Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.10.2018

Gå til toppen

Toppen

To pass for framtida

| Den 28. april 2017

To pass for framtida

Det norske forbodet mot dobbelt statsborgarskap stammar frå den tida då folk nesten aldri vende heim att om dei først steig om bord i amerikabåten.

Stadig fleire land endrar lovene sine for å tillate doble statsborgarskap. Sist ute var Danmark. Noreg er no det einaste landet i Skandinavia, og eit av berre seks i Europa, som framleis forbyd det. Eit fleirtal på Stortinget går no inn for å greie ut på nytt om vi bør tillate doble statsborgarskap her til lands også.

Sjølv er eg norsk og har budd i Frankrike sidan 2002. Eg oppfyller krava til å verte fransk, men vel ikkje å søkje sidan Noreg ikkje lèt meg ha dobbelt statsborgarskap. Om eg vert aldri så frankofil, er eg jo norsk på botnen. Sjølv om resultatet 7. mai er avgjerande for meg, kan eg difor ikkje røyste på nokon av hanane i kampen om det franske presidentpalasset.

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa