JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 3 4 ... 5 »
Khamzy Gunaratnam (Ap)

Khamzy Gunaratnam (Ap)

Foto: Vidar Ruud / NTB

Avfeiar abortkritikk frå KrF

– Det kvinner treng, er rettleiing og oppfølging, ikkje å møte i nemnd, seier Kamzy Gunaratnam (Ap).

PernilleGrøndal
Kjønnsfilosof Judith Butler

Kjønnsfilosof Judith Butler

Foto: Elliott Verdier / The New York Times / NTB

Feltnotat frå kulturkrigane

Kjønnsdebatten har innteke hovudscena i internasjonal politikk. På veg for å intervjue verdas mest innflytelsesrike kjønnsfilosof, Judith Butler, forsøker eg å orientere meg i ein raskt ekspanderande konflikt. 

Ida Lødemel Tvedt

Foto: AUF

Går imot ny fråværsgrense

AUF har jobba for å vrake dagens fråværsgrense i den vidaregåande skulen, men vil heller ikkje gå med på forslaget til nye fråværsreglar.

Eva Aalberg Undheim
Mikael Niemi er oppvaksen i Pajala, og der bur han framleis.

Mikael Niemi er oppvaksen i Pajala, og der bur han framleis.

Anette Karlsen / NTB

– Solidaritet er viktig, men vanskeleg

Etter tjue år borte flytta Mikael Niemi tilbake til heimbyen Pajala med kone og son. Sidan har Norrbotten blitt hovudkjelde for romanane han skriv, som den ferske Stein i silke.

Jan H. Landro

Foto: Stortinget

Ein sjølvsagd rett til abort?

Ingvild W. Thorsvik (V) meiner Noreg må grunnlovsfeste retten til abort, slik Frankrike gjorde denne veka.

Sofie May Rånes
 Nils Rune Langeland heime på Voss.

Nils Rune Langeland heime på Voss.

Foto: Paul S. Amundsen

Vandringar i det mentale krigs­landskapet

Historikaren og forfattaren Nils Rune Langeland skriv betre og med eit meir originalt blikk enn dei fleste, og når denne originaliteten vert balansert, kan det verta til leseverdige litterære tekster. Boka hans i år, Frihetens grense, er eit nytt døme på dette, etter tidlegare reisebøker som Noreg (2008) og den kritikarroste Siste ord (2005) om Høgsterett i norsk historie 1814–1905.

Kaj Skagen
Professor og seniorforskar Hilde Henriksen Waag er kritisk til at Israel får diktere kva som vert ei akseptabel regjering. Foto: Martin Tegnander / Prio

Professor og seniorforskar Hilde Henriksen Waag er kritisk til at Israel får diktere kva som vert ei akseptabel regjering. Foto: Martin Tegnander / Prio

– Ei regjering utan legitimitet

Midtaustenforskar Hilde Henriksen Waage seier at ei ny palestinsk regjering vil vere den beste av berre dårlege løysingar.

PernilleGrøndal
Naïd Mubalegh er ny skribent i Dag og Tid.

Naïd Mubalegh er ny skribent i Dag og Tid.

Foto: privat

Ho skal skriva om fuglar for Dag og Tid

Naïd Mubalegh voks opp nær måsar, isfuglar og hegrar. Som student lot ho seg inspirere av Fuglane av Tarjei Vesaas.

Svein Gjerdåker
Poet og siviløkonom Martin Svedman, utanfor Restaurant Haakon i Oslo.

Poet og siviløkonom Martin Svedman, utanfor Restaurant Haakon i Oslo.

Foto: Per Anders Todal

Gordiske slipsknutar

Martin Svedman er siviløkonom og lyrikar. Med diktboka Finans ville han skrive ei øm hyllest til den merkantile klassen.

Ida Lødemel Tvedt
Historiene ein finn i den ruvande bygningen, fascinerer både unge og eldre, lokale og tilreisande. Vernepleiestudentar frå Høgskulen på Vestlandet har årlege eksursjonar til staden, der dei får innblikk i korleis Harastølen vart nytta i kampen mot tuberkulose og som ein heim for sinnslidande, før det ein kort periode var asylmottak, følgt av 30 år med forfall.

Historiene ein finn i den ruvande bygningen, fascinerer både unge og eldre, lokale og tilreisande. Vernepleiestudentar frå Høgskulen på Vestlandet har årlege eksursjonar til staden, der dei får innblikk i korleis Harastølen vart nytta i kampen mot tuberkulose og som ein heim for sinnslidande, før det ein kort periode var asylmottak, følgt av 30 år med forfall.

Foto: Oddrun Midtbø

Ein heim for dei utstøytte

Her, med vakker utsikt over Lustrafjorden, ein sidearm til Sognefjorden, har tuberkuløse, sinnslidande og flyktningar blitt tekne imot til fagleg behandling eller mellombels opphald i nesten hundre år. Dei siste tretti åra har praktbygget stått til nedfalls. Det som har skjedd på denne avsides fjellhylla, er ein viktig del av norsk medisinsk historie og sosialhistorie, men òg ei soge som ikkje alle har vilja veta om.

Jan H. Landro
1 2 3 4 ... 5 »
1 2 3 4 ... 5 »
Khamzy Gunaratnam (Ap)

Khamzy Gunaratnam (Ap)

Foto: Vidar Ruud / NTB

Avfeiar abortkritikk frå KrF

– Det kvinner treng, er rettleiing og oppfølging, ikkje å møte i nemnd, seier Kamzy Gunaratnam (Ap).

PernilleGrøndal
Kjønnsfilosof Judith Butler

Kjønnsfilosof Judith Butler

Foto: Elliott Verdier / The New York Times / NTB

Feltnotat frå kulturkrigane

Kjønnsdebatten har innteke hovudscena i internasjonal politikk. På veg for å intervjue verdas mest innflytelsesrike kjønnsfilosof, Judith Butler, forsøker eg å orientere meg i ein raskt ekspanderande konflikt. 

Ida Lødemel Tvedt

Foto: AUF

Går imot ny fråværsgrense

AUF har jobba for å vrake dagens fråværsgrense i den vidaregåande skulen, men vil heller ikkje gå med på forslaget til nye fråværsreglar.

Eva Aalberg Undheim
Mikael Niemi er oppvaksen i Pajala, og der bur han framleis.

Mikael Niemi er oppvaksen i Pajala, og der bur han framleis.

Anette Karlsen / NTB

– Solidaritet er viktig, men vanskeleg

Etter tjue år borte flytta Mikael Niemi tilbake til heimbyen Pajala med kone og son. Sidan har Norrbotten blitt hovudkjelde for romanane han skriv, som den ferske Stein i silke.

Jan H. Landro

Foto: Stortinget

Ein sjølvsagd rett til abort?

Ingvild W. Thorsvik (V) meiner Noreg må grunnlovsfeste retten til abort, slik Frankrike gjorde denne veka.

Sofie May Rånes
 Nils Rune Langeland heime på Voss.

Nils Rune Langeland heime på Voss.

Foto: Paul S. Amundsen

Vandringar i det mentale krigs­landskapet

Historikaren og forfattaren Nils Rune Langeland skriv betre og med eit meir originalt blikk enn dei fleste, og når denne originaliteten vert balansert, kan det verta til leseverdige litterære tekster. Boka hans i år, Frihetens grense, er eit nytt døme på dette, etter tidlegare reisebøker som Noreg (2008) og den kritikarroste Siste ord (2005) om Høgsterett i norsk historie 1814–1905.

Kaj Skagen
Professor og seniorforskar Hilde Henriksen Waag er kritisk til at Israel får diktere kva som vert ei akseptabel regjering. Foto: Martin Tegnander / Prio

Professor og seniorforskar Hilde Henriksen Waag er kritisk til at Israel får diktere kva som vert ei akseptabel regjering. Foto: Martin Tegnander / Prio

– Ei regjering utan legitimitet

Midtaustenforskar Hilde Henriksen Waage seier at ei ny palestinsk regjering vil vere den beste av berre dårlege løysingar.

PernilleGrøndal
Naïd Mubalegh er ny skribent i Dag og Tid.

Naïd Mubalegh er ny skribent i Dag og Tid.

Foto: privat

Ho skal skriva om fuglar for Dag og Tid

Naïd Mubalegh voks opp nær måsar, isfuglar og hegrar. Som student lot ho seg inspirere av Fuglane av Tarjei Vesaas.

Svein Gjerdåker
Poet og siviløkonom Martin Svedman, utanfor Restaurant Haakon i Oslo.

Poet og siviløkonom Martin Svedman, utanfor Restaurant Haakon i Oslo.

Foto: Per Anders Todal

Gordiske slipsknutar

Martin Svedman er siviløkonom og lyrikar. Med diktboka Finans ville han skrive ei øm hyllest til den merkantile klassen.

Ida Lødemel Tvedt
Historiene ein finn i den ruvande bygningen, fascinerer både unge og eldre, lokale og tilreisande. Vernepleiestudentar frå Høgskulen på Vestlandet har årlege eksursjonar til staden, der dei får innblikk i korleis Harastølen vart nytta i kampen mot tuberkulose og som ein heim for sinnslidande, før det ein kort periode var asylmottak, følgt av 30 år med forfall.

Historiene ein finn i den ruvande bygningen, fascinerer både unge og eldre, lokale og tilreisande. Vernepleiestudentar frå Høgskulen på Vestlandet har årlege eksursjonar til staden, der dei får innblikk i korleis Harastølen vart nytta i kampen mot tuberkulose og som ein heim for sinnslidande, før det ein kort periode var asylmottak, følgt av 30 år med forfall.

Foto: Oddrun Midtbø

Ein heim for dei utstøytte

Her, med vakker utsikt over Lustrafjorden, ein sidearm til Sognefjorden, har tuberkuløse, sinnslidande og flyktningar blitt tekne imot til fagleg behandling eller mellombels opphald i nesten hundre år. Dei siste tretti åra har praktbygget stått til nedfalls. Det som har skjedd på denne avsides fjellhylla, er ein viktig del av norsk medisinsk historie og sosialhistorie, men òg ei soge som ikkje alle har vilja veta om.

Jan H. Landro
1 2 3 4 ... 5 »