JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 3 4 ... 17 »
Otto Fahlgren spelar Konrad Nilsson, som er fersk gruvearbeidar.

Otto Fahlgren spelar Konrad Nilsson, som er fersk gruvearbeidar.

Foto: SF Studios

Sulis 1907 er stivt, reint og pent

Unge Konrad (Fahlgren) startar livet røft og blir seld som svensk slavearbeidar som tiåring. Etter seks år på Sjønstå gard rømmer han til nærliggande Sulitjelma og får seg jobb i malmomnane. Den nye direktøren Wenström (Berger) ser fort sitt snitt til å bruka medborgaren sin som informant.

BritAksnes
Cirarán Hinds spelar politimeister, medan Liam Neeson har rolla som leigemordar i filmen.

Cirarán Hinds spelar politimeister, medan Liam Neeson har rolla som leigemordar i filmen.

Foto: Netflix

Trøblete moral

Irland, 1974 – ein liten bande IRA-terroristar med Doireann (Condon) i spissen søkjer tilflukt i den vesle byen Donegal i Irland. Her held tilfeldigvis den likandes leigemordaren Finbar (Neeson) til, som etter siste oppdrag heller vil grava i jorda for å dyrka grønsaker enn for å gravleggja offer. Det er berre det at bror til Doireann har vore slem med Finbars augestein, den vesle nabojenta Moya.

BritAksnes
Då Amanda kjem tilbake til skulen om hausten, blir ho fadder for den nye guten i klassa, Lars, som har Downs syndrom.

Då Amanda kjem tilbake til skulen om hausten, blir ho fadder for den nye guten i klassa, Lars, som har Downs syndrom.

Foto: Nordisk Film Production

Koseleg mobbefilm

Då sjetteklassing Amanda (Schmidt) får beskjed om at ho skal vera fadder for Lars som har Downs syndrom (Vestnes), i staden for ein fyrsteklassing, så er ho mildt sagt ikkje begeistra. Og det blir ikkje betre av at klassen har ein jentetrio som ikkje er redd for å henga ut andre på sosiale medium.

BritAksnes
John David Washington som den tidlegare spesialagenten Joshua og Madeleine Yuna Voyles som Alphie.

John David Washington som den tidlegare spesialagenten Joshua og Madeleine Yuna Voyles som Alphie.

20th Century Studios

KI-krig og fred

Etter ein atomeksplosjon i Los Angeles har USA i 2065 forbode kunstig intelligens. I staten Det nye Asia, som strekker seg frå Nepal til Thailandbukta, lever derimot såkalla simulantar og folk side om side, medan USA jaktar den nær myteomspunne KI-nestoren Nimrata, som står bak dei avanserte menneskeliknande robotane.

HåkonTveit
Dolph Lundgren, Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox og Tony Jaa i verdas siste forsvarsline.

Dolph Lundgren, Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox og Tony Jaa i verdas siste forsvarsline.

Foto: Another World Entertainment

Slett spetakkel

Etter eit feilslått oppdrag i Libya der det går gale for sjefen Barney (Stallone), lyt leigesoldatane The Expendables jakta ein slemming som vil selje atomvåpen til Russland. Lee (Statham) har trøbbel med kjærast og kollega Gina (Fox). Ho tek plassen hans i oppdraget, sidan han visst var skuld i førre fadese.

HåkonTveit
Keith Gill (Paul Dano) styrer YouTube-kanalen sin frå kjellaren i huset han deler med kona og babyen.

Keith Gill (Paul Dano) styrer YouTube-kanalen sin frå kjellaren i huset han deler med kona og babyen.

Foto: Claire Folger / Sony Pictures

Gud og kvarmann på børsen

Ein lyt sjølv syta for det skråe blikket om Dumb Money ikkje skal enda opp med å vera berre ein artig underhaldningsfilm.

BritAksnes
Onkel Ji (Asim Chaudry), Ali/Alia (Liza Haider) og Mahmoud (Mohammed Ahmed) på sightseeing utanfor operaen i Oslo.

Onkel Ji (Asim Chaudry), Ali/Alia (Liza Haider) og Mahmoud (Mohammed Ahmed) på sightseeing utanfor operaen i Oslo.

Foto: Motlys

Grådig gøy i Groruddalen

Det er sommar i Oslo. Mahmoud (Ahmed) heng heime i Groruddalen, medan «norske nordmenn» er i Syden. Onkel Ji (Chaudhry) kjem på besøk frå Pakistan. Det uroar alle. Mora (Thepade) må lage imponerande mat. Mahmoud må fungere som guide for onkelen, medan faren køyrer drosje.

HåkonTveit
25 år gamle Freddie (Park Ji-min) har vakse opp i Frankrike og vender for første gong attende til landet ho blei fødd i.

25 år gamle Freddie (Park Ji-min) har vakse opp i Frankrike og vender for første gong attende til landet ho blei fødd i.

Foto: Selmer Media

Kva betyr «kven er du»?

Return to Seoul er noko så sjeldan som eit skikkeleg spennande drama om adopsjon – og veldig mykje meir.

BritAksnes
Mads Mikkelsen i rolla som Ludvig Kahlen.

Mads Mikkelsen i rolla som Ludvig Kahlen.

Foto: Henrik Ohsten / Nordisk Film Distribusjon

Vellaga historisk drama, men danskane pløyer ikkje ny jord.

I 1755 vil Ludvig Kahlen (Mikkelsen) kolonisere og dyrke dei vonlaust ufruktbare heiene på Jylland. Rentekammeret i København lèt den fattige veteranen fare nordover for at kongen skal tru at nokon bryr seg. Rundt der Kahlen byggjer, styrer fyllebøtte, psykopat og landeigar Frederik de Schinkel (Bennebjerg).

Håkon Tveit
Julianne Moore som Gracie Atherton-Yoo og Charles Melton som Joe.

Julianne Moore som Gracie Atherton-Yoo og Charles Melton som Joe.

Foto: Netflix / Ymer Media

Spegel i spegelen

Skodespelar Elizabeth (Portman) skal spela rolla som Gracie (Moore), som hamna i fengsel då det vart oppdaga at ho venta barn saman med 13 år gamle Joey (Melton).

Brit Aksnes
1 2 3 4 ... 17 »
1 2 3 4 ... 17 »
Otto Fahlgren spelar Konrad Nilsson, som er fersk gruvearbeidar.

Otto Fahlgren spelar Konrad Nilsson, som er fersk gruvearbeidar.

Foto: SF Studios

Sulis 1907 er stivt, reint og pent

Unge Konrad (Fahlgren) startar livet røft og blir seld som svensk slavearbeidar som tiåring. Etter seks år på Sjønstå gard rømmer han til nærliggande Sulitjelma og får seg jobb i malmomnane. Den nye direktøren Wenström (Berger) ser fort sitt snitt til å bruka medborgaren sin som informant.

BritAksnes
Cirarán Hinds spelar politimeister, medan Liam Neeson har rolla som leigemordar i filmen.

Cirarán Hinds spelar politimeister, medan Liam Neeson har rolla som leigemordar i filmen.

Foto: Netflix

Trøblete moral

Irland, 1974 – ein liten bande IRA-terroristar med Doireann (Condon) i spissen søkjer tilflukt i den vesle byen Donegal i Irland. Her held tilfeldigvis den likandes leigemordaren Finbar (Neeson) til, som etter siste oppdrag heller vil grava i jorda for å dyrka grønsaker enn for å gravleggja offer. Det er berre det at bror til Doireann har vore slem med Finbars augestein, den vesle nabojenta Moya.

BritAksnes
Då Amanda kjem tilbake til skulen om hausten, blir ho fadder for den nye guten i klassa, Lars, som har Downs syndrom.

Då Amanda kjem tilbake til skulen om hausten, blir ho fadder for den nye guten i klassa, Lars, som har Downs syndrom.

Foto: Nordisk Film Production

Koseleg mobbefilm

Då sjetteklassing Amanda (Schmidt) får beskjed om at ho skal vera fadder for Lars som har Downs syndrom (Vestnes), i staden for ein fyrsteklassing, så er ho mildt sagt ikkje begeistra. Og det blir ikkje betre av at klassen har ein jentetrio som ikkje er redd for å henga ut andre på sosiale medium.

