JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 »
Javier Bardem spelar den elskverdige sjefen i filmen regissert av Fernando León de Arabia.

Javier Bardem spelar den elskverdige sjefen i filmen regissert av Fernando León de Arabia.

Foto: Another World Entertainment

Spansk komedie skuffar

Herr Blanco (Bardem) er ein stort sett godt likt leiar. Familieføretaket er ein vektfabrikk. Sjølvgode Blanco tyt støtt om balanse og ser seg sjølv som far for dei tilsette på fabrikken. Han har mang ein konflikt å løyse: ein elendig mellomleiar (Solo) med lang fartstid, ein nysparka arbeidar som protesterer framom porten, og ein lojal gamal kollega med ein ubrukeleg son i ein rasistisk gjeng.

HåkonTveit
Å vere på julenissens snill- eller slemliste har aldri vore viktigare enn i den svarte julekomedien frå Tommy Wirkola.

Å vere på julenissens snill- eller slemliste har aldri vore viktigare enn i den svarte julekomedien frå Tommy Wirkola.

Foto: United International Pictures

Søtladd blodbad

Julenissen (Harbour) er dritlei ungar og kapitalisme. Han drikk tett og forbannar alle barn som ikkje vil ha anna enn pengar og dataspel. I år kjem han ned pipa til den rikaste familien som tenkjast kan. Der rår kynismen og eigesjuka, men vetle Trudy (Brady) har eit hjarte av gull.

HåkonTveit
Filmen er unorsk og urnorsk på same tid, meiner Brit Aksnes.

Filmen er unorsk og urnorsk på same tid, meiner Brit Aksnes.

Foto: Maipo film / Nordisk Film distribusjon

Multibegeistra

Fysikkprofessor Thomas (Berning) har to ting han prøver å få tid til: den store artikkelen han vil få publisert, og som beviser at multiverset eksisterer, og så den tiårige sonen, Aleksander (Eide). Ein heil haug med Thomas-utgåver gjer sitt beste og verste for å krølla til på kvar sin kant.

BritAksnes
Janne Formoe, Line Verndal og Ida Ursin-Holm spelar trioen som er på jentetur med typiske aktivitetar som spa.

Janne Formoe, Line Verndal og Ida Ursin-Holm spelar trioen som er på jentetur med typiske aktivitetar som spa.

Foto: Nordisk Film Distribusjon

Mot i brøsta

Det skal ikkje vera lett å vera Linda (Formoe), fråskild mor i førtiåra med eit komplisert forhold til eksmannens nye, unge sambuar og influensarkjendis Jeanette (Ursin-Holm). Samtidig blir det krøll på alle trådar når besteveninna Sigrid (Verndal) viser seg å henga med nettopp Jeanette. Her er det berre å ha seg til høgfjellshotells!

BritAksnes
Overklassen er under angrep i filmen til den gullpalmevinnande regissøren Ruben Östlund, skriv Håkon Tveit.

Overklassen er under angrep i filmen til den gullpalmevinnande regissøren Ruben Östlund, skriv Håkon Tveit.

Triangle-of-Sadness_Fredrik-Wenzel_copyright_Plattform-Produktion-2 Foto: Fredrik Wenzel / SF Studios / Plattform

Ei vulgær verd

Modellparet Carl (Dickinson) og Yaya (Dean) er i sentrum i den tredelte Gullpalme-vinnaren Triangle of Sadness. I første kapittel er han på audition, der det er klart at det triste triangelet av uro mellom augo er eit problem berre botox kan ordne. Så kjem ei scene der sivilisert stil bryt saman over rekninga på ein fin restaurant.

HåkonTveit
Penélope Cruz spelar filmregissøren Lola som må halde Félix (Banderas) og Iván (Martínez) i taumane.

Penélope Cruz spelar filmregissøren Lola som må halde Félix (Banderas) og Iván (Martínez) i taumane.

Foto: The MediaPro Studio

Kunsthallen

Gode skodespelarar og smarte manusskribentar har skapt ein dugande komedie av, med og for filmbransjen.

HåkonTveit
Signe (Kristine Kujath Thorp) prøver å få merksemd frå kjærasten ved å late som om ho har fått ein alvorleg sjukdom.

Signe (Kristine Kujath Thorp) prøver å få merksemd frå kjærasten ved å late som om ho har fått ein alvorleg sjukdom.

Foto: Oslo Pictures

Til å le og grina av

Kunstnarkjærasten Thomas (Sæther) får rett og slett så mykje merksemd at Signe (Thorp) må ta affære for å hamna i søkelyset sjølv. Strategien hennar er at ingenting vekkjer meir sympati i folk enn ein synleg sjukdom.

BritAksnes
Munchmuseet må jo vera nøgde med å ha ein så stor reklameplakat som dette.

Munchmuseet må jo vera nøgde med å ha ein så stor reklameplakat som dette.

Foto: Filmweb

Ein unødvendig og heilt grei film

Egon Olsen (Baasmo) kjem endeleg ut frå spjeldet, og Benny (Carew) og Kjell (Sørensen) stiller opp. Det same gjer ein hissig kriminalbetjent (Magnussen) og eit flunkande nytt Munchmuseum.

BritAksnes
Nancy Stokes (Emma Thompson) lengtar etter eventyr, menneskeleg kontakt og sex. Leo Grande vert spela av Daryl McCormack.

Nancy Stokes (Emma Thompson) lengtar etter eventyr, menneskeleg kontakt og sex. Leo Grande vert spela av Daryl McCormack.

Foto Nick Wall / Ymer Media

Fem nyansar av Thompson

Ein ung mann (McCormack) slentrar ned gata og sjekkar at han ser staseleg ut i vindauga. Samstundes stressar Nancy (Thompson) framom spegelen på eit hotellrom. Ho har nyss blitt enke. Han bankar på og introduserer seg som Leo Grande. Ho har betalt. Den pensjonerte læraren har aldri kjøpt sex før. No skal ho freiste å oppleve nyting tiår med ekteskap aldri leverte.

HåkonTveit
Ben Whishaw i rolla som legen Max Adam.

Ben Whishaw i rolla som legen Max Adam.

Foto: HBO Max

Hard humor, mjuke tårar

Adam (Whishaw) jobbar som lege i spesialisering på ei fødeavdeling. I tillegg til å halsa frå rom til rom brukar han mykje energi på å gjera livet surt for den ferske turnuslegen Shruti (Mod) og den i utgangspunktet tolmodige sambuaren sin, Harry (Byrne).

BritAksnes
1 2 »
1 2 »
Javier Bardem spelar den elskverdige sjefen i filmen regissert av Fernando León de Arabia.

Javier Bardem spelar den elskverdige sjefen i filmen regissert av Fernando León de Arabia.

Foto: Another World Entertainment

Spansk komedie skuffar

Herr Blanco (Bardem) er ein stort sett godt likt leiar. Familieføretaket er ein vektfabrikk. Sjølvgode Blanco tyt støtt om balanse og ser seg sjølv som far for dei tilsette på fabrikken. Han har mang ein konflikt å løyse: ein elendig mellomleiar (Solo) med lang fartstid, ein nysparka arbeidar som protesterer framom porten, og ein lojal gamal kollega med ein ubrukeleg son i ein rasistisk gjeng.

HåkonTveit
Å vere på julenissens snill- eller slemliste har aldri vore viktigare enn i den svarte julekomedien frå Tommy Wirkola.

Å vere på julenissens snill- eller slemliste har aldri vore viktigare enn i den svarte julekomedien frå Tommy Wirkola.

Foto: United International Pictures

Søtladd blodbad

Julenissen (Harbour) er dritlei ungar og kapitalisme. Han drikk tett og forbannar alle barn som ikkje vil ha anna enn pengar og dataspel. I år kjem han ned pipa til den rikaste familien som tenkjast kan. Der rår kynismen og eigesjuka, men vetle Trudy (Brady) har eit hjarte av gull.

HåkonTveit
Filmen er unorsk og urnorsk på same tid, meiner Brit Aksnes.

Filmen er unorsk og urnorsk på same tid, meiner Brit Aksnes.

Foto: Maipo film / Nordisk Film distribusjon

Multibegeistra

Fysikkprofessor Thomas (Berning) har to ting han prøver å få tid til: den store artikkelen han vil få publisert, og som beviser at multiverset eksisterer, og så den tiårige sonen, Aleksander (Eide). Ein heil haug med Thomas-utgåver gjer sitt beste og verste for å krølla til på kvar sin kant.

BritAksnes
Janne Formoe, Line Verndal og Ida Ursin-Holm spelar trioen som er på jentetur med typiske aktivitetar som spa.

Janne Formoe, Line Verndal og Ida Ursin-Holm spelar trioen som er på jentetur med typiske aktivitetar som spa.

Foto: Nordisk Film Distribusjon

Mot i brøsta

Det skal ikkje vera lett å vera Linda (Formoe), fråskild mor i førtiåra med eit komplisert forhold til eksmannens nye, unge sambuar og influensarkjendis Jeanette (Ursin-Holm). Samtidig blir det krøll på alle trådar når besteveninna Sigrid (Verndal) viser seg å henga med nettopp Jeanette. Her er det berre å ha seg til høgfjellshotells!

BritAksnes
Overklassen er under angrep i filmen til den gullpalmevinnande regissøren Ruben Östlund, skriv Håkon Tveit.

Overklassen er under angrep i filmen til den gullpalmevinnande regissøren Ruben Östlund, skriv Håkon Tveit.

Triangle-of-Sadness_Fredrik-Wenzel_copyright_Plattform-Produktion-2 Foto: Fredrik Wenzel / SF Studios / Plattform

Ei vulgær verd

Modellparet Carl (Dickinson) og Yaya (Dean) er i sentrum i den tredelte Gullpalme-vinnaren Triangle of Sadness. I første kapittel er han på audition, der det er klart at det triste triangelet av uro mellom augo er eit problem berre botox kan ordne. Så kjem ei scene der sivilisert stil bryt saman over rekninga på ein fin restaurant.

HåkonTveit
Penélope Cruz spelar filmregissøren Lola som må halde Félix (Banderas) og Iván (Martínez) i taumane.

Penélope Cruz spelar filmregissøren Lola som må halde Félix (Banderas) og Iván (Martínez) i taumane.

Foto: The MediaPro Studio

Kunsthallen

Gode skodespelarar og smarte manusskribentar har skapt ein dugande komedie av, med og for filmbransjen.

HåkonTveit
Signe (Kristine Kujath Thorp) prøver å få merksemd frå kjærasten ved å late som om ho har fått ein alvorleg sjukdom.

Signe (Kristine Kujath Thorp) prøver å få merksemd frå kjærasten ved å late som om ho har fått ein alvorleg sjukdom.

Foto: Oslo Pictures

Til å le og grina av

Kunstnarkjærasten Thomas (Sæther) får rett og slett så mykje merksemd at Signe (Thorp) må ta affære for å hamna i søkelyset sjølv. Strategien hennar er at ingenting vekkjer meir sympati i folk enn ein synleg sjukdom.

BritAksnes
Munchmuseet må jo vera nøgde med å ha ein så stor reklameplakat som dette.

Munchmuseet må jo vera nøgde med å ha ein så stor reklameplakat som dette.

Foto: Filmweb

Ein unødvendig og heilt grei film

Egon Olsen (Baasmo) kjem endeleg ut frå spjeldet, og Benny (Carew) og Kjell (Sørensen) stiller opp. Det same gjer ein hissig kriminalbetjent (Magnussen) og eit flunkande nytt Munchmuseum.

BritAksnes
Nancy Stokes (Emma Thompson) lengtar etter eventyr, menneskeleg kontakt og sex. Leo Grande vert spela av Daryl McCormack.

Nancy Stokes (Emma Thompson) lengtar etter eventyr, menneskeleg kontakt og sex. Leo Grande vert spela av Daryl McCormack.

Foto Nick Wall / Ymer Media

Fem nyansar av Thompson

Ein ung mann (McCormack) slentrar ned gata og sjekkar at han ser staseleg ut i vindauga. Samstundes stressar Nancy (Thompson) framom spegelen på eit hotellrom. Ho har nyss blitt enke. Han bankar på og introduserer seg som Leo Grande. Ho har betalt. Den pensjonerte læraren har aldri kjøpt sex før. No skal ho freiste å oppleve nyting tiår med ekteskap aldri leverte.

HåkonTveit
Ben Whishaw i rolla som legen Max Adam.

Ben Whishaw i rolla som legen Max Adam.

Foto: HBO Max

Hard humor, mjuke tårar

Adam (Whishaw) jobbar som lege i spesialisering på ei fødeavdeling. I tillegg til å halsa frå rom til rom brukar han mykje energi på å gjera livet surt for den ferske turnuslegen Shruti (Mod) og den i utgangspunktet tolmodige sambuaren sin, Harry (Byrne).

BritAksnes
1 2 »