Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Vondt i viljen

| Den 1. desember 2017

Vondt i viljen

Foto: Aleksander Nordahl / NTB scanpix

Ryggspesialist Håkon Lie meiner at ein kan spara statskassa for mange milliardar i året og syta for at langt fleire kan vera i arbeidslivet. Men helsestyresmaktene høyrer ikkje på han. 

Å leggja seg føre, som det heitte på bygdene, var ikkje særleg legitimt. Ut på markane gjekk krokrygga kvinner og menn og heldt på med sitt. Så sant ein ikkje hadde fått slag, måtte ein arbeida. Det var i grunnen berre tre grunnar som gjorde at ein kunne få sleppa arbeidet om ein då ikkje var dødssjuk: hekseskot, helveteseld og feber.

Slik er det ikkje lenger: Den største årsaka til sjukmeldingar og uføretrygd i Noreg er vondt i skjelett eller musklar. To av dei fire fremste hovudårsakene til uføretrygd er relaterte til nakke- og rygglidingar. Staten kjem i år til å nytta vel 70 milliardar kroner på pasientar med vondt i rygg og skjelett. I tillegg kjem den tapte arbeidsfortenesta og dimed skattetap.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa