JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 2 3 4 5 »
Straummaster i desemberlys.

Straummaster i desemberlys.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Feil om kraft frå Hustad

I Dag og Tid 27. januar hevdar Jon Hustad at eg ikkje gjev rett forklaring på den sterke auken i fyllingsgraden i kraftmagasina i det sørlige Noreg i fjor haust. Eg har i ein kronikk vist til at den viktigaste forklaringa var den låge produksjonen av regulerbar vasskraft. Hustad hevdar at det ikkje stemmer, og at vi vart redda av mykje regn. Vi hadde flaks som unngår rasjonering til våren, skriv Hustad.

Ordskifte
Kunstverk av arkeologen Gunnar Creutz til ei utstilling om den om lag tre tusen år gamle «Hallonflickan» i Falköping. Verket syner korleis kraniet blir grave fram ved torvbryting i Rogestorpamossen 20. mai 1943.

Kunstverk av arkeologen Gunnar Creutz til ei utstilling om den om lag tre tusen år gamle «Hallonflickan» i Falköping. Verket syner korleis kraniet blir grave fram ved torvbryting i Rogestorpamossen 20. mai 1943.

Energiåret 2022

Straumprisen vert høg minst fram til 2026. Noreg har vedteke å ikkje leita etter gass i nye område. I Irland brenn dei torv. Og i Tyskland har feiarane stadig meir å gjera, samstundes som regjeringa vil importera CO2-intensiv LNG.

JonHustad
For dei som vil ha ei påliteleg energiforsyning som ikkje slepper ut koldioksid, må kjernekraft vere løysinga, meiner Rögnvaldur Hannesson.

For dei som vil ha ei påliteleg energiforsyning som ikkje slepper ut koldioksid, må kjernekraft vere løysinga, meiner Rögnvaldur Hannesson.

Foto: Hansueli Krapf / Wikimedia Commons

Pålitelig og grønn energiforsyning

Nylig publiserte Norges vassdrags- og elektrisitetsdirektorat rapporten Norsk og nordisk effektbalanse fram mot 2030. Rapporten drøfter, nøkternt og saklig, den dystopiske virkelighet Europas energipolitikk har ført oss inn i. Kontrollerbare og pålitelige energikilder er byttet ut med væravhengige og ukontrollerbare (vind- og solenergi). Dette er særdeles alvorlig fordi bruken av elektrisitet også er ukontrollerbar og elektrisitetsforsyning krever tilnærmet perfekt balanse mellom bruk og tilgjengelighet. Med en gang bruken av elektrisitet overstiger produksjonen, må nye aggregat startes opp, og det krever tilgang til kontrollerbare kilder. Vind- og solenergi makter ikke det og øker for sin del systemets utfordringer ved å skape ubalanse mellom bruk og forsyning. Kan ikke den ubalansen rettes opp, må noen forbrukere kobles ut. Derfor har områder med stort innslag av vind- og solenergi, som Texas, Sør-Australia og California, av og til måttet kutte strømmen.

Ordskifte
Før, når oljeprisen vart høg nok, strøymde investorane til. Det har pengefolket slutta med. Her frå Sleipner A-plattforma.

Før, når oljeprisen vart høg nok, strøymde investorane til. Det har pengefolket slutta med. Her frå Sleipner A-plattforma.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Den nye energifattigdomen

Alle vil ha billigare energi, men ingen vil investera nok til å få prisen ned, korkje i grøn eller grå energi.

JonHustad
Greenpeace aksjonerte då kraftverket Barsebäck blei stengt i november 1999, og kravde at 11 reaktorer til måtte leggast ned.

Greenpeace aksjonerte då kraftverket Barsebäck blei stengt i november 1999, og kravde at 11 reaktorer til måtte leggast ned.

Foto: Drago Prvulovic / NTB

Effekt er det vi vil ha

Frå før er vi urolege for å mangla vatn i magasina. No lyt vi i tillegg uroa oss over mangel på effekt, sidan atomkrafta i grannelanda ikkje kan levera.

