JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2 3 4 5 »
Atomkraftverket i Gundremmingen var eitt av tre kraftverk som stengde ved nyttår. Ved utgangen av 2022 er det heilt slutt på den tyske atomkrafta.

Atomkraftverket i Gundremmingen var eitt av tre kraftverk som stengde ved nyttår. Ved utgangen av 2022 er det heilt slutt på den tyske atomkrafta.

Foto: Lukas Barth / Reuters / NTB

Tysklands skjøre klimakompromiss

Nyttårsaftan kom EU-kommisjonen med eit framlegg som kan snu opp ned på diskusjonen om europeisk energipolitikk. Dei foreslår å klassifisere både atom- og gasskraft som miljøvennlege energikjelder.

Straumprisen har gått kraftig opp i år.

Straumprisen har gått kraftig opp i år.

Foto: Knut Fjeldstad / NTB

Stormaktspolitikk

Favorittserien min på norsk er Okkupert. Det var Jo Nesbø, som kan litt om pengar, som kom på ideen. Kva hadde skjedd om Noreg stogga all olje- og gasseksport til EU og stengde ned Nordsjøen? Svaret serien gjev, er at då støttar EU ein russisk okkupasjon av Noreg i byte mot at russarane garanterer for at norsk gassproduksjon og -eksport held fram.

JonHustad
For 30 år sidan vedtok svenskane å satsa på bioenergi. 120 TWh av energiproduksjon i Sverige kjem i dag frå bioenergi, oftast i form av av trepellets. I Noreg nyttar vi berre 15 TWh om vi inkluderer vedbrenning i heimar.

For 30 år sidan vedtok svenskane å satsa på bioenergi. 120 TWh av energiproduksjon i Sverige kjem i dag frå bioenergi, oftast i form av av trepellets. I Noreg nyttar vi berre 15 TWh om vi inkluderer vedbrenning i heimar.

Foto: Hedemora Energi

Kraftfanga av historia

Svenskane brenn tre. Difor betaler vi no langt meir for oppvarming enn svenskane. Men det fine med høge straumprisar er at det vert mykje meir lønsamt å gjennomføra straumsparande tiltak.

JonHustad
Tysdag talte Joe Biden til nasjonen. Han lovde å gjera sitt for at det amerikanske folket skulle få meir olje.

Tysdag talte Joe Biden til nasjonen. Han lovde å gjera sitt for at det amerikanske folket skulle få meir olje.

Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS / NTB

Nei til olje! Ja til olje!

Joe Biden, som ville ha ned oljeproduksjonen for å berga verda, er no desperat etter auka oljeproduksjon.

JonHustad
Statsminister Boris Johnson poserer ved eit solpanel, med Carland Cross vindturbinpark i bakgrunnen i Newquay i Cornwall i juni.

Statsminister Boris Johnson poserer ved eit solpanel, med Carland Cross vindturbinpark i bakgrunnen i Newquay i Cornwall i juni.

Foto: Jon Super / AP / NTB

CO2-rekning utan vert

«Vi skal sleppa fri den unike skaparkrafta i kapitalismen, som kjem til å få ned kostnadene ved å verta grøn», seier Boris Johnson. Det er ikkje sikkert at kapitalismen har den skaparkrafta.

JonHustad
Slik ser det ut 310 meter under havflata i skaftet på eine foten til Troll A, den største og tyngste konstruksjonen som nokon gong er flytta av menneske.

Slik ser det ut 310 meter under havflata i skaftet på eine foten til Troll A, den største og tyngste konstruksjonen som nokon gong er flytta av menneske.

Foto: Harald Pettersen

Om Troll og gass

Etterspurnaden etter gass er stadig stigande. Med dagens prisar er dei attverande reservane på Trollfeltet verde 7 billionar kroner. Men likevel vert det knapt investert i gass i Vesten.

JonHustad
Noth Sea Link-kabelen vert dregen i land i Blyth ved Newcastle i Midt-England. Den andre enden er kopla til det norske kraftnettet i Kvilldal i Suldal i Rogaland.

Noth Sea Link-kabelen vert dregen i land i Blyth ved Newcastle i Midt-England. Den andre enden er kopla til det norske kraftnettet i Kvilldal i Suldal i Rogaland.

Foto: Statnett / National Grid

Den dyre straumen

Kjell Inge Røkke, Aker og kraftlobbyen vil bryta Statnetts eksport- og importmonopol. Det vert dyrt for norske straumkundar.

JonHustad
Samferdsleminister Knut Arild Hareide, olje- og energiminister Tina Bru, finansminister Jan Tore Sanner og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på pressekonferansen om forslaget til omlegging av petroleumsskatten.

Samferdsleminister Knut Arild Hareide, olje- og energiminister Tina Bru, finansminister Jan Tore Sanner og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på pressekonferansen om forslaget til omlegging av petroleumsskatten.

Foto: Fredrik Hagen

Skattejakt på sokkelen

Regjeringa seier at ho vil avvikla leiterefusjonsordninga. Det er ei sanning med store modifikasjonar.

JonHustad
SPENNING: Jobben til norske kraftprodusentar er å få best mogleg betalt for krafta. Aller best betalt får dei når etterspurnaden er større enn tilbodet.

SPENNING: Jobben til norske kraftprodusentar er å få best mogleg betalt for krafta. Aller best betalt får dei når etterspurnaden er større enn tilbodet.

Foto: Bjørn Lytskjold

Fimbulvinter for Støre og Vedum

Om ein skal spå kva den fyrste store krisa vert for Vedum og Støre, peiker straumprisane til vinteren seg klart ut. Det går mot verkeleg dyr straum.

JonHustad

Ei ny forståing av kva som er mogleg

Stigande CO2-avgift vil påverke økonomien til nokre felt negativt, men ikkje endre levetida deira, meiner informasjonsdirektør Sissel Rinde i Equinor.

Per AndersTodal
« 1 2 3 4 5 »
« 1 2 3 4 5 »
Atomkraftverket i Gundremmingen var eitt av tre kraftverk som stengde ved nyttår. Ved utgangen av 2022 er det heilt slutt på den tyske atomkrafta.

Atomkraftverket i Gundremmingen var eitt av tre kraftverk som stengde ved nyttår. Ved utgangen av 2022 er det heilt slutt på den tyske atomkrafta.

Foto: Lukas Barth / Reuters / NTB

Tysklands skjøre klimakompromiss

Nyttårsaftan kom EU-kommisjonen med eit framlegg som kan snu opp ned på diskusjonen om europeisk energipolitikk. Dei foreslår å klassifisere både atom- og gasskraft som miljøvennlege energikjelder.

Straumprisen har gått kraftig opp i år.

Straumprisen har gått kraftig opp i år.

Foto: Knut Fjeldstad / NTB

Stormaktspolitikk

Favorittserien min på norsk er Okkupert. Det var Jo Nesbø, som kan litt om pengar, som kom på ideen. Kva hadde skjedd om Noreg stogga all olje- og gasseksport til EU og stengde ned Nordsjøen? Svaret serien gjev, er at då støttar EU ein russisk okkupasjon av Noreg i byte mot at russarane garanterer for at norsk gassproduksjon og -eksport held fram.

JonHustad
For 30 år sidan vedtok svenskane å satsa på bioenergi. 120 TWh av energiproduksjon i Sverige kjem i dag frå bioenergi, oftast i form av av trepellets. I Noreg nyttar vi berre 15 TWh om vi inkluderer vedbrenning i heimar.

For 30 år sidan vedtok svenskane å satsa på bioenergi. 120 TWh av energiproduksjon i Sverige kjem i dag frå bioenergi, oftast i form av av trepellets. I Noreg nyttar vi berre 15 TWh om vi inkluderer vedbrenning i heimar.

Foto: Hedemora Energi

Kraftfanga av historia

Svenskane brenn tre. Difor betaler vi no langt meir for oppvarming enn svenskane. Men det fine med høge straumprisar er at det vert mykje meir lønsamt å gjennomføra straumsparande tiltak.

JonHustad
Tysdag talte Joe Biden til nasjonen. Han lovde å gjera sitt for at det amerikanske folket skulle få meir olje.

Tysdag talte Joe Biden til nasjonen. Han lovde å gjera sitt for at det amerikanske folket skulle få meir olje.

Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS / NTB

Nei til olje! Ja til olje!

Joe Biden, som ville ha ned oljeproduksjonen for å berga verda, er no desperat etter auka oljeproduksjon.

JonHustad
Statsminister Boris Johnson poserer ved eit solpanel, med Carland Cross vindturbinpark i bakgrunnen i Newquay i Cornwall i juni.

Statsminister Boris Johnson poserer ved eit solpanel, med Carland Cross vindturbinpark i bakgrunnen i Newquay i Cornwall i juni.

Foto: Jon Super / AP / NTB

CO2-rekning utan vert

«Vi skal sleppa fri den unike skaparkrafta i kapitalismen, som kjem til å få ned kostnadene ved å verta grøn», seier Boris Johnson. Det er ikkje sikkert at kapitalismen har den skaparkrafta.

JonHustad
Slik ser det ut 310 meter under havflata i skaftet på eine foten til Troll A, den største og tyngste konstruksjonen som nokon gong er flytta av menneske.

Slik ser det ut 310 meter under havflata i skaftet på eine foten til Troll A, den største og tyngste konstruksjonen som nokon gong er flytta av menneske.

Foto: Harald Pettersen

Om Troll og gass

Etterspurnaden etter gass er stadig stigande. Med dagens prisar er dei attverande reservane på Trollfeltet verde 7 billionar kroner. Men likevel vert det knapt investert i gass i Vesten.

JonHustad
Noth Sea Link-kabelen vert dregen i land i Blyth ved Newcastle i Midt-England. Den andre enden er kopla til det norske kraftnettet i Kvilldal i Suldal i Rogaland.

Noth Sea Link-kabelen vert dregen i land i Blyth ved Newcastle i Midt-England. Den andre enden er kopla til det norske kraftnettet i Kvilldal i Suldal i Rogaland.

Foto: Statnett / National Grid

Den dyre straumen

Kjell Inge Røkke, Aker og kraftlobbyen vil bryta Statnetts eksport- og importmonopol. Det vert dyrt for norske straumkundar.

JonHustad
Samferdsleminister Knut Arild Hareide, olje- og energiminister Tina Bru, finansminister Jan Tore Sanner og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på pressekonferansen om forslaget til omlegging av petroleumsskatten.

Samferdsleminister Knut Arild Hareide, olje- og energiminister Tina Bru, finansminister Jan Tore Sanner og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på pressekonferansen om forslaget til omlegging av petroleumsskatten.

Foto: Fredrik Hagen

Skattejakt på sokkelen

Regjeringa seier at ho vil avvikla leiterefusjonsordninga. Det er ei sanning med store modifikasjonar.

JonHustad
SPENNING: Jobben til norske kraftprodusentar er å få best mogleg betalt for krafta. Aller best betalt får dei når etterspurnaden er større enn tilbodet.

SPENNING: Jobben til norske kraftprodusentar er å få best mogleg betalt for krafta. Aller best betalt får dei når etterspurnaden er større enn tilbodet.

Foto: Bjørn Lytskjold

Fimbulvinter for Støre og Vedum

Om ein skal spå kva den fyrste store krisa vert for Vedum og Støre, peiker straumprisane til vinteren seg klart ut. Det går mot verkeleg dyr straum.

JonHustad

Ei ny forståing av kva som er mogleg

Stigande CO2-avgift vil påverke økonomien til nokre felt negativt, men ikkje endre levetida deira, meiner informasjonsdirektør Sissel Rinde i Equinor.

Per AndersTodal
« 1 2 3 4 5 »