JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Takk for at du vil dele artikkelen

Den du deler artikkelen med, kan lese og eventuelt lytte til heile artikkelen.
Det gjer vi for at fleire skal oppdage DAG OG TID.

Namnet ditt vert synleg for alle du deler artikkelen med.

Ordskifte

Oslo er ein by for alle

Kvar veke les vi inn utvalde artiklar, som abonnentane våre kan lytte til.
Lytt til artikkelen
Ramadangata i Piccadilly Circus i London.

Ramadangata i Piccadilly Circus i London.

Foto: Anna Gordon / Reuters / NTB

Ramadangata i Piccadilly Circus i London.

Ramadangata i Piccadilly Circus i London.

Foto: Anna Gordon / Reuters / NTB

3982
20240202
3982
20240202

Ønskjer du å delta i debatten? Då kan du sende innlegget ditt til ordskifte@dagogtid.no

Ramadangate

«Lat oss få ein open diskusjon om offentleg sponsa ramadangate i Oslo før lysa vert tende», skriv professor ved Høgskolen i Innlandet Eivor Andersen Oftestad i ein kommentarartikkel i Dag og Tid 26. januar.

Dermed er vi i alle fall samde om det viktigaste – at det er fint med ein open diskusjon.

Men det er alltid ein fordel at slike diskusjonar byggjer på korrekte og ikkje minst relevante premissar.

Oslo er ein mangfaldig by. Her finn du 200 ulike nasjonalitetar. Den klart største religiøse minoriteten vår er muslimane. I tillegg har vi jødar, katolikkar, sikhar, hinduar, ateistar, humanetikarar og buddhistar – for å nemne nokre av trusretningane som lever side om side med kvarandre og med den kristne majoriteten her i hovudstaden.

At vi har innbyggjarar frå ulike trusretningar i byen vår, er noko vi er vande med i Oslo, og vi handterer det stort sett med ein venleg omgangstone kvar einaste dag – på skular, arbeidsplassar og elles i bybiletet. Av og til oppstår det konfliktar og gnissing, men dei klarar vi å løyse i fellesskap.

For meg som byrådsleiar er det viktig å bidra til at alle desse minoritetane føler seg trygge, ivaretatt og heime her i Oslo. Det er bakgrunnen for at eg ønskjer lyssetjing av ei gate i samband med den viktigaste muslimske høgtida velkomen, på same måte som vi har mange julegater i desember kvart år.

Slike gater er viktige for dei som feirar den gjeldande høgtida, men ideelt sett kan dei òg bidra til at også ikkje-truande eller annleis truande får meir kunnskap og forståing.

«I stedet for å kaste ut pedagogikken som ikke fungerte, anbefalte fagfolkene at man heller skulle kaste ut kunnskapsinnholdet.»

Utgangspunktet til Oftestad er at ho ikkje er prinsipielt imot lyssetjing av ei gate i samband med ramadan. Men ho er kritisk til at det i så fall skal vere offentleg finansiert ved at kommunen gir støtte.

Det er eit standpunkt som har mye for seg, og som det er lett å forstå grunngjevinga for. Offentlege styresmakter skal vere tilbakehaldne med å støtte ulike føremål på ein måte som kan bli opplevd som urimeleg eller urettvis.

Nettopp av den grunn meiner eg at lyssetjinga i framtida ikkje skal vere finansiert av kommunen over tid. Tvert om bør handelsstanden og kulturelle og religiøse organisasjonar på sikt ta rekninga for eit slikt tiltak. Det vi stiller opp med frå kommunen si side, er to ting:

For det første: Vi signaliserer at vi vil vere velvillig innstilte til å få dette til når eller om det blir søkt om å hengje opp lys i samband med ramadan.

For det andre: Som eit bidrag no heilt i starten, støttar vi opp med ei sum for å få i stand ei lyssett gate ved rådhuset i år. Dette er ikkje tenkt som ei varig ordning.

Så til Oftestad sitt poeng om andre religiøse minoritetar. Det er heilt rett at det ikkje er vanleg praksis at kommunar markerer ei religiøs høgtid på denne måten. Men eg meiner at Oslo kommune fint kan gå framføre og ta eit initiativ mot ulike minoritetsmiljø og næringslivet for å få til fine markeringar også av andre tradisjonar enn jula. Og ikkje berre ramadan.

Å la andre religionar få sleppe til i det offentlege rom og elles i samfunnet når vi har ei så mangfaldig befolkning som vi har i Oslo, er ikkje eit trugsmål mot norsk tradisjon og kristne verdiar. Den premissen vil eg kontant avvise. Tvert om er eg sikker på at vi er trygge nok på vår eigen kulturelle og religiøse arv til at vi fint kan vere opne og inviterande overfor andre. Så når Oftestad prøver å lage ein motsetnad mellom eiga påskefeiring og andre si markering av ramadan, er det noko eg ønskjer å tilbakevise på det sterkaste.

