JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 »
Tilhengarar av Julian Assange demonstrerer i Hyde Park i Sydney i mai i år.

Tilhengarar av Julian Assange demonstrerer i Hyde Park i Sydney i mai i år.

Foto: Lewis Jackson / Reuters / NTB

Skjebnetime for Assange

Ikke bare Julian Assange står foran en dramatisk britisk dom. Rettsavgjørelsen kan bety en historisk svekkelse av uavhengig, kritisk journalistikk.

Ordskifte
Danmark har til liks med Sverige vore åstad for fleire koranbrenningar den siste tida. Biletet er frå ei nyleg hending utanfor Irans ambassade utanfor Stockholm.

Danmark har til liks med Sverige vore åstad for fleire koranbrenningar den siste tida. Biletet er frå ei nyleg hending utanfor Irans ambassade utanfor Stockholm.

Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB

Brent lands lov

Danmark endrar lovverket for å forby koranbrenning. Det er eit forbod med problematiske følgjer, også for Sverige, ifølgje Erik Holstein, politisk kommentator i danske Altinget.

EvaAalberg Undheim

Er bokbål ytringar eller symbolsk vald?

Når høgreekstremistar brenner Koranen, svarar norske folkevalde over heile skalaen nesten automatisk: Dette er vi mot, men vi kan ikkje forby det, for det høyrer ytringsfridomen til å brenne bøker. Det er å forenkle både saka og historia.

OttarGrepstad

Ytingsfridom og makt

Ytringsfridommen er eit gammalt innslag i tankeverda. Tenkjande menneske har alltid brukt ytringar til å målbere tankane sine og trua si.

Ordskifte

Utsett inntil vidare

Vi blir dagleg minte om at Russland har gått til ein brutal invasjon og fører ein krig utanfor alt som heiter folkerett. Eg er vel ikkje den einaste som slår på Dagsnytt kvar morgon i ei blanding av otte og håp: Kan noko tyda på at dette endar snart? Men det er lite nytt, og svært lite godt nytt frå austfronten.

Jan IngeSørbø
«Bergpreika», målarstykke av Carl Bloch, 1890.

«Bergpreika», målarstykke av Carl Bloch, 1890.

Ytringsfridommen – før

Mennesket er eit siv, men eit tenkjande siv, har ein fransk filosof sagt. Vi er veike skapningar, mykje veikare enn mange andre skapningar rundt oss. Men vi har ein uroleg hjerne som skaper urolege tankar.

AndreasSkartveit

Ytringsfridom – også for Dag og Tid-redaktøren?

Dag Hallvard Ystgaard viser (17. februar) til Dag og Tid-redaktøren sitt «betimelige» spørsmål (27. januar) om kvifor Tyrkia er med i Nato, og han grunngjev kvifor spørsmålet er «betimelig».

Ordskifte

Gjer det for lett for seg

Rapporten om ytringsfridom som kom denne veka, er velkomen i alle leirar, men løyser han alle problem, i alle leirar? Eg er redd for at det ikkje er tilfellet.

BjørnKvalsvik Nicolaysen
WikiLeaks-grunnleggjaren Julian Assange fotografert i politibilen då han vart arrestert av britisk politi i London 11. april 2019.

WikiLeaks-grunnleggjaren Julian Assange fotografert i politibilen då han vart arrestert av britisk politi i London 11. april 2019.

Foto: Henry Nicholls / Reuters / NTB

Ytringsfridom på billegsal

Medan Europa står i ei alvorleg krise der vi av all makt støttar dei liberale rettane og fridommane, skjer det eit billegsal av dei same prinsippa.

Jan IngeSørbø
Anine Kierulf har leidd arbeidet med utgreiinga om ytringsfridom i akademia.

Anine Kierulf har leidd arbeidet med utgreiinga om ytringsfridom i akademia.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ytringsfridomen er ikkje kva han var

Denne utgreiinga er viktig, men tek ikkje fatt i dei strukturelle grunnane til sjølvsensuren mellom universitetsfolk.

BjørnKvalsvik Nicolaysen
1 2 »
1 2 »
Tilhengarar av Julian Assange demonstrerer i Hyde Park i Sydney i mai i år.

Tilhengarar av Julian Assange demonstrerer i Hyde Park i Sydney i mai i år.

Foto: Lewis Jackson / Reuters / NTB

Skjebnetime for Assange

Ikke bare Julian Assange står foran en dramatisk britisk dom. Rettsavgjørelsen kan bety en historisk svekkelse av uavhengig, kritisk journalistikk.

Ordskifte
Danmark har til liks med Sverige vore åstad for fleire koranbrenningar den siste tida. Biletet er frå ei nyleg hending utanfor Irans ambassade utanfor Stockholm.

Danmark har til liks med Sverige vore åstad for fleire koranbrenningar den siste tida. Biletet er frå ei nyleg hending utanfor Irans ambassade utanfor Stockholm.

Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB

Brent lands lov

Danmark endrar lovverket for å forby koranbrenning. Det er eit forbod med problematiske følgjer, også for Sverige, ifølgje Erik Holstein, politisk kommentator i danske Altinget.

EvaAalberg Undheim

Er bokbål ytringar eller symbolsk vald?

Når høgreekstremistar brenner Koranen, svarar norske folkevalde over heile skalaen nesten automatisk: Dette er vi mot, men vi kan ikkje forby det, for det høyrer ytringsfridomen til å brenne bøker. Det er å forenkle både saka og historia.

OttarGrepstad

Ytingsfridom og makt

Ytringsfridommen er eit gammalt innslag i tankeverda. Tenkjande menneske har alltid brukt ytringar til å målbere tankane sine og trua si.

Ordskifte

Utsett inntil vidare

Vi blir dagleg minte om at Russland har gått til ein brutal invasjon og fører ein krig utanfor alt som heiter folkerett. Eg er vel ikkje den einaste som slår på Dagsnytt kvar morgon i ei blanding av otte og håp: Kan noko tyda på at dette endar snart? Men det er lite nytt, og svært lite godt nytt frå austfronten.

Jan IngeSørbø
«Bergpreika», målarstykke av Carl Bloch, 1890.

«Bergpreika», målarstykke av Carl Bloch, 1890.

Ytringsfridommen – før

Mennesket er eit siv, men eit tenkjande siv, har ein fransk filosof sagt. Vi er veike skapningar, mykje veikare enn mange andre skapningar rundt oss. Men vi har ein uroleg hjerne som skaper urolege tankar.

AndreasSkartveit

Ytringsfridom – også for Dag og Tid-redaktøren?

Dag Hallvard Ystgaard viser (17. februar) til Dag og Tid-redaktøren sitt «betimelige» spørsmål (27. januar) om kvifor Tyrkia er med i Nato, og han grunngjev kvifor spørsmålet er «betimelig».

Ordskifte

Gjer det for lett for seg

Rapporten om ytringsfridom som kom denne veka, er velkomen i alle leirar, men løyser han alle problem, i alle leirar? Eg er redd for at det ikkje er tilfellet.

BjørnKvalsvik Nicolaysen
WikiLeaks-grunnleggjaren Julian Assange fotografert i politibilen då han vart arrestert av britisk politi i London 11. april 2019.

WikiLeaks-grunnleggjaren Julian Assange fotografert i politibilen då han vart arrestert av britisk politi i London 11. april 2019.

Foto: Henry Nicholls / Reuters / NTB

Ytringsfridom på billegsal

Medan Europa står i ei alvorleg krise der vi av all makt støttar dei liberale rettane og fridommane, skjer det eit billegsal av dei same prinsippa.

Jan IngeSørbø
Anine Kierulf har leidd arbeidet med utgreiinga om ytringsfridom i akademia.

Anine Kierulf har leidd arbeidet med utgreiinga om ytringsfridom i akademia.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ytringsfridomen er ikkje kva han var

Denne utgreiinga er viktig, men tek ikkje fatt i dei strukturelle grunnane til sjølvsensuren mellom universitetsfolk.

BjørnKvalsvik Nicolaysen
1 2 »