JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 3 4 ... 10 »

Kvinnefrigjering i yrke og politikk

Hilde Bojers erindringsbok plottar inn dei store spørsmåla på norsk venstreside sidan 1945, frå sosialismeteori og atomprotest til kvinnesak og rettferdstenking.

BerntHagtvet
Mannskap om bord i «Bergholm».

Mannskap om bord i «Bergholm».

Foto: Geir Arne Midtgaard

Spennande nytt stoff om Englandsfarten

Boka Bergholm gjev oss ein nærstudie av fiskeskøyta «Bergholm» av Måløy (1911–1943) og det vekslande mannskapet hennar, bakgrunnen til eigaren og lokalhistoria omkring, og især då kva båten fekk å seie for Shetlandsgjengen i nokre krigsår.

BjørnKvalsvik Nicolaysen
Historieprofessor Tore Pryser har skrive seks band om svik og gråsoner under krigen.

Historieprofessor Tore Pryser har skrive seks band om svik og gråsoner under krigen.

Foto via Wikimedia Commons

Svik, gråsoner og tilpassing

Tore Pryser har i ein heil forfattarskap nyansert synet på okkupasjonen under andre verdskrigen. Det er ein forskingsprestasjon av høgt merke som bør få mange lesarar.

Bernt Hagtvet
Sigmund Kvaløy Setreng kjempa for Mardøla-vassdraget i 1970 og vart fjerna av politiet.

Sigmund Kvaløy Setreng kjempa for Mardøla-vassdraget i 1970 og vart fjerna av politiet.

Foto: NTB

Då naturverntanken vart norsk

Mardøla 1970 er ei sjeldan god skildring av eit vanskeleg tilgjengeleg tema der alle detaljar opplyser heilskapen.

BjørnKvalsvik Nicolaysen
Forfattar og historikar Ivo de Figueiredo.

Forfattar og historikar Ivo de Figueiredo.

Foto: Gitte Johannessen / NTB

Ei heltesoge

Ein forfattar som tør gje seg i kast med oppgåva å skrive biografi om Edvard Munch, fortenar beundring, nær sagt utan omsyn til kva resultatet blir. Etter bøker om Ibsen og Wergeland møter Ivo de Figueiredo vel budd til oppgåva med å trenge gjennom tusenvis av skriftlege kjelder, mengder av notat og brev frå hovudpersonen sjølv, tallause bøker og artiklar skrivne om mannen og ikkje minst det kolossale materialet som han etterlét seg i kunstverka. Korleis skal vi seie det gjekk?

John PeterCollett
Fuglekonge.

Fuglekonge.

Foto: Jan Rabben

På eventyr rundt hushjørnet

Ein finn ikkje noko før ein kjem der det er, meinte Ivar Aasen. I boka Fuglar og dyr rundt huset i skogen lar Jan Rabben heller det som skal finnast, kome dit han er.

DAG OGTID
Elisabeth Meyer (1899–1968).

Elisabeth Meyer (1899–1968).

Ein våghals med kamera

Gjennom to bøker og eit hundretals artiklar inspirerte den første vestlege kvinna som reiste åleine i Persia, dåtidas lesarar frå debuten for nesten 100 år sidan. Konkurransen frå mannlege reiseforfattarar var stor, men Elisabeth Meyer skilde seg ut med ein særeigen stil, fascinerande forteljingar og ei annleis og meir personleg tilnærming enn dei som gjerne fokuserte på sjølvskryt og maskuline bragder.

DAG OGTID
Kjell Ola Dahl fortel om livet som sauebonde.

Kjell Ola Dahl fortel om livet som sauebonde.

Foto: Agnete Brun

Sauebondens mangesidige liv

Sidan debuten i 1993 har Kjell Ola Dahl med sine hittil meir en 20 krim- og sakprosabøker rydda seg ein solid plass i det litterære terrenget. Årets sakprosatittel, hans sjette, kjem frå ein forfattar med lang og allsidig røynsle. Med den sjølvbiografiske tilnærminga skil Mitt liv som sauebonde seg frå dei tidlegare utgjevingane, og til liks med andre sjølvbiografar startar Dahl soga si med formødrene og forfedrane.

DAG OGTID
Biografen Kissinger meiner at Nixon var ein evnerik strateg som losa verda gjennom ein særleg farefull fase av den kalde krigen, men analysen Nixon brukte, hadde han i stor grad fått frå Henry Kissinger sjølv.

Biografen Kissinger meiner at Nixon var ein evnerik strateg som losa verda gjennom ein særleg farefull fase av den kalde krigen, men analysen Nixon brukte, hadde han i stor grad fått frå Henry Kissinger sjølv.

Foto: AP / NTB

Studium av store menn

Kan hende er det noko med tida vi lever i, og ei aukande misnøye med politikarane. Faktum er at fleire forfattarar nyss har skrive komparative biografiar: politiske gruppeportrett av fortidige og notidige statsleiarar.

Torbjørn L.Knutsen
Simen Agdestein, Noregs første stormeister i sjakk.

Simen Agdestein, Noregs første stormeister i sjakk.

Foto: Morten Hvaal / NTB

Mannen, ballen og sjakkbrikkene

80-talet, denne dronninga av tiår, the best of decades, the worst of decades. Tiåret til Atle Grønn. Tiåret til Simen Agdestein. Mitt tiår også.

