Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 15.01.2018

Gå til toppen

Toppen

Stikkord: Sylvi Listhaug | Dag og Tid

En politikk for det gode …

14. september 2017 |

POLITISK RETORIKK WILLIAM NYGAARD OSLO

Jeg takker Kaj Skagen for hans ønske om en saklig debatt om en ministers retorikk og holdninger. Han retter kritikk mot mitt korte Facebook-innlegg (med kommentarer i VG og Dagsavisen) fordi jeg benytter ladete uttrykk … Les mer

Ned i gjørma

8. september 2017 |

Når skitkastinga vert stoverein òg for dei som går i smoking, går politikken over i rein revirkamp.

I ei offentleg Facebook-ytring 3. september 2017 skreiv styreleiar i Norsk PEN, William Nygaard, at «blant våre rikspolitikere er det nok Sylvi Listhaug som … Les mer

Rekordinnvandring under Listhaug

1. september 2017 |

Ja, Sylvi Listhaug har sendt ut rekordmange asylsøkjarar, men samstundes ligg innvandringa på rekordnivå. I år får truleg minst 20.000 frå den tredje verda opphald i Noreg.

Lat oss for ein gong skuld sjå bort frå retorikken, lat oss berre … Les mer

Ikkje nett høgverdig

11. august 2017 |

Boka om Sylvi Listhaug er ikkje biografi, ikkje portrett, men ein politisk kommentar.

Biografi Mathias Fischer: Kors på halsen – Sannheten om Sylvi Listhaug Gyldendal

Det mest interessante ved denne boka er ikkje det som står i henne, men omstende … Les mer

Drikkegildet i Oslo

17. mars 2017 |

Sven Egil Omdal kunne like godt teke for seg føredraget til KrF-leiaren Knut Arild Hareide på Oslo Symposium, om det fyrst var strategisk retorikk han ville råka. 

Då den kristne journalisten Sven Egil Omdal for eit par veker sidan skreiv … Les mer

Alt handlar ikkje om Listhaug

20. januar 2017 |

Mahad Abib Mahamud har mista statsborgarskapen sin. Og det er Sylvi Listhaug sin feil, seier norske medium. Der tek dei feil.

I over tretti år har innvandringspolitikken vore det mest kjenslevare som tenkjast kan i norsk politikk. Men det kjenslevare … Les mer

Trollkvinna og dei gode hjelparane

26. februar 2016 |

Åtaka på Sylvi Listhaug, som no har halde fram i snart tre månader, knyter seg særleg til dei to følgjande utsegnene: «Jeg reagerer på dette godhetstyranniet som rir det norske samfunnet som en mare», til NTB 3. november i fjor, … Les mer