JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 3 4 ... 20 »
Lars Saabye Christensen fylte 70 år torsdag 21. september.

Lars Saabye Christensen fylte 70 år torsdag 21. september.

Foto: Lina Hindrum

I kamp med språket og minnet

Lars Saabye Christensen trudde han endeleg hadde klart å skrive ein liten og tynn roman igjen. Men noko mangla, og med det på plass var boka blitt 690 sider lang.

Jan H. Landro
Albert Lange Fliflet var ein norsk filolog og omsetjar.

Albert Lange Fliflet var ein norsk filolog og omsetjar.

Foto: NTB

Kunst på olympisk nivå

Mennesket si optimale yteevne vart for 25 år sidan dagleg åskodeleggjort gjennom dramatisk kappestrid på dei olympiske arenaene i Nagano i Japan. På grunn av tidsskilnaden måtte nordmenn ta natta til hjelp for å oppleva augneblinken når det mest spanande skjedde. Store vinterlege sportsprestasjonar på ski og skeiser saman med forventningar om nasjonal heider, fekk likevel mange gladeleg til å ofra nattesøvnen framfor TV-skjermane – og avisene til å mista dei fleste typografiske hemningar.

Ordskifte
I den nyaste romanen sin skildrar Pedro Carmona-Alvarez ei middelaldrande kvinne som ser attende på livet sitt.

I den nyaste romanen sin skildrar Pedro Carmona-Alvarez ei middelaldrande kvinne som ser attende på livet sitt.

Foto: Eva Lene Gilje Østensen

Skriv vakkert om det vonde

At det blei roman av stoffet Pedro Carmona-Alvarez har bore på i tiår, kan han takke åtte–ni år gamle Marisol for. Gjennom den fiktive jenta fann han eit språk til vonde røynsler han og mange i hans situasjon lenge har strevd med.

Jan H.Landro

Foto: Rune Eraker

Den privilegerte turisten

Torsdag 24. august opnar foto­utstillinga Under en svart himmel. De privilegertes reise med ein samtale mellom fotograf Rune Eraker og sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen på Gamle Munch i Oslo.

TirilRem
Forfattaren Arnulf Øverland.

Forfattaren Arnulf Øverland.

Foto: Age Storløkken Aktuell / NTB

Ope brev til regjeringa

Då Arnulf Øverland (1889–68) kom heim frå opphaldet i tysk konsentrasjonsleir, sa han noko som er verdt å merka seg til ettertanke: «Vi har gjennemlevet en prøvetid på 5 år, og vi har holdt den ut. Det norske folk tålte den. Det skyldes blant annet en del diktere, hvis arbeide har båret frukt gjennem lange tider, men aller mest i disse fem årene.»

Ordskifte

Gud spelar ikkje terning

NRK har vedteke å byrja med terningkast for å syna lesarane kva meldarane deira synest om romanar, kunstutstillingar og teateroppsetjingar.

KajSkagen
I 2000 vart Karen-Christine (Kim) Friele utnemnd til riddar av første klasse av St. Olavs Orden for arbeidet for homofile rettar.

I 2000 vart Karen-Christine (Kim) Friele utnemnd til riddar av første klasse av St. Olavs Orden for arbeidet for homofile rettar.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Minnepris til ære for Kim Friele

– Prisen skal heidre og føre vidare Kim Frieles innsats for skeive og for menneskerettar, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

TirilRem
Nasjonalmuseet i Oslo.

Nasjonalmuseet i Oslo.

Foto: NTB / Annika Byrde

Sensitivitetssjåarane

Roald Dahl, Donald Duck, Helt super, Christian Krohg, James Bond. Finst ein samnemnar i debattane? Ja, om me held oss til visuell kunst, finst ein del sams i reaksjonane på Rasmus A. Sivertsens animasjonsfilm Helt super (2022) og Christian Krohgs Leiv Eiriksson-måleri (1893).

HåvardRem
Ellen Brekken har spelt tuba i teaterframsyningar og byter mellom elbass og kontrabass i ulike band og prosjekt. Biletet er teke på Oslo Nye Teater.

Ellen Brekken har spelt tuba i teaterframsyningar og byter mellom elbass og kontrabass i ulike band og prosjekt. Biletet er teke på Oslo Nye Teater.

Foto: Andreas Ulvo

Fritt spelerom

Den første gongen eg høyrde Ellen Brekken spele live, var på Parken kulturhus i Ålesund fredag 8. mars 2019. Då var gitaristen Hedvig Mollestad på heimebane saman med dei to andre i trioen hennar: bassist Ellen Brekken og trommeslagar Ivar Loe Bjørnstad, alle i kjole.

TirilRem
Vi er samla til song og underhaldning på lanen i 1978, men eg er for lita til å få vere med. Eg står ved sida av han far og ho mor, medan mamma Eli, tante Randi og onkel Per følgjer med på «scena».

Vi er samla til song og underhaldning på lanen i 1978, men eg er for lita til å få vere med. Eg står ved sida av han far og ho mor, medan mamma Eli, tante Randi og onkel Per følgjer med på «scena».

Foto: Odd Mathis Hætta

Folket på Åknes

Den 10. mai 1900, då sceneteppet til eit nytt og lovnadsrikt hundreår opna seg, drog ein liten gut sitt fyrste andedrag på garden Nordjorda på Åknes sørvest på Andøya.

SusanneHætta
1 2 3 4 ... 20 »
1 2 3 4 ... 20 »
Lars Saabye Christensen fylte 70 år torsdag 21. september.

Lars Saabye Christensen fylte 70 år torsdag 21. september.

Foto: Lina Hindrum

I kamp med språket og minnet

Lars Saabye Christensen trudde han endeleg hadde klart å skrive ein liten og tynn roman igjen. Men noko mangla, og med det på plass var boka blitt 690 sider lang.

Jan H. Landro
Albert Lange Fliflet var ein norsk filolog og omsetjar.

Albert Lange Fliflet var ein norsk filolog og omsetjar.

Foto: NTB

Kunst på olympisk nivå

Mennesket si optimale yteevne vart for 25 år sidan dagleg åskodeleggjort gjennom dramatisk kappestrid på dei olympiske arenaene i Nagano i Japan. På grunn av tidsskilnaden måtte nordmenn ta natta til hjelp for å oppleva augneblinken når det mest spanande skjedde. Store vinterlege sportsprestasjonar på ski og skeiser saman med forventningar om nasjonal heider, fekk likevel mange gladeleg til å ofra nattesøvnen framfor TV-skjermane – og avisene til å mista dei fleste typografiske hemningar.

Ordskifte
I den nyaste romanen sin skildrar Pedro Carmona-Alvarez ei middelaldrande kvinne som ser attende på livet sitt.

I den nyaste romanen sin skildrar Pedro Carmona-Alvarez ei middelaldrande kvinne som ser attende på livet sitt.

Foto: Eva Lene Gilje Østensen

Skriv vakkert om det vonde

At det blei roman av stoffet Pedro Carmona-Alvarez har bore på i tiår, kan han takke åtte–ni år gamle Marisol for. Gjennom den fiktive jenta fann han eit språk til vonde røynsler han og mange i hans situasjon lenge har strevd med.

Jan H.Landro

Foto: Rune Eraker

Den privilegerte turisten

Torsdag 24. august opnar foto­utstillinga Under en svart himmel. De privilegertes reise med ein samtale mellom fotograf Rune Eraker og sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen på Gamle Munch i Oslo.

TirilRem
Forfattaren Arnulf Øverland.

Forfattaren Arnulf Øverland.

Foto: Age Storløkken Aktuell / NTB

Ope brev til regjeringa

Då Arnulf Øverland (1889–68) kom heim frå opphaldet i tysk konsentrasjonsleir, sa han noko som er verdt å merka seg til ettertanke: «Vi har gjennemlevet en prøvetid på 5 år, og vi har holdt den ut. Det norske folk tålte den. Det skyldes blant annet en del diktere, hvis arbeide har båret frukt gjennem lange tider, men aller mest i disse fem årene.»

Ordskifte

Gud spelar ikkje terning

NRK har vedteke å byrja med terningkast for å syna lesarane kva meldarane deira synest om romanar, kunstutstillingar og teateroppsetjingar.

KajSkagen
I 2000 vart Karen-Christine (Kim) Friele utnemnd til riddar av første klasse av St. Olavs Orden for arbeidet for homofile rettar.

I 2000 vart Karen-Christine (Kim) Friele utnemnd til riddar av første klasse av St. Olavs Orden for arbeidet for homofile rettar.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Minnepris til ære for Kim Friele

– Prisen skal heidre og føre vidare Kim Frieles innsats for skeive og for menneskerettar, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

TirilRem
Nasjonalmuseet i Oslo.

Nasjonalmuseet i Oslo.

Foto: NTB / Annika Byrde

Sensitivitetssjåarane

Roald Dahl, Donald Duck, Helt super, Christian Krohg, James Bond. Finst ein samnemnar i debattane? Ja, om me held oss til visuell kunst, finst ein del sams i reaksjonane på Rasmus A. Sivertsens animasjonsfilm Helt super (2022) og Christian Krohgs Leiv Eiriksson-måleri (1893).

HåvardRem
Ellen Brekken har spelt tuba i teaterframsyningar og byter mellom elbass og kontrabass i ulike band og prosjekt. Biletet er teke på Oslo Nye Teater.

Ellen Brekken har spelt tuba i teaterframsyningar og byter mellom elbass og kontrabass i ulike band og prosjekt. Biletet er teke på Oslo Nye Teater.

Foto: Andreas Ulvo

Fritt spelerom

Den første gongen eg høyrde Ellen Brekken spele live, var på Parken kulturhus i Ålesund fredag 8. mars 2019. Då var gitaristen Hedvig Mollestad på heimebane saman med dei to andre i trioen hennar: bassist Ellen Brekken og trommeslagar Ivar Loe Bjørnstad, alle i kjole.

TirilRem
Vi er samla til song og underhaldning på lanen i 1978, men eg er for lita til å få vere med. Eg står ved sida av han far og ho mor, medan mamma Eli, tante Randi og onkel Per følgjer med på «scena».

Vi er samla til song og underhaldning på lanen i 1978, men eg er for lita til å få vere med. Eg står ved sida av han far og ho mor, medan mamma Eli, tante Randi og onkel Per følgjer med på «scena».

Foto: Odd Mathis Hætta

Folket på Åknes

Den 10. mai 1900, då sceneteppet til eit nytt og lovnadsrikt hundreår opna seg, drog ein liten gut sitt fyrste andedrag på garden Nordjorda på Åknes sørvest på Andøya.

SusanneHætta
1 2 3 4 ... 20 »