DAG OGTID
1 2 3 4 ... 10 »
1 2 3 4 ... 10 »

Kvinnefrigjering i yrke og politikk

Hilde Bojers erindringsbok plottar inn dei store spørsmåla på norsk venstreside sidan 1945, frå sosialismeteori og atomprotest til kvinnesak og rettferdstenking.

BerntHagtvet
Mannskap om bord i «Bergholm».

Mannskap om bord i «Bergholm».

Foto: Geir Arne Midtgaard

Spennande nytt stoff om Englandsfarten

Boka Bergholm gjev oss ein nærstudie av fiskeskøyta «Bergholm» av Måløy (1911–1943) og det vekslande mannskapet hennar, bakgrunnen til eigaren og lokalhistoria omkring, og især då kva båten fekk å seie for Shetlandsgjengen i nokre krigsår.

BjørnKvalsvik Nicolaysen
Historieprofessor Tore Pryser har skrive seks band om svik og gråsoner under krigen.

Historieprofessor Tore Pryser har skrive seks band om svik og gråsoner under krigen.

Foto via Wikimedia Commons

Svik, gråsoner og tilpassing

Tore Pryser har i ein heil forfattarskap nyansert synet på okkupasjonen under andre verdskrigen. Det er ein forskingsprestasjon av høgt merke som bør få mange lesarar.

Bernt Hagtvet
Sigmund Kvaløy Setreng kjempa for Mardøla-vassdraget i 1970 og vart fjerna av politiet.

Sigmund Kvaløy Setreng kjempa for Mardøla-vassdraget i 1970 og vart fjerna av politiet.

Foto: NTB

Då naturverntanken vart norsk

Mardøla 1970 er ei sjeldan god skildring av eit vanskeleg tilgjengeleg tema der alle detaljar opplyser heilskapen.

BjørnKvalsvik Nicolaysen
Forfattar og historikar Ivo de Figueiredo.

Forfattar og historikar Ivo de Figueiredo.

Foto: Gitte Johannessen / NTB

Ei heltesoge

Ein forfattar som tør gje seg i kast med oppgåva å skrive biografi om Edvard Munch, fortenar beundring, nær sagt utan omsyn til kva resultatet blir. Etter bøker om Ibsen og Wergeland møter Ivo de Figueiredo vel budd til oppgåva med å trenge gjennom tusenvis av skriftlege kjelder, mengder av notat og brev frå hovudpersonen sjølv, tallause bøker og artiklar skrivne om mannen og ikkje minst det kolossale materialet som han etterlét seg i kunstverka. Korleis skal vi seie det gjekk?

John PeterCollett
Fuglekonge.

Fuglekonge.

Foto: Jan Rabben

På eventyr rundt hushjørnet

Ein finn ikkje noko før ein kjem der det er, meinte Ivar Aasen. I boka Fuglar og dyr rundt huset i skogen lar Jan Rabben heller det som skal finnast, kome dit han er.

DAG OGTID
Elisabeth Meyer (1899–1968).

Elisabeth Meyer (1899–1968).

Ein våghals med kamera

Gjennom to bøker og eit hundretals artiklar inspirerte den første vestlege kvinna som reiste åleine i Persia, dåtidas lesarar frå debuten for nesten 100 år sidan. Konkurransen frå mannlege reiseforfattarar var stor, men Elisabeth Meyer skilde seg ut med ein særeigen stil, fascinerande forteljingar og ei annleis og meir personleg tilnærming enn dei som gjerne fokuserte på sjølvskryt og maskuline bragder.

DAG OGTID
Kjell Ola Dahl fortel om livet som sauebonde.

Kjell Ola Dahl fortel om livet som sauebonde.

Foto: Agnete Brun

Sauebondens mangesidige liv

Sidan debuten i 1993 har Kjell Ola Dahl med sine hittil meir en 20 krim- og sakprosabøker rydda seg ein solid plass i det litterære terrenget. Årets sakprosatittel, hans sjette, kjem frå ein forfattar med lang og allsidig røynsle. Med den sjølvbiografiske tilnærminga skil Mitt liv som sauebonde seg frå dei tidlegare utgjevingane, og til liks med andre sjølvbiografar startar Dahl soga si med formødrene og forfedrane.

DAG OGTID
Biografen Kissinger meiner at Nixon var ein evnerik strateg som losa verda gjennom ein særleg farefull fase av den kalde krigen, men analysen Nixon brukte, hadde han i stor grad fått frå Henry Kissinger sjølv.

Biografen Kissinger meiner at Nixon var ein evnerik strateg som losa verda gjennom ein særleg farefull fase av den kalde krigen, men analysen Nixon brukte, hadde han i stor grad fått frå Henry Kissinger sjølv.

Foto: AP / NTB

Studium av store menn

Kan hende er det noko med tida vi lever i, og ei aukande misnøye med politikarane. Faktum er at fleire forfattarar nyss har skrive komparative biografiar: politiske gruppeportrett av fortidige og notidige statsleiarar.

Torbjørn L.Knutsen
Simen Agdestein, Noregs første stormeister i sjakk.

Simen Agdestein, Noregs første stormeister i sjakk.

Foto: Morten Hvaal / NTB

Mannen, ballen og sjakkbrikkene

80-talet, denne dronninga av tiår, the best of decades, the worst of decades. Tiåret til Atle Grønn. Tiåret til Simen Agdestein. Mitt tiår også.

DAG OGTID
1 2 3 4 ... 10 »