JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 ... 11 12 13 14 15 »
John Hoiland (94) er son av ein norsk innvandrar og driv ein stor ranch i Montana på  gamlemåten.

John Hoiland (94) er son av ein norsk innvandrar og driv ein stor ranch i Montana på gamlemåten.

Foto: FIMfilm

Den streite historia

På ein nedsliten gard i Montana bur ein einsleg, gamal mann med norsk far, men som sjølv er ein ekte, amerikansk cowboy.

BritAksnes
Julie (Renate Reinsve) spring gatelangs i Oslo på leit etter fyren sin.

Julie (Renate Reinsve) spring gatelangs i Oslo på leit etter fyren sin.

Foto: Oslo Pictures

Eit ekte menneske

Julie (Reinsve) bikkar snart tretti. Ho skulle først bli lege, så psykolog, før ho fall ned på foto, sidan ho har visuell teft. Deltidsjobb på ein bokhandlar passar mellombels. Ho blir saman med den suksessrike teikneserieskaparen Aksel (Lie). Han er god og grei, men er meir verpesjuk enn Julie, som ikkje veit heilt kor ho er på veg. Kanskje eit møte med Eivind (Nordrum) på fest fører til nye vegar?

HåkonTveit
Aksel Lund Svindal i utforløypa.

Aksel Lund Svindal i utforløypa.

Foto: Field Productions / Euforia

Ikkje full akselering

Filmteamet følgjer alpinist Aksel Lund Svindal frå krossbanda hans rauk i eit utforrenn i Kitzbühel i 2016, og gjennom rekonvalesens, tilbakekomst og konklusjon.

BritAksnes
Forskaren Alma (Maren Eggert) blir med i eit eksperiment der ho skal leve med den humanoide roboten Tom (Dan Stevens).

Forskaren Alma (Maren Eggert) blir med i eit eksperiment der ho skal leve med den humanoide roboten Tom (Dan Stevens).

Foto: Christine Fenzl / Arthaus

Om mus og algoritmen

For å finansiera forskinga si går Alma (Eggert) med på å hjelpa til med ei anna forsking: Oppdraget er å leva tre veker med ein nøye programmert humanoid robot for å sjå om han kan verta draumemannen. Men Tom (Stevens) er ikkje som robotar flest. Eller er kanskje ikkje robotar som robotar flest?

BritAksnes
James Norton spelar åleinefaren John som berre har månader att å leve. Den tre år gamle sonen Michael vert spelt av Daniel Lamont.

James Norton spelar åleinefaren John som berre har månader att å leve. Den tre år gamle sonen Michael vert spelt av Daniel Lamont.

Foto: Norsk Filmdistribusjon

Tristesse utan finesse

Åleinefar og vindaugsvaskar John (Norton) veit at han har berre månader att og leva, og ved hjelp av sosialarbeidar Shona (O’Higgins) leitar han etter dei perfekte adoptivforeldra til den treårige son sin, Michael (Lamont). Eg erklærer hermed tårekanalane for opna.

BritAksnes
Yahya Mahayni spelar den syriske flyktningen som låner kroppen sin ut til ein kunstnar.

Yahya Mahayni spelar den syriske flyktningen som låner kroppen sin ut til ein kunstnar.

Foto: Another World Entertainment

Ein flyktning kol­porterer sitt skinn

Sam (Mahayni) og Abeer (Liane) er forelska og vil gifte seg mot all fornuft heime i Syria i 2011. Snart har Sam flykta frå fengsel til Libanon, og Abeer har gifta seg med førstevalet til mora, ein mann ved den syriske ambassaden i Brussel.

HåkonTveit
James Bond (Daniel Craig) og Nomi (Lashana Lynch) arbeider saman i den ferske Bond-filmen.

James Bond (Daniel Craig) og Nomi (Lashana Lynch) arbeider saman i den ferske Bond-filmen.

Foto: Nicole Dove / Metro Goldwyn Mayer Pictures

Med rett til å Bonda

James Bond (Craig) har prøvd å trekka seg over mange år no, etter at nok ei kvinne i hans liv (Seydoux) har vist seg å ikkje vera til å lita på. Men kva kan han gjera når det stadig kjem tidenes verste slemmingar (Malek) som trugar verdas eksistens?

BritAksnes
Det raude, ruvande bygget Gagarine er ein sentral figur, både estetisk og narrativt.

Det raude, ruvande bygget Gagarine er ein sentral figur, både estetisk og narrativt.

Foto: Selmer Media

Lun elegi

Youri (Bathily) bur i blokka Gagarine i ein forstad sør i Paris. Blokka skal rivast. Når Youri ikkje arrangerer kollektivt påsyn av solformørking, freistar han fikse elektronikken i gangane for å overtyde styresmakter om å lata bygget stå. Trass i jamt over skrinne kår er folk glade i heimen og miljøet blokka er. Likevel må alle snart ut.

HåkonTveit
Regissørane Petter Aaberg og Sverre Kvamme debuterer med ein dokumentarfilm som handlar om å velje livet.

Regissørane Petter Aaberg og Sverre Kvamme debuterer med ein dokumentarfilm som handlar om å velje livet.

Foto: Indie Film AS

Fluge på veggen i eige liv

Sverre og Petter har kjent kvarandre sidan dei gjekk på filmfolkehøgskulen i Lofoten. Petter slit med sjølvmordstankar, og med kamera i hand bestemmer venene seg for å filma Petters nattestidleit etter andre som slit.

BritAksnes
Pål Sverre Hagen spelar Frank, som arbeider som «mellommann», han bringar bodskapen når ulukka er ute.

Pål Sverre Hagen spelar Frank, som arbeider som «mellommann», han bringar bodskapen når ulukka er ute.

Foto: John Christian Rosenlund / Norsk Filmdistribusjon

But why?

Bent Hamer har gjort eit forsøk på å skråblikka USA gjennom utdrag frå ein roman av Lars Saabye Christensen. Trur eg.

BritAksnes
« 1 ... 11 12 13 14 15 »
« 1 ... 11 12 13 14 15 »
John Hoiland (94) er son av ein norsk innvandrar og driv ein stor ranch i Montana på  gamlemåten.

John Hoiland (94) er son av ein norsk innvandrar og driv ein stor ranch i Montana på gamlemåten.

Foto: FIMfilm

Den streite historia

På ein nedsliten gard i Montana bur ein einsleg, gamal mann med norsk far, men som sjølv er ein ekte, amerikansk cowboy.

BritAksnes
Julie (Renate Reinsve) spring gatelangs i Oslo på leit etter fyren sin.

Julie (Renate Reinsve) spring gatelangs i Oslo på leit etter fyren sin.

Foto: Oslo Pictures

Eit ekte menneske

Julie (Reinsve) bikkar snart tretti. Ho skulle først bli lege, så psykolog, før ho fall ned på foto, sidan ho har visuell teft. Deltidsjobb på ein bokhandlar passar mellombels. Ho blir saman med den suksessrike teikneserieskaparen Aksel (Lie). Han er god og grei, men er meir verpesjuk enn Julie, som ikkje veit heilt kor ho er på veg. Kanskje eit møte med Eivind (Nordrum) på fest fører til nye vegar?

HåkonTveit
Aksel Lund Svindal i utforløypa.

Aksel Lund Svindal i utforløypa.

Foto: Field Productions / Euforia

Ikkje full akselering

Filmteamet følgjer alpinist Aksel Lund Svindal frå krossbanda hans rauk i eit utforrenn i Kitzbühel i 2016, og gjennom rekonvalesens, tilbakekomst og konklusjon.

BritAksnes
Forskaren Alma (Maren Eggert) blir med i eit eksperiment der ho skal leve med den humanoide roboten Tom (Dan Stevens).

Forskaren Alma (Maren Eggert) blir med i eit eksperiment der ho skal leve med den humanoide roboten Tom (Dan Stevens).

Foto: Christine Fenzl / Arthaus

Om mus og algoritmen

For å finansiera forskinga si går Alma (Eggert) med på å hjelpa til med ei anna forsking: Oppdraget er å leva tre veker med ein nøye programmert humanoid robot for å sjå om han kan verta draumemannen. Men Tom (Stevens) er ikkje som robotar flest. Eller er kanskje ikkje robotar som robotar flest?

BritAksnes
James Norton spelar åleinefaren John som berre har månader att å leve. Den tre år gamle sonen Michael vert spelt av Daniel Lamont.

James Norton spelar åleinefaren John som berre har månader att å leve. Den tre år gamle sonen Michael vert spelt av Daniel Lamont.

Foto: Norsk Filmdistribusjon

Tristesse utan finesse

Åleinefar og vindaugsvaskar John (Norton) veit at han har berre månader att og leva, og ved hjelp av sosialarbeidar Shona (O’Higgins) leitar han etter dei perfekte adoptivforeldra til den treårige son sin, Michael (Lamont). Eg erklærer hermed tårekanalane for opna.

BritAksnes
Yahya Mahayni spelar den syriske flyktningen som låner kroppen sin ut til ein kunstnar.

Yahya Mahayni spelar den syriske flyktningen som låner kroppen sin ut til ein kunstnar.

Foto: Another World Entertainment

Ein flyktning kol­porterer sitt skinn

Sam (Mahayni) og Abeer (Liane) er forelska og vil gifte seg mot all fornuft heime i Syria i 2011. Snart har Sam flykta frå fengsel til Libanon, og Abeer har gifta seg med førstevalet til mora, ein mann ved den syriske ambassaden i Brussel.

HåkonTveit
James Bond (Daniel Craig) og Nomi (Lashana Lynch) arbeider saman i den ferske Bond-filmen.

James Bond (Daniel Craig) og Nomi (Lashana Lynch) arbeider saman i den ferske Bond-filmen.

Foto: Nicole Dove / Metro Goldwyn Mayer Pictures

Med rett til å Bonda

James Bond (Craig) har prøvd å trekka seg over mange år no, etter at nok ei kvinne i hans liv (Seydoux) har vist seg å ikkje vera til å lita på. Men kva kan han gjera når det stadig kjem tidenes verste slemmingar (Malek) som trugar verdas eksistens?

BritAksnes
Det raude, ruvande bygget Gagarine er ein sentral figur, både estetisk og narrativt.

Det raude, ruvande bygget Gagarine er ein sentral figur, både estetisk og narrativt.

Foto: Selmer Media

Lun elegi

Youri (Bathily) bur i blokka Gagarine i ein forstad sør i Paris. Blokka skal rivast. Når Youri ikkje arrangerer kollektivt påsyn av solformørking, freistar han fikse elektronikken i gangane for å overtyde styresmakter om å lata bygget stå. Trass i jamt over skrinne kår er folk glade i heimen og miljøet blokka er. Likevel må alle snart ut.

HåkonTveit
Regissørane Petter Aaberg og Sverre Kvamme debuterer med ein dokumentarfilm som handlar om å velje livet.

Regissørane Petter Aaberg og Sverre Kvamme debuterer med ein dokumentarfilm som handlar om å velje livet.

Foto: Indie Film AS

Fluge på veggen i eige liv

Sverre og Petter har kjent kvarandre sidan dei gjekk på filmfolkehøgskulen i Lofoten. Petter slit med sjølvmordstankar, og med kamera i hand bestemmer venene seg for å filma Petters nattestidleit etter andre som slit.

BritAksnes
Pål Sverre Hagen spelar Frank, som arbeider som «mellommann», han bringar bodskapen når ulukka er ute.

Pål Sverre Hagen spelar Frank, som arbeider som «mellommann», han bringar bodskapen når ulukka er ute.

Foto: John Christian Rosenlund / Norsk Filmdistribusjon

But why?

Bent Hamer har gjort eit forsøk på å skråblikka USA gjennom utdrag frå ein roman av Lars Saabye Christensen. Trur eg.

BritAksnes
« 1 ... 11 12 13 14 15 »