Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 17.11.2017

Gå til toppen

Toppen

Stikkord: politikk | Dag og Tid

Noreg i Pesco?

17. november 2017 |

Ei av dei viktigaste utsegnene i Europa i 2017 kom frå Angela Merkel 20. mai: «Dei tidene då me kunne lita på kvarandre, er over for ganske lenge sidan. Det har eg opplevd dei siste dagane. Europearane må ta lagnaden … Les mer

Ein jobb å gjere

10. november 2017 |

Auka innvandring er den viktigaste årsaka til veksten i utgiftene til sosialhjelp dei siste åra, melde NRK førre veke. Nyhenda var basert på ein rapport Proba samfunnsanalyse har laga for KS, og vart kommentert av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Les mer

For lite pengar til domstolen

27. oktober 2017 |

Den manglande kapasiteten til norske domstolar er eit stort problem. Diverre vil ikkje framlegget til neste års statsbudsjett betra på situasjonen. Dette er alvorleg etter fleire år med nedskjeringar i domstolsadministrasjonen gjennom den såkalla avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma.

Det er overraskande … Les mer

Samarbeid og samrøre

13. oktober 2017 |

Norsk media har aktivt støtta opp om den offisielle målsetjinga og politikken til det norske humanitær-politiske komplekset.

Perioden då Noreg som stat både debuterte som verdsutviklar, tok på seg ansvar for å vere med å utvikla 100 land og søkte … Les mer

Nye tider

13. oktober 2017 |

Det er nesten ein sensasjon: Regjeringa har lagt fram eit nesten nøkternt statsbudsjett.

Fyrst ein observasjon: I minutta før framlegginga av statsbudsjettet klokka ti i går tok eg meg ein tur bort på Løvebakken. Der stod dei som vanleg før … Les mer

For mykje oljepengebruk

13. oktober 2017 |

Utgangspunktet for denne leiaren er ei grunnhaldning om at kostnadsnivået i Noreg må ned. Det er for dyrt å produsera varer og tenester i dette landet. Konsekvensen er openberr: Ting vi kunne ha produsert, vert laga andre stader, og vi … Les mer

Framstegslandet

6. oktober 2017 |

ØRSTA: Sunnmøre var den mest kristne delen av Noreg. No er Frp og synda vorte størst.

Denne artikkelen skal handla om Framstegspartiet, men ikkje om innvandring og islam. Så no kan de pusta lettare. Artikkelen skal derimot handla om staden … Les mer

Norsk landbruksstøtte i spel i WTO

6. oktober 2017 |

Det er lite som tyder på stor framgang i forhandlingane om liberalisering av verdshandelen på den komande ministerkonferansen i Verdshandelsorganisasjonen, men konferansen kan få ein del å seie for norsk landbrukspolitikk. 

Neste veke møtest representantar for EU og rundt 40 … Les mer

Saman – eller kvar for seg?

6. oktober 2017 |

Det er ikkje vanskeleg å få sympati for katalanarane. Likevel bør me ikkje støtta arbeidet for ein eigen katalansk stat. 

Under den spanske borgarkrigen leia Lluis Companys den autonome regjeringa i Catalonia – Generalitat de Catalunya. Då den spanske republikken … Les mer

Ugreie parlamentariske situasjonar

29. september 2017 |

To moglege scenario for korleis Trine Skei Grande kan enda som kunnskapsminister.

Etter valet har den grøne Trine Skei Grande og den gule Knut Arild Hareide fortalt eventyr og svara «økseskaft» på alle spørsmål om kva som skjer i stolleiken … Les mer