Det går fint an å markere eigne høgtider og samstundes la andre få markere sine.

I eit moderne samfunn kan vi ikkje svare «anten eller» på desse spørsmåla. Vi må svare «begge delar».

Vi byggjer ikkje fellesskap ved å seie «deg eller meg». Vi byggjer det ved å seie «oss».

Eirik Lae Solberg er
byrådsleiar i Oslo (H).

Digital tilgang til DAG OG TID – heilt utan binding

Prøv ein månad for kr 49.
Deretter kr 199 per månad. Stopp når du vil.

Ønskjer du å delta i debatten? Då kan du sende innlegget ditt til ordskifte@dagogtid.no

Ramadangate

«Lat oss få ein open diskusjon om offentleg sponsa ramadangate i Oslo før lysa vert tende», skriv professor ved Høgskolen i Innlandet Eivor Andersen Oftestad i ein kommentarartikkel i Dag og Tid 26. januar.

Dermed er vi i alle fall samde om det viktigaste – at det er fint med ein open diskusjon.

Men det er alltid ein fordel at slike diskusjonar byggjer på korrekte og ikkje minst relevante premissar.

Oslo er ein mangfaldig by. Her finn du 200 ulike nasjonalitetar. Den klart største religiøse minoriteten vår er muslimane. I tillegg har vi jødar, katolikkar, sikhar, hinduar, ateistar, humanetikarar og buddhistar – for å nemne nokre av trusretningane som lever side om side med kvarandre og med den kristne majoriteten her i hovudstaden.

At vi har innbyggjarar frå ulike trusretningar i byen vår, er noko vi er vande med i Oslo, og vi handterer det stort sett med ein venleg omgangstone kvar einaste dag – på skular, arbeidsplassar og elles i bybiletet. Av og til oppstår det konfliktar og gnissing, men dei klarar vi å løyse i fellesskap.

For meg som byrådsleiar er det viktig å bidra til at alle desse minoritetane føler seg trygge, ivaretatt og heime her i Oslo. Det er bakgrunnen for at eg ønskjer lyssetjing av ei gate i samband med den viktigaste muslimske høgtida velkomen, på same måte som vi har mange julegater i desember kvart år.

Slike gater er viktige for dei som feirar den gjeldande høgtida, men ideelt sett kan dei òg bidra til at også ikkje-truande eller annleis truande får meir kunnskap og forståing.

«I stedet for å kaste ut pedagogikken som ikke fungerte, anbefalte fagfolkene at man heller skulle kaste ut kunnskapsinnholdet.»

Utgangspunktet til Oftestad er at ho ikkje er prinsipielt imot lyssetjing av ei gate i samband med ramadan. Men ho er kritisk til at det i så fall skal vere offentleg finansiert ved at kommunen gir støtte.

Det er eit standpunkt som har mye for seg, og som det er lett å forstå grunngjevinga for. Offentlege styresmakter skal vere tilbakehaldne med å støtte ulike føremål på ein måte som kan bli opplevd som urimeleg eller urettvis.

Nettopp av den grunn meiner eg at lyssetjinga i framtida ikkje skal vere finansiert av kommunen over tid. Tvert om bør handelsstanden og kulturelle og religiøse organisasjonar på sikt ta rekninga for eit slikt tiltak. Det vi stiller opp med frå kommunen si side, er to ting:

For det første: Vi signaliserer at vi vil vere velvillig innstilte til å få dette til når eller om det blir søkt om å hengje opp lys i samband med ramadan.

For det andre: Som eit bidrag no heilt i starten, støttar vi opp med ei sum for å få i stand ei lyssett gate ved rådhuset i år. Dette er ikkje tenkt som ei varig ordning.

Så til Oftestad sitt poeng om andre religiøse minoritetar. Det er heilt rett at det ikkje er vanleg praksis at kommunar markerer ei religiøs høgtid på denne måten. Men eg meiner at Oslo kommune fint kan gå framføre og ta eit initiativ mot ulike minoritetsmiljø og næringslivet for å få til fine markeringar også av andre tradisjonar enn jula. Og ikkje berre ramadan.

Å la andre religionar få sleppe til i det offentlege rom og elles i samfunnet når vi har ei så mangfaldig befolkning som vi har i Oslo, er ikkje eit trugsmål mot norsk tradisjon og kristne verdiar. Den premissen vil eg kontant avvise. Tvert om er eg sikker på at vi er trygge nok på vår eigen kulturelle og religiøse arv til at vi fint kan vere opne og inviterande overfor andre. Så når Oftestad prøver å lage ein motsetnad mellom eiga påskefeiring og andre si markering av ramadan, er det noko eg ønskjer å tilbakevise på det sterkaste.

