Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 15.08.2018

Gå til toppen

Toppen

Stikkord: politikk | Dag og Tid

Regjeringas regionale lappeteppe

13. juli 2018 |

Finnmark blir nykolonisert når kommunalministeren pressar gjennom ei reform ho er mot. 

Regionreforma har hatt avbrotne svangerskap og ein trong fødsel. Etter lange og grundige utgreiingar og programvedtak var det faktisk Åslaug Haga, kommunalminister for Senterpartiet i den raudgrøne regjeringa, … Les mer

Mysteriet på Nordflanken

29. juni 2018 |

Det er ikkje berre lengten etter snø og kulde som driv US Marines til Troms.

Det er nye tider i nord. Opptil 700 soldatar frå det amerikanske marinekorpset skal trene ved Setermoen i Troms og ved Værnes i Trøndelag dei … Les mer

Lagnadsval i viktig land

29. juni 2018 |

Tyrkia er ein av dei viktigaste statane i vår del av verda. Difor var valet der sist helg så fatalt.

Ein kan lesa ein klår fasit ut av det kombinerte president- og parlamentsvalet i Tyrkia: Recep Tayyip Erdogan, mannen som … Les mer

– Useriøst og destruktivt å snu

29. juni 2018 |

Teoretisk er det mogleg å snu vedtaket om å tvinge Finnmark saman med Troms, men i praksis kjem det ikkje til å skje, trur Høgres Jo Inge Hesjevik i Finnmark.

Det raudgrøne fleirtalet i fylkestinget i Finnmark vedtok å la … Les mer

Store sterke menn

29. juni 2018 |

Valet i Tyrkia førre helg er eit nytt døme på korleis tyranni kan byggjast og tryggjast med demokratiske verkemiddel, i dette tilfellet med ekte røystesetlar. Fleirtalet av tyrkiske veljarar ville faktisk ha Recep Tayyip Erdogan til president, med utvida fullmakter … Les mer

Ein siste freistnad på å stogga Kina

22. juni 2018 |

Det er ikkje vanskeleg å forstå kvifor Trump går til handelskrig mot omverda.

«Det som gjorde krig uunngåeleg», skreiv Thukydid i det ufullførte verket Peloponnesarkrigen, «var voksteren i athensk makt og den otta det skapte i Sparta». Den som lurer … Les mer

Milliardar mot svart symbol

22. juni 2018 |

Regjeringa har vedteke å legga ned koldrifta på Svalbard. Kostnaden ved oppryddinga vart aldri kvalitetssikra.

Fjella rundt Longyearbyen er gjennomhola av gruvegangar. Taubanetrasear viser veg til hamna, dit kolet vart frakta ut. I dag har det statlege selskapet Store Norske … Les mer

Media har eit ansvar

22. juni 2018 |

Då Trump-regjeringa innførte nulltoleranse for alle som prøver å ta seg ulovleg inn i USA, førte det til heilt uakseptable følgjer for dei borna som vert tekne bort frå foreldra. Truleg har no president Trump skjøna alvoret og snur.

Saka … Les mer

– Haustar frukta av opprustinga

15. juni 2018 |

– Eg trur Kim driv ei form for dobbeltspel. Han kan tilby inspeksjonar, prøvestans og missilmoratorium, men det betyr ikkje full nedrusting, seier Sun Heidi Sæbø.

Analysane av det historiske møtet og avtalen som vart inngått mellom USAs president Donald … Les mer

Kim og Trump

15. juni 2018 |

Kva som kjem ut av møtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump, er enno høgst uklart. Men med dei alarmerande overskriftene det siste året i minne kan ein vanskeleg vera anna enn positiv til det som har hendt.

Det er … Les mer