JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 3 »
Bak artistnamnet Cat Power skjuler Chan Marshall seg.

Bak artistnamnet Cat Power skjuler Chan Marshall seg.

Foto: Inez & Vinoodh

Ingen syng Dylan som Cat Power

Idet flokkar med trufaste Dylan-lyttarar denne fredagen samlar seg rundt den dagsferske boksen i Bootleg-serien, konsertopptaket The Complete Budokan 1978, med ein miks av plikt og utforskarglød, er det freistande å stadfeste at det ikkje er mannen sjølv som står bak den beste Dylan-utgivinga denne hausten, men snarare Cat Power, som i desse dagar er aktuell med livealbumet Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert.

ØyvindVågnes
Huw Gwynfryn Evans spelar i Oslo 11. april.

Huw Gwynfryn Evans spelar i Oslo 11. april.

Pressefoto

Det tomme rommet

«Empty Room», det avsluttande sporet på H. Hawklines nye album, er ein av desse songane ein straks tenkjer kjem til å verte ståande. Når ein har høyrt gjennom heile Milk For Flowers, er det som om songen er eit perfekt punktum, men likevel summar vidare i deg etterpå, som i ein ettertanke. Kanskje er dette fordi han tek opp noko det er vanskeleg å skildre i ord og tone, nemleg ei grunnleggjande menneskeleg erfaring: tapet av ein forelder.

ØyvindVågnes
Daniel Radcliffe i rolla som «Weird Al» Yankovic i filmen som er regissert av Eric Appel.

Daniel Radcliffe i rolla som «Weird Al» Yankovic i filmen som er regissert av Eric Appel.

Foto frå filmen

Forunderleg parodipolka

Ei snurrig djupne oppstår i sidestillinga av lettbeinte, paro­diske coverlåtar og tilsikta overdriven dramatisk filmmusikk.

RasmusHungnes
Caitlin Rose er nokre hakk nærare popen og rocken på det ferske albumet, skriv Øyvind Vågnes.

Caitlin Rose er nokre hakk nærare popen og rocken på det ferske albumet, skriv Øyvind Vågnes.

Foto: Laura E. Partina

Hjartet til sola

Det lovar ikkje godt når du finn ei ripe i spådomsglaset, slik tilfellet er i Caitlin Roses «Black Obsidian», ein av dei finaste songane på haustens nye album, Cazimi. Biletbruken er forfriskande original: «Kjærleiken vår er ein spegel», heiter det i teksten, «kjærleiken vår er svart obsidian».

ØyvindVågnes
Det nye albumet til Beth Orton er i sal frå neste fredag.

Det nye albumet til Beth Orton er i sal frå neste fredag.

Pressefoto

Ortons triumf

Beth Orton står fram som ein revitalisert artist på ei plate som høyrer til mellom årets aller beste.

ØyvindVågnes
The Sadies viser musikalsk breidde på det nye albumet, skriv Øyvind Vågnes.

The Sadies viser musikalsk breidde på det nye albumet, skriv Øyvind Vågnes.

Pressefoto

Før og etter rulleteksten

Den nye plata til The Sadies, Colder Streams, skulle vise seg å verte den siste Dallas Good var med på.

ØyvindVågnes
Laura Veirs har alltid vore ein sterk låtskrivar, meiner Øyvind Vågnes.

Laura Veirs har alltid vore ein sterk låtskrivar, meiner Øyvind Vågnes.

Foto: Lauraveirs.com

Den gråtande syklisten

Eg veit det er dårleg timing, men det er likevel ein haustsong eg har på hjernen for tida: I «Autumn Song», som opnar årets sommaralbum frå Laura Veirs, Found Light, erklærer ho like godt sommaren for over i første verseline. Tida er inne for å lage ei liste, syng Veirs, ei oversikt over måtar å vere fri på, måtar å sleppe taket på – over alt ein veit no, som ein ikkje visste før.

ØyvindVågnes
Regina Spektor vaks opp i Moskva og lærte å spele klassisk piano.

Regina Spektor vaks opp i Moskva og lærte å spele klassisk piano.

