Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 15.06.2018

Gå til toppen

Toppen

Verneverdige hus er mest verde

| Den 5. mai 2017

Verneverdige hus  er mest verde

Morten Stige. Foto: Ronny Spaans

Mange knyter verneverdige bygningar til ekstrakostnader, men ei undersøking viser at verneverdige hus er meir verde enn andre.

Gamle hus – kva tenkjer du då? Trekkfulle vindaugo, knirkete golv og store utgifter til oppgradering. Først tenker du kanskje at eit nybygg er betre: Isolasjonen er på plass, og du slepp tenkje på alskens byggtekniske forskrifter om utforming og materialval. Men då må du tenkje om att. Den økonomiske verdien av verneverdige bustader er nemleg høgare enn andre tilsvarande bustader. Det kjem fram i ei undersøking Kommunerevisjonen har gjort saman med Byantikvaren i Oslo.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa