JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Takk for at du vil dele artikkelen

Den du deler artikkelen med, kan lese og eventuelt lytte til heile artikkelen.
Det gjer vi for at fleire skal oppdage DAG OG TID.

Namnet ditt vert synleg for alle du deler artikkelen med.

PolitikkSamfunn

Finansdepartementet snur

Finansdepartementet kastar korta og gjev innsyn i dokumentlistene i Meyer-saka. Det skjer etter Sivilombodets sterke kritikk mot departementet.

Kvar veke les vi inn utvalde artiklar, som abonnentane våre kan lytte til.
Lytt til artikkelen
Medieoppbodet var stort då det storma som verst kring SSB-sjef Christine Meyer.

Medieoppbodet var stort då det storma som verst kring SSB-sjef Christine Meyer.

Foto: Mariam Butt / NTB

Medieoppbodet var stort då det storma som verst kring SSB-sjef Christine Meyer.

Medieoppbodet var stort då det storma som verst kring SSB-sjef Christine Meyer.

Foto: Mariam Butt / NTB

3536
20230519
3536
20230519

Innsyn

vidar@dagogtid.no

Finansdepartementet har heilt sidan januar i 2022 nekta å gje Dag og Tid innsyn i dokumentlistene som skal innehalde oversyn over alle dokumenta som finst i saka som enda med at direktøren i Statistisk sentralbyrå, Christine Meyer, gjekk frå stillinga i november 2017. Avgangen skjedde etter ein opprivande strid med Finansdepartementet ved dåverande finansminister Siv Jensen (Frp).

Avgangen vart seinare granska av kontrollkomiteen på Stortinget, som kom med klar kritikk mot finansministeren for handteringa av saka.

Finansdepartementet viser nå berre til avgjerda frå Sivilombodet i klagesaka frå Dag og Tid for å forklare at ein nå har snudd. Det betyr at departementet ikkje har svara på spørsmålet frå Sivilombodet om kva slags heimel departementet har meint å ha for å kunne nekte innsyn i dokumentlistene. Avgjerda frå Finansdepartementet kom på siste dag av trevekersfristen Sivilombodet gav.

Større aktivitet

Dokumentlistene Dag og Tid nå har fått tilgang til, viser at det har vore langt større aktivitet i kulissane før avgangen til Meyer enn det som til nå har vore kjent. Det er fleire møtereferat og notat i saka enn det som har kome fram i postlistene, og langt fleire dokument enn dei listene Finansdepartementet oversende til Dag og Tid i september i fjor, presentert som «dokumentlister».

Ein kan berre ane kva slags motiv Finansdepartementet har hatt, dels for å løyne at dokumenta fanst, dels for å kjempe så hardt mot å etterkome det som har vore fast etablert rett og praksis sidan offentleglova kom i 1971.

Viktig innsynsrett

Det er nå eit spørsmål om Stortinget fekk tilgang til alt materialet som fanst i saka då kontrollkomiteen kravde å få utlevert alt under granskinga si i 2017–2018.

Denne saka viser også kor viktig dagens innsynsrett er for å kunne kikke forvaltninga i korta. Det er denne innsynsretten dagens regjering freistar å avskaffe ved dei lovendringsframlegga dei nå har på open høyring.

Dag og Tid har bede om innsyn i innspel og tilbakemeldingar frå alle departementa til Justisdepartementet sitt høyringsutkast. Justisdepartementet har nekta innsyn i alle dokument.

Men «Finansdepartementet har ingen merknader til forslaget», heiter det i den opne høyringsrunden. Pussig nok (?) er det dei same to byråkratane som har signert denne meldinga som også har handtert innsynssaka til Dag og Tid.

Trekk framlegget!

Andre, derimot, oppmodar nå Regjeringa om å trekke framlegget tilbake eller i verste fall at framlegget blir røysta ned i Stortinget. Det gjeld mellom andre Nav-oppryddinga og professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Erik Boe. Boe fortel at han for meir enn 50 år sidan, som konsulent i Lovavdelinga, arbeidde med å få sett offentleglova i verk. Seinare som professor i forvaltningsrett, etter tiår på tiår med offentlegheit i forvaltninga som hovudområde «sperrer jeg øynene opp når jeg ser et slikt forslag som det foreliggende. I en tid som vår virker det både paradoksalt og umusikalsk å gå inn for å kunne holde hemmelig journalføring av interne dokumenter», skriv Boe.

