JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 3 4 ... 12 »
Omvend undervisning. No er studenten Per Braastad lærar og eg student i 3D-prenting.

Omvend undervisning. No er studenten Per Braastad lærar og eg student i 3D-prenting.

Alle foto: Per Thorvaldsen

3D-prenting

Det er alltid den siste biten som vantar i puslespelet. Eg manglar ei radiatormuffe for å verta ferdig med oppussinga av hytta mi i Oslo. Ho er umogleg å kjøpa, sidan røyra har ein diameter på 35 millimeter. Kva skal eg gjera? Laga ei sjølv, sjølvsagt.

Per EilifThorvaldsen
Svala var modell for dei skråe vengjene til Messerschmitt Me 262.

Svala var modell for dei skråe vengjene til Messerschmitt Me 262.

Foto: USAF museum / Wikimedia Commons

Med naturen som læremeister 

Sjølv realistar treng ferie. Eg sit på ein krakk i morgonsola på Hasselgarden og pratar med vertinna. Jomfruland er himmel på jord, og når eg ser opp, er lufta fylt med svaler.

Per Thorvaldsen

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Skeptisk til den nasjonale peikefingeren

Onsdag morgon kom Utdanningsdirektoratet med ei tilråding om at norske elevar ikkje skal få bruke mobiltelefon i skuletida, anten dei går i barneskule, ungdomsskule eller vidaregåande. Tilrådinga var tinga av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap). Same dag kom Guri Melby, leiar i Venstre og tidlegare kunnskapsminister, med skarp kritikk av mobiltilrådinga og kunnskapsministeren på Politisk kvarter.

Per Anders Todal
Apple-sjef Tim Cook under lanseringa av modellen iPad Air II i 2014. På det tidspunktet hadde iPad ein sterk posisjon i skulane i USA, men bretta vart snart utkonkurrerte av Chromebook frå Google.

Apple-sjef Tim Cook under lanseringa av modellen iPad Air II i 2014. På det tidspunktet hadde iPad ein sterk posisjon i skulane i USA, men bretta vart snart utkonkurrerte av Chromebook frå Google.

Foto: Marcio Jose Sanchez / AP / NTB

Noreg er Apples største fan

I norsk grunnskule er iPad den vanlegaste digitale eininga for elevane. I det meste av verda er bretta til Apple utkonkurrerte i skulemarknaden.

Per Anders Todal
Det er herleg å liggja på sofaen og høyra eigen tekst. Biletet er massert med kunstig intelligens frå Bing kopilot og Picsart.

Det er herleg å liggja på sofaen og høyra eigen tekst. Biletet er massert med kunstig intelligens frå Bing kopilot og Picsart.

Tekst til tale 

Auga er lukka. Eg ligg flolagd på sofaen og lyttar til eige flogvit. Neste teknologispalte i Dag og Tid vert fantastisk. Er det forfattaren sjølv som les?

Per Thorvaldsen
Skisse av eit digitalt kamera. Sjå forklaringane på 1 til 6 i teksten.

Skisse av eit digitalt kamera. Sjå forklaringane på 1 til 6 i teksten.

Kjelde Canon

I mørkeret er alle kattar fargerike 

Det er høgljos dag. Eg står utanfor våpenhandlaren og rettar nattkikkerten mot mannen som sit i ein traktor rett ved sida av. Han viser seg ikkje i søkjaren, men den varme olja i hydraulikken lyser opp. Også karen som grev for harde livet nede i grøfta, kan eg sjå i søkjaren.

Per Thorvaldsen
Nordlysguden helsar på oss.

Nordlysguden helsar på oss.

Foto: Kjetil Gjeitsund Thorvaldsen

Eit lys som kan høyrast

Eg er avundsjuk. Son min er på oppdrag på Grønland. Han sende meg bilete og videoar av grensesprengjande nordlys. Sjølv står eg på altanen og ser på noko puslete greier på himmelkvelven over Vestlandet.

