JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Takk for at du vil dele artikkelen

Den du deler artikkelen med, kan lese og eventuelt lytte til heile artikkelen.
Det gjer vi for at fleire skal oppdage DAG OG TID.

Namnet ditt vert synleg for alle du deler artikkelen med.

DiktetKunnskap

Diktet: Anders Arrebo

Kvar veke les vi inn utvalde artiklar, som abonnentane våre kan lytte til.
Lytt til artikkelen

Illustrasjon: P. Hansen / Illustreret Dansk Litteraturhistorie

Illustrasjon: P. Hansen / Illustreret Dansk Litteraturhistorie

3034
20230825
3034
20230825

Eg held fram omtalen av diktet eg presenterte sist eg skreiv i denne spalta, Hexaëmeron (forfatta i 1630-åra) av Anders Arrebo. Som sagt vier Arrebo stor plass til Nord-Noreg i hyllinga av Guds skaparverk. Liksom andre nordiske prestar i tidleg nytid var Arrebo interessert i naturvitskap – her peikar han fram mot den mest kjende naturhistorikarpresten i norsk soge: Erik Pontoppidan og hans Norges naturlige Historie (1752–1753). Skilnaden mellom dette verket og Hexaëmeron er at det sistnemnde er skrive på rim og rytme. Det er typisk for eldre litteratur – det er fyrst fram mot 1800-talet at poesien blir avgrensa til subjektiv lyrisk tale.

Eg gjev att dette utdraget fordi det illustrerer eit av dei mest kjende norske naturfenomena i tidleg nytid, gnagaren lemen. I siste del av utdraget finn vi ei rimeleg påliteleg skildring av denne hardhausen i fjellnaturen: Denne musa med stutt rumpe (hale) bit seg så hard til ein kjepp – når du rekkjer kjeppen mot han – at du kan kaste lemenet av garde med kjeppen. Om lemenet påkallar andre lemen når han blir biten av ein hund, som det står lenger ned, er heller tvilsamt.

Det mest fantastiske står i byrjinga av utdraget: I oktober fører skodde og fukt ned «i stoor mangfoldighed» lemen. I dag kallar vi det lemenår, men vi trur ikkje dei blir skapte i skylag og kjem dalande ned på oss. Arrebo baserer seg på naturhistoriske idear i samtida: spontan generering – det at liv kunne oppstå av seg sjølv, og at ikkje berre regn og snø, men alle mogelege ting kunne dette ned frå himmelen.

Fantasi og dikting, ville vi sagt i dag, det siste ordet her i to tydingar. Men den gong galdt dette som seriøse vitskaplege teoriar, jamvel om Arrebo ikkje heilt kunne forklåre det: «Men naar der regner ned, Melk, blod, af Luft hin kolde,/ Jern, beg, Svogl, Aske, Steen, oc Lemmend mangefolde/ Orm, krud, kriid, tudse, kiød, fisk, oc sligt tingest mere,/ At det natuurligt skeer, vil ej min Musa lære.»

Ronny Spaans

Hexaëmeron (utdrag)

For Norden daarefield, da Vintren er for Døre,

Det i Octobri skeer at taag’ oc fuct nedføre,

I stoor mangfoldighed, et Diur de Lemmend kalde,

Som største marke-muus (dog de er’ u-liig alle)

Med fiire korte Been, end Muusens noget breder,

Paa Rumpen stub oc kort, liig Biørnen paa de Steder;

Men Kieften lang oc spits, med to par skarpe Tænder,

Som egern-tænder gridsk; naar du dem Kæppen vender,

De icke giøre Been, men fast paa Tanden liide,

Den rumpe mod en Steen, saa fast i Kæppen biide,

At du dem hviiste kand: de Hunden saare kunde,

Oc naar hand biider en, da sankes samme Stunde,

Saa mange der nær er’, oc fast ad Hunden snerre,

Oc skriige gresseligt, som egerne, ja verre,

De er’ at føle paa som gæsling ung oc liiden,

Men Farfven brand-gul er, soort-pleked ryg oc Siden.

Anders Arrebo

Ordforklåringar: For Norden daarefield = nord for Dovre­fjell; taag’ = tåke; egern = ekorn; giøre Been = flykte; fast paa Tanden liide = «lite» på sterke tenner; hviiste = kaste, slyngje; gresseligt = grysjeleg, fælsleg; gæsling = gåsunge.

Digital tilgang til DAG OG TID – heilt utan binding

Prøv ein månad for kr 49.
Deretter kr 199 per månad. Stopp når du vil.

Eg held fram omtalen av diktet eg presenterte sist eg skreiv i denne spalta, Hexaëmeron (forfatta i 1630-åra) av Anders Arrebo. Som sagt vier Arrebo stor plass til Nord-Noreg i hyllinga av Guds skaparverk. Liksom andre nordiske prestar i tidleg nytid var Arrebo interessert i naturvitskap – her peikar han fram mot den mest kjende naturhistorikarpresten i norsk soge: Erik Pontoppidan og hans Norges naturlige Historie (1752–1753). Skilnaden mellom dette verket og Hexaëmeron er at det sistnemnde er skrive på rim og rytme. Det er typisk for eldre litteratur – det er fyrst fram mot 1800-talet at poesien blir avgrensa til subjektiv lyrisk tale.

Eg gjev att dette utdraget fordi det illustrerer eit av dei mest kjende norske naturfenomena i tidleg nytid, gnagaren lemen. I siste del av utdraget finn vi ei rimeleg påliteleg skildring av denne hardhausen i fjellnaturen: Denne musa med stutt rumpe (hale) bit seg så hard til ein kjepp – når du rekkjer kjeppen mot han – at du kan kaste lemenet av garde med kjeppen. Om lemenet påkallar andre lemen når han blir biten av ein hund, som det står lenger ned, er heller tvilsamt.

