JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2 3 4 5 ... 20 »
Suel Hussein Kassembo har budd 19 år i Noreg som «ureturnerbar asylsøkjar».

Suel Hussein Kassembo har budd 19 år i Noreg som «ureturnerbar asylsøkjar».

Foto frå støttegruppa «Rettferd for Suel»

I konflikt med allmenn rettskjensle

Den 23. november skal Oslo tingrett ta stilling til ei sak mellom asylsøkjaren Suel Hussein Kassembo og staten.

Jan Inge Sørbø
Dei sikta i kuppforsøket i ølkjellaren 1923 poserer framom retten: Frå venstre Pernet,  Weber, Frick, Kriebel, Ludendorff, Hitler,  Bruekner, Roehm og Wagner. Legg merke til at berre to, Hitler og Frick, var sivilistar, og at offiserane fekk behalda sverdet.

Dei sikta i kuppforsøket i ølkjellaren 1923 poserer framom retten: Frå venstre Pernet, Weber, Frick, Kriebel, Ludendorff, Hitler, Bruekner, Roehm og Wagner. Legg merke til at berre to, Hitler og Frick, var sivilistar, og at offiserane fekk behalda sverdet.

Ukjend fotograf

Kuppet som brann ut

For 100 år sidan i desse dagar trudde Adolf Hitler at han kunne styrta regjeringa i Berlin ved å erobra ein ølkjellar. I dag kan vi sjå dei langsiktige verknadene av denne amatørmessige freistnaden.

Bernt Hagtvet

Gjer døra høg for sjukepleiarstudentane

I 2040 kjem Noreg til å trenge 40.000 fleire sjukepleiarar enn vi gjorde i 2019, ifylgje Statistisk sentralbyrå. Det vert vi langt unna å klare å levere: Tvert om kan vi om 17 år kome til å mangle så mange som 30.000 sjukepleiarar.

Siri Helle

Overlét ansvaret til mannen

Erna Solberg overlét til ektemannen å avgjere om aksjehandlane han gjorde, var av slik storleik at dei kunne gjere henne inhabil.

Vidar Ystad

Farseplattforma

Saka er tragisk, fordi innføringa av eit nytt dataprogram har ført til at éin av ti legar på St. Olav sjukehus har sagt opp, mens éin av to vurderer stillinga si. Og saka er tragisk fordi mange hundrevis, truleg tusenvis, av meldingar mellom sjukehus og pasientar har blitt sporlaust borte.

Jan Inge Sørbø
Dair El-Balah på Gaza-stripa tysdag 31. oktober 2023: Ved Al-Aqsa-sjukehuset identifiserer palestinarar slektningar  som har omkome i eit israelsk luftåtak.

Dair El-Balah på Gaza-stripa tysdag 31. oktober 2023: Ved Al-Aqsa-sjukehuset identifiserer palestinarar slektningar som har omkome i eit israelsk luftåtak.

Foto: Omar Al-Dirawi / Zuma Press / NTB

Sjølvofferet

Bileta av bomba born på Gazastripa vekkjer sorg og raseri. Al Arabiya-journalisten Rasha Nabil rettar raseriet mot Hamas-leiarar som kalkulerer med høge martyrtal.

Håvard Rem
UTE: Henrik Ibsen – ikkje radikal nok?

UTE: Henrik Ibsen – ikkje radikal nok?

Venstresidas kanonføde

Sist veke presenterte Klassekampen «venstresidas kanon», bøker som skal vere dei hundre viktigaste for den norske venstrerørsla. Mellom desse finn vi Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe, men ikkje ein einaste tekst av Henrik Ibsen.

Kaj Skagen
Tonje Brenna overtok posten som arbeids- og inkluderingsminister måndag 16. oktober i år.

Tonje Brenna overtok posten som arbeids- og inkluderingsminister måndag 16. oktober i år.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Angsten for trygdebeistet

Blir eigentleg velferdsstaten vår så mykje betre av at vi brukar skattepengane våre til å trakassere sjuke folk?

Astrid Sverresdotter Dypvik
Fiksjon & Fakta. Forente Forlags uunnværlige bokmagasin. Første utgave. Høsten 2023.

Fiksjon & Fakta. Forente Forlags uunnværlige bokmagasin. Første utgave. Høsten 2023.

Dei vasstette skotta

Eit sobert og teksttungt bokmagasin såg dagens ljos førre helg, på papir, mellom anna som innstikk i Klassekampen, Morgenbladet og tidsskriftet Prosa. Fiksjon & Fakta fekk meg til å tenkja på Audun Lindholm og Titanic, Vagant-redaktøren og dampskipet.

Håvard Rem
Den franske læraren Dominique Bernard vart drepen fredag 13. oktober. No vert han mint ved katedralen i Arras.

Den franske læraren Dominique Bernard vart drepen fredag 13. oktober. No vert han mint ved katedralen i Arras.

Foto: Pascal Rossignol / Reuters / NTB

Skulevald avslører djupe samanhengar

«Dette kullet er litt tregt, ikkje så interesserte i kultur, les lite enno. Men vi skal få dei i sving!» Fransklektor Dominique Bernard, kjend som ein glødande formidlar av litteratur i Gambetta-gymnaset i Arras, sukka litt til ein kollega på vegen inn til skuledagens fyrste time. Ein vanleg, tolmodig, litt spent lærarettertanke, før alt er varma opp.

