JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 3 4 ... 5 »
Nye reglar for opptak til universitet og høgskular vil truleg gje plent motsette verknader enn kva forsknings- og høgare utdanningsminister Oddmund Hoel og regjeringa ønskjer i Stortingsmelding 20 (2023-24).

Nye reglar for opptak til universitet og høgskular vil truleg gje plent motsette verknader enn kva forsknings- og høgare utdanningsminister Oddmund Hoel og regjeringa ønskjer i Stortingsmelding 20 (2023-24).

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Skulifisering og standardisering

Nye reglar for opptak til studium ved universitet og høgskular vil truleg gje plent motsette verknader enn kva ein ønskjer i Stortingsmelding 20 (2023–24), «Opptak til høgare utdanning».

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen
NTNU hovedbygget i Trondheim

NTNU hovedbygget i Trondheim

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Sure tonar i Trondheim

Trass i skrikande mangel på organistar stogga NTNU opptaket til bachelorstudiet i kyrkjemusikk. Fleire søkjarar hadde alt prøvespelt.

Jan H. Landro
Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Beate Oma Dahle

Ei meir inkluderande russefeiring

Russefeiringa er i vinden igjen, slik ho ofte er på denne tida av året. Den siste veka har debatten dreia seg om eit obskønt motiv på russebussen Pøbben frå Bryne. Kvinnegruppa Ottar melde russen til politiet, men saka vart bortlagd.

PernilleGrøndal
Legger utdanningssystemet til rette for juks i stor skala? Det er bra at spørsmålet stilles, skriver Kristin Vinje i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Legger utdanningssystemet til rette for juks i stor skala? Det er bra at spørsmålet stilles, skriver Kristin Vinje i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NT

Kan vi ha tillit til utdanningskvaliteten?

Kan vi ha tillit til at norsk høyere utdanning holder god kvalitet? Dette spørsmålet har flere stilt seg den siste tiden, og i Dag og Tid kunne vi 1. mars lese at professor emeritus Håvard Teigen mener kvaliteten har falt siden innføringen av Kvalitetsreformen tidlig på 2000-tallet. Han trekker frem de mye omtalte fuskesakene som har dukket opp den siste tiden, og mener at selve utdanningssystemet legger til rette for juks i stor skala.

Ordskifte
Studentar på lesesal ved Universitetsbiblioteket på Blindern i Oslo.

Studentar på lesesal ved Universitetsbiblioteket på Blindern i Oslo.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kva skal vi med humanistane?

På Humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo går det rundt 6000 studentar. Med høge studielån og utan eit klart yrke i sekken skal dei etter kvart ut og søkje seg arbeid. For kva i all verda skal dei drive med – og ikkje minst leve av?

Ordskifte

Illustrasjon: Shutterstock / NTB

Eksamensfusk som fortent

Jukset i høgare utdanning handlar ikkje om dårleg moral. Det er resultat av systemsvikt, meiner tidlegare høgskulerektor Håvard Teigen.

Per Anders Todal
«Ho var så openbert tatt på fersken – det var snakk om heilt banale døme på plagiat – men ho nekta for det», skriv Ida Lødemel Tvedt om helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

«Ho var så openbert tatt på fersken – det var snakk om heilt banale døme på plagiat – men ho nekta for det», skriv Ida Lødemel Tvedt om helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Foto: Javad Parsa / NTB

Forslag til ein annan samtale om plagiat

Tanketjuveri er like utbreidd som det er alvorleg. Skal ein få has på fenomenet, gjer ein lurt i å byrje med ei mindre straffande tilnærming enn det vi no har vore vitne til.

Ida LødemelTvedt
Universitetet i Søraust-Noreg, Campus Bø.

Universitetet i Søraust-Noreg, Campus Bø.

Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Å vera seg sjølv nok?

Rektor Peer Jacob Svenkerud, eg har ikkje noko imot at Høgskulen i Innlandet vert universitet, slik du las mitt innlegg i Dag og Tid for to veker sidan. Mellom linene skreiv eg det motsette: gjerne fleire universitet. Men ikkje med utgangspunkt i dei premissane som i dag ligg til grunn for at ein høgskule skal kunne bli universitet.

Jan ErikGrindheim

HINNs ambisjon

I Dag og Tid 1. desember tenker Jan Erik Grindheim, professor i statsvitskap ved Universitetet i Søraust-Noreg, følgande: «Skal me kunne fremma noko vitskapeleg fornuftig om det globale, er det ikkje fånyttes å kunne noko om det lokale. Tvert om. Difor treng me kanskje ikkje fleire universitet her til lands, men lærestader kor førelesarane har fagleg ballast og praktisk innsikt i tillegg til å vera gode forskarar.»

Ordskifte

Opptakskrav for lærere og sykepleiere

I en kommentar som stemmer sinnet til advent, for så vidt som overskriften lyder «gjer døra høg for sjukepleiestudentane», spør Siri Helle (17. november), med referanse til at sykepleiere har ansvaret for å gi riktig dose medisin: «Kva garanti gjev eigentleg ein mattekarakter som kan vere over eit tiår gamal, for kor god ein er til å rekne og forstå forholdet mellom styrke, dose og mengde?»

Ordskifte
1 2 3 4 ... 5 »
1 2 3 4 ... 5 »
Nye reglar for opptak til universitet og høgskular vil truleg gje plent motsette verknader enn kva forsknings- og høgare utdanningsminister Oddmund Hoel og regjeringa ønskjer i Stortingsmelding 20 (2023-24).

Nye reglar for opptak til universitet og høgskular vil truleg gje plent motsette verknader enn kva forsknings- og høgare utdanningsminister Oddmund Hoel og regjeringa ønskjer i Stortingsmelding 20 (2023-24).

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Skulifisering og standardisering

Nye reglar for opptak til studium ved universitet og høgskular vil truleg gje plent motsette verknader enn kva ein ønskjer i Stortingsmelding 20 (2023–24), «Opptak til høgare utdanning».

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen
NTNU hovedbygget i Trondheim

NTNU hovedbygget i Trondheim

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Sure tonar i Trondheim

Trass i skrikande mangel på organistar stogga NTNU opptaket til bachelorstudiet i kyrkjemusikk. Fleire søkjarar hadde alt prøvespelt.

Jan H. Landro
Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Beate Oma Dahle

Ei meir inkluderande russefeiring

Russefeiringa er i vinden igjen, slik ho ofte er på denne tida av året. Den siste veka har debatten dreia seg om eit obskønt motiv på russebussen Pøbben frå Bryne. Kvinnegruppa Ottar melde russen til politiet, men saka vart bortlagd.

PernilleGrøndal
Legger utdanningssystemet til rette for juks i stor skala? Det er bra at spørsmålet stilles, skriver Kristin Vinje i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Legger utdanningssystemet til rette for juks i stor skala? Det er bra at spørsmålet stilles, skriver Kristin Vinje i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NT

Kan vi ha tillit til utdanningskvaliteten?

Kan vi ha tillit til at norsk høyere utdanning holder god kvalitet? Dette spørsmålet har flere stilt seg den siste tiden, og i Dag og Tid kunne vi 1. mars lese at professor emeritus Håvard Teigen mener kvaliteten har falt siden innføringen av Kvalitetsreformen tidlig på 2000-tallet. Han trekker frem de mye omtalte fuskesakene som har dukket opp den siste tiden, og mener at selve utdanningssystemet legger til rette for juks i stor skala.

Ordskifte
Studentar på lesesal ved Universitetsbiblioteket på Blindern i Oslo.

Studentar på lesesal ved Universitetsbiblioteket på Blindern i Oslo.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kva skal vi med humanistane?

På Humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo går det rundt 6000 studentar. Med høge studielån og utan eit klart yrke i sekken skal dei etter kvart ut og søkje seg arbeid. For kva i all verda skal dei drive med – og ikkje minst leve av?

Ordskifte

Illustrasjon: Shutterstock / NTB

Eksamensfusk som fortent

Jukset i høgare utdanning handlar ikkje om dårleg moral. Det er resultat av systemsvikt, meiner tidlegare høgskulerektor Håvard Teigen.

Per Anders Todal
«Ho var så openbert tatt på fersken – det var snakk om heilt banale døme på plagiat – men ho nekta for det», skriv Ida Lødemel Tvedt om helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

«Ho var så openbert tatt på fersken – det var snakk om heilt banale døme på plagiat – men ho nekta for det», skriv Ida Lødemel Tvedt om helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Foto: Javad Parsa / NTB

Forslag til ein annan samtale om plagiat

Tanketjuveri er like utbreidd som det er alvorleg. Skal ein få has på fenomenet, gjer ein lurt i å byrje med ei mindre straffande tilnærming enn det vi no har vore vitne til.

Ida LødemelTvedt
Universitetet i Søraust-Noreg, Campus Bø.

Universitetet i Søraust-Noreg, Campus Bø.

Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Å vera seg sjølv nok?

Rektor Peer Jacob Svenkerud, eg har ikkje noko imot at Høgskulen i Innlandet vert universitet, slik du las mitt innlegg i Dag og Tid for to veker sidan. Mellom linene skreiv eg det motsette: gjerne fleire universitet. Men ikkje med utgangspunkt i dei premissane som i dag ligg til grunn for at ein høgskule skal kunne bli universitet.

Jan ErikGrindheim

HINNs ambisjon

I Dag og Tid 1. desember tenker Jan Erik Grindheim, professor i statsvitskap ved Universitetet i Søraust-Noreg, følgande: «Skal me kunne fremma noko vitskapeleg fornuftig om det globale, er det ikkje fånyttes å kunne noko om det lokale. Tvert om. Difor treng me kanskje ikkje fleire universitet her til lands, men lærestader kor førelesarane har fagleg ballast og praktisk innsikt i tillegg til å vera gode forskarar.»

Ordskifte

Opptakskrav for lærere og sykepleiere

I en kommentar som stemmer sinnet til advent, for så vidt som overskriften lyder «gjer døra høg for sjukepleiestudentane», spør Siri Helle (17. november), med referanse til at sykepleiere har ansvaret for å gi riktig dose medisin: «Kva garanti gjev eigentleg ein mattekarakter som kan vere over eit tiår gamal, for kor god ein er til å rekne og forstå forholdet mellom styrke, dose og mengde?»

Ordskifte
1 2 3 4 ... 5 »