Foto: Shervin Lainez

Heimen, før og etter

Det er på veg heim ein sein kveld, forbi barane og dei nattopne kioskane, at forteljaren i «Becoming All Alone», opningssongen på Regina Spektors nye album, får ein førespurnad frå ingen ringare enn Gud, som vil ta ein øl og slå av ein prat. «And we didn’t even have to pay», heiter det vidare, «because God is God and he’s revered».

ØyvindVågnes
Arcade Fire under ein konsert i Budapest 17. juni 2018.

Arcade Fire under ein konsert i Budapest 17. juni 2018.

Foto: Balazs Mohai / MTI / Ap / NTB

Heretter heiter det vi

Det flimrar frå fjernsynsskjermen i ei elles nattemørk stove i opningssporet på den nye plata frå Arcade Fire, ein låt som sirklar inn det som vert kalla angstens tidsalder – ei tid der ingen søv, og pillane ikkje hjelper, som det heiter i «Age of Anxiety». Men songen utstrålar alt anna enn resignasjon. Snarare fyller han rommet med den pulserande energien rockebandet har gjort til sitt varemerke, og reindyrkar på We, vårens nye utgiving.

ØyvindVågnes
Vi hadde ikkje andre ambisjonar enn å spele nokre tøysete songar, sa Hester Chambers til New York Times nyleg, her i fanget til  kollega Rhian Teasdale.

Vi hadde ikkje andre ambisjonar enn å spele nokre tøysete songar, sa Hester Chambers til New York Times nyleg, her i fanget til kollega Rhian Teasdale.

Foto: Hollie Fernando / Domino Music

Gi meg eit boblebad, folkens

«I checked my phone/ and now I’m inside it», heiter det i ein av låtane på debutalbumet Wet Leg, frå duoen med same namn. «Oh No» skildrar ganske så presist korleis timane kan gå opp i luft med telefonen i hendene: «Oh no/ Suck the life from my eyes/ it feels nice/ I’m scrolling.»

ØyvindVågnes
1 2 3 »
1 2 3 »
Bak artistnamnet Cat Power skjuler Chan Marshall seg.

Bak artistnamnet Cat Power skjuler Chan Marshall seg.

Foto: Inez & Vinoodh

Ingen syng Dylan som Cat Power

Idet flokkar med trufaste Dylan-lyttarar denne fredagen samlar seg rundt den dagsferske boksen i Bootleg-serien, konsertopptaket The Complete Budokan 1978, med ein miks av plikt og utforskarglød, er det freistande å stadfeste at det ikkje er mannen sjølv som står bak den beste Dylan-utgivinga denne hausten, men snarare Cat Power, som i desse dagar er aktuell med livealbumet Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert.

ØyvindVågnes
Huw Gwynfryn Evans spelar i Oslo 11. april.

Huw Gwynfryn Evans spelar i Oslo 11. april.

Pressefoto

Det tomme rommet

«Empty Room», det avsluttande sporet på H. Hawklines nye album, er ein av desse songane ein straks tenkjer kjem til å verte ståande. Når ein har høyrt gjennom heile Milk For Flowers, er det som om songen er eit perfekt punktum, men likevel summar vidare i deg etterpå, som i ein ettertanke. Kanskje er dette fordi han tek opp noko det er vanskeleg å skildre i ord og tone, nemleg ei grunnleggjande menneskeleg erfaring: tapet av ein forelder.

ØyvindVågnes
Daniel Radcliffe i rolla som «Weird Al» Yankovic i filmen som er regissert av Eric Appel.

Daniel Radcliffe i rolla som «Weird Al» Yankovic i filmen som er regissert av Eric Appel.

Foto frå filmen

Forunderleg parodipolka

Ei snurrig djupne oppstår i sidestillinga av lettbeinte, paro­diske coverlåtar og tilsikta overdriven dramatisk filmmusikk.

RasmusHungnes
Caitlin Rose er nokre hakk nærare popen og rocken på det ferske albumet, skriv Øyvind Vågnes.

Caitlin Rose er nokre hakk nærare popen og rocken på det ferske albumet, skriv Øyvind Vågnes.

Foto: Laura E. Partina

Hjartet til sola

Det lovar ikkje godt når du finn ei ripe i spådomsglaset, slik tilfellet er i Caitlin Roses «Black Obsidian», ein av dei finaste songane på haustens nye album, Cazimi. Biletbruken er forfriskande original: «Kjærleiken vår er ein spegel», heiter det i teksten, «kjærleiken vår er svart obsidian».

ØyvindVågnes
Det nye albumet til Beth Orton er i sal frå neste fredag.

Det nye albumet til Beth Orton er i sal frå neste fredag.

Pressefoto

Ortons triumf

Beth Orton står fram som ein revitalisert artist på ei plate som høyrer til mellom årets aller beste.

ØyvindVågnes
The Sadies viser musikalsk breidde på det nye albumet, skriv Øyvind Vågnes.

The Sadies viser musikalsk breidde på det nye albumet, skriv Øyvind Vågnes.

Pressefoto

Før og etter rulleteksten

Den nye plata til The Sadies, Colder Streams, skulle vise seg å verte den siste Dallas Good var med på.

ØyvindVågnes
Laura Veirs har alltid vore ein sterk låtskrivar, meiner Øyvind Vågnes.

Laura Veirs har alltid vore ein sterk låtskrivar, meiner Øyvind Vågnes.

Foto: Lauraveirs.com

Den gråtande syklisten

Eg veit det er dårleg timing, men det er likevel ein haustsong eg har på hjernen for tida: I «Autumn Song», som opnar årets sommaralbum frå Laura Veirs, Found Light, erklærer ho like godt sommaren for over i første verseline. Tida er inne for å lage ei liste, syng Veirs, ei oversikt over måtar å vere fri på, måtar å sleppe taket på – over alt ein veit no, som ein ikkje visste før.

ØyvindVågnes
Regina Spektor vaks opp i Moskva og lærte å spele klassisk piano.

Regina Spektor vaks opp i Moskva og lærte å spele klassisk piano.

Foto: Shervin Lainez

Heimen, før og etter

Det er på veg heim ein sein kveld, forbi barane og dei nattopne kioskane, at forteljaren i «Becoming All Alone», opningssongen på Regina Spektors nye album, får ein førespurnad frå ingen ringare enn Gud, som vil ta ein øl og slå av ein prat. «And we didn’t even have to pay», heiter det vidare, «because God is God and he’s revered».

ØyvindVågnes
Arcade Fire under ein konsert i Budapest 17. juni 2018.

Arcade Fire under ein konsert i Budapest 17. juni 2018.

Foto: Balazs Mohai / MTI / Ap / NTB

Heretter heiter det vi

Det flimrar frå fjernsynsskjermen i ei elles nattemørk stove i opningssporet på den nye plata frå Arcade Fire, ein låt som sirklar inn det som vert kalla angstens tidsalder – ei tid der ingen søv, og pillane ikkje hjelper, som det heiter i «Age of Anxiety». Men songen utstrålar alt anna enn resignasjon. Snarare fyller han rommet med den pulserande energien rockebandet har gjort til sitt varemerke, og reindyrkar på We, vårens nye utgiving.

ØyvindVågnes
Vi hadde ikkje andre ambisjonar enn å spele nokre tøysete songar, sa Hester Chambers til New York Times nyleg, her i fanget til  kollega Rhian Teasdale.

Vi hadde ikkje andre ambisjonar enn å spele nokre tøysete songar, sa Hester Chambers til New York Times nyleg, her i fanget til kollega Rhian Teasdale.

Foto: Hollie Fernando / Domino Music

Gi meg eit boblebad, folkens

«I checked my phone/ and now I’m inside it», heiter det i ein av låtane på debutalbumet Wet Leg, frå duoen med same namn. «Oh No» skildrar ganske så presist korleis timane kan gå opp i luft med telefonen i hendene: «Oh no/ Suck the life from my eyes/ it feels nice/ I’m scrolling.»

ØyvindVågnes
1 2 3 »