Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 16.04.2014

Gå til toppen

Toppen

Færre bønder, men meir tyn

3. april 2014 |

Norske bønder har auka produktiviteten med over 800 prosent sidan 1950. Likevel vil Sylvi Listhaug og regjeringa «frigjera produksjons­kreftene» deira. Paradoksa står i kø i landbruks­debatten.

Det er vel berre Israel-saka som vekkjer so mykje engasjement i Noreg som bøndene. … Les mer

Utdanna til uvisse

3. april 2014 |

«Høg utdanning er alltid eit gode for samfunnet.» Men har vi eigentleg bruk for all denne utdanninga?

«Vi må få fram at vi er frå Universitet i Bergen. Det føler eg ofte er viktig for å få innpass.» Eg tjuvlyttar. … Les mer

Fjellet som føder ei mus til

3. april 2014 |

Ei gruppe humanistar vurderer humaniora utan å trø utanfor den norske samsemja. Resultatet gjev seg sjølv.

Sakprosa Helge Jordheim og Tore Rem: Hva skal vi med humaniora? Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge. Stiftelsen Fritt Ord 2014

På … Les mer

Stygge scener frå eit teaterhus

3. april 2014 |

I Bergen har konflikten frå Den Nationale Scene nådd rettslokala, og vi kan sjå fæle scener i ei sak ingen kan vinne.

Ei rettssak som har versert i Bergen dei siste to vekene, kan få ein til å lure på … Les mer

Flammande opplyst

3. april 2014 |

Siri Hustvedt er ein intellektuelt utforskande forfattar som blir stadig skarpare og råare.

Roman Siri Hustvedt: Denne flammende verden Omsett av Bodil Engen Aschehoug 2014

Eg trur mange kvinner på eit eller anna punkt i livet har spurt seg det … Les mer

Robuste løysingar

3. april 2014 |

Dagens ord er «robust». Det er ordet ein brukar når noko skal leggjast ned.

Det er eit traust ord, heimehøyrande både i bokmål og nynorsk, med latinsk opphav. Robur tyder ‘styrke’, og fylgjeleg tyder robust ‘sterk, kraftig, ein som toler … Les mer

Støy øydelegg sjela

3. april 2014 |

Regjeringa har i det reviderte statsbudsjettet sett av ein milliard til støydempande tiltak.

Endeleg har dei innsett kor viktig det er å kjempa mot ulyd. Støy er eit problem for folkehelsa. Og gleda mi har ei historie.

Eg hadde ei … Les mer

Kommunane må få avgjera

3. april 2014 |

Ekspertutvalet for kommunereforma overleverte sist veke den fyrste delrapporten til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Hovudtema: samanslåing og etablering av større kommunar.

I rapporten skriv utvalet at «de minste kommunene må styrkes for å oppnå tilstrekkelig kvalitet i oppgaveløsningen». … Les mer

Menneskelandet

28. mars 2014 |

Det regnvåte drosjevindauga spegla seg i brilleglasa til kona mi. Det likna mest av alt ein forfallen forstad til ein by i det gamle DDR. Ho var taus på heile turen.

Største oljeeksportøren i verda, storprodusent av aluminium, uran, jarn, … Les mer