BritAksnes
John David Washington som den tidlegare spesialagenten Joshua og Madeleine Yuna Voyles som Alphie.

John David Washington som den tidlegare spesialagenten Joshua og Madeleine Yuna Voyles som Alphie.

20th Century Studios

KI-krig og fred

Etter ein atomeksplosjon i Los Angeles har USA i 2065 forbode kunstig intelligens. I staten Det nye Asia, som strekker seg frå Nepal til Thailandbukta, lever derimot såkalla simulantar og folk side om side, medan USA jaktar den nær myteomspunne KI-nestoren Nimrata, som står bak dei avanserte menneskeliknande robotane.

HåkonTveit
Dolph Lundgren, Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox og Tony Jaa i verdas siste forsvarsline.

Dolph Lundgren, Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox og Tony Jaa i verdas siste forsvarsline.

Foto: Another World Entertainment

Slett spetakkel

Etter eit feilslått oppdrag i Libya der det går gale for sjefen Barney (Stallone), lyt leigesoldatane The Expendables jakta ein slemming som vil selje atomvåpen til Russland. Lee (Statham) har trøbbel med kjærast og kollega Gina (Fox). Ho tek plassen hans i oppdraget, sidan han visst var skuld i førre fadese.

HåkonTveit
Keith Gill (Paul Dano) styrer YouTube-kanalen sin frå kjellaren i huset han deler med kona og babyen.

Keith Gill (Paul Dano) styrer YouTube-kanalen sin frå kjellaren i huset han deler med kona og babyen.

Foto: Claire Folger / Sony Pictures

Gud og kvarmann på børsen

Ein lyt sjølv syta for det skråe blikket om Dumb Money ikkje skal enda opp med å vera berre ein artig underhaldningsfilm.

BritAksnes
Onkel Ji (Asim Chaudry), Ali/Alia (Liza Haider) og Mahmoud (Mohammed Ahmed) på sightseeing utanfor operaen i Oslo.

Onkel Ji (Asim Chaudry), Ali/Alia (Liza Haider) og Mahmoud (Mohammed Ahmed) på sightseeing utanfor operaen i Oslo.

Foto: Motlys

Grådig gøy i Groruddalen

Det er sommar i Oslo. Mahmoud (Ahmed) heng heime i Groruddalen, medan «norske nordmenn» er i Syden. Onkel Ji (Chaudhry) kjem på besøk frå Pakistan. Det uroar alle. Mora (Thepade) må lage imponerande mat. Mahmoud må fungere som guide for onkelen, medan faren køyrer drosje.

HåkonTveit
25 år gamle Freddie (Park Ji-min) har vakse opp i Frankrike og vender for første gong attende til landet ho blei fødd i.

25 år gamle Freddie (Park Ji-min) har vakse opp i Frankrike og vender for første gong attende til landet ho blei fødd i.

Foto: Selmer Media

Kva betyr «kven er du»?

Return to Seoul er noko så sjeldan som eit skikkeleg spennande drama om adopsjon – og veldig mykje meir.

BritAksnes
Mads Mikkelsen i rolla som Ludvig Kahlen.

Mads Mikkelsen i rolla som Ludvig Kahlen.

Foto: Henrik Ohsten / Nordisk Film Distribusjon

Vellaga historisk drama, men danskane pløyer ikkje ny jord.

I 1755 vil Ludvig Kahlen (Mikkelsen) kolonisere og dyrke dei vonlaust ufruktbare heiene på Jylland. Rentekammeret i København lèt den fattige veteranen fare nordover for at kongen skal tru at nokon bryr seg. Rundt der Kahlen byggjer, styrer fyllebøtte, psykopat og landeigar Frederik de Schinkel (Bennebjerg).

Håkon Tveit
Julianne Moore som Gracie Atherton-Yoo og Charles Melton som Joe.

Julianne Moore som Gracie Atherton-Yoo og Charles Melton som Joe.

Foto: Netflix / Ymer Media

Spegel i spegelen

Skodespelar Elizabeth (Portman) skal spela rolla som Gracie (Moore), som hamna i fengsel då det vart oppdaga at ho venta barn saman med 13 år gamle Joey (Melton).

Brit Aksnes
1 2 3 4 ... 17 »