Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 17.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Stikkord: tru | Dag og Tid

Luther, Marx og Wojtyla

5. januar 2018 |

KRAKOW: Kombinasjonen av protestantisme og marxisme har synt seg som ei uvanleg vellukka oppskrift på avkristning.

Kristentrua i Europa er meir svekt i protestantiske enn i katolske land. Om ein ser på avkristninga som eit gode eller vonde, kan ein … Les mer

Brend av Gud

7. april 2017 |

Eskil Skjeldal, statskyrkjepresten som vart katolikk og så mista trua, har skrive bok om den seige kampen som gjorde han til agnostikar.

Eg slepper deg utan at du velsignar meg er ei forteljing om korleis trua voks fram og vart … Les mer