Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 4.08.2015

Gå til toppen

Toppen

Det norske skuleparadokset

3. juli 2015 |

Norsk skule har altfor stort arbeidspress, og det samstundes som elevane vert stadig dårlegare til å rekna.

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

Prosjektet som krasja med røyndomen

3. juli 2015 |

Euroen skulle syne at viljen trumfa røyndomen. No er den europeiske eliten i ferd med å lide sitt største nederlag på 20 år.

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

Helseangst til dessert

3. juli 2015 |

Kvifor nyttar me meir pengar enn nokon gong på å gjera ein av dei sunnaste folkesetnadene i verda endå sunnare?

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

Festspela treng eit skikkeleg signalverk

3. juli 2015 |

Å få ein god samtidskomponist og ein god nynorskforfattar til å skriva noko ny norsk musikk må kunna vera mogeleg.

Les heile kommentaren om Dei nynorske festspela i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

Grønlendarar i Danmark

3. juli 2015 |

20.000 grønlendarar lever i Danmark, der 95 prosent skikkar seg vel og greier seg godt. Men debatten i Danmark handlar helst om dei andre.

Les heile artikkelen i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

Den vellukka sjøsida

26. juni 2015 |

Noreg har satsa milliardar på utbygging av sjø­sider. Berekraft og miljø er stikkord. Men har vi lukkast? Ei reise til sjøsida Bo01 i Malmö viser at vi har mykje å lære.

Les heile reportasjen i papirutgåva av Dag og Tid … Les mer

Nye takter i cannabispolitikken

26. juni 2015 |

Krigen mot narkotika har kosta dyrt og gjeve lite. Fleire land er på glid mot ei legalisering av cannabis, og USA fører an.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

Pessimisten

26. juni 2015 |

Niall Ferguson råder europeisk ungdom til å flytta til USA, og han er sikker på at rentene skal opp att. Verdas mest kjende historikar er òg den mest fritalande.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp … Les mer

Sørsamisk songmagi i nord

26. juni 2015 |

Eit høgdepunkt på Festspela i Nord-Noreg så langt var møtet mellom den sørsamiske songaren Marja Helena Fjellheim Mortensson og årets festspelprofil Georg Buljo.

Les heile meldinga i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer