Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Ingen veit kvar haren hoppar

| Den 10. november 2017

Ingen veit kvar haren hoppar

Foto: Erika Hebbert / Det norske Teatret

God tekst, fint spel i «romantisk» tomannswhist.

Det Norske Teatret
Scene 2
Heisenberg
av Simon Stephens
Omsett av Ola E. Bø
Regi: Erik Ulfsby
Scenografi og kostymedesign: Mia Runningen
Skodespelarar: Marie Blokhus og Bjørn Floberg

Britiske Simon Stephens har i løpet av få år vakse seg til å bli eit av dei store namna i verdsdramatikken av i dag. I intervju har han sjølv hevda at det er handling og ikkje ord som skaper god dramatikk. Stykket Heisenberg, som no har hatt Skandinavia-premiere på Det Norske Teatret, er både ei stadfesting og ei motseiing av denne utsegna. Det buktar seg uføreseieleg fram i handlinga, så vi held oss fast for å fylgje, men det er samstundes djupt forankra i sjølve teksten, dialog og ord, som tradisjonell handlingsberar.

Les heile teatermeldinga i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa