Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 20.08.2014

Gå til toppen

Toppen

Beiter oss til betre tider

8. august 2014 |

Kan kua berge klimaet?

Kva om vi kunne lagre karbon i jorda like godt som under havet – utan enorme investeringar og endelause forhand­ling­ar? Eller – kva om vi kunne ete så mykje raudt kjøt vi ville med godt samvit … Les mer

Når det beste ikkje er godt nok

8. august 2014 |

Då Verdsbanken rangerte tollstella i verda i år, kom Noreg på fyrsteplass. Kvifor skal dei då verta omorganiserte?

I sumar kom regjeringa med ei pressemelding. Det var ei nydeleg melding om effektivisering og avbyråkratisering, heilt i tråd med kva ein … Les mer

Raskare, høgare, sleipare

8. august 2014 |

Om Oslo trekkjer seg som OL-kandidat i 2022, som andre demokratiske søkjarland har gjort, står berre totalitære kandidatar att. Det ville senda eit så sterkt signal om kvar OL er på veg at til og med IOC kunne fanga det … Les mer

Den nye norske byen

8. august 2014 |

Ein ny type norsk by er i ferd med å vekse fram. Der er kjøpesentret, ikkje rådhuset eller torget, det naturlege sentrum. Taparen er lokal­demokratiet.

Den nye norske byen såg eg i sumar i Steinkjer: Turist­informasjon er lagd midt i … Les mer

Luktesalt og sukkerlake

8. august 2014 |

Kliss-klassekamp og altfor søt musikk i ye olde England.

Ei lita slavejente vert henta av den biologiske faren, ein adeleg sjømann. Mens han reiser til sjøs og døyr, vert ho oppfostra som overklassejente hjå onkelen og tanta på godset deira … Les mer

Det gløymde massedrapet

8. august 2014 |

I det dette vert skrive, kjem rapportane inn frå Irak. Folk har byrja å døy av torste i Sinjar-fjella i Nord-Irak på grensa til Kurdistan. Ingen veit kor mange som er stranda i fjella, rapportane seier alt frå 10.000 til … Les mer

– Den vestlege sivilisasjonen er rasistisk og etnosentrisk

1. august 2014 |

Den russiske filosofen Aleksandr Dugin blir rekna som Putins sjefideolog. Europa er fiendebiletet hans: dekadent, avvikande og etnosentrisk på ein gong. 

Av Christian Neef, Der Spiegel

Eit nytt, men lite påfallande kontorbygg vest i Moskva. Ikkje noko skilt, ingen ting som … Les mer

Plantevernmiddel utan kontroll

1. august 2014 |

Trass i funn i kring 90 prosent av tilfella vert ikkje lenger utslepp av Noregs mest brukte plantevernmiddel overvaka. 

Kvart år vert det teke prøver av nedbørsfelt i tilknyting til viktige jordbruksområde i Noreg. Program for jord- og vassovervaking i … Les mer

Heilt utan magemål

1. august 2014 |

Det vert stadig vanskelegare å sjå kvar antisionismen stoggar og antisemittismen byrjar.

«Jeg er Israel – som har full kontroll over USA og hele den amerikanske administrasjonen. Det er jeg som i praksis styrer landet. Alle vedtak som blir vedtatt i USA, er … Les mer