JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 »

Smittevern også mot tankevirus

I Dag og Tid 5. januar («Ein kronisk pandemi») gjev Per Anders Todal røyst til forskarar som meiner at såkalla «langcovid» får for lite merksemd. Vidare peiker han på auken i «allment og uspesifisert» sjukefråvære sidan 2019 som ei truleg fylgje av seinverknader av koronasjukdom.

Ordskifte
Koronautvalsleiar Øystein Olsen overleverte rapporten til statsminister Jonas Gahr Støre fredag 2. juni.

Koronautvalsleiar Øystein Olsen overleverte rapporten til statsminister Jonas Gahr Støre fredag 2. juni.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Koronarapport utan djupn

Rapporten frå Koronautvalet drøftar ikkje godt nok dei vanskelege spørsmåla som handteringa av pandemien reiser.

KajSkagen
Avgjerda om å innføre smitteverntiltak i mars 2020 skulle vore teken av regjeringa, ikkje Helsedirektoratet, slo fyrste koronakommisjonen fast. På biletet ser vi helsedirektør Bjørn Guldvog, helse- og omsorgsminister Bent Høie (t.v.) og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet like før nedstenginga.

Avgjerda om å innføre smitteverntiltak i mars 2020 skulle vore teken av regjeringa, ikkje Helsedirektoratet, slo fyrste koronakommisjonen fast. På biletet ser vi helsedirektør Bjørn Guldvog, helse- og omsorgsminister Bent Høie (t.v.) og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet like før nedstenginga.

Foto: Terje Pedersen /NTB

– Udemokratisk krisehandtering

Delar av koronakrisehandteringa utfordra demokratiet, rettsstaten, makt­fordelinga og menneskerettane i Noreg, seier jussprofessor Christoffer C. Eriksen.

EvaAalberg Undheim

Ein luftvegsinfeksjon blant mange

Folkehelseinstituttet underdriv dei alvorlege seinfølgjene etter covid-19, meiner koronaforskaren Arne Søraas.

Per AndersTodal

Illustrasjon: Shutterstock / NTB

Pandemien med den lange halen

Desember 2022: Covid-19-pandemien er i praksis over i Noreg. Vaksinane gjer at svært få blir alvorleg sjuke. Folk reiser med fullstappa bussar, går på jobb og skule, shoppar og går på konsertar, og knapt eit munnbind er å sjå. Men så kjem malurta: Sjølv om langt færre no blir alvorleg sjuke av covid-19, får framleis ein god del menneske plager i etterkant.

Per AndersTodal
Koronakommisjonsleiar Egil Matsen før overleveringa av rapporten til statsministeren på ein pressekonferanse i Marmorhallen i Oslo tysdag denne veka.

Koronakommisjonsleiar Egil Matsen før overleveringa av rapporten til statsministeren på ein pressekonferanse i Marmorhallen i Oslo tysdag denne veka.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Regjeringa får ståkarakter

– Me trur det hadde vore rett å prioritere tilsette i skular og barnehagar tidlegare i vaksineringa, seier Egil Matsen, leiar for Koronakommisjonen.

Magnus FurreGjerde
Munnbinda er hengde på veggen – inntil vidare.

Munnbinda er hengde på veggen – inntil vidare.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Pause frå pandemien

Trass i gjenopning er vi ikkje kvitt koronaviruset. Immunolog Anne Spurkland meiner vi veit altfor lite om følgjene av ein infeksjon.

Jesper HommefossJohnsen

Covid-19

Det går ein nemesis gjennom livet. Eg er av dei som meiner Anders Tegnell er ein helt. No sit vi med ein slags fasit. Ja, Sverige fekk langt fleire døde i 2020 og eit godt stykke ut i 2021 enn kva Noreg fekk. Den dag i dag er det slik at fleire døyr av covid-19 i Noreg enn i Sverige.

JonHustad
 Regjeringa vurderer å innføre krav om koronasertifikat når dei etter kvart skal lempe på tiltaka.

Regjeringa vurderer å innføre krav om koronasertifikat når dei etter kvart skal lempe på tiltaka.

Foto: Stian Lysberg Solum

Kjem koronasertifikatet?

I fleire land har koronapasset vore nøkkelen til å opne samfunnet igjen. Her heime nøler regjeringa. Kva talar for og imot innføringa av eit koronasertifikat?

Jesper HommefossJohnsen

Gisseldrama i kommentariatet

Den som er skeptisk til eller motstandar av å ta koronavaksinen, vert møtt med ord som «jævla paranoide tulling» og skuldingar om å halde resten av Noreg som gislar, i norsk ålmente.

KajSkagen
1 2 »
1 2 »

Smittevern også mot tankevirus

I Dag og Tid 5. januar («Ein kronisk pandemi») gjev Per Anders Todal røyst til forskarar som meiner at såkalla «langcovid» får for lite merksemd. Vidare peiker han på auken i «allment og uspesifisert» sjukefråvære sidan 2019 som ei truleg fylgje av seinverknader av koronasjukdom.

Ordskifte
Koronautvalsleiar Øystein Olsen overleverte rapporten til statsminister Jonas Gahr Støre fredag 2. juni.

Koronautvalsleiar Øystein Olsen overleverte rapporten til statsminister Jonas Gahr Støre fredag 2. juni.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Koronarapport utan djupn

Rapporten frå Koronautvalet drøftar ikkje godt nok dei vanskelege spørsmåla som handteringa av pandemien reiser.

KajSkagen
Avgjerda om å innføre smitteverntiltak i mars 2020 skulle vore teken av regjeringa, ikkje Helsedirektoratet, slo fyrste koronakommisjonen fast. På biletet ser vi helsedirektør Bjørn Guldvog, helse- og omsorgsminister Bent Høie (t.v.) og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet like før nedstenginga.

Avgjerda om å innføre smitteverntiltak i mars 2020 skulle vore teken av regjeringa, ikkje Helsedirektoratet, slo fyrste koronakommisjonen fast. På biletet ser vi helsedirektør Bjørn Guldvog, helse- og omsorgsminister Bent Høie (t.v.) og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet like før nedstenginga.

Foto: Terje Pedersen /NTB

– Udemokratisk krisehandtering

Delar av koronakrisehandteringa utfordra demokratiet, rettsstaten, makt­fordelinga og menneskerettane i Noreg, seier jussprofessor Christoffer C. Eriksen.

EvaAalberg Undheim

Ein luftvegsinfeksjon blant mange

Folkehelseinstituttet underdriv dei alvorlege seinfølgjene etter covid-19, meiner koronaforskaren Arne Søraas.

Per AndersTodal

Illustrasjon: Shutterstock / NTB

Pandemien med den lange halen

Desember 2022: Covid-19-pandemien er i praksis over i Noreg. Vaksinane gjer at svært få blir alvorleg sjuke. Folk reiser med fullstappa bussar, går på jobb og skule, shoppar og går på konsertar, og knapt eit munnbind er å sjå. Men så kjem malurta: Sjølv om langt færre no blir alvorleg sjuke av covid-19, får framleis ein god del menneske plager i etterkant.

Per AndersTodal
Koronakommisjonsleiar Egil Matsen før overleveringa av rapporten til statsministeren på ein pressekonferanse i Marmorhallen i Oslo tysdag denne veka.

Koronakommisjonsleiar Egil Matsen før overleveringa av rapporten til statsministeren på ein pressekonferanse i Marmorhallen i Oslo tysdag denne veka.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Regjeringa får ståkarakter

– Me trur det hadde vore rett å prioritere tilsette i skular og barnehagar tidlegare i vaksineringa, seier Egil Matsen, leiar for Koronakommisjonen.

Magnus FurreGjerde
Munnbinda er hengde på veggen – inntil vidare.

Munnbinda er hengde på veggen – inntil vidare.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Pause frå pandemien

Trass i gjenopning er vi ikkje kvitt koronaviruset. Immunolog Anne Spurkland meiner vi veit altfor lite om følgjene av ein infeksjon.

Jesper HommefossJohnsen

Covid-19

Det går ein nemesis gjennom livet. Eg er av dei som meiner Anders Tegnell er ein helt. No sit vi med ein slags fasit. Ja, Sverige fekk langt fleire døde i 2020 og eit godt stykke ut i 2021 enn kva Noreg fekk. Den dag i dag er det slik at fleire døyr av covid-19 i Noreg enn i Sverige.

JonHustad
 Regjeringa vurderer å innføre krav om koronasertifikat når dei etter kvart skal lempe på tiltaka.

Regjeringa vurderer å innføre krav om koronasertifikat når dei etter kvart skal lempe på tiltaka.

Foto: Stian Lysberg Solum

Kjem koronasertifikatet?

I fleire land har koronapasset vore nøkkelen til å opne samfunnet igjen. Her heime nøler regjeringa. Kva talar for og imot innføringa av eit koronasertifikat?

Jesper HommefossJohnsen

Gisseldrama i kommentariatet

Den som er skeptisk til eller motstandar av å ta koronavaksinen, vert møtt med ord som «jævla paranoide tulling» og skuldingar om å halde resten av Noreg som gislar, i norsk ålmente.

KajSkagen
1 2 »