Det går fint an å markere eigne høgtider og samstundes la andre få markere sine.

I eit moderne samfunn kan vi ikkje svare «anten eller» på desse spørsmåla. Vi må svare «begge delar».

Vi byggjer ikkje fellesskap ved å seie «deg eller meg». Vi byggjer det ved å seie «oss».

Eirik Lae Solberg er
byrådsleiar i Oslo (H).

Emneknaggar

Fleire artiklar

Natur er ikkje berre idyll. Kvart år blir over 100.000 lam og sau borte på beite, dei fleste døyr av sjukdom eller ulukker.

Natur er ikkje berre idyll. Kvart år blir over 100.000 lam og sau borte på beite, dei fleste døyr av sjukdom eller ulukker.

Foto: Paul Kleiven / NTB

KunnskapFeature

Dauden i utmarka

Ei framtid utan konflikt mellom rovdyr og beitedyr er ikkje tenkjeleg.

Arve Nilsen
Natur er ikkje berre idyll. Kvart år blir over 100.000 lam og sau borte på beite, dei fleste døyr av sjukdom eller ulukker.

Natur er ikkje berre idyll. Kvart år blir over 100.000 lam og sau borte på beite, dei fleste døyr av sjukdom eller ulukker.

Foto: Paul Kleiven / NTB

KunnskapFeature

Dauden i utmarka

Ei framtid utan konflikt mellom rovdyr og beitedyr er ikkje tenkjeleg.

Arve Nilsen
Det norske damelandslaget etter å ha vunne sitt fyrste EM. F.v. trenar Leif-Erik Stabell, Torild Heskje, Gunn Tove Vist, Bodil Nyheim Øigarden, Liv Marit Grude, ikkje-spelande kaptein Anne-Lill Hellemann, Marianne Harding og Ann Karin Fuglestad.

Det norske damelandslaget etter å ha vunne sitt fyrste EM. F.v. trenar Leif-Erik Stabell, Torild Heskje, Gunn Tove Vist, Bodil Nyheim Øigarden, Liv Marit Grude, ikkje-spelande kaptein Anne-Lill Hellemann, Marianne Harding og Ann Karin Fuglestad.

Foto: Torild Heskje

Frå bridgeverdaKunnskap
Erlend Skjetne

EM-eufori

Det tyske Ensemble Polyharmonique.

Det tyske Ensemble Polyharmonique.

Foto frå nettsida til gruppa

MusikkMeldingar
Sjur Haga Bringeland

Lite skakande

Ungdomsverka til Heinichen og Telemann treng meir livfull musisering.

Jack Grealish iført dei minste leggbeskyttarane det er mogleg å oppdrive. 

Jack Grealish iført dei minste leggbeskyttarane det er mogleg å oppdrive. 

Foto: Darko Vojinovic / AP / NTB

SportFeature
Maren

Lukta av leggbeskyttarar

Leggen er klart ein utsett kroppsdel i fotball.

Det er berre to ferieområde ved Svartehavet som er tilgjengelege for ukrainarar i det frie Ukraina: Mykolaiv og Odesa fylke. Her frå Svartehavet i 2020.

Det er berre to ferieområde ved Svartehavet som er tilgjengelege for ukrainarar i det frie Ukraina: Mykolaiv og Odesa fylke. Her frå Svartehavet i 2020.

Foto: Sergei Poliakov / AP / NTB

Samfunn

Krig invaderer sommaren

Førre helg kunne hotell i Odesa melde «Fullt» for første gong sidan starten på fullskalakrigen.

Andrej Kurkov
Det er berre to ferieområde ved Svartehavet som er tilgjengelege for ukrainarar i det frie Ukraina: Mykolaiv og Odesa fylke. Her frå Svartehavet i 2020.

Det er berre to ferieområde ved Svartehavet som er tilgjengelege for ukrainarar i det frie Ukraina: Mykolaiv og Odesa fylke. Her frå Svartehavet i 2020.

Foto: Sergei Poliakov / AP / NTB

Samfunn

Krig invaderer sommaren

Førre helg kunne hotell i Odesa melde «Fullt» for første gong sidan starten på fullskalakrigen.

Andrej Kurkov

les DAG OG TID.
Vil du òg prøve?

Her kan du prøve vekeavisa DAG OG TID gratis i tre veker.
Prøveperioden stoppar av seg sjølv.

Komplett

Papiravisa
Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis

Digital

Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis

Komplett

Papiravisa
Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis

Digital

Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis