JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 3 4 ... 14 »
Kyrre Eikås Ottersen som Tollak.

Kyrre Eikås Ottersen som Tollak.

Foto: Magnus Skrede

For mykje monolog, for lite teater

Dramatisert av Tore Renberg
Regi: Miriam Prestøy Lie
Scenografi og kostyme: Milja Salovaara
Komponist og lyddesignar: Selma Stang

Jan H.Landro
Tyra Tønnesen leikar seg med både sjanger og teaterhistorie, skriv Jan H. Landro.

Tyra Tønnesen leikar seg med både sjanger og teaterhistorie, skriv Jan H. Landro.

Foto: Grethe Nygaard

Leikent om det mørkaste

Shakespeares dystre meisterverk om makt, maktbegjær og kva det gjer med (somme) menneske, blir dessverre aldri uaktuelt. Oppsetjinga på Rogaland Teater syner kvifor det er slik. Når den røynde regissøren Tyra Tønnessen for første gong gir seg i kast med Shakespeare, gir ho oss ein Macbeth for vår urolege tid. For kva tyder det eigentleg at ein krig er vunnen? Er krigen då over? Er det berre å ta opp att kvardagen? Eller har krigens brutalitet gjort noko med elles fornuftige og moralske menneske?

Jan H.Landro
Gjertrud Jynge spelar kona til Agamemnon, Klytaimnestra, her med Bjørn Sundquist (kor).

Gjertrud Jynge spelar kona til Agamemnon, Klytaimnestra, her med Bjørn Sundquist (kor).

Foto: Erik Berg

Frå blodhemn til rettsstat

Teater slik du sjeldan ser det på ein norsk scene. Men kvifor vil regissøren skjemme ut arbeidet sitt?

Jan H.Landro
Birgitte Larsen, Maria Lingfors, Seda Witt og Ragnhild Tysse i framsyninga om Sylvia Plath.

Birgitte Larsen, Maria Lingfors, Seda Witt og Ragnhild Tysse i framsyninga om Sylvia Plath.

Foto: Erika Hebbert

Meir biografi enn dikting

Det er mykje godt å seie om innsatsen til dei fire kvinnene på scenen, som gir oss ulike nyansar av den ikoniske, altfor tidleg døde lyrikaren Sylvia Plath (1932–1963). Dei spelar med vitalitet, humør og kraft, mykje av framsyninga er prega av leik. Men livet framsyninga skal spegle på noko vis, hadde truleg meir mørke enn lys i seg. Og den muntert-teatralske tonen fangar ikkje dette så godt. Når den scenografiske og regimessige innpakninga dessutan blir så spesiell som i dette tilfellet, sit eg att med kjensla av at regissør og scenograf dreg merksemda bort frå teksten.

Jan H.Landro
Måten den 140 år gamle Logen er utnytta på, fortener eit stort pluss, skriv Jan H. Landro.

Måten den 140 år gamle Logen er utnytta på, fortener eit stort pluss, skriv Jan H. Landro.

Foto: Dag Jenssen

Geniet og det middelmåtige

Omsett av Mari Hesjedal
Regi: Hans Henriksen
Scenografi, video- og lysdesign: Edward Lloyd Pierce
Kostyme: Camilla Bjørnvad
Komponist, lyddesignar og musikar: Klaus Risager

Jan H.Landro
Kjersti Elvik (t.v.) spelar Leni Riefenstahl. Katrine Dale har rolla som Nina Gladitz.

Kjersti Elvik (t.v.) spelar Leni Riefenstahl. Katrine Dale har rolla som Nina Gladitz.

Foto: Den Nationale Scene

Kampen om sanninga

Som byrjinga på ein tretrinns rakett på Den Nationale Scene denne hausten, er Snekkevågs nyskrivne stykke eit godt utgangspunkt for å utforske kunstens – og kunstnarens – forhold til sanning og ansvar. Og kven ligg nærare å ta tak i enn legendariske Leni Riefenstahl (1902–2003), den makelause dokumentaristen som gjennom ein serie filmar estetiserte nazistane og nazismen, og som resten av livet forsvarte seg med at ho ikkje visste kva naziregimet dreiv med, og at alt som heiter propaganda, var heilt framandt for henne. Røyndomsfornekting på høgt nivå. Og absolutt ingen anger.

Jan H.Landro
Sju menn fortel sju historier knytte saman av musikk og ein fellesskap om det å ikkje høyre til.

Sju menn fortel sju historier knytte saman av musikk og ein fellesskap om det å ikkje høyre til.

Foto: Den Nationale Scene

Desse stakkars mannfolka

Regi og tilrettelegging:
Lasse Kolsrud
Scenografi: Bård Lie
Thorbjørnsen
Kostyme: Milja Salovaara
Lys: Silje Grimstad
Musikalsk arrangement og leiing: Helge Lilletvedt

Jan H. Landro
Reidun Melvær Berge og Kasper Skovli Botnen spelar kvinne og mann gjennom ulike livsfasar.

Reidun Melvær Berge og Kasper Skovli Botnen spelar kvinne og mann gjennom ulike livsfasar.

Foto: Andreas Roksvåg

Kvinnekroppen i heftig humorshow

Modernisert «feminismebibel» som er meir underhaldning enn opplysning. Og slik må det kanskje vere i 2024.

Jan H. Landro
Ida Klem speler hovudrolla i Av måneskinn gror det ingenting på Den nationale scene. Ein imponerande prestasjon, meiner Jan H. Landro.

Ida Klem speler hovudrolla i Av måneskinn gror det ingenting på Den nationale scene. Ein imponerande prestasjon, meiner Jan H. Landro.

Foto: Den Nationale Scene

Ein stillferdig tragedie

Av måneskinn gror det ingenting                                                                           

Jan H. Landro
Ine Marie Wilmann i rolla som Anna Karenina og Ferdinand Falsen Hiis i rolla som grev Vronskij i framsyninga på Oslo Nye Teater.

Ine Marie Wilmann i rolla som Anna Karenina og Ferdinand Falsen Hiis i rolla som grev Vronskij i framsyninga på Oslo Nye Teater.

Foto: Lars Opstad

«Interessant, klargjerande og velspelt Anna Karenina»

Dramatisert av Helen ­Edmundson
Omsett frå engelsk av ­Marianne Sævig
Regi: Maren E. Bjørseth
Scenografi: Olav Myrtvedt
Koreografi: Ida Wigdel
Kostymedesign: Alva Brosten

Jan H. Landro
1 2 3 4 ... 14 »
1 2 3 4 ... 14 »
Kyrre Eikås Ottersen som Tollak.

Kyrre Eikås Ottersen som Tollak.

Foto: Magnus Skrede

For mykje monolog, for lite teater

Dramatisert av Tore Renberg
Regi: Miriam Prestøy Lie
Scenografi og kostyme: Milja Salovaara
Komponist og lyddesignar: Selma Stang

Jan H.Landro
Tyra Tønnesen leikar seg med både sjanger og teaterhistorie, skriv Jan H. Landro.

Tyra Tønnesen leikar seg med både sjanger og teaterhistorie, skriv Jan H. Landro.

Foto: Grethe Nygaard

Leikent om det mørkaste

Shakespeares dystre meisterverk om makt, maktbegjær og kva det gjer med (somme) menneske, blir dessverre aldri uaktuelt. Oppsetjinga på Rogaland Teater syner kvifor det er slik. Når den røynde regissøren Tyra Tønnessen for første gong gir seg i kast med Shakespeare, gir ho oss ein Macbeth for vår urolege tid. For kva tyder det eigentleg at ein krig er vunnen? Er krigen då over? Er det berre å ta opp att kvardagen? Eller har krigens brutalitet gjort noko med elles fornuftige og moralske menneske?

Jan H.Landro
Gjertrud Jynge spelar kona til Agamemnon, Klytaimnestra, her med Bjørn Sundquist (kor).

Gjertrud Jynge spelar kona til Agamemnon, Klytaimnestra, her med Bjørn Sundquist (kor).

Foto: Erik Berg

Frå blodhemn til rettsstat

Teater slik du sjeldan ser det på ein norsk scene. Men kvifor vil regissøren skjemme ut arbeidet sitt?

Jan H.Landro
Birgitte Larsen, Maria Lingfors, Seda Witt og Ragnhild Tysse i framsyninga om Sylvia Plath.

Birgitte Larsen, Maria Lingfors, Seda Witt og Ragnhild Tysse i framsyninga om Sylvia Plath.

Foto: Erika Hebbert

Meir biografi enn dikting

Det er mykje godt å seie om innsatsen til dei fire kvinnene på scenen, som gir oss ulike nyansar av den ikoniske, altfor tidleg døde lyrikaren Sylvia Plath (1932–1963). Dei spelar med vitalitet, humør og kraft, mykje av framsyninga er prega av leik. Men livet framsyninga skal spegle på noko vis, hadde truleg meir mørke enn lys i seg. Og den muntert-teatralske tonen fangar ikkje dette så godt. Når den scenografiske og regimessige innpakninga dessutan blir så spesiell som i dette tilfellet, sit eg att med kjensla av at regissør og scenograf dreg merksemda bort frå teksten.

Jan H.Landro
Måten den 140 år gamle Logen er utnytta på, fortener eit stort pluss, skriv Jan H. Landro.

Måten den 140 år gamle Logen er utnytta på, fortener eit stort pluss, skriv Jan H. Landro.

Foto: Dag Jenssen

Geniet og det middelmåtige

Omsett av Mari Hesjedal
Regi: Hans Henriksen
Scenografi, video- og lysdesign: Edward Lloyd Pierce
Kostyme: Camilla Bjørnvad
Komponist, lyddesignar og musikar: Klaus Risager

Jan H.Landro
Kjersti Elvik (t.v.) spelar Leni Riefenstahl. Katrine Dale har rolla som Nina Gladitz.

Kjersti Elvik (t.v.) spelar Leni Riefenstahl. Katrine Dale har rolla som Nina Gladitz.

Foto: Den Nationale Scene

Kampen om sanninga

Som byrjinga på ein tretrinns rakett på Den Nationale Scene denne hausten, er Snekkevågs nyskrivne stykke eit godt utgangspunkt for å utforske kunstens – og kunstnarens – forhold til sanning og ansvar. Og kven ligg nærare å ta tak i enn legendariske Leni Riefenstahl (1902–2003), den makelause dokumentaristen som gjennom ein serie filmar estetiserte nazistane og nazismen, og som resten av livet forsvarte seg med at ho ikkje visste kva naziregimet dreiv med, og at alt som heiter propaganda, var heilt framandt for henne. Røyndomsfornekting på høgt nivå. Og absolutt ingen anger.

Jan H.Landro
Sju menn fortel sju historier knytte saman av musikk og ein fellesskap om det å ikkje høyre til.

Sju menn fortel sju historier knytte saman av musikk og ein fellesskap om det å ikkje høyre til.

Foto: Den Nationale Scene

Desse stakkars mannfolka

Regi og tilrettelegging:
Lasse Kolsrud
Scenografi: Bård Lie
Thorbjørnsen
Kostyme: Milja Salovaara
Lys: Silje Grimstad
Musikalsk arrangement og leiing: Helge Lilletvedt

Jan H. Landro
Reidun Melvær Berge og Kasper Skovli Botnen spelar kvinne og mann gjennom ulike livsfasar.

Reidun Melvær Berge og Kasper Skovli Botnen spelar kvinne og mann gjennom ulike livsfasar.

Foto: Andreas Roksvåg

Kvinnekroppen i heftig humorshow

Modernisert «feminismebibel» som er meir underhaldning enn opplysning. Og slik må det kanskje vere i 2024.

Jan H. Landro
Ida Klem speler hovudrolla i Av måneskinn gror det ingenting på Den nationale scene. Ein imponerande prestasjon, meiner Jan H. Landro.

Ida Klem speler hovudrolla i Av måneskinn gror det ingenting på Den nationale scene. Ein imponerande prestasjon, meiner Jan H. Landro.

Foto: Den Nationale Scene

Ein stillferdig tragedie

Av måneskinn gror det ingenting                                                                           

Jan H. Landro
Ine Marie Wilmann i rolla som Anna Karenina og Ferdinand Falsen Hiis i rolla som grev Vronskij i framsyninga på Oslo Nye Teater.

Ine Marie Wilmann i rolla som Anna Karenina og Ferdinand Falsen Hiis i rolla som grev Vronskij i framsyninga på Oslo Nye Teater.

Foto: Lars Opstad

«Interessant, klargjerande og velspelt Anna Karenina»

Dramatisert av Helen ­Edmundson
Omsett frå engelsk av ­Marianne Sævig
Regi: Maren E. Bjørseth
Scenografi: Olav Myrtvedt
Koreografi: Ida Wigdel
Kostymedesign: Alva Brosten

Jan H. Landro
1 2 3 4 ... 14 »