Per EilifThorvaldsen
Europallen er ei svensk suksesshistorie, oppfunnen av brødrene Ivar og Tore Svensson frå Gyllsjö. EPAL-logoen syner at det er ein ekte europall.

Europallen er ei svensk suksesshistorie, oppfunnen av brødrene Ivar og Tore Svensson frå Gyllsjö. EPAL-logoen syner at det er ein ekte europall.

Foto: Oliver Eltinger / Wikimedia Commons

Europallen

1977 – velferdsstatens beste år. Arbeidsmiljølova vart innført, og eg fekk sumarjobb på ein målingsfabrikk, med tre gonger så høg løn som året før. Eg reiv av ordrar frå matriseskrivaren og sprang og henta ein ny pall med jekketralla.

Per EilifThorvaldsen
Gruppebilete med dame: frå høgre Anders Mikkelsen, Johan Alme, Lars Bratrud og Per Thorvaldsen. Alice ruver i bakgrunnen.

Gruppebilete med dame: frå høgre Anders Mikkelsen, Johan Alme, Lars Bratrud og Per Thorvaldsen. Alice ruver i bakgrunnen.

Foto: Per Thorvaldsen

Kunnskapens gruvearbeidarar

Rett nok er me berre 60 meter under jorda i Genève, men me er djupt inne i materien. Dosimeteret fortel oss om strålande grunnforsking.

Per EilifThorvaldsen
Slik vert digitale nomadar lokka til Noreg.

Slik vert digitale nomadar lokka til Noreg.

Kjelde: CitizenRemote

Den friviljuge trældomen

Eg var ein av dei som gav folket breiband på byrjinga av 2000-talet. Firmaet som eg jobba for, hadde «Alltid på» som motto, og når eg no ser korleis alle glor i skjermane overalt, vert eg fylt med skuldkjensle. Kva er det eg har vore med på?

Per EilifThorvaldsen
1 2 3 4 ... 12 »
1 2 3 4 ... 12 »
Omvend undervisning. No er studenten Per Braastad lærar og eg student i 3D-prenting.

Omvend undervisning. No er studenten Per Braastad lærar og eg student i 3D-prenting.

Alle foto: Per Thorvaldsen

3D-prenting

Det er alltid den siste biten som vantar i puslespelet. Eg manglar ei radiatormuffe for å verta ferdig med oppussinga av hytta mi i Oslo. Ho er umogleg å kjøpa, sidan røyra har ein diameter på 35 millimeter. Kva skal eg gjera? Laga ei sjølv, sjølvsagt.

Per EilifThorvaldsen
Svala var modell for dei skråe vengjene til Messerschmitt Me 262.

Svala var modell for dei skråe vengjene til Messerschmitt Me 262.

Foto: USAF museum / Wikimedia Commons

Med naturen som læremeister 

Sjølv realistar treng ferie. Eg sit på ein krakk i morgonsola på Hasselgarden og pratar med vertinna. Jomfruland er himmel på jord, og når eg ser opp, er lufta fylt med svaler.

Per Thorvaldsen

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Skeptisk til den nasjonale peikefingeren

Onsdag morgon kom Utdanningsdirektoratet med ei tilråding om at norske elevar ikkje skal få bruke mobiltelefon i skuletida, anten dei går i barneskule, ungdomsskule eller vidaregåande. Tilrådinga var tinga av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap). Same dag kom Guri Melby, leiar i Venstre og tidlegare kunnskapsminister, med skarp kritikk av mobiltilrådinga og kunnskapsministeren på Politisk kvarter.

Per Anders Todal
Apple-sjef Tim Cook under lanseringa av modellen iPad Air II i 2014. På det tidspunktet hadde iPad ein sterk posisjon i skulane i USA, men bretta vart snart utkonkurrerte av Chromebook frå Google.

Apple-sjef Tim Cook under lanseringa av modellen iPad Air II i 2014. På det tidspunktet hadde iPad ein sterk posisjon i skulane i USA, men bretta vart snart utkonkurrerte av Chromebook frå Google.

Foto: Marcio Jose Sanchez / AP / NTB

Noreg er Apples største fan

I norsk grunnskule er iPad den vanlegaste digitale eininga for elevane. I det meste av verda er bretta til Apple utkonkurrerte i skulemarknaden.

Per Anders Todal
Det er herleg å liggja på sofaen og høyra eigen tekst. Biletet er massert med kunstig intelligens frå Bing kopilot og Picsart.

Det er herleg å liggja på sofaen og høyra eigen tekst. Biletet er massert med kunstig intelligens frå Bing kopilot og Picsart.

Tekst til tale 

Auga er lukka. Eg ligg flolagd på sofaen og lyttar til eige flogvit. Neste teknologispalte i Dag og Tid vert fantastisk. Er det forfattaren sjølv som les?

Per Thorvaldsen
Skisse av eit digitalt kamera. Sjå forklaringane på 1 til 6 i teksten.

Skisse av eit digitalt kamera. Sjå forklaringane på 1 til 6 i teksten.

Kjelde Canon

I mørkeret er alle kattar fargerike 

Det er høgljos dag. Eg står utanfor våpenhandlaren og rettar nattkikkerten mot mannen som sit i ein traktor rett ved sida av. Han viser seg ikkje i søkjaren, men den varme olja i hydraulikken lyser opp. Også karen som grev for harde livet nede i grøfta, kan eg sjå i søkjaren.

Per Thorvaldsen
Nordlysguden helsar på oss.

Nordlysguden helsar på oss.

Foto: Kjetil Gjeitsund Thorvaldsen

Eit lys som kan høyrast

Eg er avundsjuk. Son min er på oppdrag på Grønland. Han sende meg bilete og videoar av grensesprengjande nordlys. Sjølv står eg på altanen og ser på noko puslete greier på himmelkvelven over Vestlandet.

Per EilifThorvaldsen
Europallen er ei svensk suksesshistorie, oppfunnen av brødrene Ivar og Tore Svensson frå Gyllsjö. EPAL-logoen syner at det er ein ekte europall.

Europallen er ei svensk suksesshistorie, oppfunnen av brødrene Ivar og Tore Svensson frå Gyllsjö. EPAL-logoen syner at det er ein ekte europall.

Foto: Oliver Eltinger / Wikimedia Commons

Europallen

1977 – velferdsstatens beste år. Arbeidsmiljølova vart innført, og eg fekk sumarjobb på ein målingsfabrikk, med tre gonger så høg løn som året før. Eg reiv av ordrar frå matriseskrivaren og sprang og henta ein ny pall med jekketralla.

Per EilifThorvaldsen
Gruppebilete med dame: frå høgre Anders Mikkelsen, Johan Alme, Lars Bratrud og Per Thorvaldsen. Alice ruver i bakgrunnen.

Gruppebilete med dame: frå høgre Anders Mikkelsen, Johan Alme, Lars Bratrud og Per Thorvaldsen. Alice ruver i bakgrunnen.

Foto: Per Thorvaldsen

Kunnskapens gruvearbeidarar

Rett nok er me berre 60 meter under jorda i Genève, men me er djupt inne i materien. Dosimeteret fortel oss om strålande grunnforsking.

Per EilifThorvaldsen
Slik vert digitale nomadar lokka til Noreg.

Slik vert digitale nomadar lokka til Noreg.

Kjelde: CitizenRemote

Den friviljuge trældomen

Eg var ein av dei som gav folket breiband på byrjinga av 2000-talet. Firmaet som eg jobba for, hadde «Alltid på» som motto, og når eg no ser korleis alle glor i skjermane overalt, vert eg fylt med skuldkjensle. Kva er det eg har vore med på?

Per EilifThorvaldsen
1 2 3 4 ... 12 »