Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 17.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Stikkord: politikk | Dag og Tid

Mannen som strevar åleine

5. oktober 2018 |

Målet for forfattaren er tydelegvis ikkje å gje eit bilete av Kristeleg Folkeparti. Han vil vise eit bilete av ein som søkjer å gjera det gode.

POLITIKK Knut Arild Hareide: Det som betyr noe. Et KrF for vår tid Aschehoug

Les mer

Skuffande av KrF

28. september 2018 |

KrF går no inn for regionreforma og hevdar at dei gjennom forliket med regjeringa medverkar til «det største distriktsløftet i nyare tid». Vi får sjå, når meldinga om kva oppgåver som skal flyttast til regionane kjem 19. oktober.

Men vi … Les mer

Vegfest på jordet

21. september 2018 |

Ketil Solvik-Olsen har skrytt av jordvernarbeidet som regjeringa har drive. Kor mykje dyrka jord som kjem til å ryke i den storstilte vegbygginga han har sett i gang, er det derimot ingen som har oversikt over. 

Har norske styresmakter kontroll … Les mer

Libya-mistaket

21. september 2018 |

Tidlegare statsminister Jens Stoltenberg tek knapt sjølvkritikk på det norske bidraget til Libya-krigen og seier til NRK at «vi visste mer enn nok til å fatte de beslutningene vi gjorde og bidra til å stanse forfølgelse av og drap på … Les mer

Meir politi er ikkje nok

7. september 2018 |

Talet på politifolk i Noreg har gått rett til vêrs dei siste fem åra. Likevel blir det ropa om krise i politiet, og sakene hopar seg opp.

Høgre og Framstegspartiet lova å styrkje politiet monaleg om dei kom i regjering, … Les mer

Ein optimistisk pessimist

7. september 2018 |

Douglas Murray har gjort islamkritikk til ein bestseljar.

«Kor vent det er, og kor lett det kan verta kunst», er eit sitat henta frå sceneinstruksjonane til Tennessee Williams’ skodespel Glasmenasjeriet. Det er ein referanse til det handblåsne glaset som speler … Les mer

– Klimastaten må avløyse velferdsstaten

7. september 2018 |

Om vi ikkje taklar klimaproblema, treng vi ikkje bry oss så mykje om alt det andre, meiner Carsten Jensen.

Med boka Kjellermennesker har den danske forfattaren innleia ein serie på fire bøker der han tar for seg dei store problema … Les mer

Hald på abortlova

7. september 2018 |

Fleire politiske ungdomsparti ynskjer no å liberalisera abortlova. I AUF går sentralstyret inn for fri abort til veke 18. Landsmøtet i Framstegspartiets Ungdom gjorde same vedtak i vår. Lengst går leiaren i Unge Venstre, som vil ha sjølvbestemt abort fram … Les mer

Ein tapt idyll

31. august 2018 |

GÖTEBORG: Historia om Alan fortel kvifor svenske veljarar for fyrste gong reknar lov og orden som ei av dei aller viktigaste valsakene. Men S er ikkje lenger tryggleikspartiet.

Eldsjeler kan gjera ein skilnad, som brørne Amin, mellom vener Snipp og … Les mer

Tagnad og uvisse

24. august 2018 |

INLANDSBANAN: Svenske folkerørsler har styrt utanom styringspartia og vorte småparti. Men eitt av dei er no stort. Difor vert uvissa før valet større etter. 

Togføraren på Inlandsbanan ristar på hovudet der me køyrer sørover frå Norrbotten og Västerbotten mot Jämtland … Les mer