JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

Foto: Voice of America

Ei heroisk kvinne

Velkomen til Noreg, Ali og Kiana Rahman! Dei to tvillingborna på 17 år skal sundag klokka 13 utføra sitt livs store oppdrag – ta imot Nobels fredspris 2023 i Oslo rådhus på vegner av mor si, Narges Mohammadi. Ho har fått Fredsprisen for kampen hennar mot undertrykking av kvinner i Iran. Og kampen for menneskerettar og fridom for alle, skriv Nobelkomiteen i grunngjevinga.

SveinGjerdåker
Bayat sytte for ein PR-katastrofe for russiskstyrte Fide då ho skreiv om saka si og publiserte desse to bileta på Twitter.

Bayat sytte for ein PR-katastrofe for russiskstyrte Fide då ho skreiv om saka si og publiserte desse to bileta på Twitter.

Iransk kvinne avslørte Fide

Om nokon skulle vera i tvil om hykleriet og dobbeltmoralen i Fide, vart verdssjakkforbundet denne veka avslørt av Shohreh Bayat (35). Problemet til forbundet er i stutte trekk: Jamvel om den russiske Fide-presidenten Arkadij Dvorkovitsj og pampane hans har både sjakkinteresse og organisatorisk kompetanse (Dvorkovitsj var sjef for fotball-VM i 2018), er dei dømde til moralsk tap så lenge dei økonomisk og politisk må spela på lag med Kreml.

AtleGrønn
Eksiliranarar demonstrerer på Jernbanetorget i Oslo.

Eksiliranarar demonstrerer på Jernbanetorget i Oslo.

Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Har tru på sanksjonar

I september vart iranske Mahsa Amini arrestert av moralpolitiet. Ho døydde nokre dagar seinare. Dette utløyste store demonstrasjonar i Iran med mange drepne og arresterte. Denne veka vart ein av demonstrantane, Majidreza Rahnavard, avretta.

SofieMay Rånes
To veker etter at demonstrasjonane i Iran braut ut, er fleire hundre personar pågripne. Minst førti har ifølgje offisielle tal mista livet i samanstøytar.

To veker etter at demonstrasjonane i Iran braut ut, er fleire hundre personar pågripne. Minst førti har ifølgje offisielle tal mista livet i samanstøytar.

Foto: Wana news agency / Reuters / NTB

Lagnadstid i Iran

Demonstrasjonane i Iran samlar eit breitt lag av befolkninga og har nådd dei fleste regionane i landet. – No byrjar ein ny epoke, seier den iransk-svenske forskaren Mehrdad Darvishpour.

EvaAalberg Undheim

Foto: Voice of America

Ei heroisk kvinne

Velkomen til Noreg, Ali og Kiana Rahman! Dei to tvillingborna på 17 år skal sundag klokka 13 utføra sitt livs store oppdrag – ta imot Nobels fredspris 2023 i Oslo rådhus på vegner av mor si, Narges Mohammadi. Ho har fått Fredsprisen for kampen hennar mot undertrykking av kvinner i Iran. Og kampen for menneskerettar og fridom for alle, skriv Nobelkomiteen i grunngjevinga.

SveinGjerdåker
Bayat sytte for ein PR-katastrofe for russiskstyrte Fide då ho skreiv om saka si og publiserte desse to bileta på Twitter.

Bayat sytte for ein PR-katastrofe for russiskstyrte Fide då ho skreiv om saka si og publiserte desse to bileta på Twitter.

Iransk kvinne avslørte Fide

Om nokon skulle vera i tvil om hykleriet og dobbeltmoralen i Fide, vart verdssjakkforbundet denne veka avslørt av Shohreh Bayat (35). Problemet til forbundet er i stutte trekk: Jamvel om den russiske Fide-presidenten Arkadij Dvorkovitsj og pampane hans har både sjakkinteresse og organisatorisk kompetanse (Dvorkovitsj var sjef for fotball-VM i 2018), er dei dømde til moralsk tap så lenge dei økonomisk og politisk må spela på lag med Kreml.

AtleGrønn
Eksiliranarar demonstrerer på Jernbanetorget i Oslo.

Eksiliranarar demonstrerer på Jernbanetorget i Oslo.

Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Har tru på sanksjonar

I september vart iranske Mahsa Amini arrestert av moralpolitiet. Ho døydde nokre dagar seinare. Dette utløyste store demonstrasjonar i Iran med mange drepne og arresterte. Denne veka vart ein av demonstrantane, Majidreza Rahnavard, avretta.

SofieMay Rånes
To veker etter at demonstrasjonane i Iran braut ut, er fleire hundre personar pågripne. Minst førti har ifølgje offisielle tal mista livet i samanstøytar.

To veker etter at demonstrasjonane i Iran braut ut, er fleire hundre personar pågripne. Minst førti har ifølgje offisielle tal mista livet i samanstøytar.

Foto: Wana news agency / Reuters / NTB

Lagnadstid i Iran

Demonstrasjonane i Iran samlar eit breitt lag av befolkninga og har nådd dei fleste regionane i landet. – No byrjar ein ny epoke, seier den iransk-svenske forskaren Mehrdad Darvishpour.

EvaAalberg Undheim