JonHustad
Sola stig attom monstermaster i Frankfurt i Tyskland, til liks med prisen på energiberarar i form av gass og elektrisitet, som brått har blitt knappe gode i Europa.

Sola stig attom monstermaster i Frankfurt i Tyskland, til liks med prisen på energiberarar i form av gass og elektrisitet, som brått har blitt knappe gode i Europa.

Foto: Michael Probst / AP / NYB

Alle utgangar er stengde

EUs energiplan møter ei rekkje hindringar. Men same kva dei gjer, støyter dei på det same grunnleggjande problemet: mangel på energi.

JonHustad
Dagbrot og kolkraftverk ved byen Nochten aust i Tyskland.

Dagbrot og kolkraftverk ved byen Nochten aust i Tyskland.

Foto: Matthias Rietschel / Reuters / NTB

Med kol i straumen

Ei krise kjem sjeldan åleine. Sist helg vart det målt 39 gradar i den tyske byen Cottbus – så varmt som aldri før midt i juni i den austtyske byen. I området rundt herja store skogbrannar landskapet. Men medan Tyskland fekk smake på den ekstreme varmen resten av Europa har vore plaga med dei siste vekene, var hovudtemaet i tyske medium korleis ein skal unngå å fryse gjennom vinteren.

Jesper HommefossJohnsen
Skiltet ved ein britisk bensinstasjon fortel at det er tomt for diesel. Biletet vart teke under forsyningskrisa i Storbritannia i fjor haust. No er verda truga av ei langt verre dieselkrise.

Skiltet ved ein britisk bensinstasjon fortel at det er tomt for diesel. Biletet vart teke under forsyningskrisa i Storbritannia i fjor haust. No er verda truga av ei langt verre dieselkrise.

Foto: Shutterstock / NTB

Når tankane er tomme

Det går dårleg på børsane for tida. Den amerikanske teknologibørsen Nasdaq er ned 27 prosent så langt i år. S&P 500, som er ein indeks der dei 500 største amerikanske selskapa er med, har gjort det litt betre, men er likevel ned 17 prosent. Dei som har investert i Netflix, har tapt det meste av investeringa om dei kjøpte på toppen, som var 691 dollar. No står aksjen i 173 dollar.

JonHustad
Condeep-plattforma Troll A står på 303 meters djup i Nordsjøen og er 472 meter høg. Trollfeltet er største gassfunnet i Nordsjøen, med om lag 40 prosent av dei samla gassreservane på norsk kontinentalsokkel. Gjeve prisen på olje og gass som Ukraina-krigen har ført med seg, kan 2022 verta eit nytt unikt år i norsk økonomisk historie.

Condeep-plattforma Troll A står på 303 meters djup i Nordsjøen og er 472 meter høg. Trollfeltet er største gassfunnet i Nordsjøen, med om lag 40 prosent av dei samla gassreservane på norsk kontinentalsokkel. Gjeve prisen på olje og gass som Ukraina-krigen har ført med seg, kan 2022 verta eit nytt unikt år i norsk økonomisk historie.

Foto: Øyvind Knoph Askeland, Norsk olje og gass

Verda er ikkje rettvis

I 2021 auka den norske formuen i utlandet med 2000 milliardar. I 2022, mykje på grunn av Putins invasjon av Ukraina, kjem vi til å tena langt meir pengar enn nokon gong før.

JonHustad
Den 720 kilometer lange straumsambandet mellom Suldal i Rogaland og Blyth i England blei fjor sommar kopla saman.

Den 720 kilometer lange straumsambandet mellom Suldal i Rogaland og Blyth i England blei fjor sommar kopla saman.

Foto: Statnett / NSL

Dei som betaler

Nordmenn betalte 41 milliardar kroner meir for straumen i desember 2021 enn i desember 2020. Statnett vil ha oss til å tru at det er god samfunnsøkonomi.

JonHustad
« 1 2 3 4 5 »
« 1 2 3 4 5 »
Straummaster i desemberlys.

Straummaster i desemberlys.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Feil om kraft frå Hustad

I Dag og Tid 27. januar hevdar Jon Hustad at eg ikkje gjev rett forklaring på den sterke auken i fyllingsgraden i kraftmagasina i det sørlige Noreg i fjor haust. Eg har i ein kronikk vist til at den viktigaste forklaringa var den låge produksjonen av regulerbar vasskraft. Hustad hevdar at det ikkje stemmer, og at vi vart redda av mykje regn. Vi hadde flaks som unngår rasjonering til våren, skriv Hustad.

Ordskifte
Kunstverk av arkeologen Gunnar Creutz til ei utstilling om den om lag tre tusen år gamle «Hallonflickan» i Falköping. Verket syner korleis kraniet blir grave fram ved torvbryting i Rogestorpamossen 20. mai 1943.

Kunstverk av arkeologen Gunnar Creutz til ei utstilling om den om lag tre tusen år gamle «Hallonflickan» i Falköping. Verket syner korleis kraniet blir grave fram ved torvbryting i Rogestorpamossen 20. mai 1943.

Energiåret 2022

Straumprisen vert høg minst fram til 2026. Noreg har vedteke å ikkje leita etter gass i nye område. I Irland brenn dei torv. Og i Tyskland har feiarane stadig meir å gjera, samstundes som regjeringa vil importera CO2-intensiv LNG.

JonHustad
For dei som vil ha ei påliteleg energiforsyning som ikkje slepper ut koldioksid, må kjernekraft vere løysinga, meiner Rögnvaldur Hannesson.

For dei som vil ha ei påliteleg energiforsyning som ikkje slepper ut koldioksid, må kjernekraft vere løysinga, meiner Rögnvaldur Hannesson.

Foto: Hansueli Krapf / Wikimedia Commons

Pålitelig og grønn energiforsyning

Nylig publiserte Norges vassdrags- og elektrisitetsdirektorat rapporten Norsk og nordisk effektbalanse fram mot 2030. Rapporten drøfter, nøkternt og saklig, den dystopiske virkelighet Europas energipolitikk har ført oss inn i. Kontrollerbare og pålitelige energikilder er byttet ut med væravhengige og ukontrollerbare (vind- og solenergi). Dette er særdeles alvorlig fordi bruken av elektrisitet også er ukontrollerbar og elektrisitetsforsyning krever tilnærmet perfekt balanse mellom bruk og tilgjengelighet. Med en gang bruken av elektrisitet overstiger produksjonen, må nye aggregat startes opp, og det krever tilgang til kontrollerbare kilder. Vind- og solenergi makter ikke det og øker for sin del systemets utfordringer ved å skape ubalanse mellom bruk og forsyning. Kan ikke den ubalansen rettes opp, må noen forbrukere kobles ut. Derfor har områder med stort innslag av vind- og solenergi, som Texas, Sør-Australia og California, av og til måttet kutte strømmen.

Ordskifte
Før, når oljeprisen vart høg nok, strøymde investorane til. Det har pengefolket slutta med. Her frå Sleipner A-plattforma.

Før, når oljeprisen vart høg nok, strøymde investorane til. Det har pengefolket slutta med. Her frå Sleipner A-plattforma.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Den nye energifattigdomen

Alle vil ha billigare energi, men ingen vil investera nok til å få prisen ned, korkje i grøn eller grå energi.

JonHustad
Greenpeace aksjonerte då kraftverket Barsebäck blei stengt i november 1999, og kravde at 11 reaktorer til måtte leggast ned.

Greenpeace aksjonerte då kraftverket Barsebäck blei stengt i november 1999, og kravde at 11 reaktorer til måtte leggast ned.

Foto: Drago Prvulovic / NTB

Effekt er det vi vil ha

Frå før er vi urolege for å mangla vatn i magasina. No lyt vi i tillegg uroa oss over mangel på effekt, sidan atomkrafta i grannelanda ikkje kan levera.

JonHustad
Sola stig attom monstermaster i Frankfurt i Tyskland, til liks med prisen på energiberarar i form av gass og elektrisitet, som brått har blitt knappe gode i Europa.

Sola stig attom monstermaster i Frankfurt i Tyskland, til liks med prisen på energiberarar i form av gass og elektrisitet, som brått har blitt knappe gode i Europa.

Foto: Michael Probst / AP / NYB

Alle utgangar er stengde

EUs energiplan møter ei rekkje hindringar. Men same kva dei gjer, støyter dei på det same grunnleggjande problemet: mangel på energi.

JonHustad
Dagbrot og kolkraftverk ved byen Nochten aust i Tyskland.

Dagbrot og kolkraftverk ved byen Nochten aust i Tyskland.

Foto: Matthias Rietschel / Reuters / NTB

Med kol i straumen

Ei krise kjem sjeldan åleine. Sist helg vart det målt 39 gradar i den tyske byen Cottbus – så varmt som aldri før midt i juni i den austtyske byen. I området rundt herja store skogbrannar landskapet. Men medan Tyskland fekk smake på den ekstreme varmen resten av Europa har vore plaga med dei siste vekene, var hovudtemaet i tyske medium korleis ein skal unngå å fryse gjennom vinteren.

Jesper HommefossJohnsen
Skiltet ved ein britisk bensinstasjon fortel at det er tomt for diesel. Biletet vart teke under forsyningskrisa i Storbritannia i fjor haust. No er verda truga av ei langt verre dieselkrise.

Skiltet ved ein britisk bensinstasjon fortel at det er tomt for diesel. Biletet vart teke under forsyningskrisa i Storbritannia i fjor haust. No er verda truga av ei langt verre dieselkrise.

Foto: Shutterstock / NTB

Når tankane er tomme

Det går dårleg på børsane for tida. Den amerikanske teknologibørsen Nasdaq er ned 27 prosent så langt i år. S&P 500, som er ein indeks der dei 500 største amerikanske selskapa er med, har gjort det litt betre, men er likevel ned 17 prosent. Dei som har investert i Netflix, har tapt det meste av investeringa om dei kjøpte på toppen, som var 691 dollar. No står aksjen i 173 dollar.

JonHustad
Condeep-plattforma Troll A står på 303 meters djup i Nordsjøen og er 472 meter høg. Trollfeltet er største gassfunnet i Nordsjøen, med om lag 40 prosent av dei samla gassreservane på norsk kontinentalsokkel. Gjeve prisen på olje og gass som Ukraina-krigen har ført med seg, kan 2022 verta eit nytt unikt år i norsk økonomisk historie.

Condeep-plattforma Troll A står på 303 meters djup i Nordsjøen og er 472 meter høg. Trollfeltet er største gassfunnet i Nordsjøen, med om lag 40 prosent av dei samla gassreservane på norsk kontinentalsokkel. Gjeve prisen på olje og gass som Ukraina-krigen har ført med seg, kan 2022 verta eit nytt unikt år i norsk økonomisk historie.

Foto: Øyvind Knoph Askeland, Norsk olje og gass

Verda er ikkje rettvis

I 2021 auka den norske formuen i utlandet med 2000 milliardar. I 2022, mykje på grunn av Putins invasjon av Ukraina, kjem vi til å tena langt meir pengar enn nokon gong før.

JonHustad
Den 720 kilometer lange straumsambandet mellom Suldal i Rogaland og Blyth i England blei fjor sommar kopla saman.

Den 720 kilometer lange straumsambandet mellom Suldal i Rogaland og Blyth i England blei fjor sommar kopla saman.

Foto: Statnett / NSL

Dei som betaler

Nordmenn betalte 41 milliardar kroner meir for straumen i desember 2021 enn i desember 2020. Statnett vil ha oss til å tru at det er god samfunnsøkonomi.

JonHustad
« 1 2 3 4 5 »