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen
« 1 2 3 4 5 ... 20 »
« 1 2 3 4 5 ... 20 »
Suel Hussein Kassembo har budd 19 år i Noreg som «ureturnerbar asylsøkjar».

Suel Hussein Kassembo har budd 19 år i Noreg som «ureturnerbar asylsøkjar».

Foto frå støttegruppa «Rettferd for Suel»

I konflikt med allmenn rettskjensle

Den 23. november skal Oslo tingrett ta stilling til ei sak mellom asylsøkjaren Suel Hussein Kassembo og staten.

Jan Inge Sørbø
Dei sikta i kuppforsøket i ølkjellaren 1923 poserer framom retten: Frå venstre Pernet,  Weber, Frick, Kriebel, Ludendorff, Hitler,  Bruekner, Roehm og Wagner. Legg merke til at berre to, Hitler og Frick, var sivilistar, og at offiserane fekk behalda sverdet.

Dei sikta i kuppforsøket i ølkjellaren 1923 poserer framom retten: Frå venstre Pernet, Weber, Frick, Kriebel, Ludendorff, Hitler, Bruekner, Roehm og Wagner. Legg merke til at berre to, Hitler og Frick, var sivilistar, og at offiserane fekk behalda sverdet.

Ukjend fotograf

Kuppet som brann ut

For 100 år sidan i desse dagar trudde Adolf Hitler at han kunne styrta regjeringa i Berlin ved å erobra ein ølkjellar. I dag kan vi sjå dei langsiktige verknadene av denne amatørmessige freistnaden.

Bernt Hagtvet

Gjer døra høg for sjukepleiarstudentane

I 2040 kjem Noreg til å trenge 40.000 fleire sjukepleiarar enn vi gjorde i 2019, ifylgje Statistisk sentralbyrå. Det vert vi langt unna å klare å levere: Tvert om kan vi om 17 år kome til å mangle så mange som 30.000 sjukepleiarar.

Siri Helle

Overlét ansvaret til mannen

Erna Solberg overlét til ektemannen å avgjere om aksjehandlane han gjorde, var av slik storleik at dei kunne gjere henne inhabil.

Vidar Ystad

Farseplattforma

Saka er tragisk, fordi innføringa av eit nytt dataprogram har ført til at éin av ti legar på St. Olav sjukehus har sagt opp, mens éin av to vurderer stillinga si. Og saka er tragisk fordi mange hundrevis, truleg tusenvis, av meldingar mellom sjukehus og pasientar har blitt sporlaust borte.

Jan Inge Sørbø
Dair El-Balah på Gaza-stripa tysdag 31. oktober 2023: Ved Al-Aqsa-sjukehuset identifiserer palestinarar slektningar  som har omkome i eit israelsk luftåtak.

Dair El-Balah på Gaza-stripa tysdag 31. oktober 2023: Ved Al-Aqsa-sjukehuset identifiserer palestinarar slektningar som har omkome i eit israelsk luftåtak.

Foto: Omar Al-Dirawi / Zuma Press / NTB

Sjølvofferet

Bileta av bomba born på Gazastripa vekkjer sorg og raseri. Al Arabiya-journalisten Rasha Nabil rettar raseriet mot Hamas-leiarar som kalkulerer med høge martyrtal.

Håvard Rem
UTE: Henrik Ibsen – ikkje radikal nok?

UTE: Henrik Ibsen – ikkje radikal nok?

Venstresidas kanonføde

Sist veke presenterte Klassekampen «venstresidas kanon», bøker som skal vere dei hundre viktigaste for den norske venstrerørsla. Mellom desse finn vi Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe, men ikkje ein einaste tekst av Henrik Ibsen.

Kaj Skagen
Tonje Brenna overtok posten som arbeids- og inkluderingsminister måndag 16. oktober i år.

Tonje Brenna overtok posten som arbeids- og inkluderingsminister måndag 16. oktober i år.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Angsten for trygdebeistet

Blir eigentleg velferdsstaten vår så mykje betre av at vi brukar skattepengane våre til å trakassere sjuke folk?

Astrid Sverresdotter Dypvik
Fiksjon & Fakta. Forente Forlags uunnværlige bokmagasin. Første utgave. Høsten 2023.

Fiksjon & Fakta. Forente Forlags uunnværlige bokmagasin. Første utgave. Høsten 2023.

Dei vasstette skotta

Eit sobert og teksttungt bokmagasin såg dagens ljos førre helg, på papir, mellom anna som innstikk i Klassekampen, Morgenbladet og tidsskriftet Prosa. Fiksjon & Fakta fekk meg til å tenkja på Audun Lindholm og Titanic, Vagant-redaktøren og dampskipet.

Håvard Rem
Den franske læraren Dominique Bernard vart drepen fredag 13. oktober. No vert han mint ved katedralen i Arras.

Den franske læraren Dominique Bernard vart drepen fredag 13. oktober. No vert han mint ved katedralen i Arras.

Foto: Pascal Rossignol / Reuters / NTB

Skulevald avslører djupe samanhengar

«Dette kullet er litt tregt, ikkje så interesserte i kultur, les lite enno. Men vi skal få dei i sving!» Fransklektor Dominique Bernard, kjend som ein glødande formidlar av litteratur i Gambetta-gymnaset i Arras, sukka litt til ein kollega på vegen inn til skuledagens fyrste time. Ein vanleg, tolmodig, litt spent lærarettertanke, før alt er varma opp.

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen
« 1 2 3 4 5 ... 20 »