Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 5.07.2015

Gå til toppen

Toppen

Den vellukka sjøsida

26. juni 2015 |

Noreg har satsa milliardar på utbygging av sjø­sider. Berekraft og miljø er stikkord. Men har vi lukkast? Ei reise til sjøsida Bo01 i Malmö viser at vi har mykje å lære.

Les heile reportasjen i papirutgåva av Dag og Tid … Les mer

Nye takter i cannabispolitikken

26. juni 2015 |

Krigen mot narkotika har kosta dyrt og gjeve lite. Fleire land er på glid mot ei legalisering av cannabis, og USA fører an.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

Pessimisten

26. juni 2015 |

Niall Ferguson råder europeisk ungdom til å flytta til USA, og han er sikker på at rentene skal opp att. Verdas mest kjende historikar er òg den mest fritalande.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp … Les mer

Sørsamisk songmagi i nord

26. juni 2015 |

Eit høgdepunkt på Festspela i Nord-Noreg så langt var møtet mellom den sørsamiske songaren Marja Helena Fjellheim Mortensson og årets festspelprofil Georg Buljo.

Les heile meldinga i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

I ubalanse

26. juni 2015 |

Det poenget som vart borte for Magnus Carlsen i fyrste runde av Norway Chess, øydela alt.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

Verdas mest utjamna og skattlagde samfunn

19. juni 2015 |

Då Dag og Tid gjekk i trykken, var valresultatet i Danmark enno ikkje klårt. Heldigvis er det heilt uviktig.

Les heile reportasjen i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

Då Jan Egeland fekk styra landet

19. juni 2015 |

I staden for å verta invitert til ei felles undersøking av dei mest påtrengjande krisene i tida vart politikarar, intellektuelle og såkalla vanlege folk innkalla til ein felles dugnad på premissane til hjelpeorganisasjonane.

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag … Les mer

Eit grønt skifte?

19. juni 2015 |

Skiftet i miljøpolitikken har gått frå energisparing og tiltak som fungerer, til visjonar og stor tru på framtidas teknologi.

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

Det norske skuldfolket

19. juni 2015 |

Norske husstandar nærmar seg verdstoppen i gjeld. Klarer vi å sleppe lufta ut av bobla før det smell?

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer