Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 25.05.2018

Gå til toppen

Toppen

Stikkord: politikk | Dag og Tid

Eit bondefanga landbruk

25. mai 2018 |

At det lukkast regjeringa å få begge bondeorganisasjonane med på jordbruksavtalen i år, seier meir om låge forventningar enn om innhaldet i avtalen. 

For fyrste gong har Solberg-regjeringa fått med både Småbrukarlaget og Norges Bondelag på ein jordbruksavtale. At landbruksminister … Les mer

Ingeniørar og politikarar kostar oss mest

18. mai 2018 |

Veterinærhøgskulen på Ås skulle kosta vel to milliardar, no er kostnadene komne opp i sju milliardar. Men det finst metodar for å hindra slik galningskap.

Då underskrivne var ung og studerte statsvitskap, laga ein professor i offentleg planlegging – han … Les mer

Kald krig blir heit

18. mai 2018 |

Også Iran og Israel nyttar Syria som slagmark for den gamle konflikten sin.

Fiendskapen mellom Israel og Iran har gjennom tiår vore kalla ein kald krig: Striden har blitt utkjempa gjennom hatefulle talar, væpna stråmenn og attentat. Men dei siste … Les mer

Tydeleg melding frå Finnmark

18. mai 2018 |

Folkerøystinga i Finnmark gav ei klar melding om at finnmarkingane er imot fylkessamanslåinga med Troms. 87 prosent sa nei. Valdeltakinga var på 58 prosent, noko som er høgt når regjeringa gong på gong har sagt at ei folkerøysting er fånyttes … Les mer

Regionreform på viddene

11. mai 2018 |

– Det går mot nedlegging av Finnmark utan at vi får noko att, seier ordførar Johan Vasara (Ap) i Kautokeino. Han er for regionreform, men røystar nei til å slå Finnmark saman med Troms.

Historia om regionreforma kan forteljast på … Les mer

Det umisselege

11. mai 2018 |

Det hender eg blar meg ned gjennom kommentarfelta i nettdiskusjonar. Det kan vera ei rystande oppleving. Argumentasjon og usemje blir avløyst av skjellsord og stundom trugsmål.

Eg hugsar nokre linjer frå nyleg avdøde Arnold Eidslott: «Jeg flykter til katakombene/ Demagogens … Les mer

Kvardagsrevolusjonen

4. mai 2018 |

Sekstiåttarane er ikkje lenger avvikarar, pionerar eller «folkefiendar» som talar makta midt imot, men er sjølve på ein merkeleg måte vortne både mektige og makteslause.

Dagens radikale pensjonistar kan minna kampsakene sine frå ungdomen og sjå mange av dei vunne … Les mer

Menneskebur

27. april 2018 |

DEL 2 AV 2: Kristin Sørsdal reiser att og fram over grensa mellom Serbia og Ungarn. Den tredje gongen er ho overtydd om at det ho ser, er menneskebur.

Eg leiter etter vegar inn i denne teksten for å unngå … Les mer

Verdikommisjonen og det nye Noreg

20. april 2018 |

Statsminister Kjell Magne Bondeviks verdikommisjon mislukkast, ikkje på grunn av individuell inkompetanse, men på grunn av eit tidsskifte i landets historie. 

Eit av dei viktigaste brota i nyare norsk historie er skiftet i statsbyggingsideologien til den norske staten.

Les heile … Les mer

Dei to regimenta i departementet

20. april 2018 |

Det er ikkje statsforvaltninga si oppgåve å selja partipolitikk og få statsråden til å skina.

Byråsjefen har fått to nye heltar: Anne Kari Lande Hasle og Michael Tetzschner – den første pensjonert departementsråd, den andre flytta frå Stortingets kontroll- og … Les mer