JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 3 4 »
Domenic Santana frå Miami demonstrerer framfor E. Barrett Prettyman-rettsbygningen i Washington den 2. august, dagen før Donald Trump skal møte i retten der.

Domenic Santana frå Miami demonstrerer framfor E. Barrett Prettyman-rettsbygningen i Washington den 2. august, dagen før Donald Trump skal møte i retten der.

Foto: Kevin Wurm / Reuters / NTB

Ei skamløyse utan like

Det finst ikkje historiske parallellar til tiltalen mot Donald Trump, meiner statsvitar Jennifer Bailey.

Jesper HommefossJohnsen
Lina Liman deler historia om korleis det er å leve med autisme, før og etter diagnosen.

Lina Liman deler historia om korleis det er å leve med autisme, før og etter diagnosen.

Christiane Jordheim Larsen

Nesten normal

«Forvandlinga tok knapt tjue minutt. På nitten minutt og trettini sekund, eit tilsynelatande ubetydeleg tidsrom, blei heile livet mitt grunnleggande forandra. Eg også. Ingenting hadde eigentleg hendt. Likevel blei alt annleis.»

Christiane Jordheim Larsen
I den nye boka si fortel Åsne Seierstad historia til tre afghanarar som er fødde i kvart sitt tiår, og skildrar korleis skiftande forhold og føresetnader har prega livet deira.

I den nye boka si fortel Åsne Seierstad historia til tre afghanarar som er fødde i kvart sitt tiår, og skildrar korleis skiftande forhold og føresetnader har prega livet deira.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Historier frå landet vi forlét

Åsne Seierstad har skrive bok om Afghanistan eitt år etter at Noreg og andre vestlege land trekte seg ut. – Bortsett frå at vi har gjeve nokre barn utdanning, er det ingenting att etter oss, seier ho.

EvaAalberg Undheim
Ewa Sapiezyńska skriv om dei ubehagelege sidene ved å vere polsk i Noreg.   Foto: Christiane Jordheim Larsen

Ewa Sapiezyńska skriv om dei ubehagelege sidene ved å vere polsk i Noreg. Foto: Christiane Jordheim Larsen

Foto: Christiane Jordheim Larsen

Deler vonde historier

Ewa Sapieżyńska har skrive bok om korleis det kjennest å vere polsk i Noreg. – Boka er både ei bekymringsmelding og ei kjærleikserklæring, seier ho.

Christiane Jordheim Larsen
Multikunstnar Kim Hiorthøy imponerer mange med breidda si. Sjølv kan han misunne dei som jobbar med berre éin ting.

Multikunstnar Kim Hiorthøy imponerer mange med breidda si. Sjølv kan han misunne dei som jobbar med berre éin ting.

Foto: Christiane Jordheim Larsen

Overaltmannen

Sidan tidleg i 1990-åra har Kim Hiorthøy stått med eitt bein i popkulturen og eitt i kunstverda. Med boka Knivtid kjem 50 nye forteljingar inn i det hiortøyske universet.

Christiane Jordheim Larsen
Georg Johannesen heime ved arbeidsbordet i 2003.

Georg Johannesen heime ved arbeidsbordet i 2003.

Foto: Per Anders Todal

Profet i eigen by

Georg Johannesens evne til å mobilisere var viktigare enn sakene han tapte. Og lyrikken hans vil leve lenge, meiner Alfred Fidjestøl, som er ute med biografi om poeten, politikaren, akademikaren og barrikadestormaren.

Jan H.Landro
– Den nyliberalistiske tanken om at du berre kan flytte på deg og verte lukkeleg, er temmeleg rotlaus, seier Eivind Hofstad Evjemo.

– Den nyliberalistiske tanken om at du berre kan flytte på deg og verte lukkeleg, er temmeleg rotlaus, seier Eivind Hofstad Evjemo.

Foto: Eva Aalberg Undheim

Svanesong for småbrukaren

Forfattar Eivind Hofstad Evjemo skriv om småbrukslivet og verdiar han meiner er i ferd med å forsvinne. – Det er ei slags kulturhistorisk tragedie som går føre seg her, seier han.

EvaAalberg Undheim
– Døden, for eksempel, er eg ikkje redd for. Han høyrest spennande ut, seier Sigvart Dagsland.

– Døden, for eksempel, er eg ikkje redd for. Han høyrest spennande ut, seier Sigvart Dagsland.

Foto: Agnete Brun

«Ta på deg treskonå og spring»

Medaas-prisvinnar Sigvart Dagsland er blitt stødigare i sin eigen dialekt og er ikkje redd for noko lenger.

IngvildBræin
Kristin Solberg har hatt samtalar med Aisha Shezadi Kausar over tre år og vitja henne i leiren ho sit i i Syria fleire gonger.

Kristin Solberg har hatt samtalar med Aisha Shezadi Kausar over tre år og vitja henne i leiren ho sit i i Syria fleire gonger.

Foto: Delil Souleiman / AFP / NTB

Historia bak ei IS-kvinne

– Eg har sett brutaliteten til IS og ville vite kvifor, seier Kristin Solberg.
Ho har skrive bok om Aisha Shezadi Kausar som slutta seg til Den islamske staten.

EvaAalberg Undheim
Sara Khorami speler Kristin Lavransdotter i framsyninga på Det Norske Teatret i haust. Publikum kan sjå henne både på avstand og i nærbilete. Mads Sjøgård Pettersen styrer kameraet.

Sara Khorami speler Kristin Lavransdotter i framsyninga på Det Norske Teatret i haust. Publikum kan sjå henne både på avstand og i nærbilete. Mads Sjøgård Pettersen styrer kameraet.

Begge foto: Per Anders Todal

Tett på Kristin Lavransdotter

Sigrid Undsets mest kjende karakter har skaka og bergteke publikum i over hundre år. Men kven er ho utan mellomalderdrakta?

Christiane Jordheim Larsen
1 2 3 4 »
1 2 3 4 »
Domenic Santana frå Miami demonstrerer framfor E. Barrett Prettyman-rettsbygningen i Washington den 2. august, dagen før Donald Trump skal møte i retten der.

Domenic Santana frå Miami demonstrerer framfor E. Barrett Prettyman-rettsbygningen i Washington den 2. august, dagen før Donald Trump skal møte i retten der.

Foto: Kevin Wurm / Reuters / NTB

Ei skamløyse utan like

Det finst ikkje historiske parallellar til tiltalen mot Donald Trump, meiner statsvitar Jennifer Bailey.

Jesper HommefossJohnsen
Lina Liman deler historia om korleis det er å leve med autisme, før og etter diagnosen.

Lina Liman deler historia om korleis det er å leve med autisme, før og etter diagnosen.

Christiane Jordheim Larsen

Nesten normal

«Forvandlinga tok knapt tjue minutt. På nitten minutt og trettini sekund, eit tilsynelatande ubetydeleg tidsrom, blei heile livet mitt grunnleggande forandra. Eg også. Ingenting hadde eigentleg hendt. Likevel blei alt annleis.»

Christiane Jordheim Larsen
I den nye boka si fortel Åsne Seierstad historia til tre afghanarar som er fødde i kvart sitt tiår, og skildrar korleis skiftande forhold og føresetnader har prega livet deira.

I den nye boka si fortel Åsne Seierstad historia til tre afghanarar som er fødde i kvart sitt tiår, og skildrar korleis skiftande forhold og føresetnader har prega livet deira.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Historier frå landet vi forlét

Åsne Seierstad har skrive bok om Afghanistan eitt år etter at Noreg og andre vestlege land trekte seg ut. – Bortsett frå at vi har gjeve nokre barn utdanning, er det ingenting att etter oss, seier ho.

EvaAalberg Undheim
Ewa Sapiezyńska skriv om dei ubehagelege sidene ved å vere polsk i Noreg.   Foto: Christiane Jordheim Larsen

Ewa Sapiezyńska skriv om dei ubehagelege sidene ved å vere polsk i Noreg. Foto: Christiane Jordheim Larsen

Foto: Christiane Jordheim Larsen

Deler vonde historier

Ewa Sapieżyńska har skrive bok om korleis det kjennest å vere polsk i Noreg. – Boka er både ei bekymringsmelding og ei kjærleikserklæring, seier ho.

Christiane Jordheim Larsen
Multikunstnar Kim Hiorthøy imponerer mange med breidda si. Sjølv kan han misunne dei som jobbar med berre éin ting.

Multikunstnar Kim Hiorthøy imponerer mange med breidda si. Sjølv kan han misunne dei som jobbar med berre éin ting.

Foto: Christiane Jordheim Larsen

Overaltmannen

Sidan tidleg i 1990-åra har Kim Hiorthøy stått med eitt bein i popkulturen og eitt i kunstverda. Med boka Knivtid kjem 50 nye forteljingar inn i det hiortøyske universet.

Christiane Jordheim Larsen
Georg Johannesen heime ved arbeidsbordet i 2003.

Georg Johannesen heime ved arbeidsbordet i 2003.

Foto: Per Anders Todal

Profet i eigen by

Georg Johannesens evne til å mobilisere var viktigare enn sakene han tapte. Og lyrikken hans vil leve lenge, meiner Alfred Fidjestøl, som er ute med biografi om poeten, politikaren, akademikaren og barrikadestormaren.

Jan H.Landro
– Den nyliberalistiske tanken om at du berre kan flytte på deg og verte lukkeleg, er temmeleg rotlaus, seier Eivind Hofstad Evjemo.

– Den nyliberalistiske tanken om at du berre kan flytte på deg og verte lukkeleg, er temmeleg rotlaus, seier Eivind Hofstad Evjemo.

Foto: Eva Aalberg Undheim

Svanesong for småbrukaren

Forfattar Eivind Hofstad Evjemo skriv om småbrukslivet og verdiar han meiner er i ferd med å forsvinne. – Det er ei slags kulturhistorisk tragedie som går føre seg her, seier han.

EvaAalberg Undheim
– Døden, for eksempel, er eg ikkje redd for. Han høyrest spennande ut, seier Sigvart Dagsland.

– Døden, for eksempel, er eg ikkje redd for. Han høyrest spennande ut, seier Sigvart Dagsland.

Foto: Agnete Brun

«Ta på deg treskonå og spring»

Medaas-prisvinnar Sigvart Dagsland er blitt stødigare i sin eigen dialekt og er ikkje redd for noko lenger.

IngvildBræin
Kristin Solberg har hatt samtalar med Aisha Shezadi Kausar over tre år og vitja henne i leiren ho sit i i Syria fleire gonger.

Kristin Solberg har hatt samtalar med Aisha Shezadi Kausar over tre år og vitja henne i leiren ho sit i i Syria fleire gonger.

Foto: Delil Souleiman / AFP / NTB

Historia bak ei IS-kvinne

– Eg har sett brutaliteten til IS og ville vite kvifor, seier Kristin Solberg.
Ho har skrive bok om Aisha Shezadi Kausar som slutta seg til Den islamske staten.

EvaAalberg Undheim
Sara Khorami speler Kristin Lavransdotter i framsyninga på Det Norske Teatret i haust. Publikum kan sjå henne både på avstand og i nærbilete. Mads Sjøgård Pettersen styrer kameraet.

Sara Khorami speler Kristin Lavransdotter i framsyninga på Det Norske Teatret i haust. Publikum kan sjå henne både på avstand og i nærbilete. Mads Sjøgård Pettersen styrer kameraet.

Begge foto: Per Anders Todal

Tett på Kristin Lavransdotter

Sigrid Undsets mest kjende karakter har skaka og bergteke publikum i over hundre år. Men kven er ho utan mellomalderdrakta?

Christiane Jordheim Larsen
1 2 3 4 »