Sivilombod Hanne Harlem, sjølv tidlegare justisminister i Stoltenberg I-regjeringa, er mellom dei mange som har ytra seg kritisk om framlegga frå regjeringa, på Skup-konferansen (Stiftelsen for Kritisk og Undersøkende Presse) i april.

Spørsmålet nå er: Kjenner Regjeringa til fjellvettregel nr. 8?

Digital tilgang til DAG OG TID – heilt utan binding

Prøv ein månad for kr 49.
Deretter kr 199 per månad. Stopp når du vil.

Innsyn

vidar@dagogtid.no

Finansdepartementet har heilt sidan januar i 2022 nekta å gje Dag og Tid innsyn i dokumentlistene som skal innehalde oversyn over alle dokumenta som finst i saka som enda med at direktøren i Statistisk sentralbyrå, Christine Meyer, gjekk frå stillinga i november 2017. Avgangen skjedde etter ein opprivande strid med Finansdepartementet ved dåverande finansminister Siv Jensen (Frp).

Avgangen vart seinare granska av kontrollkomiteen på Stortinget, som kom med klar kritikk mot finansministeren for handteringa av saka.

Finansdepartementet viser nå berre til avgjerda frå Sivilombodet i klagesaka frå Dag og Tid for å forklare at ein nå har snudd. Det betyr at departementet ikkje har svara på spørsmålet frå Sivilombodet om kva slags heimel departementet har meint å ha for å kunne nekte innsyn i dokumentlistene. Avgjerda frå Finansdepartementet kom på siste dag av trevekersfristen Sivilombodet gav.

Større aktivitet

Dokumentlistene Dag og Tid nå har fått tilgang til, viser at det har vore langt større aktivitet i kulissane før avgangen til Meyer enn det som til nå har vore kjent. Det er fleire møtereferat og notat i saka enn det som har kome fram i postlistene, og langt fleire dokument enn dei listene Finansdepartementet oversende til Dag og Tid i september i fjor, presentert som «dokumentlister».

Ein kan berre ane kva slags motiv Finansdepartementet har hatt, dels for å løyne at dokumenta fanst, dels for å kjempe så hardt mot å etterkome det som har vore fast etablert rett og praksis sidan offentleglova kom i 1971.

Viktig innsynsrett

Det er nå eit spørsmål om Stortinget fekk tilgang til alt materialet som fanst i saka då kontrollkomiteen kravde å få utlevert alt under granskinga si i 2017–2018.

Denne saka viser også kor viktig dagens innsynsrett er for å kunne kikke forvaltninga i korta. Det er denne innsynsretten dagens regjering freistar å avskaffe ved dei lovendringsframlegga dei nå har på open høyring.

Dag og Tid har bede om innsyn i innspel og tilbakemeldingar frå alle departementa til Justisdepartementet sitt høyringsutkast. Justisdepartementet har nekta innsyn i alle dokument.

Men «Finansdepartementet har ingen merknader til forslaget», heiter det i den opne høyringsrunden. Pussig nok (?) er det dei same to byråkratane som har signert denne meldinga som også har handtert innsynssaka til Dag og Tid.

Trekk framlegget!

Andre, derimot, oppmodar nå Regjeringa om å trekke framlegget tilbake eller i verste fall at framlegget blir røysta ned i Stortinget. Det gjeld mellom andre Nav-oppryddinga og professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Erik Boe. Boe fortel at han for meir enn 50 år sidan, som konsulent i Lovavdelinga, arbeidde med å få sett offentleglova i verk. Seinare som professor i forvaltningsrett, etter tiår på tiår med offentlegheit i forvaltninga som hovudområde «sperrer jeg øynene opp når jeg ser et slikt forslag som det foreliggende. I en tid som vår virker det både paradoksalt og umusikalsk å gå inn for å kunne holde hemmelig journalføring av interne dokumenter», skriv Boe.

Sivilombod Hanne Harlem, sjølv tidlegare justisminister i Stoltenberg I-regjeringa, er mellom dei mange som har ytra seg kritisk om framlegga frå regjeringa, på Skup-konferansen (Stiftelsen for Kritisk og Undersøkende Presse) i april.

Spørsmålet nå er: Kjenner Regjeringa til fjellvettregel nr. 8?

Emneknaggar

les DAG OG TID.
Vil du òg prøve?

Her kan du prøve vekeavisa DAG OG TID gratis i tre veker.
Prøveperioden stoppar av seg sjølv.

Komplett

Papiravisa
Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis

Digital

Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis

Komplett

Papiravisa
Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis

Digital

Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis