoggar. Svenske Mikael er landstrykar, levemann og lurendreiar. Sistnemnde er eldre og plukkar opp unge Johannes som protesjé.

HåkonTveit
Ei husmor (Elizabeth Banks) sluttar seg til abortkollektivet Jane for å kjempa for kvinnerettar.

Ei husmor (Elizabeth Banks) sluttar seg til abortkollektivet Jane for å kjempa for kvinnerettar.

Foto: Another World Entertainment

Men Jane, då!

Trass i ei relevant historie og underhaldande grep lèt Call Jane etter seg ein unødvendig emmen smak i munnen.

BritAksnes
Sandra (Léa Seydoux) bur i eit lite husvære i Paris saman med den åtte år gamle dottera. Ho besøker jamt far sin (Pascal Greggory), som lir av ein nevrodegenerativ sjukdom.

Sandra (Léa Seydoux) bur i eit lite husvære i Paris saman med den åtte år gamle dottera. Ho besøker jamt far sin (Pascal Greggory), som lir av ein nevrodegenerativ sjukdom.

Foto: Another World Entertainment

Jag vill tacka helsevesenet

Kvardagen til Sandra (Seydoux) går med til tolkejobbing, å henta dottera på skulen og å sjå til far sin (Greggory), som ikkje lenger klarar seg sjølv. Eit tilfeldig møte med venen til den avdøde mannen hennar, Clement (Poupaud), fører til både komplikasjonar og sårt tiltrengt avsporing i livet hennar.

BritAksnes
Overklassen er under angrep i filmen til den gullpalmevinnande regissøren Ruben Östlund, skriv Håkon Tveit.

Overklassen er under angrep i filmen til den gullpalmevinnande regissøren Ruben Östlund, skriv Håkon Tveit.

Triangle-of-Sadness_Fredrik-Wenzel_copyright_Plattform-Produktion-2 Foto: Fredrik Wenzel / SF Studios / Plattform

Ei vulgær verd

Modellparet Carl (Dickinson) og Yaya (Dean) er i sentrum i den tredelte Gullpalme-vinnaren Triangle of Sadness. I første kapittel er han på audition, der det er klart at det triste triangelet av uro mellom augo er eit problem berre botox kan ordne. Så kjem ei scene der sivilisert stil bryt saman over rekninga på ein fin restaurant.

HåkonTveit
1 2 3 4 ... 6 »