JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Takk for at du vil dele artikkelen

Den du deler artikkelen med, kan lese og eventuelt lytte til heile artikkelen.
Det gjer vi for at fleire skal oppdage DAG OG TID.

Namnet ditt vert synleg for alle du deler artikkelen med.

BokMeldingar

Presisjonens venleik

Ein debut som ragar høgt når rekneskapen over poesiåret 2022 skal gjerast opp.

Kvar veke les vi inn utvalde artiklar, som abonnentane våre kan lytte til.
Lytt til artikkelen
Toto Hølmebakk, som er dr.philos. og spesialist i kirurgi, debuterer skjønnlitterært med denne diktsamlinga.

Toto Hølmebakk, som er dr.philos. og spesialist i kirurgi, debuterer skjønnlitterært med denne diktsamlinga.

Foto: Anna-Julia Granberg / Blunderbuss

Toto Hølmebakk, som er dr.philos. og spesialist i kirurgi, debuterer skjønnlitterært med denne diktsamlinga.

Toto Hølmebakk, som er dr.philos. og spesialist i kirurgi, debuterer skjønnlitterært med denne diktsamlinga.

Foto: Anna-Julia Granberg / Blunderbuss

2790
20221118
2790
20221118

Dikt

Toto Hølmebakk:

Almakolender

Tiden Norsk Forlag

Tittelen Almakolender på Toto Hølmebakks debut ser ut til å vere ei samanskriving av orda almanakk og kalender. I tredje og siste seksjon i boka, «Kalender», ber dikta titlar henta frå den franske revolusjonskalenderen. Det er som om konfrontasjon mellom den nesten bokhaldarliknande interessa for tal og språkets meir flytande meiningskarakter befruktar kvarandre gjensidig. Hølmebakk skapar eit forunderleg klårt, nesten realistisk, men samstundes mystisk poetisk univers.

Ytre sett spelar tala og formelle system ei formande rolle for desse dikta, dei kjem ofte i nummererte sekvensar, til dømes frå 01 til 12. Alt opningsdiktet syner korleis tal, teljing og dei formelle systema også blir vesentlege innhaldsmoment: «Å kunne telle/ måneder i året/ dager i mai// epler/ i september 30/ 17 stavelser i strofen/ spor i snøen/ slag i 60 fortløpende sekunder/ kom til 59/ kanskje var det 90/ sidensvans i treet/ da de fløy». Trass i talfestingane blir tala liksom farga av kva dei tel. Men sidan formålet med teljinga ikkje er synleg, er det som tala blir lada med usikker meining.

Sjølv om Hølmebakks dikt kan seiast å ha eksperimentelle trekk, mellom anna når ein ser korleis dei skriv seg opp til eller faldar ut formelle mønster, er dette dikttekstar som også grip tak i kjenslene til lesaren. Det er nett fordi dikta teiknar opp avstandar og møte, at slike rom blir skapte.

Så er det kanskje ikkje heilt overraskande at debutanten ein stad brukar ei diktform utvikla av den franske poeten Raymond Quenau. Quenau var ein av grunnleggjarane av den franske litterære rørsla Oulipo, som jobba med litteratur og formelle mønster. Det finst klåre forskrifter i denne diktforma, i tillegg til dei har Hølmebakk nytta dei tolv trinna i Beauforts vindskala som sentralt element i dei tolv diktsekvensane.

I kryssinga mellom den disiplinerande krafta til systemet og den flytande meiningskarakteren til orda skriv desse dikta fram mangslungne bilete som etterlèt lesaren med undring og inntrykk av klårleik. Men også den matematiske harmonien og venleiken, som gjer fenomen føreseielege, som etablerer forventning og gjentaking, kan bli motsagd. Slik som i diktet «Floréal»: «Se/ denne skjønnheten har andre mål/ enn reprise neste år». Her blir det uttrykt at venleik er mangfaldig, og at nett denne venleiken har eit mål om ikkje å gjenta seg – altså ikkje vere slik som venleikssystemet føreskriv. Samstundes verkeleggjer ikkje diktet den venleiken det talar om, det verkar som venleiken ligg utanfor diktet. Diktet er ei oppmoding om å sjå eit aspekt ved venleiken.

Sindre Ekrheim

Sindre Ekrheim er lyrikar og fast skribent i Dag og Tid.

Digital tilgang til DAG OG TID – heilt utan binding

Prøv ein månad for kr 49.
Deretter kr 199 per månad. Stopp når du vil.

Dikt

Toto Hølmebakk:

Almakolender

Tiden Norsk Forlag

Tittelen Almakolender på Toto Hølmebakks debut ser ut til å vere ei samanskriving av orda almanakk og kalender. I tredje og siste seksjon i boka, «Kalender», ber dikta titlar henta frå den franske revolusjonskalenderen. Det er som om konfrontasjon mellom den nesten bokhaldarliknande interessa for tal og språkets meir flytande meiningskarakter befruktar kvarandre gjensidig. Hølmebakk skapar eit forunderleg klårt, nesten realistisk, men samstundes mystisk poetisk univers.

Ytre sett spelar tala og formelle system ei formande rolle for desse dikta, dei kjem ofte i nummererte sekvensar, til dømes frå 01 til 12. Alt opningsdiktet syner korleis tal, teljing og dei formelle systema også blir vesentlege innhaldsmoment: «Å kunne telle/ måneder i året/ dager i mai// epler/ i september 30/ 17 stavelser i strofen/ spor i snøen/ slag i 60 fortløpende sekunder/ kom til 59/ kanskje var det 90/ sidensvans i treet/ da de fløy». Trass i talfestingane blir tala liksom farga av kva dei tel. Men sidan formålet med teljinga ikkje er synleg, er det som tala blir lada med usikker meining.

Sjølv om Hølmebakks dikt kan seiast å ha eksperimentelle trekk, mellom anna når ein ser korleis dei skriv seg opp til eller faldar ut formelle mønster, er dette dikttekstar som også grip tak i kjenslene til lesaren. Det er nett fordi dikta teiknar opp avstandar og møte, at slike rom blir skapte.

Så er det kanskje ikkje heilt overraskande at debutanten ein stad brukar ei diktform utvikla av den franske poeten Raymond Quenau. Quenau var ein av grunnleggjarane av den franske litterære rørsla Oulipo, som jobba med litteratur og formelle mønster. Det finst klåre forskrifter i denne diktforma, i tillegg til dei har Hølmebakk nytta dei tolv trinna i Beauforts vindskala som sentralt element i dei tolv diktsekvensane.

I kryssinga mellom den disiplinerande krafta til systemet og den flytande meiningskarakteren til orda skriv desse dikta fram mangslungne bilete som etterlèt lesaren med undring og inntrykk av klårleik. Men også den matematiske harmonien og venleiken, som gjer fenomen føreseielege, som etablerer forventning og gjentaking, kan bli motsagd. Slik som i diktet «Floréal»: «Se/ denne skjønnheten har andre mål/ enn reprise neste år». Her blir det uttrykt at venleik er mangfaldig, og at nett denne venleiken har eit mål om ikkje å gjenta seg – altså ikkje vere slik som venleikssystemet føreskriv. Samstundes verkeleggjer ikkje diktet den venleiken det talar om, det verkar som venleiken ligg utanfor diktet. Diktet er ei oppmoding om å sjå eit aspekt ved venleiken.

Sindre Ekrheim

Sindre Ekrheim er lyrikar og fast skribent i Dag og Tid.

Emneknaggar

les DAG OG TID.
Vil du òg prøve?

Her kan du prøve vekeavisa DAG OG TID gratis i tre veker.
Prøveperioden stoppar av seg sjølv.

Komplett

Papiravisa
Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis

Digital

Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis

Komplett

Papiravisa
Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis

Digital

Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis