JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 »

Arbeidsomhet lønner seg – slik må det være

Arbeid har en verdi for samfunnet som er langt større enn det som kan måles i tall. Vi må fortsatt fortelle våre unge at hardt arbeid er en dyd.

Ordskifte
Tannlege Lars Sandbakk borar i ein premolar, som er namnet på tanna mellom fortenner og hjørnetann.

Tannlege Lars Sandbakk borar i ein premolar, som er namnet på tanna mellom fortenner og hjørnetann.

Alle foto: Siri Helle

Rusta til tennene

Tannlege Lars Sandbakk borar. Ja, ikkje berre det, han utfører inngrepet som kan framkalle både skrekk og brekningsrefleksar hjå sjølv dei tøffaste av oss: Han rotfyller.

SiriHelle
Kroppsøvingslærar Anette Kyvik underviser i styrketrening og syner korleis ein kan gjere assisterte kroppshevingar.

Kroppsøvingslærar Anette Kyvik underviser i styrketrening og syner korleis ein kan gjere assisterte kroppshevingar.

Alle foto: Siri Helle

Lærar for utrygge kroppar

Bukkekravet er vekke frå kroppsøvingstimane, men å styre dei er framleis i høgste grad ein balansegang.

SiriHelle
Arne-Jøran Øyen bruker ein moderne avrettarhøvel for å tilpasse tønnestaven, men kjem ingen veg utan det gode, gamle sikteblikket.

Arne-Jøran Øyen bruker ein moderne avrettarhøvel for å tilpasse tønnestaven, men kjem ingen veg utan det gode, gamle sikteblikket.

Tønne-meisteren

Ikkje noko tek vare på edle dropar som gamalt treverk.
Men føresetnaden er at nokon veit korleis det skal handsamast.

SiriHelle
Bolleposar, kaffimaskin, pizza og «hugs drikke til maten»: Eirik Trontveit er van med å sjonglere varegrupper på Circle K-stasjonen sin i Sogndal.

Bolleposar, kaffimaskin, pizza og «hugs drikke til maten»: Eirik Trontveit er van med å sjonglere varegrupper på Circle K-stasjonen sin i Sogndal.

Alle foto: Siri Helle

Nesten alt mogleg-seljaren

Bilvask. Batteri. Briller. Bollar, sjølvsagt, og burgar, barnemeny og bagett. Bind, bjørkeved, beef jerky, Bamsemums, barberskum, butangass og bensinkanne – og dette er berre nokre av varene som byrjar på b, og som du kan få tak i på ein bensinstasjon. Det som berre for nokre tiår sidan var ein stad der du fekk hjelp med køyretøyet ditt, er no vorte noko heilt anna – og ganske mykje meir.

SiriHelle

Eit hårfint arbeidsliv

Å kome inn døra til frisørsalongen Floke i Bergen sentrum ein slapstung vinterdag er som å kome inn i ei anna verd: frå mørkt, vått og ufyseleg til varmt, lyst, venleg og velduftande.

SiriHelle
Lys i mørket: Boreriggen er rigga med tre borestavar, ei arbeidskorg og godt med arbeidslys.

Lys i mørket: Boreriggen er rigga med tre borestavar, ei arbeidskorg og godt med arbeidslys.

Alle foto: Siri Helle

Ein arbeidsdag støypt i fjell

Synest du det tek lang tid å få ferdig ein tunnel? Då veit du ikkje kva som skal til for å lage han.

SiriHelle
Gisle Straume i rolla som lektor Tørdal i den første Stompa og Co-filmen.

Gisle Straume i rolla som lektor Tørdal i den første Stompa og Co-filmen.

Foto: Ivar Aaserud / Aktuell / NTB

Lektoren er ikkje det han eingong var

I 1977 tente ein lektor nesten dobbelt så mykje som gjennomsnitts­nordmannen. 30 år seinare hadde lektorane vorte gjennomsnittlege.

JonHustad
Tømrarmeister Ole Thorstensen på arbeid i Polen.

Tømrarmeister Ole Thorstensen på arbeid i Polen.

Foto: Pelikanen Forlag

Varslar om eit arbeidsliv i forfall

Tømrar Ole Thorstensen tok arbeid i Polen for å oppleve polsk arbeidskultur. Han kom heim att endå meir overtydd om at den nordiske modellen er best for arbeidslivet.

Jan H.Landro

Gåvedrysset som ranar oss

Juli 2021 var ein travel månad. Det var ein VM-månad, ein OL-månad og ein temperaturrekord- og skogbrannrekordmånad. Men midt i alt dette fekk du sikkert med deg eit anna lite nyhende: Tysdag 20. juli var ein av dei rikaste personane i verda, Amazon-gründer Jeff Bezos, i verdsrommet. I ein romrakett konstruert av eit selskap han sjølv eig, Blue Origin, fauk han omkring der ute og var vektlaus i ti minutt, før han og mannskapet landa trygt attende på jorda.

SiriHelle
1 2 »
1 2 »

Arbeidsomhet lønner seg – slik må det være

Arbeid har en verdi for samfunnet som er langt større enn det som kan måles i tall. Vi må fortsatt fortelle våre unge at hardt arbeid er en dyd.

Ordskifte
Tannlege Lars Sandbakk borar i ein premolar, som er namnet på tanna mellom fortenner og hjørnetann.

Tannlege Lars Sandbakk borar i ein premolar, som er namnet på tanna mellom fortenner og hjørnetann.

Alle foto: Siri Helle

Rusta til tennene

Tannlege Lars Sandbakk borar. Ja, ikkje berre det, han utfører inngrepet som kan framkalle både skrekk og brekningsrefleksar hjå sjølv dei tøffaste av oss: Han rotfyller.

SiriHelle
Kroppsøvingslærar Anette Kyvik underviser i styrketrening og syner korleis ein kan gjere assisterte kroppshevingar.

Kroppsøvingslærar Anette Kyvik underviser i styrketrening og syner korleis ein kan gjere assisterte kroppshevingar.

Alle foto: Siri Helle

Lærar for utrygge kroppar

Bukkekravet er vekke frå kroppsøvingstimane, men å styre dei er framleis i høgste grad ein balansegang.

SiriHelle
Arne-Jøran Øyen bruker ein moderne avrettarhøvel for å tilpasse tønnestaven, men kjem ingen veg utan det gode, gamle sikteblikket.

Arne-Jøran Øyen bruker ein moderne avrettarhøvel for å tilpasse tønnestaven, men kjem ingen veg utan det gode, gamle sikteblikket.

Tønne-meisteren

Ikkje noko tek vare på edle dropar som gamalt treverk.
Men føresetnaden er at nokon veit korleis det skal handsamast.

SiriHelle
Bolleposar, kaffimaskin, pizza og «hugs drikke til maten»: Eirik Trontveit er van med å sjonglere varegrupper på Circle K-stasjonen sin i Sogndal.

Bolleposar, kaffimaskin, pizza og «hugs drikke til maten»: Eirik Trontveit er van med å sjonglere varegrupper på Circle K-stasjonen sin i Sogndal.

Alle foto: Siri Helle

Nesten alt mogleg-seljaren

Bilvask. Batteri. Briller. Bollar, sjølvsagt, og burgar, barnemeny og bagett. Bind, bjørkeved, beef jerky, Bamsemums, barberskum, butangass og bensinkanne – og dette er berre nokre av varene som byrjar på b, og som du kan få tak i på ein bensinstasjon. Det som berre for nokre tiår sidan var ein stad der du fekk hjelp med køyretøyet ditt, er no vorte noko heilt anna – og ganske mykje meir.

SiriHelle

Eit hårfint arbeidsliv

Å kome inn døra til frisørsalongen Floke i Bergen sentrum ein slapstung vinterdag er som å kome inn i ei anna verd: frå mørkt, vått og ufyseleg til varmt, lyst, venleg og velduftande.

SiriHelle
Lys i mørket: Boreriggen er rigga med tre borestavar, ei arbeidskorg og godt med arbeidslys.

Lys i mørket: Boreriggen er rigga med tre borestavar, ei arbeidskorg og godt med arbeidslys.

Alle foto: Siri Helle

Ein arbeidsdag støypt i fjell

Synest du det tek lang tid å få ferdig ein tunnel? Då veit du ikkje kva som skal til for å lage han.

SiriHelle
Gisle Straume i rolla som lektor Tørdal i den første Stompa og Co-filmen.

Gisle Straume i rolla som lektor Tørdal i den første Stompa og Co-filmen.

Foto: Ivar Aaserud / Aktuell / NTB

Lektoren er ikkje det han eingong var

I 1977 tente ein lektor nesten dobbelt så mykje som gjennomsnitts­nordmannen. 30 år seinare hadde lektorane vorte gjennomsnittlege.

JonHustad
Tømrarmeister Ole Thorstensen på arbeid i Polen.

Tømrarmeister Ole Thorstensen på arbeid i Polen.

Foto: Pelikanen Forlag

Varslar om eit arbeidsliv i forfall

Tømrar Ole Thorstensen tok arbeid i Polen for å oppleve polsk arbeidskultur. Han kom heim att endå meir overtydd om at den nordiske modellen er best for arbeidslivet.

Jan H.Landro

Gåvedrysset som ranar oss

Juli 2021 var ein travel månad. Det var ein VM-månad, ein OL-månad og ein temperaturrekord- og skogbrannrekordmånad. Men midt i alt dette fekk du sikkert med deg eit anna lite nyhende: Tysdag 20. juli var ein av dei rikaste personane i verda, Amazon-gründer Jeff Bezos, i verdsrommet. I ein romrakett konstruert av eit selskap han sjølv eig, Blue Origin, fauk han omkring der ute og var vektlaus i ti minutt, før han og mannskapet landa trygt attende på jorda.

SiriHelle
1 2 »