Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 28.11.2015

Gå til toppen

Toppen

Terroren og underhaldningskulturen

20. november 2015 |

Korleis skal ein kultur som ikkje trur på seg sjølv, kunna overtyda andre om at han er verd å tru på?

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

Dinosaur i solnedgang

20. november 2015 |

Det går dårleg for Statoil, og verre skal det truleg verta.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

Gnistrande godt om folk slik dei er

20. november 2015 |

Hilde K. Kvalvaag syner seg som ein stor forfattar, som kan skriva om det aller mest opprivande utan å verta sentimental.

Les heile bokmeldinga i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

Gåvepakke til republikanarane

20. november 2015 |

Terroren i Europa gjer amerikanarane urolege. Det kan gje republikanarane ein sjanse til å vinna presidentvalet i 2016.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

Krisa som er større enn flyktningkrisa

13. november 2015 |

Flyktningkrisa kan vi makta med middel vi rår over frå før. Den andre, mykje meir alvorlege migrasjonskrisa krev ei anna tilnærming.

Berre i oktober kom det over 200.000 flyktningar og migrantar til Europa. EU reknar med at det i åra … Les mer

Stridlyndt hanseat

13. november 2015 |

LEIPZIG: Tysklands femte forbundskanslar Helmut Schmidt hadde noko utidsmessig ved seg som gjorde han suveren i det tyske ordskiftet.

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

Underhaldande tristesse

13. november 2015 |

Kjersti Rorgemoen har skarpt blikk for komikken i det trivielle.

Les heile bokmeldinga i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

Kjære Innlandet

13. november 2015 |

Fire timar og 630 høgdemeter skil Oslo og Lesja. Eg er på veg heim.

Les heile essayet i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

Klimalovnader går opp i røyk

6. november 2015 |

Norske klimamilliardar skulle bremse avskoginga i Indonesia. Det har ikkje skjedd. I haust har påsette brannar ført til dei verste skogøydeleggingane på 18 år.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer