JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

Timothée Chalamet som Lee og Taylor Russell som Maren i den nye Luca Guadagnino-filmen.

Timothée Chalamet som Lee og Taylor Russell som Maren i den nye Luca Guadagnino-filmen.

Foto: Yannis Drakoulidis / Metro Goldwyn Mayer Pictures film

Rå romantikk

Maren (Russell) slit med ein kolossal trong til å ete menneskekjøt. Det fører til leie situasjonar og brå flytteplanar. Ein dag stikk faren frå henne, og attenåringen sit att aleine. Litt om senn viser det seg at ho ikkje er den einaste med blod på tann. Ho støyter på kjekkasen Lee (Chalamet). Saman legg dei ut på ei reise der overleving og moral knivar. Farar lurar.

HåkonTveit
Målet til regissør Christian Tafdrup var å lage «Danmarks mest ubehagelege film».

Målet til regissør Christian Tafdrup var å lage «Danmarks mest ubehagelege film».

Foto: Another World Entertainment

Hyggje frå helvete

Ein dansk kjernefamilie med mamma Louise (Siem Koch), pappa Bjørn (Burian) og dottera Agnes er på ferie i Toscana. Der er det god mat, drikke og musikk på den staselege garden dei vitjar. Stemninga stig når dei blir kjende med ein nederlandsk familie på tre der faren Patrick (van Huet) er ein livsglad kar utan den sosiale varsemda danskane ber på, sjølv om danskane hevdar å likne meir på nederlendarar enn på trauste, politisk korrekte svenskar.

HåkonTveit
Jessie Buckley spelar hovudrolla som Harper.

Jessie Buckley spelar hovudrolla som Harper.

Foto: Stockwell

Frykt og fordomar

Harper (Buckley) kjem til eit stort gamalt herskapshus i landlege England. Den rart joviale Geoffrey (Kinnear) leiger ut huset. Klipp frå fortida visar at mannen til Harper tok livet av seg då ho ville skilje seg. Landsbyen ho har søkt tilflukt i etter traumet, viser seg å by på mang ein møkkamann.

HåkonTveit
Dommedagsvaktarane Barend (Carel Nel) og sonen Stefan (Alex van Dyk) er skeptiske til alt moderne.

Dommedagsvaktarane Barend (Carel Nel) og sonen Stefan (Alex van Dyk) er skeptiske til alt moderne.

Foto: Another World Entertainment

Mordar jord

Skogvaktaren Gabi (Rockman) og kollegaen padlar innover i djupe skogar for å sjekke kamera. Når Gabi skal finne att ein drone som fell ned, kjem dei frå kvarandre. Gabi går i fella til merkelege Barend (Nel) og sonen Stefan (van Dyk). Dei to er båe dekte av leire og ber pil og boge. Dei ber òg på ein ekstrem skepsis til alt moderne. Noko er på ferde i skogen. Sopp breier aggressivt om seg. Moder jord har sitt å utsetje på menneska og går til motangrep, messer Barend.

HåkonTveit
Timothée Chalamet som Lee og Taylor Russell som Maren i den nye Luca Guadagnino-filmen.

Timothée Chalamet som Lee og Taylor Russell som Maren i den nye Luca Guadagnino-filmen.

Foto: Yannis Drakoulidis / Metro Goldwyn Mayer Pictures film

Rå romantikk

Maren (Russell) slit med ein kolossal trong til å ete menneskekjøt. Det fører til leie situasjonar og brå flytteplanar. Ein dag stikk faren frå henne, og attenåringen sit att aleine. Litt om senn viser det seg at ho ikkje er den einaste med blod på tann. Ho støyter på kjekkasen Lee (Chalamet). Saman legg dei ut på ei reise der overleving og moral knivar. Farar lurar.

HåkonTveit
Målet til regissør Christian Tafdrup var å lage «Danmarks mest ubehagelege film».

Målet til regissør Christian Tafdrup var å lage «Danmarks mest ubehagelege film».

Foto: Another World Entertainment

Hyggje frå helvete

Ein dansk kjernefamilie med mamma Louise (Siem Koch), pappa Bjørn (Burian) og dottera Agnes er på ferie i Toscana. Der er det god mat, drikke og musikk på den staselege garden dei vitjar. Stemninga stig når dei blir kjende med ein nederlandsk familie på tre der faren Patrick (van Huet) er ein livsglad kar utan den sosiale varsemda danskane ber på, sjølv om danskane hevdar å likne meir på nederlendarar enn på trauste, politisk korrekte svenskar.

HåkonTveit
Jessie Buckley spelar hovudrolla som Harper.

Jessie Buckley spelar hovudrolla som Harper.

Foto: Stockwell

Frykt og fordomar

Harper (Buckley) kjem til eit stort gamalt herskapshus i landlege England. Den rart joviale Geoffrey (Kinnear) leiger ut huset. Klipp frå fortida visar at mannen til Harper tok livet av seg då ho ville skilje seg. Landsbyen ho har søkt tilflukt i etter traumet, viser seg å by på mang ein møkkamann.

HåkonTveit
Dommedagsvaktarane Barend (Carel Nel) og sonen Stefan (Alex van Dyk) er skeptiske til alt moderne.

Dommedagsvaktarane Barend (Carel Nel) og sonen Stefan (Alex van Dyk) er skeptiske til alt moderne.

Foto: Another World Entertainment

Mordar jord

Skogvaktaren Gabi (Rockman) og kollegaen padlar innover i djupe skogar for å sjekke kamera. Når Gabi skal finne att ein drone som fell ned, kjem dei frå kvarandre. Gabi går i fella til merkelege Barend (Nel) og sonen Stefan (van Dyk). Dei to er båe dekte av leire og ber pil og boge. Dei ber òg på ein ekstrem skepsis til alt moderne. Noko er på ferde i skogen. Sopp breier aggressivt om seg. Moder jord har sitt å utsetje på menneska og går til motangrep, messer Barend.

HåkonTveit