JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 20 »
Baude og Paulsen talar mot presidentkandidaturet til Donald Trump med den same typen rettsleg argumentasjon som Trump og støttespelarane hans er tilhengarar av, skriv Holmøyvik. Foto frå golfturneringa LIV Golf Bedminster på heimebanen til Trump.

Baude og Paulsen talar mot presidentkandidaturet til Donald Trump med den same typen rettsleg argumentasjon som Trump og støttespelarane hans er tilhengarar av, skriv Holmøyvik. Foto frå golfturneringa LIV Golf Bedminster på heimebanen til Trump.

Foto: Vincent Carchietta / USA Today Sports / Reuters / NTB

Det militante demokratiet vaknar i USA

Trass i dei alvorlege skuldingane er Trump framleis den mest populære presidentkandidaten hos republikanarane.
I midten av august dukka det opp eit juridisk skjer i sjøen som kan snu opp ned på alt for Trump.

Eirik Holmøyvik
Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ønsker president Joe Biden velkommen på Nato-toppmøtet i Vilnius i juli i år.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ønsker president Joe Biden velkommen på Nato-toppmøtet i Vilnius i juli i år.

Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AP / NTB

Washingtons mann i Brussel

Kvar gong Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kjem til Noreg, senkar ei spesiell stemning seg over landet. Situasjonen minner meg litt om klassiske skildringar i gamle bøker og filmar av då onkel kom heim frå Amerika til jul. Rundt han samlar familien seg, med fårete smil og stjerner i auga. Dei veit at amerikakofferten alltid er full av godsaker.

MortenStrøksnes
Matematikklæraren Hanan Mohamed Abdelrahman på Lofsrud ungdomsskule skaper kveik for læring. For det fekk ho Holmboeprisen i 2017. Prisen har namn etter Bernt Michael Holmboe, mattelæraren til Niels Henrik Abel.

Matematikklæraren Hanan Mohamed Abdelrahman på Lofsrud ungdomsskule skaper kveik for læring. For det fekk ho Holmboeprisen i 2017. Prisen har namn etter Bernt Michael Holmboe, mattelæraren til Niels Henrik Abel.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Gleda over lærargjerninga

I tidlegare tider tala ein ikkje om læraryrket som underlagt alle moglege reglar og restriksjonar, ein tala om «lærargjerninga». Somme la ein dåm av kallstanke inn i ei slik nemning. Det handla om korleis kvar lærar aksla ansvaret for å tolke nye liv inn i ein tradisjon og ei framtid. Lærargjerninga endra vilkåra for framtida.

BjørnKvalsvik Nicolaysen

Er bokbål ytringar eller symbolsk vald?

Når høgreekstremistar brenner Koranen, svarar norske folkevalde over heile skalaen nesten automatisk: Dette er vi mot, men vi kan ikkje forby det, for det høyrer ytringsfridomen til å brenne bøker. Det er å forenkle både saka og historia.

OttarGrepstad
Sergej Lavrov, utanriksminister i Russland og for tida leiar for Tryggingsrådet til FN, konfererer med den faste russiske FN-ambassadøren Vasilij Nebenzia på eit møte i Tryggingsrådet 24. april 2023.

Sergej Lavrov, utanriksminister i Russland og for tida leiar for Tryggingsrådet til FN, konfererer med den faste russiske FN-ambassadøren Vasilij Nebenzia på eit møte i Tryggingsrådet 24. april 2023.

Foto: John Minchillo / AP / NTB

FNs tryggingsråd og den vonde verda

I verda aukar fattigdom og svolt, ulikskapen er over i perversitetens rekkjer, økosystem kollapsar, kloden kokar, og krigar og væpna konfliktar herjar i større omfang enn nokosinne sidan andre verdskrig. Kva har skjedd med vår garantist mot krig, FNs tryggingsråd, som nett har som oppgåve å sikre internasjonal fred og tryggleik?

CecilieHellestveit

Illustrasjon: Shutterstock / NTB

Eit politisk spørsmål

Om smarttelefonbruk gjer unge psykisk sjuke og svekkjer læringsevna deira, er det eit samfunnsproblem.

Per AndersTodal
Den ukrainske vår- og sommaroffensiven som tok til i byrjinga av juni, har gjeve få resultat.

Den ukrainske vår- og sommaroffensiven som tok til i byrjinga av juni, har gjeve få resultat.

Foto: Efrem Lukatsky / AP / NTB

Den langvarige krigen

Ukraina ser ikkje ut til å klara å kasta dei russiske okkupantane ut av landet i år. Krigen kan koma til å strekkja seg ut i 2024 og 2025.

HalvorTjønn

I ekstreme tider

Denne veka opplevde eg for første gong å bli sittande ekstremver-fast. Planen var å køyre frå Trøndelag til Oslo på måndag. Men dei raude farevarsla som dukka opp alt på søndag, fekk meg til å nøle. Så eg vart sittande å følgje med på bileta jordras, bruer som truga med å kollapse og av hytter og campingvogner som segla på flaumstore elver.

Astrid SverresdotterDypvik

Jan Langhaug

Influensaen som flyg verda rundt

Fugleinfluensaen herjar langs kysten denne sommaren, daude og døyande fuglar blir funne langs størsteparten av kysten, frå Karmøy til Vadsø. Krykkjekoloniane i Finnmark har vore særleg hardt råka, og berre i Vadsø har dei til no plukka opp 15.000 daude og døyande fuglar. Men den dødelege influensavarianten er ikkje berre funne hos ville fuglar her i Noreg, dei siste to åra har epidemien spreidd seg til alle delar av verda. Massedød av sjøfugl er rapportert frå Europa, Amerika, Afrika og Asia, og fuglevirus er funne ved fleire alvorlege sjukdomsutbrot hos pattedyr.

ArveNilsen

Guten som ikkje ville handhelse

Kor skal grensa gå når ein elev bryt med det forventa av religiøse eller kulturelle årsaker? Ei hand på eit hjarte vart opphav til bråk.

EskilSkjeldal
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 20 »
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 20 »
Baude og Paulsen talar mot presidentkandidaturet til Donald Trump med den same typen rettsleg argumentasjon som Trump og støttespelarane hans er tilhengarar av, skriv Holmøyvik. Foto frå golfturneringa LIV Golf Bedminster på heimebanen til Trump.

Baude og Paulsen talar mot presidentkandidaturet til Donald Trump med den same typen rettsleg argumentasjon som Trump og støttespelarane hans er tilhengarar av, skriv Holmøyvik. Foto frå golfturneringa LIV Golf Bedminster på heimebanen til Trump.

Foto: Vincent Carchietta / USA Today Sports / Reuters / NTB

Det militante demokratiet vaknar i USA

Trass i dei alvorlege skuldingane er Trump framleis den mest populære presidentkandidaten hos republikanarane.
I midten av august dukka det opp eit juridisk skjer i sjøen som kan snu opp ned på alt for Trump.

Eirik Holmøyvik
Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ønsker president Joe Biden velkommen på Nato-toppmøtet i Vilnius i juli i år.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ønsker president Joe Biden velkommen på Nato-toppmøtet i Vilnius i juli i år.

Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AP / NTB

Washingtons mann i Brussel

Kvar gong Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kjem til Noreg, senkar ei spesiell stemning seg over landet. Situasjonen minner meg litt om klassiske skildringar i gamle bøker og filmar av då onkel kom heim frå Amerika til jul. Rundt han samlar familien seg, med fårete smil og stjerner i auga. Dei veit at amerikakofferten alltid er full av godsaker.

MortenStrøksnes
Matematikklæraren Hanan Mohamed Abdelrahman på Lofsrud ungdomsskule skaper kveik for læring. For det fekk ho Holmboeprisen i 2017. Prisen har namn etter Bernt Michael Holmboe, mattelæraren til Niels Henrik Abel.

Matematikklæraren Hanan Mohamed Abdelrahman på Lofsrud ungdomsskule skaper kveik for læring. For det fekk ho Holmboeprisen i 2017. Prisen har namn etter Bernt Michael Holmboe, mattelæraren til Niels Henrik Abel.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Gleda over lærargjerninga

I tidlegare tider tala ein ikkje om læraryrket som underlagt alle moglege reglar og restriksjonar, ein tala om «lærargjerninga». Somme la ein dåm av kallstanke inn i ei slik nemning. Det handla om korleis kvar lærar aksla ansvaret for å tolke nye liv inn i ein tradisjon og ei framtid. Lærargjerninga endra vilkåra for framtida.

BjørnKvalsvik Nicolaysen

Er bokbål ytringar eller symbolsk vald?

Når høgreekstremistar brenner Koranen, svarar norske folkevalde over heile skalaen nesten automatisk: Dette er vi mot, men vi kan ikkje forby det, for det høyrer ytringsfridomen til å brenne bøker. Det er å forenkle både saka og historia.

OttarGrepstad
Sergej Lavrov, utanriksminister i Russland og for tida leiar for Tryggingsrådet til FN, konfererer med den faste russiske FN-ambassadøren Vasilij Nebenzia på eit møte i Tryggingsrådet 24. april 2023.

Sergej Lavrov, utanriksminister i Russland og for tida leiar for Tryggingsrådet til FN, konfererer med den faste russiske FN-ambassadøren Vasilij Nebenzia på eit møte i Tryggingsrådet 24. april 2023.

Foto: John Minchillo / AP / NTB

FNs tryggingsråd og den vonde verda

I verda aukar fattigdom og svolt, ulikskapen er over i perversitetens rekkjer, økosystem kollapsar, kloden kokar, og krigar og væpna konfliktar herjar i større omfang enn nokosinne sidan andre verdskrig. Kva har skjedd med vår garantist mot krig, FNs tryggingsråd, som nett har som oppgåve å sikre internasjonal fred og tryggleik?

CecilieHellestveit

Illustrasjon: Shutterstock / NTB

Eit politisk spørsmål

Om smarttelefonbruk gjer unge psykisk sjuke og svekkjer læringsevna deira, er det eit samfunnsproblem.

Per AndersTodal
Den ukrainske vår- og sommaroffensiven som tok til i byrjinga av juni, har gjeve få resultat.

Den ukrainske vår- og sommaroffensiven som tok til i byrjinga av juni, har gjeve få resultat.

Foto: Efrem Lukatsky / AP / NTB

Den langvarige krigen

Ukraina ser ikkje ut til å klara å kasta dei russiske okkupantane ut av landet i år. Krigen kan koma til å strekkja seg ut i 2024 og 2025.

HalvorTjønn

I ekstreme tider

Denne veka opplevde eg for første gong å bli sittande ekstremver-fast. Planen var å køyre frå Trøndelag til Oslo på måndag. Men dei raude farevarsla som dukka opp alt på søndag, fekk meg til å nøle. Så eg vart sittande å følgje med på bileta jordras, bruer som truga med å kollapse og av hytter og campingvogner som segla på flaumstore elver.

Astrid SverresdotterDypvik

Jan Langhaug

Influensaen som flyg verda rundt

Fugleinfluensaen herjar langs kysten denne sommaren, daude og døyande fuglar blir funne langs størsteparten av kysten, frå Karmøy til Vadsø. Krykkjekoloniane i Finnmark har vore særleg hardt råka, og berre i Vadsø har dei til no plukka opp 15.000 daude og døyande fuglar. Men den dødelege influensavarianten er ikkje berre funne hos ville fuglar her i Noreg, dei siste to åra har epidemien spreidd seg til alle delar av verda. Massedød av sjøfugl er rapportert frå Europa, Amerika, Afrika og Asia, og fuglevirus er funne ved fleire alvorlege sjukdomsutbrot hos pattedyr.

ArveNilsen

Guten som ikkje ville handhelse

Kor skal grensa gå når ein elev bryt med det forventa av religiøse eller kulturelle årsaker? Ei hand på eit hjarte vart opphav til bråk.

EskilSkjeldal
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 20 »