Det mest fantastiske står i byrjinga av utdraget: I oktober fører skodde og fukt ned «i stoor mangfoldighed» lemen. I dag kallar vi det lemenår, men vi trur ikkje dei blir skapte i skylag og kjem dalande ned på oss. Arrebo baserer seg på naturhistoriske idear i samtida: spontan generering – det at liv kunne oppstå av seg sjølv, og at ikkje berre regn og snø, men alle mogelege ting kunne dette ned frå himmelen.

Fantasi og dikting, ville vi sagt i dag, det siste ordet her i to tydingar. Men den gong galdt dette som seriøse vitskaplege teoriar, jamvel om Arrebo ikkje heilt kunne forklåre det: «Men naar der regner ned, Melk, blod, af Luft hin kolde,/ Jern, beg, Svogl, Aske, Steen, oc Lemmend mangefolde/ Orm, krud, kriid, tudse, kiød, fisk, oc sligt tingest mere,/ At det natuurligt skeer, vil ej min Musa lære.»

Ronny Spaans

Hexaëmeron (utdrag)

For Norden daarefield, da Vintren er for Døre,

Det i Octobri skeer at taag’ oc fuct nedføre,

I stoor mangfoldighed, et Diur de Lemmend kalde,

Som største marke-muus (dog de er’ u-liig alle)

Med fiire korte Been, end Muusens noget breder,

Paa Rumpen stub oc kort, liig Biørnen paa de Steder;

Men Kieften lang oc spits, med to par skarpe Tænder,

Som egern-tænder gridsk; naar du dem Kæppen vender,

De icke giøre Been, men fast paa Tanden liide,

Den rumpe mod en Steen, saa fast i Kæppen biide,

At du dem hviiste kand: de Hunden saare kunde,

Oc naar hand biider en, da sankes samme Stunde,

Saa mange der nær er’, oc fast ad Hunden snerre,

Oc skriige gresseligt, som egerne, ja verre,

De er’ at føle paa som gæsling ung oc liiden,

Men Farfven brand-gul er, soort-pleked ryg oc Siden.

Anders Arrebo

Ordforklåringar: For Norden daarefield = nord for Dovre­fjell; taag’ = tåke; egern = ekorn; giøre Been = flykte; fast paa Tanden liide = «lite» på sterke tenner; hviiste = kaste, slyngje; gresseligt = grysjeleg, fælsleg; gæsling = gåsunge.

Fleire artiklar

Rita Paramalingam er fødd i 1993 i Oslo og er jurist. Ho debuterte i 2017 og kjem no med sin andre roman.

Rita Paramalingam er fødd i 1993 i Oslo og er jurist. Ho debuterte i 2017 og kjem no med sin andre roman.

Foto: Marthe Haarstad

Meldingar

Den vanskelege sameksistensen

Rita Paramalingam skriv overtydande om sosial dysfunksjonalitet.

Odd W. Surén
Rita Paramalingam er fødd i 1993 i Oslo og er jurist. Ho debuterte i 2017 og kjem no med sin andre roman.

Rita Paramalingam er fødd i 1993 i Oslo og er jurist. Ho debuterte i 2017 og kjem no med sin andre roman.

Foto: Marthe Haarstad

Meldingar

Den vanskelege sameksistensen

Rita Paramalingam skriv overtydande om sosial dysfunksjonalitet.

Odd W. Surén

Teikning: May Linn Clement

BokMeldingar
Olav H. Hauge

Olav H. Hauge-dagbøkene

15. mars 1938: «Sume er so redde for å ta frå andre, eller rettare vera ved at dei låner; dei prøver på død og liv vera originale.»

Det er seks år sidan Norma Winstone gav ut førre album.

Det er seks år sidan Norma Winstone gav ut førre album.

Foto: Michael Putland / ECM Records

MusikkMeldingar
Lars Mossefinn

Hand-i-hanske-duo

Norma Winstone er ein tekstforfattar av rang.

Erling Indreeide har mellom anna skrive fleire diktsamlingar, musikk- drama og essay.

Erling Indreeide har mellom anna skrive fleire diktsamlingar, musikk- drama og essay.

Foto: Julie Engvik

BokMeldingar
Sindre Ekrheim

Noko for seg sjølv og noko for kvarandre

Erling Indreeide har skrive ei bok som eig ei uvanleg sterk poetisk tankekraft.

Svenske soldatar øver på grensa mellom Noreg og Finland under Nordic Response i 2024.

Svenske soldatar øver på grensa mellom Noreg og Finland under Nordic Response i 2024.

Foto: Heiko Junge / NTB

Ordskifte

«Det dreier seg om å ha eit truverdig forsvar som held fiendar borte.»

Tor OlavHauge
Svenske soldatar øver på grensa mellom Noreg og Finland under Nordic Response i 2024.

Svenske soldatar øver på grensa mellom Noreg og Finland under Nordic Response i 2024.

Foto: Heiko Junge / NTB

Ordskifte

«Det dreier seg om å ha eit truverdig forsvar som held fiendar borte.»

Tor OlavHauge

les DAG OG TID.
Vil du òg prøve?

Her kan du prøve vekeavisa DAG OG TID gratis i tre veker.
Prøveperioden stoppar av seg sjølv.

Komplett

Papiravisa
Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis

Digital

Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis

Komplett

Papiravisa
Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis

Digital

Digital utgåve av papiravisa
Digitale artiklar
Digitalt arkiv
Lydavis